Dosje javnega naročila 001590/2021
Naročnik: GEN energija d.o.o., Vrbina 17, 8270 Krško
Storitve: Konzultacije in svetovanje za novo nuklearno elektrarno JEK2
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN001590/2021-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 18.03.2021
JN001590/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 13.04.2021
Zahtevek za revizijo

    JN001590/2021-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: infrastrukturnem področju
I.1 Ime in naslovi
GEN energija d.o.o.
Vrbina 17
8270
SI
Krško
Slovenija
darja.pompe@gen-energija.si, darja.pompe@gen-energija.si
darja.pompe@gen-energija.si
+386 74910162
+386 74901118

Internetni naslovi
http://www.gen-energija.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.gen-energija.si/o-gen-skupini/javni-razpisi
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=514
na zgoraj navedeni naslov.
I.6 Glavna področja dejavnosti
Električna energija


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Konzultacije in svetovanje za novo nuklearno elektrarno JEK2
Referenčna številka dokumenta: JN-514
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79421200
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Svetovalne storitve za novo nuklearno elektrarno JEK2.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79421200
II.2.3 Kraj izvedbe
00 - Not specified / Other
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
JN-514
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 18
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V kolikor bo zaradi posledic širjenja bolezni COVID 19 onemogočena pravočasna realizacija predmeta javnega naročila v predvidenih rokih, se lahko posamezni roki izvedbe ali končni rok predmeta javnega naročila podaljša za čas, ko izvajanje predmeta pogodbe ni bilo mogoče.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
31.03.2021   15:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 30.06.2021
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 31.03.2021   15:15
Kraj: Portal e-JN


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 24.03.2021   17:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
17.03.2021