Dosje javnega naročila 001745/2021
Naročnik: MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE UPRAVA RS ZA IZVRŠEVANJE KAZENSKIH SANKCIJ, Beethovnova ulica 3, 1000 Ljubljana
Blago: Dobava osebne varovalne opreme za Upravo Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij
ZJN-3: Odprti postopek

JN001745/2021-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 23.03.2021
JN001745/2021-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 01.04.2021
JN001745/2021-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 15.04.2021
JN001745/2021-K03 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 12.05.2021
JN001745/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 26.05.2021
JN001745/2021-ODL01P1 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 31.05.2021
JN001745/2021-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 03.06.2021
Zahtevek za revizijo

    JN001745/2021-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2021/S 058-146121
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE UPRAVA RS ZA IZVRŠEVANJE KAZENSKIH SANKCIJ
Beethovnova ulica 3
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Tanja Babič
gp.ursiks@gov.si
+386 13005670
+386 13005620

Internetni naslovi
https://www.gov.si/drzavni-organi/organi-v-sestavi/uprava-za-izvrsevanje-kazenskih-sankcij/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/391475/Razpisna_dokumentacija.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=533
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Dobava osebne varovalne opreme za Upravo Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij
Referenčna številka dokumenta: JN-533
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
18100000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Dobava osebne varovalne opreme za zaščito telesa, glave, rok in nog za zavode za prestajanje kazni zapora in Generalni urad.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Zaščita telesa
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
18100000
18200000
18400000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Zavodi za prestajanje kazni za zapora in prevzgojni dom
II.2.4 Opis javnega naročila
Oprema za zaščito telesa - plašči, hlače, majice ipd.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Zaščita nog
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
18800000
18830000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Zavodi za prestajanje kazni zapora in prevzgojni dom
II.2.4 Opis javnega naročila
Oprema za zaščito nog - delovni čevlji, škornji, nogavice ipd.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Zaščita rok
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
18100000
18141000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Zavodi za prestajanje kazni zapora in prevzgojni dom
II.2.4 Opis javnega naročila
Oprema za zaščito rok - razne zaščitne rokavice za različne namene
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: Zaščita glave in ostala OVO
Številka sklopa: 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
18100000
18142000
18143000
18444000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Zavodi za prestajanje kazni zapora, prevzgojni dom in Generalni urad
II.2.4 Opis javnega naročila
Oprema za zaščito glave in ostala osebna varovalna oprema - kot so npr. očala, celoobrazne maske, kombinezoni
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
28.04.2021   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 30.06.2021
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 28.04.2021   10:30
Kraj: Elektronsko odpiranje na: https://ejn.gov.si/


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 18.04.2021   10:00

Dodatne informacije:
Obvezna predložitev vzorcev. Rok in kraj, kamor je potrebno dostaviti vzorce, sta določena v razpisni dokumentaciji.
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE UPRAVA RS ZA IZVRŠEVANJE KAZENSKIH SANKCIJ
Beethovnova ulica 3
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
19.03.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 24.03.2021   13:17
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

je možen ogled vzorcev?

Hvala

ODGOVOR

Pozdravljeni.

Prosimo, da nam sporočite, za katere sklope oz. artikle bi želeli ogled vzorcev.


Datum objave: 24.03.2021   17:15
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

za vse 4 sklope.

Hvala

ODGOVOR
Naročnik je preveril stanje izdelkov OVO in ugotovil, da večina izdelkov ni primernih za ogled, ker niso skladni z novimi opisi.
Prav tako ugotavlja, da so vsi razpisani izdelki v ponudbah raznih proizvajalcev OVO, zato ne vidi potrebe po ogledu le teh.
Glede na navedeno se je naročnik odločil, da ogleda vzorcev ponudnikom ne bo omogočil.Datum objave: 25.03.2021   13:02
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

sklop rokavice: zap. št. 3 - zahtevate osnovni material pletivo iz bombaža obenem pa visoko stopnjo zaščite pred vrezi; rokavice ki imajo tako stopnjo zaščite pred vrezi ne morejo biti iz bombaža; lahko ponudimo HDPE, Dytec pletiva?

