Dosje javnega naročila 001608/2021
Naročnik: OBČINA KOZJE, Kozje 37, 3260 Kozje
Gradnje: Rekonstrukcija javne poti JP 681421 na Gorjanah
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 276.405,82 EUR

JN001608/2021-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 18.03.2021
JN001608/2021-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 29.03.2021
JN001608/2021-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 30.03.2021
JN001608/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 15.04.2021
JN001608/2021-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 28.04.2021
JN001608/2021-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 10.05.2021
Zahtevek za revizijo

    JN001608/2021-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA KOZJE
Kozje 37
3260
SI
Kozje
Slovenija
Občina Kozje, Andreja Reher
obcina.kozje@siol.net
+386 38001400

Internetni naslovi
http://www.kozje.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.kozje.si
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=553
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Rekonstrukcija javne poti JP 681421 na Gorjanah
Referenčna številka dokumenta: 3/2021-NMV
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45233120
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
rekonstrukcija javne poti
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45233120
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Gorjane
II.2.4 Opis javnega naročila
rekonstrukcija javne poti
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 4
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
v razpisni dokumentaciji


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
06.04.2021   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 06.04.2021   10:01
Kraj: informacijski sistem e-JN


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 31.03.2021   13:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
18.03.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 19.03.2021   07:27
VPRAŠANJE
Ali lahko izvajalec Prometno zaporo postavi sam v skladu z izdanim dovoljenjem, ali jo mora postaviti koncesionar?
Če jo mora koncesionar prosimo za podatke kdo je koncesionar?

lp

ODGOVOR


Izdelava elaborata in ureditev popolne zapore ceste z vsemi obvestilnimi tablami je obveza izvajalca.

Datum objave: 24.03.2021   07:44
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosim, da uredite prenos iz portala javnih naročil na portal e-JN. Ta prenos namreč ne deluje.

Lep pozdrav !

ODGOVOR

Urejeno. Hvala za opozorilo!


Datum objave: 25.03.2021   07:44
VPRAŠANJE
13 113 Izdelava elaborata in ureditev popolne zapore ceste za obdobje 120 dni z vsemi obvestilnimi tablami, katere označujejo neposredno bližino gradbišča. Obvezno je vse stranke obvestiti, da se temu prilagodijo.

kom 1,00 0,00

Prosimo, da naročnik poda oceno te postavke, kot je že običajno na državnih razpisih in obračun po dejanskih računih koncesionarja, da je za vse ponudnike enako izhodišče, sicer je koncesionar v prednosti in je tudi nemogoče dobiti realno ponudbo od njih, ker še ni izdelanega elaborata...ODGOVOR

Ocena postavke 13 113 (Izdelava elaborata in ureditev popolne zapore ceste) v popisih del je 1.500,00 .
Informacija se smatra kot dopolnitev razpisne dokumentacije.


Datum objave: 29.03.2021   11:20
VPRAŠANJE
Spoštovani.

Naročnika bi opozorili, da smo v zadnjih mesecih priča ENORNEMU ZVIŠANJU CEN surovin na svetovnem trgu.

Samo v mesecu marcu so se cene surovin dvignila za več kot 100%,. Poleg astronomskih cen velik problem pa tudi predstavlja POMANKANJE ZADOSTNE KOLIČINE surovine na trgu.

Po poročilu in napovedi ICSI-a (Independet Commodity Inteligente Services) in naših dobaviteljev, je tudi v prihodnje pričakovati dvigovanje cene surovine.

CENA se spreminja na DNEVNI BAZI.

Zaradi zgoraj navedenih razlogov, so dobavitelji umaknili svoje cenike in preklicali vse ponudbe, ponudbe, ki pa jih pridobimo so v veljavi do max. 5 dni s tem, da si pridržujejo pravico, da navkljub, da smo blago naročili pred podražitvijo, zaradi pomankanja le tega ne bojo dobavili.

Vprašanje:
Kako bo naročnik reševal nastalo situacijo s tem da smo ponudniki zavezani veljavnosti ponudbe 90 in več dni. Prav tako smo zavezani, da opravimo dela v določenem časovnem okvirju kar garantiramo z inštrumenti zavarovanj.

Iz tega razloga smo ponudniki primorani za vsak razpis pridobiti ponudbo materiala, ker pa je zunaj v tem obdobju velika količina JN, pozivamo naročnika, da prestavi rok za oddajo ponudbe vsaj za 5 delavne dni. S tem, da je razpis v času velikonočnih praznikov, bi tudi ponudniki želeli vikend preživeti v krogu svojih najbližjih.

V pričakovanju na ugodno rešeno prošnjo in odgovor vas lepo pozdravljamo.


ODGOVOR

Naročnik bo podaljšal rok za oddajo ponudb do 9.4.2021.


Datum objave: 30.03.2021   08:42
VPRAŠANJE
Pri kanalizaciji imate postavko: Dobava in izdelava meteorne kanalizacije iz PVC cevi 150 mm - svetel profil, vgrajenih na 10 cm sloj betona C16/20 in obbetonirane z 0,15 m3/m1, frakcije 8-16 mm.

Zanima me ali so cevi obbetonirane ali se izvede obsip s frakcijo 8-16 mm, ker imate napisano oboje?

ODGOVOR


Upošteva se oboje, beton ščiti cev pred zlomom, frakcija 8/16 pa omogoča precejanje zaledne vode.

Datum objave: 06.04.2021   07:21
VPRAŠANJE
Pri postavkah za drenaže in kanalizacijo imate navedeno, da moramo upoštevati v postavki še obsip z 8-16mm, istočasno pa je posamezna postavka 24 113 - Dobava in vgrajevanje drenažnega materiala 8-16 za drenaže.

A se to podvaja? Kje sedaj upoštevamo material za obsip?

ODGOVOR


Postavka 24 113, navaja zasip frakcije 30/90mm za zasip drenaže za zidovi, frakcija 8/16 je za zasip cevi, kajti frakcija 30/90 bi cevi poškodovala..

Datum objave: 07.04.2021   20:14
VPRAŠANJE
Ali je enako, kot v prvi postavki poglavja 2.8 (28 116) tudi v tretji postavki (28 116), glede na to, da imajo obe postavki enaki šifri mišljeno, da se tirnice po izvedbi izvlečejo? Ali ostanejo? Hvala za odgovor, lp


ODGOVOR


Tirnice se uporabijo pri enem zidu, nato pri naslednjem, na koncu se izvlečejo.