Dosje javnega naročila 001603/2021
Naročnik: MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE, Vojkova cesta 1B, 1000 Ljubljana
Storitve: Pogarancijsko vzdrževanje računalniškega sistema Ventus skupaj s pripadajočimi diskovnimi podsistemi in sistemom za arhiviranje podatkov
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 63.440,00 EUR

JN001603/2021-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 18.03.2021
JN001603/2021-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 25.03.2021
JN001603/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 21.04.2021
JN001603/2021-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 12.05.2021
JN001603/2021-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 12.05.2021
Zahtevek za revizijo

    JN001603/2021-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE
Vojkova cesta 1B
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Ana Matoz Ravnik
gp.arso@gov.si
+386 14784000

Internetni naslovi
http://www.arso.gov.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/391407/4_Dokumentacija_v_zvezi_z_oddajo_JNMV.zip
ESPD: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/391407/espd/4.Narocnik_ESPD.xml.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=545
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Okolje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Pogarancijsko vzdrževanje računalniškega sistema Ventus skupaj s pripadajočimi diskovnimi podsistemi in sistemom za arhiviranje podatkov
Referenčna številka dokumenta: JN-545
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72600000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je vzdrževanje računalniškega sistema Ventus skupaj s pripadajočimi diskovnimi pod-sistemi in sistemom za arhiviranje podatkov, na katerih
delujejo operativni izračuni različnih modelskih verig.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
JN-545
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Usposobljenost kadra10

Cena – Ponder:
90
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Skladno s 95. členom ZJN-3.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
02.04.2021   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 02.04.2021   12:15
Kraj: V informacijskem sistemu e-JN.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 30.03.2021   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
18.03.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 25.03.2021   12:42
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
V delu 8.2.2. Tehnična in strokovna sposobnost se v točki 3. zahteva VII. stopnja izobrazbe smeri elektrotehnika ali računalništvo. Ali je dopustna tudi ista stopnja smeri FIZIKA ? Hvala za odgovor.

ODGOVOR

Spoštovani,

naročnik je v točki 8.2.2., podtočka 3, prva alineja spremenil dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila tako, da je ob izpolnjevanju vseh ostalih zahtev iz navedenega pogoja dopustna tudi VII. stopnja izobrazbe smeri fizika.

Lepo pozdravljeni.