ODGOVOR
Lahko ponudite takšne rokavice.Datum objave: 25.03.2021   13:15
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

glede na to, da ne omogočate ogled vzorcev vas prosimo, da napišete primerljiv artikel; opisi so očitno prepisani od določenih artiklov in vam je znano za katere artikle gre.
Hvala

ODGOVOR

Naročnik ne bo navajal primerljivih vzorcev iz razloga, ker več izdelkov izpolnjuje zahteve posameznega artikla.
Datum objave: 25.03.2021   13:28
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

sklop rokavice; zap. št. 2 - lahko ponudimo rokavico celo iz kvalitetnega govejega cepljenca? Zap.št. 5 - vam lahko ponudimo pet prstno rokavico? Zap. št. 6 - je lahko rokavica iz mehkega kozjega usnja namesto ovčjega?

Hvala

ODGOVOR

sklop rokavice; zap. št. 2 - lahko ponudimo rokavico celo iz kvalitetnega govejega cepljenca?
NE.

Zap.št. 5 - vam lahko ponudimo pet prstno rokavico? Zap. št. 6 - je lahko rokavica iz mehkega kozjega usnja namesto ovčjega?
DA.
Datum objave: 29.03.2021   12:25
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

rokavice št 5 - lahko ponudimo rokavico dolžine 28 cm?

ODGOVOR
DA.Datum objave: 29.03.2021   12:28
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

sklop 4: zap. št. 1 - zahtevate očala za sonce s standardom EN172 ali prozorna z EN170 - temna očala imajo EN172, prozorna pa EN170.?
Zap. št. 2 - očala za varjenje ne morejo imeti standarda EN170 in EN172. Imajo lahko EN166 in EN169.
Zap. št. 3 - sončna očala ne morejo imeti standarda EN170.
Zap. št. 4 - prozorna očala ne morejo imeti standarda EN172.
Zap. št. 7 - so čepki lahko pakirani v higiensko vrečko ne škatlo? Pakirani so po par ne kos?
Zap. št. 8 so lahko iz pu pene (ne pvc). So lahko pakirani se v higiensko vrečko ne škatlo?
Zap. št. 10 - navajate standard za očala. Celo obrazne maske imajo standard EN136.

Hvala

ODGOVOR

sklop 4: zap. št. 1 - zahtevate očala za sonce s standardom EN172 ali prozorna z EN170 - temna očala imajo EN172, prozorna pa EN170.?
Hvala za opozorilo, pri sončnih očalih je pravilni standard EN 172.

Zap. št. 2 - očala za varjenje ne morejo imeti standarda EN170 in EN172. Imajo lahko EN166 in EN169.
Hvala za opozorilo, pri očalih za varjenje, pravilni standard je EN 169.

Zap. št. 3 - sončna očala ne morejo imeti standarda EN170.
Naročnik je na to napako že odgovoril zgoraj.

Zap. št. 4 - prozorna očala ne morejo imeti standarda EN172.
Naročnik je na to napako že odgovoril zgoraj.

Zap. št. 7 - so čepki lahko pakirani v higiensko vrečko ne škatlo? Pakirani so po par ne kos?
DA.

Zap. št. 8 so lahko iz pu pene (ne pvc). So lahko pakirani se v higiensko vrečko ne škatlo?
DA.

Zap. št. 10 - navajate standard za očala. Celo obrazne maske imajo standard EN136.
Hvala za opozorilo, za celo obrazno masko je, pravilni standard EN 169.

Za napake v standardih bomo objavili popravek razpisne dokumentacije.
Datum objave: 30.03.2021   14:39
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

zahtevate Izjave o skladnosti in Certifikate? Lahko damo samo Izjave o skladnosti kot je običajno za javne razpise? Zahtevate tehnične liste od proizvajalcev; to pomeni, da bodo v različnih tujih jezikih. Zadostuje, da damo opis artikla v slovenskem jeziku s sliko?

