Dosje javnega naročila 001600/2021
Naročnik: TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ d.o.o., Cesta Lole Ribarja 18, 3325 Šoštanj
Blago: Stabilizator trdote in inhibitor korozije
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 446.520,00 EUR

JN001600/2021-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 18.03.2021
JN001600/2021-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 08.04.2021
JN001600/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 24.06.2021
JN001600/2021-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 21.07.2021
JN001600/2021-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 21.07.2021
Zahtevek za revizijo

    JN001600/2021-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: infrastrukturnem področju
I.1 Ime in naslovi
TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ d.o.o.
Cesta Lole Ribarja 18
3325
SI
Šoštanj
Slovenija
javna.narocila@te-sostanj.si
+386 38993200

Internetni naslovi
https://www.te-sostanj.si
https://www.te-sostanj.si
I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/391420/Stabilizator_trdote_in_inhibitor_korozije.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=549
I.6 Glavna področja dejavnosti
Električna energija


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Stabilizator trdote in inhibitor korozije
Referenčna številka dokumenta: 40 01-1123/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
24963000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Stabilizator trdote in inhibitor korozije
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
24963000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI034 - Savinjska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Stabilizator trdote in inhibitor korozije
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
V skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročil.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
12.04.2021   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 6 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 12.04.2021   09:30


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 06.04.2021   09:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
18.03.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 08.04.2021   14:47
VPRAŠANJE
Spoštovani.

Smo podjetje, ki se ukvarja z kondicioniranjem oziroma ponujamo kemijske rešitve za zaščito vodnih sistemov.
Na portalu JN smo zasledili JN za "Stabilizator trdote in inhibitor korozije", za omenjeni JN bi potrebovali dodatna pojasnila:

1. V dokumentaciji navajate dokaj skopo analitiko in vrednosti za hladilni sistem. Iz naših izkušenj nam primankujejo naslednje informacije, celovita analiza vodne vira (napajalne kot sistemske vode), količina napajalne vode m3/h (MU), recirkulacija m3/h in tako naprej
2. Pri stabilizatorju trdote navajate izključen CAS in njegovo koncetracijo, ali to pomeni da iščete samo dobavitelja?
3. Pri inhibitorju korozije navajate samo kemijsko strukturo in ne koncentracije. Tukaj želimo pripomnati, da sama konctracija lahko močno vpliva na samo potrebno porabo in na končno ekonomsko vrednost!
4. V tehničnem delu navajate, da je dobavitelj dolžan na tedenski ravni zagotoviti optimalno dozacijo in koncetracijo predlaganega preparata, ali to mislite fizično/ročno ali po kanalu analitike analizatorja? To je tudi zelo pomemeben podatek, ki lahko močno vpliva na končno ekonomsko vrednost.
5. Navajate stopnjo korozije, nikjer pa ni možno zaslediti oznako materijala in časovni interval analize?
6. Nikjer ni mogoče zaslediti podatka, ali uporabljate disperzant in kakšnega tpa ter količino, biocid kakšne vrste in v kakšnih količinah in časovnem intervalu?
7. Reference, so dokaj ne jasno zahtevane ali lahko malo bolje pojasnite, in ali se reference nanašajo isključno za termoelektrarne ali za katerekoli hladilne sisteme? Ta dva sistema ne gre enačiti med seboj, zahteve in obremenitve so popolnoma drugačne!
Vnaprej Vam se zahvaljujemo na Vaših odgovorih.

Hvala lepa.


ODGOVORI
1. V nadaljevanju vam posredujemo podatek glede količine napajalne vode v višini cca 1000 m3/h in recirkulacije v višini cca 55.000 m3/h.
Glede celovite analize vodnega vira ter » in tako naprej« vas prosimo da natančneje opredelite informacije, ki jih potrebujete.

2. Kot izhaja iz tehničnega dela dokumentacije naročnik naroča blago s točno določenim CAS. Naročnik dopušča vse oblike nastopa ponudnika.

3. Naročnik ni želel dodatno omejevati karakteristike (koncentracijo) inhibitorja. Priporočljivo je, da je inhibitor s 25% vsebnostjo substance metil-1H-benzotriazola (CAS št. 29385-43-1), pri čemer naročnik prepušča ponudniku, da ponudi blago primerljive koncentracije.

4. Od dobavitelja zahtevamo, da je vzpostavljena ustrezna komunikacija glede doziranja, pri čemer naročnik prepušča ponudniku izbiro pristopa izvajanja tega (lahko ročno ali pa preko analizatorja). Strošek izbranega pristopa mora biti kalkuliran v ponudbeno ceno.

5. Kot izhaja iz tehničnega dela dokumentacije, mora ponudnik zagotavljati optimalne koncentracije na osnovi rednih tedenskih meritev ustreznih parametrov.
Vezano na stopnjo korozije pa vas prosimo, da natančneje specificirate vaše vprašanje. Namreč iz dokumentacije naročnika izhaja, da mora ponudnik zagotavljati merjenje stopnje korozije v mm/L, merjene preko korozijskih kuponov.
Naročnik je specificiral blago, ki naroča (CAS).

