Dosje javnega naročila 001609/2021
Naročnik: OBČINA DOMŽALE, Ljubljanska cesta 69, 1230 Domžale
Gradnje: Ureditev poti ob Kamniški Bistrici od mostu v Biščah do meje z občino Dol pri Ljubljani vzhodni breg
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 99.781,62 EUR

JN001609/2021-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 18.03.2021
JN001609/2021-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 31.03.2021
JN001609/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 07.04.2021
JN001609/2021-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 26.04.2021
JN001609/2021-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 26.04.2021
JN001609/2021-X02 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Popravek, objavljeno dne 29.04.2021
Zahtevek za revizijo

    JN001609/2021-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA DOMŽALE
Ljubljanska cesta 69
1230
SI
Domžale
Slovenija
investicije Domžale
investicije@domzale.si
+386 17220120
+386 17214231

Internetni naslovi
https://www.domzale.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/391446/4301-06-2021_Ureditev_poti_ob_KB_BiĹÄŤe-Dol_pri_Ljubljani_VZ.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=24915
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Ureditev poti ob Kamniški Bistrici od mostu v Biščah do meje z občino Dol pri Ljubljani vzhodni breg
Referenčna številka dokumenta: 4301-06/2021
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predvidena je gradnja nove makadamske peš in kolesarske poti dolvodno levo ob Kamniški Bistrici od mostu v Biščah do meje z občino Dol pri Ljubljani. Pot je dolga 1093 m, široka 2,5m z 0,5m širokima zatravljenima bankinama na vsaki strani, razen v območju nove brvi kjer je pot široka 3,5m. Pri prečkanju Mlinščice se zgradi nova AB brv z razponom 3,0m in skupne širine 4,5m. Ob poti se uredijo počivališča različnih velikosti ter otroška igrišča in površine za fitnes brez opreme.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Občina Domžale
II.2.4 Opis javnega naročila
Predvidena je gradnja nove makadamske peš in kolesarske poti dolvodno levo ob Kamniški Bistrici od mostu v Biščah do meje z občino Dol pri Ljubljani. Pot je dolga 1093 m, široka 2,5m z 0,5m širokima zatravljenima bankinama na vsaki strani, razen v območju nove brvi kjer je pot široka 3,5m. Pri prečkanju Mlinščice se zgradi nova AB brv z razponom 3,0m in skupne širine 4,5m. Ob poti se uredijo počivališča različnih velikosti ter otroška igrišča in površine za fitnes brez opreme.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 30.04.2021
Konec: 15.06.2021
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Glej razpisno dokumentacijo.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
05.04.2021   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 15.05.2021
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 05.04.2021   09:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 29.03.2021   09:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
18.03.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 19.03.2021   11:15
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Rok oddaje ponudbe je 05.04.2021 je pa praznik a je to O.K?

lp

ODGOVOR
Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje se spremeni iz 05.04.2021 ob 9:00 na 06.04.2021 ob 9:00.
Hvala za opozorilo.Datum objave: 29.03.2021   15:53
VPRAŠANJE

Prosimo za skico ali sliko tipskega pitnika ki ga zahtevate v popisu del


Dobava in montaža tipskega pitnika za Občino Domžale, z vsemi zemeljskimi, betonskimi in motažnimi deli


ODGOVOR
Beri postavko: Izdelava, dobava in montaža tipskega pitnika sestavljenega iz prefabriciranih elementov iz brušenega betona in ustrezno armaturo ki omogoča pitje vode , vključno s potrebnim talnim odtokom. V ceni je potrebno upoštevati vsa pomožna, pripravljalna dela in material. kot npr. na spodnji povezavi.
https://domzalec.si/novice/potesite-si-zejo-s-cisto-pitno-vodo-iz-pitnika/
Datum objave: 29.03.2021   16:12
VPRAŠANJE
Prosimo za več podatkov glede koša.za smeti.
Priložen je detajl stojala za koš v popisu del pa omenjate les in pocinkano pločevino.

Prosimo za jasno definiran tip koša oz. sliko kaj želite imeti!

ODGOVOR
Posredujem sliko koša za smeti montiranega pri naslovu VII. ulica - del 1a, 1235 Radomlje.
https://www.modre-novice.si/wp-content/uploads/2018/01/101668Nova-rekreacijska-pot-v-Radomljah-in-podhod-ob-Kamni--ki-Bistrici-pod-Pelechovo-cesto.jpg

Datum objave: 29.03.2021   16:13
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
lahko v ponudbi predložimo digitalno podpisano garancijo za resnost ponudbe? Banke in zavarovalnice se namreč v času Covid-19 poslužujejo digitalnega podpisovanja, namesto lastnoročnega.
Prosimo za hiter odgovor.