Hvala

ODGOVOR

V fazi pregleda in ocenjevanja morajo ponudniki predložiti:
Izjavo o skladnosti v slovenskem/angleškem jeziku
Tehnični list proizvajalca za ponujeni art. s katerim ponudnik dokazuje, da art. izpolnjuje zahtevane lastnosti v slovenskem/angleškem jeziku
Kopije certifikatov (velja za 1 sklop) bo naročnik zahteval od izbranega ponudnika.


Datum objave: 30.03.2021   14:40
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

pri sklopu 1 imate pri večini artiklih zahtevo, da se predloži tehnični list proizvajalca tkanine. Veliko razpisanih artiklov se lahko na trgu kupi že kot končni proizvod. V tem primeru bi bilo smiselno, da se predloži tehnični list proizvajalca proizvoda. Naprimer pri 3. dežna delovna jakna imate navedena standarda SIST EN 13688:2013, SIST EN 343:2003, ki st sta standarda za končni proizvod. Prosimo preglejte tehnične zahteve za sklop 1 in opredelite ali potrebujete tehnične liste za tkanine ali končni proizvod?ODGOVOR

pri sklopu 1 imate pri večini artiklih zahtevo, da se predloži tehnični list proizvajalca tkanine. Veliko razpisanih artiklov se lahko na trgu kupi že kot končni proizvod. V tem primeru bi bilo smiselno, da se predloži tehnični list proizvajalca proizvoda.
- Ponudniki lahko priložijo tehnični list tkanine ali tehnični list končnega izdelka na katerem mora biti navedena sestava tkanine ali pletiva za vse izdelke v sklopu 1 (razen pozicij 1,4,5,7,12,13,16) kjer se prilaga tehnični list tkanine

Naprimer pri 3. dežna delovna jakna imate navedena standarda SIST EN 13688:2013, SIST EN 343:2003, ki st sta standarda za končni proizvod. Prosimo preglejte tehnične zahteve za sklop 1 in opredelite ali potrebujete tehnične liste za tkanine ali končni proizvod?
- Pri poz. 3 in 11 (jakna in hlače dežne) naročnik dodaja k standardu EN 343 še stopnjo 3:1 (vodo nepropustnost in paro propustnost)
Datum objave: 31.03.2021   15:23
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

rokavice zap. št. 2 - je lahko tudi manšeta iz gladkega usnja in ni prišita temveč v celoti del rokavice z elastiko na manšeti?
sklop 4 - zap. št. 10 - zahtevate masko v treh velikostih; maske so običajno v dveh velikostih; vam lahko ponudimo masko v dveh velikostih?

Hvala

ODGOVOR


rokavice zap. št. 2 - je lahko tudi manšeta iz gladkega usnja in ni prišita temveč v celoti del rokavice z elastiko na manšeti? NE
sklop 4 - zap. št. 10 - zahtevate masko v treh velikostih; maske so običajno v dveh velikostih; vam lahko ponudimo masko v dveh velikostih? NEDatum objave: 31.03.2021   15:26
VPRAŠANJE
Spoštovani,

pri rokavicah zap. št. 12 zahtevate varilske rokavice za katere dvomimo, da obstajajo na trgu saj za usnje zahtevate visoko zaščito proti prebodu in trganju. Vam lahko ponudimo rokavice dlan iz govejega usnja, ojačana dlan, gornji del in manšeta iz cepljenca po EN388 3322X in EB407 433231 in EN12477 tip A s podlogo iz aramida, ki zagotavlja višjo zaščito pri varjenju kot bombaž?

Hvala in lep pozdrav

ODGOVOR


Lahko nam ponudite rokavice z aramidno podlogo, mora pa ta ustrezati zahtevanim specifikacijam, katerih naročnik ne bo spreminjal.

Datum objave: 01.04.2021   13:51
VPRAŠANJE
Sklop 4- Zap. št. 10 - navajate standard za očala. Celo obrazne maske imajo standard EN136.
Hvala za opozorilo, za celo obrazno masko je, pravilni standard EN 169.

