Dosje javnega naročila 001613/2021
Naročnik: LUKA KOPER, pristaniški in logistični sistem, delniška družba, Vojkovo nabrežje 38, 6000 Koper - Capodistria
Gradnje: Gradnja transformatorske postaje TP-AT2, v Luki Koper
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN001613/2021-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 18.03.2021
JN001613/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 13.05.2021
JN001613/2021-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 16.12.2021
Zahtevek za revizijo

    JN001613/2021-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: infrastrukturnem področju
I.1 Ime in naslovi
LUKA KOPER, pristaniški in logistični sistem, delniška družba
Vojkovo nabrežje 38
6000
SI
Koper - Capodistria
Slovenija
Mara Žerjal
mara.zerjal@luka-kp.si
+386 31772876

Internetni naslovi
https://www.luka-kp.si/slo/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.luka-kp.si/slo/javna-narocila
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=192
I.6 Glavna področja dejavnosti
Pristaniške dejavnosti


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Gradnja transformatorske postaje TP-AT2, v Luki Koper
Referenčna številka dokumenta: JN 49/2021
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet naročila je gradnja transformatorske postaje TP-AT2, v Luki Koper.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
JN 49/2021 Predmet naročila je gradnja transformatorske postaje TP-AT2, v Luki Koper.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 120
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Glej razpisno dokumentacijo oz. dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
01.04.2021   13:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 01.04.2021   13:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 24.03.2021   13:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
18.03.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 18.03.2021   15:30
Naročnik ima zagotovljena sredstva za izvedbo javnega naročila v znesku 350.000,00 EUR brez DDV. Glede na predhodno javno naročilo z interno oznako JN 04/2021 je naročnik delno spremenil popis del s predizmerami.

Datum objave: 26.03.2021   08:28
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Naročnika prosimo, da dovoljuje ponudnikom uporabiti obrazec OBR-7 - POTRDILO NAROČNIKA KOT INVESTITORJA iz predhodnega razpisa št. JN 4/2021.

Hvala, lep pozdrav

ODGOVOR
Naročnik dovoljuje.Datum objave: 26.03.2021   10:34
VPRAŠANJE
Spoštovani,

vljudno vas prosimo, da podaljšate rok za oddajo ponudbe za vsaj 7 dni in tako omogočite zainteresiranim ponudnikom kvalitetno in konkurenčno ponudbo.

Hvala za razumevanje.

Lep pozdrav!

ODGOVOR
Roka za oddajo ponudb ne bomo podaljšali.

VPRAŠANJE
Pozdravljeni

Prosimo naročnika za podaljšanje roka za oddajo ponudbe, saj v prvem razpisu nismo pripravljali ponudbe in smo sedaj v neenakopravnem položaju do ponudkov, ki so se prijavljali na ta razpis.

Hvala
Lep pozdrav

ODGOVOR

Roka za oddajo ponudb ne bomo podaljšali.


Datum objave: 26.03.2021   10:34
VPRAŠANJE
Spoštovani,

vljudno prosimo, da znižate zahtevani pogoj za nudenje garancije na maksimalno 24 mesecev.

Lep pozdrav!

ODGOVOR
Naročnik ostaja pri prvotni zahteviDatum objave: 26.03.2021   10:39
VPRAŠANJE
Spoštovani, naročnik;

Glede na to, da se v predmetni RD ne zahteva predložitev TS tehničnih specifikacij, za zahtevano ključno stikalno opremo, (NN, SN - zaradi kompatibilnosti informacijskega sistema in usposobljenosti naročnika za rokovanje s tovrstno opremo), v t. 5. OSTALO - III. SPECIFIKACIJA NAROČILA , RD št.: 49/2021, z dne 18.3.2021 , naročniku predlagamo , da kot dokazilo o izpolnjevanju pooblaščenih ponudnikov, zahtevajo predložitev pooblastil, za nudenje proizvajalčeve opreme za predmetni projekt.

Že v naprej hvala za upoštevano,

S spoštovanjem


ODGOVOR
Spoštovani.

Ne razumemo vsebine vprašanja oz. predloga. Prosimo, da ga dopolnite.