Dosje javnega naročila 001755/2021
Naročnik: Javna agencija Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma, Dimičeva ulica 13, 1000 Ljubljana
Storitve: Globalna digitalna kampanja 2021
ZJN-3: Odprti postopek

JN001755/2021-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 23.03.2021
Zahtevek za revizijo

    JN001755/2021-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2021/S 058-147002
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
Javna agencija Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma
Dimičeva ulica 13
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Rudi Bernik
rudi.bernik@slovenia.info
+386 15898550
+386 15898560

Internetni naslovi
http://www.slovenia.info

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/391538/Razpisna_dokumentacija-GDK_2021.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=578
I.4 Vrsta javnega naročnika
Nacionalna ali zvezna agencija/urad
I.5 Glavna področja dejavnosti
javna agencija


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Globalna digitalna kampanja 2021
Referenčna številka dokumenta: JNV-0003/2021-S-POG-STO
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79341000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet naročila je izvedba aktivnosti Globalne digitalne kampanje 2021:
Aktivnost 1: Zakup oglasnega prostora.
Aktivnost 2: Oblikovanje oglasov in vsebin, nastavitve in tehnično serviranje oglasov, prevajanje, usklajevanje z mediji in optimiziranje oglasov.
Aktivnost 3: Priprava, načrtovanje, organizacija in izvedba sukcesivnega medijskega načrta
Aktivnost 4: Spremljanje izvajanja digitalnega medijskega zakupa Globalne digitalne kampanje 2021
Aktivnost 5: Koordiniranje izvajanja Globalne digitalne kampanje 2021
Aktivnost 6: Mesečno merjenje učinkovitosti, priprava mesečnih in vmesnih poročil, poročil aktivnostih 2-7, priprava analiz, priprava večjih poročil (GDS poročil, poročila o testni kampanji, poročila o obnašanju na pristajalnih straneh, vmesnega poročila o trendih in novostih na področju spletnega oglaševanja, priprava poročila o medijskem prostoru ter priprava zaključnega poročila - elaborata).
Aktivnost 7: Prilagajanje in optimizacija digitalnega medijskega zakupa 20
II.1.5 Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 1.497.652,46 EUR
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79341000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet naročila je izvedba aktivnosti Globalne digitalne kampanje 2021:
Aktivnost 1: Zakup oglasnega prostora.
Aktivnost 2: Oblikovanje oglasov in vsebin, nastavitve in tehnično serviranje oglasov, prevajanje, usklajevanje z mediji in optimiziranje oglasov.
Aktivnost 3: Priprava, načrtovanje, organizacija in izvedba sukcesivnega medijskega načrta
Aktivnost 4: Spremljanje izvajanja digitalnega medijskega zakupa Globalne digitalne kampanje 2021
Aktivnost 5: Koordiniranje izvajanja Globalne digitalne kampanje 2021
Aktivnost 6: Mesečno merjenje učinkovitosti, priprava mesečnih in vmesnih poročil, poročil aktivnostih 2-7, priprava analiz, priprava večjih poročil (GDS poročil, poročila o testni kampanji, poročila o obnašanju na pristajalnih straneh, vmesnega poročila o trendih in novostih na področju spletnega oglaševanja, priprava poročila o medijskem prostoru ter priprava zaključnega poročila - elaborata).
Aktivnost 7: Prilagajanje in optimizacija digitalnega medijskega zakupa 2021
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 8
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom.
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
28.04.2021   12:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.12.2021
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 28.04.2021   12:05
Kraj: Odpiranje poteka samodejno v informacijskem sistemu e-JN.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 16.04.2021   12:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Javna agencija Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma
Dimičeva ulica 13
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
19.03.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 31.03.2021   10:22
1. Naročnik pojasnjuje, da je na strani 14 razpisne dokumentacije (točka 13. Ocenjena vrednost naročila in ponudbena cena) navedena neustrezna povezava do ponudb za vsebinske pakete, ki jih je naročnik že pridobil in ki jih mora izbrani izvajalec v primeru realizacije realizirati največ po cenah, ki jih je izpogajal naročnik.
Za dostop uporabite naslednjo povezavo: https://www.dropbox.com/sh/mowiigj6fkct40e/AADN-Xat4d55zjoLSadcPIk9a?dl=0


2. Naročnik pojasnjuje, da je pod tabelo na strani 50 razpisne dokumentacije navedena neustrezna povezava do ponudb, ki jih je naročnik je s strani izbranih medijev že pridobil in ki se bodo izvajale po načrtu naročnika določenem v sukcesivnih finančnih načrtih.

Za dostop uporabite naslednjo povezavo: https://www.dropbox.com/sh/mowiigj6fkct40e/AADN-Xat4d55zjoLSadcPIk9a?dl=0