Za napake v standardih bomo objavili popravek razpisne dokumentacije.

To ste napisali ampak pravilen standard za maske je EN 136, prosim za ta popravek standarda. Hvala.


ODGOVOR
Hvala za ponovno opozorilo.
Prišlo je do napake v odgovoru, navedeni standard bo popravljen v popravku, ki smo ga že poslali v objavo in bo objavljen v prihodnjih dneh.Datum objave: 02.04.2021   09:13
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

rokavice zap. št. 2; odgovarjate, da ne sme biti manšeta enotna z rokavico temveč prišita; zakaj? Kakšno vlogo ima prišita manšeta namesto celovita z rokavico? Kaže na to, da imate izbran artikel in dobavitelja čeprav vzorcev naj ne bi imeli.

Hvala

ODGOVOR

Obtožba ponudnika je neutemeljena, naročnik je pri določanju tehničnih zahtev kakor tudi oblike izdelka avtonomen.
Rokavice s takimi lastnostmi in izdelavo na opisan način prevladujejo, zato jih je naročnik tudi vključil v razpisno dokumentacijo.


Datum objave: 06.04.2021   11:48
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

so lahko rokavice pod zap. št. 2 brez ojačitve na dlani in palcu z višjim piktogramom zaščite EN388 4124 torej višjo zaščito?

Hvala

ODGOVOR

DA.


VPRAŠANJE
Pozdravljeni.

Sklop 4
11. KOMBINEZON ZA ZAŠČITO PRED BIOLOŠKO INFEKTIVNIMI NEVARNOSTMI

Ali naročnik zahteva kombinezon za enkratno uproabo?

LP

ODGOVOR

DA.


Datum objave: 06.04.2021   15:12
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

je lahko rokavica pod zap. št. 12 EN407:2007 413X4X?

Hvala

ODGOVOR

NE, ker je razred zaščite nižji od zahtevanega 423x4x.

Datum objave: 12.04.2021   08:35
VPRAŠANJE
Spoštovani,

glede na situacijo, ki vlada po celem svetu in tudi pri nas, bi vas prosili za podaljšanje roka za oddajo ponudbe za vsaj 14 dni. Saj tako kot pri nas tudi v tujini dobavitelji delajo zelo omejeno.

ODGOVOR
Bomo podaljšali rok do 10. 5. 2021.

VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Prosimo za podaljšanje roka za oddajo ponudbe za 30 dni zaradi zaprtja države in razmer z COVIT, ker imamo posledično težave pri pridobivanju dokazil in pripravo ponudbe ter vzorcev.
Predvidevamo, da je v vašem interesu pridobiti čim več konkurenčnih ponudb za vsak sklop.

Za razumevanje se v naprej zahvaljujemo.ODGOVOR
Bomo podaljšali rok do 10. 5. 2021.Datum objave: 12.04.2021   13:04
VPRAŠANJE
pozdravljeni,
pri rokavicah imate omenjeno, da rokavice morajo biti pakirane posamično po par. Rokavice, kot so bombažne, usnjene, poliesterske rokavice so po navadi pakirane po 12 ali 10 parov v zavoj. Ali vam lahko ponudimo pakirane rokavice?


lp

ODGOVOR
Posamično pakiranje smo predvideli za rokavice, ki so na voljo v več velikostnih številkah, kar uporabnikom omogoča naročanje po dejanskih potrebah in jim ni potrebno naročati ekonomskega pakiranja 10 ali 12 parov ene velikosti, če le-teh potrebuje manj. Zato te zahteve ne bomo spreminjali.VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
pri vseh rokavicah imate pod embaliranje napisano "vsak kos mora biti samostojno pakiran". Normalno pakiranje pri vseh rokavicah (bombažne, gladko usnje itd...) je vedno po 12 parov oz. po vez. Praktično je nemogoče npr. bombažne rokavice dobiti pakirane vsake posebej. Ali vam lahko ponudimo pri rokavicah normalna pakiranja ?
Prosim, da zgornjo omejitev odstranite iz zahtev in omogočite ponudnikom prijavo.

hvala

ODGOVOR
Posamično pakiranje smo predvideli za rokavice, ki so na voljo v več velikostnih številkah, kar uporabnikom omogoča naročanje po dejanskih potrebah in jim ni potrebno naročati ekonomskega pakiranja 10 ali 12 parov ene velikosti, če le-teh potrebuje manj. Zato te zahteve ne bomo spreminjali.