ODGOVOR
Da.Datum objave: 29.03.2021   16:21
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

Kako velike bi naj bile sadike? ( 400 kos )

Lep pozdrav,ODGOVOR
Sadike (letni poganjki) naj bodo dolžine cca 40cm-50cm in debeline cca 2cm, ki po zasaditvi štrlijo cca 10cm.Datum objave: 30.03.2021   10:37
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

v vsebini razpisne dokumentacije je navedeno, da morajo biti garancije brezpogojne in
plačljive na prvi poziv ter da garancije vsebinsko ne smejo odstopati od vzorcev garancij iz
razpisne dokumentacije. Glede na to, da v predpisanem vzorcu garancije za resnost
ponudbe nikjer v vsebini ne piše, da je garancija brezpogojna in plačljiva na prvi poziv nas
zanima ali je pravilno, da se upošteva vzorec garancije za resnost ponudbe tak kot je v
razpisni dokumentaciji.

V vzorcu garancije je v osnovni posel navedena vsebina: "Ponudba Naročnika zavarovanja/
garancije predložena v postopku javnega naročanja št. . [oznaka javnega naročila/razpisa]
katerega predmet je .......... Naročnik zavarovanja/garancije je skladno s pogoji javnega naročila dolžan Upravičencu predložiti
bančno garancijo za resnost ponudbe v višini .. EUR".
Ker kot zavarovalnica izdajamo kavcijska zavarovanja prosimo za potrditev da se lahko
izpusti beseda "bančna" oz. se navede: ".... predložiti garancijo za resnost ponudbe...."

Prosimo tudi za potrditev, da je garancija/kavcijsko zavarovanje izdana s strani
zavarovalnice, ki je podpisana kot varno elektronsko podpisan dokument, podpisan s
kvalificiranim digitalnim potrdilom , ki ga izvajamo s kvalificiranim potrjevanjem (digitalna epotrditev)
in je skladno z Zakonom o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu
(ZEPEP) ustrezen instrument zavarovanja, ki ga predloži ponudnik v postopku JN.

ODGOVOR


- upošteva se vzorec garancije za resnost ponudbe tak kot je v razpisni dokumentaciji
- DA - lahko şe izpusti beseda "bančna" in se garanciji navede: ".... predložiti garancijo za resnost ponudbe...."
- DA - potrjujemo, da je garancija/kavcijsko zavarovanje podpisana na navedeni način ustrezen instrument zavarovanja

Datum objave: 30.03.2021   10:42
VPRAŠANJE
Spoštovani,

samo glede datuma veljavnosti bančne garancije za resnost ponudbe vas sprašujemo, če je lahko namesto
15.05. je sobota, ali prestavimo datum veljavnosti na 17.05.?

Hvala in lep pozdrav


ODGOVOR
Minimalni datum veljavnosti bančne garancije mora biti 15.05.2021, sprejemljive so tudi garancije z daljšo veljavnostjo .Datum objave: 30.03.2021   10:59
VPRAŠANJE
Spoštovani,
v točki 1.5.2.3 Tehnična in strokovna sposobnost zahtevate, da gospodarski subjekt predloži referenci za izvedbo vsaj dveh enakovrstnih poslov (pešpot ali cesta), vsakega v vrednosti najmanj ponudbene vrednosti.

Ta zahteva je precej nenavadna, saj naročniki navadno zahtevajo reference v vrednosti 80% naročila ali pa še manj. Prav tako menimo, da tudi izvajalci, ki so izvedli dela na najmanj enem referenčnem objektu izkazujejo zadostne izkušnje in usposobljenost za izvedbo razpisanih del (priporočilo RS Ministrstva za javno upravo Smernice za javno naročanje gradnje).

1. Naročnika prosimo, da premisli in spremeni referenčne zahteve tako, da dovoli predložitev ene istovrstne reference ali pa seštevek dveh referenc v vrednosti ponudbene cene. S tem bo naročnik pridobil več konkurenčnih ponudb in omogočil sodelovanje več usposobljenim ponudnikom.

2. Naročnika prosimo, da kot istovrstni posel upošteva tudi izgradnjo/sanacijo/rekonstrukcijo premostitvenega objekta, glede na to, da je v popisu predvidena ureditev propusta preko Mlinščice.

Hvala, lepo pozdravljeni!

ODGOVOR


1. Razpisni pogoji v tem delu ostanejo nespremenjeni.

2. Naročnik bo kot enovrstne posle upošteval tudi izgradnje AB premostitvenih objektov.

Datum objave: 30.03.2021   18:21
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Ali je lahko Slovenski macesen za mize in klopi?

Lp

ODGOVOR
Ne.Datum objave: 30.03.2021   18:37
VPRAŠANJE


Prosim za več info in detajl a spodnjo postavko


7.002 58 251 Dobava in vgraditev enostavnega zaključka vozišča, akz zaščita z vročim cinkanjem, teža 32,5 kg/m1
m1 7,00


ODGOVOR
Detajl je priložen v projektu PZI, ki ga dobite na spodnji povezavi:

https://we.tl/t-Lm663W8MYB