6. Naročnik uporablja sredstvo za disperzijo olj, sredstvo za zatiranje mikroorganizmov. Oboje občasno, odvisno od potreb procesa, v preteklem letu zanemarljivo nizke količine. Ponudnik mora ponuditi blago stabilizator in inhibitor. Dispergent in biocid nista predmet naročila.

7. Zahteva je podana v tehničnem delu razpisne dokumentacije, kjer je navedeno, da se reference nanašajo na ponujeno blago, z zahtevano CAS št., za uporabo pri obdelavi hladilnih voda za potrebe obratovanja elektrarne torej ne izključno za termoelektrarne.
Obveščamo vas, da je naročnik sprejel odločitev da dodatno omili referenčno zahtevo na način, da se ta po novem glasi: »Referenca: ponudnik je vsaj tri leta v obdobju zadnjih 8 let dobavljal ponujeno blago z zahtevano CAS št. za uporabo pri obdelavi hladilnih voda.«
S tem odgovorom hkrati naročnik spreminja razpisno dokumentacijo v tem delu.


Datum objave: 13.04.2021   09:34
VPRAŠANJE
Spoštovani.

Hvala za posredovane odgovore.
V nadaljevanju dodatek in prošnja za dopolnitev odgovorov:

1. Potrebovali bi naslednje podatke:
Prevodnost (cond.)
p-vrednost
Cl
SO4
NTU vrednost

3. Tukaj prihaja do manjše ne skladnosti. Namreč proizvod na bazi substance metil-1H-benzotriazola (CAS št. 29385-43-1), se na tržišču giblje v koncentracijah 10 - 25 % ali 25 - 50 %.
Vendar v primeru koncentracije 25 - 50 %, je potrebna polovična dozacija kot v primerjavi 10 - 25 % koncentracije.
Ali to pomeni, da če ponudnik ponudi proizvod s koncentracijo 25 - 50 % potem takim lahko ponudi 50% manj od predvidene količine na račun nižje potrebne dozacije?

5. V tej točki nam je potreben podatek o materialu /cevovodih / kondenzatorskih ceveh, kako bi lahko izbrali ustrezen tip korozijskih kuponov.
Oznaka materiala za železo je lahko C-XXXX, za barvane legure pa CDA-XXX.
V primeru, da naročnik priskrbi ustrezne korozijske kupone je ta točka brezpredmetna.

6. Iz dokumentacije JN je jasno razvidno, da je predmet JN stabilizator trdote in inhibitor korozije, ker pa se v tehničnem delu jasno postavljajo določene zahteve po kvaliteti obdelave hladilne vode, sama implementacija stabilizatorja trdote in inhibitorja korozije, ne moreta nikakor zadovoljiti ustrezno kvaliteto.
Iz tega naslova potrebujemo podatek o doziranju disprezanta in biocidnega preparata.

7. Navedene referenčne količine so za obdobje enega leta:
Stabilizator trdote - 30.000 kg
Inhibitor korozije - 3.000 kg

Hvala lepa za Vaše odgovore.

Lep pozdrav

ODGOVORI
1. Naročnik v nadaljevanju spodaj podaja dodatne podatke o kvaliteti vode:

Surova voda:
Prevodnost: 400-1000 µs/cm
NTU: 1-34
P vrednost: 0-0,34
Cl : 6-30 mg/L
SO4: 200-500 mg/L

Hladilna , sistemska voda:
Prevodnost: 600-3000 µs/cm
NTU: 1-10
P vrednost: 0,2-0,6
Cl : 10-120 mg/L
SO4: 300-1500 mg/L

3. Ponudnik lahko ponudi blago s koncentracijo 10 - 25% ali 25 - 50%. Količina je vezana na potrebe in obratovanje blokov ter je v tej fazi zgolj ocenjena. Ponudnik ocenjenih količin naročnika ne sme spreminjati.

5. Kot izhaja iz tehničnega dela dokumentacije naročnika, mora ponudnik zagotavljati merjenje stopnje korozije, merjene preko korozijskih kuponov. Teh kuponov ne nabavlja naročnik.
V nadaljevanju naročnik podaja podatke o materialu:
- Materiali, kjer se uporablja samo inhibitor:

Material za Normal tubes, impact tubes, air cooler and tube sheets/cladded je X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
Material za Tube support plates je 1.0038; C
Material za Shell, Neck and Hotwell je 1.0425;C
Material za Water boxes je 1.0481;C

- Materiali, kjer se uporablja tako stabilizator kot tudi inhibitor
Material kondenzatorskih cevi je medenina - CuNi30Fe-F37
Material ohišja in cevnih sten je jeklo (St 37.2)

6. Naročnik je odgovor na to vprašanje že podal v sklopu prvotno postavljenih vprašanj in glede biocida (sredstvo za zatiranje mikroorganizmov) ostaja nespremenjeno. Koncentracija sredstva za disperzijo olj v sistemski vodi pa znaša cca 1,5 ppm.

7. Pogodba se sklepa za obdobje dveh let. Vaš izračun je netočen. Kot izhaja iz dokumentacije, je naročnik ocenil količine in sicer 120.000 kg stabilizatorja trdote in 10.000 kg inhibitorja korozije za obdobje 2 let.