Datum objave: 14.04.2021   08:26
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

podaljšali ste rok za oddajo ponudbe. Bi lahko tudi rok za oddajo vprašanj?

Hvala

ODGOVOR

Podaljšali smo vse roke, tudi tega za vprašanja, samo popravek še čaka na objavo na portalu EU.


Datum objave: 14.04.2021   13:56
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

rokavice pod zap. št. 4; ker se rokavica po točno teh lastnostih ne proizvaja več sprašujemo ali lahko ponudimo alternativo istega proizvajalca z debelino 0,71 mm (28mil) in dolžino 320 mm, po standardu EN3121, EN374 A:3 K:6 L:6.

Hvala

ODGOVOR

Lahko ponudite tako rokavico ob izpolnjevanju ostalih zahtevanih lastnosti.
Datum objave: 15.04.2021   14:56
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

ponovno sprašujemo ali je lahko rokavica pod zap. št. 12 EN407:2007 413X4X? Pregledali smo prav vse varilske rokavice, ki se jih dobi v EU in niti ene nimajo stopnjo zaščite na kontaktno toploto 2. Prosimo, da preverite če je pomota. V kolikor obstaja vas lepo prosimo, da navedete referenčno rokavico.

Hvala

ODGOVOR
Naročnik ne bo spreminjal specifikacij zaščitne varilske rokavice.
Naročniku ni potrebno navajati primerljivega izdelka saj bi s tem ponudniku posredoval proizvajalca. Rokavice z zahtevano stopnjo zaščite na EU trgu obstajajo.Datum objave: 16.04.2021   13:07
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

v čemu je težava, če bi naročnik posredoval ponudniku proizvajalca? Običajno si lahko ponudniki pogledamo vzorce in vidimo vse proizvajalce. V kolikor gre za transparentnost in željo po čim več ugodnih ponudbah ne bi smela biti težava ponudnikom pomagati in posredovati proizvajalca. V kolikor pa gre za vnaprej dogovorjene posle pa je to razumljivo.
Hvala

ODGOVOR
Naročnik ni predvidel dejanj za pomoči ponudnikom pri sestavi ponudbe (ogled vzorcev in navedb primerljivih izdelkov), ker šteje, da so potencialni ponudniki strokovnjaki na svojem področju in jim sestava ponudbe ne bi smela predstavljati težav.

Naročnik je prepričan, da na trgu obstaja več proizvajalcev in ponudnikov rokavic, ki lahko ponudijo izdelek skladno s tehničnimi zahtevami iz razpisne dokumentacije.

Naročnik postopek vodi transparentno in na noben način ne omejuje konkurence zato je naročilo objavil po odprtem postopku javnega naročanja in tudi po smiselnih sklopih, da bi omogočil prijavo večjemu številu ponudnikov ter tudi na željo ponudnikov podaljšal rok za prejem ponudb. Ravnanje naročnika ni v ničemer nasprotju z ZJN-3, zato so obtožbe konkretnega ponudnika neutemeljene in nedopustne.

Datum objave: 03.05.2021   10:55
VPRAŠANJE

VPRAŠANJE NAROČNIKU:

Spoštovani naročnik,

Kot potencialni ponudnik smo pristopili k izdelavi vzorcev za SKLOP 1, pravočasno smo ugotovili, da ne razpolagamo s potrebno količino tkanine za izdelke pri katerih zahtevate obe izvedbi vzorcev (moško in žensko).
Tkanino smo naročili pri dosedanjem dobavitelju vendar je predviden rok dobave (zaradi ukrepov korona virusne bolezni) nekoliko daljši od pričakovanega. Dobava tkanine je predvidena na dan oddaje ponudbe in vzorcev.
Glede na navedeno vas prosimo, da zahtevo po dveh vzorcih enakega izdelka umaknete za naslednje pozicije: 2,6,8,9,10,14,15,16,22 in 23. Ostali izdelki so iz prostega trga in so dobavljivi v obeh izvedbah (moška in ženska)

Za razumevanje se vam zahvaljujemo in vas lepo pozdravljamo.


ODGOVOR

Zaradi opisane situacije bo naročnik ponudbo štel za popolno, če bodo ponudniki dostavili vzorce skladno z razpisno dokumentacijo, izjema so vzorci v pozicijah 2,6,8,9,10,14,15,16,22 in 23 pri katerih ponudniki lahko dostavijo en izvod vzorca (moški ali ženski kroj).
Datum objave: 03.05.2021   10:56
VPRAŠANJE
Spoštovani,
SKLOP 2
poz 13. vrednosti materialov presegajo 100%.!?
poz.14. navedena materiala Lycra in elastan sta materiala z enako lastnostjo.
Lycra je blagovna znamka za material elastan.
Naročnik v svoji zahtevi ne sme uporabljati nazivov po točno določeni blagovni znamki.

Pri obeh pozicijah je zahtevano označevanje izdelka v skladu s pravilnikom OVO ter zahtevami standarda..
.
Nogavice ne spadajo med izdelke OVO in ne izpolnjujejo standarda za zaščitno opremo.
Nogavice izdelane za namen uporabe v elektronski industriji ali nogavice za uporabo v livarnah in varilski industriji morajo izpolnjevati lastnosti kot sta negorljivost materiala in električna prevodnost materiala...
Opisa nogavic ne zahtevata specialnih lastnosti zato predlagamo, da pri obeh pozicijah naročnik popravi sestavo materialov in odstrani zahtevo označevanjua po pravilniku OVO.

Lp

ODGOVOR
Pravilnik o OVO za nogavice ne velja, zato naročnik zahtevo po označevanju skladno s pravilnikom OVO umika.

Nogavice morajo biti posamično pakirane in na embalaži biti označene z velikostno št. artiklov in sestavo, ki jo naročnik popravlja:

Pozicija 13. Nogavice letne, črta se 5% elastan, pravilna sestava 85% bombaž 15% poliamid

Pozicija 14. Nogavice zimske pravilna sestava 85% bombaž in 10% poliamid, 5% elastan

Datum objave: 03.05.2021   15:10
VPRAŠANJE
Spoštovani,

iz razpisne dokumentacije je razvidno, da je pri pripravi le te sodelovalo podjetje Tekont d.o.o., razvidne so tudi osebe, ki so dokumentacijo pripravljale. Ker je to podjetje, ki se ukvarja s prodajo osebne varovalne opreme to ni transparentno in dopustno v kolikor se bo podjetje Tekont d.o.o. na razpis prijavilo kot ponudnik.

Lep pozdrav

ODGOVOR
Sodelovanja drugih oseb pri pripravi razpisne dokumentacije ZJN-3 ne prepoveduje, prav tako ne prepoveduje, da bi take osebe nastopale kot ponudniki.
Naročnik je ravnal v skladu s 64. in 65. členom ZJN-3, razpisna dokumentacija je pripravljena dovolj splošno, da ne omejuje konkurence med ponudniki, prav tako je določen dovolj dolg rok za prejem ponudb.
Datum objave: 05.05.2021   12:45
Dodajamo še pojasnilo za razjasnitev nejasnosti. V prilogi 2 razpisne dokumentacije, kjer je navedeno "ponudbena cena", je mišljena "ponudbena vrednost", to je skupna vrednost za posamezni sklop, kot izhaja iz Excel tabele (priloga razpisne dokumentacije).