Dosje javnega naročila 007233/2020
Naročnik: SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. FRANCA DERGANCA Nova Gorica, Ulica padlih borcev 13A, 5290 Šempeter pri Gorici
Blago: Endoskopski material
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 147.234,90 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN007233/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 19.11.2020
JN007233/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 19.02.2021
JN007233/2020-ODL01P1 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 26.02.2021
JN007233/2020-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 18.03.2021
JN007233/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 19.03.2021
JN007233/2020-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 19.03.2021
JN007233/2020-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 19.03.2021
JN007233/2020-Pog04 - Pogodba, objavljeno dne 19.03.2021
JN007233/2020-Pog05 - Pogodba, objavljeno dne 19.03.2021
JN007233/2020-Pog06 - Pogodba, objavljeno dne 19.03.2021
JN007233/2020-X02 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Popravek, objavljeno dne 19.03.2021
JN007233/2020-Pog07 - Pogodba, objavljeno dne 19.03.2021
JN007233/2020-Pog08 - Pogodba, objavljeno dne 19.03.2021
JN007233/2020-Pog09 - Pogodba, objavljeno dne 19.03.2021
JN007233/2020-X03 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 15.04.2021
JN007233/2020-X04 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 08.07.2021
JN007233/2020-X05 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 05.10.2021
Zahtevek za revizijo

    JN007233/2020-X02 Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. FRANCA DERGANCA Nova Gorica
Ulica padlih borcev 13A
5290
SI
Šempeter pri Gorici
Slovenija
Skupina za javna naročila
sjn@bolnisnica-go.si
+386 53301580

Internetni naslovi
http://www.bolnisnica-go.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Endoskopski material
Referenčna številka dokumenta: 200-31/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33168000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je dobava potrošnega materiala endoskopskega materiala po specifikacijah predmeta JN kot se nahajajo v programu Go-Soft pod šiframi razpisa:
Sklop 1: Endoskopski material-ostalo (JR 1459-1)
Sklop 2: Endo.mat.-Endo spenjalnik+polnila (JR 1459-2)
Sklop 3: Endo.mat.-linearni spenjalnik+polnila (JR 1459-3)
Sklop 4: Endo.mat-Spenjalnik Endo artikul+polni (1459-4)
Sklop 5: Endo.mat-Universal+Endo polnila multifi (1459-5).
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
II.1.7 Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost: 122.039,48 EUR
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Endoskopski material-ostalo (JR 1459-1)
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33168000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: sedež naročnika
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Endo.mat.-Endo spenjalnik+polnila (JR 1459-2)
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33168000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: sedež naročnika
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Endo.mat.-linearni spenjalnik+polnila (JR 1459-3)
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33168000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: sedež naročnika
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: Endo.mat-Spenjalnik Endo artikul+polni (1459-4)
Številka sklopa: 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33168000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: sedež naročnika
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 5

II.2.1 Naslov
Naslov: Endo.mat-Universal+Endo polnila multifi (1459-5)
Številka sklopa: 5
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33168000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: sedež naročnika
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka objave: JN007233/2020-X01
Datum odpošiljanja izvirnega obvestila: 18.03.2021


Oddelek V: Oddaja naročila

Sklop 1

Številka sklopa: 1
Naslov: Endoskopski material-ostalo (JR 1459-1)

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
15.03.2021
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 11
Število prejetih ponudb MSP-jev: 11
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 11

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Da
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
MEDIMPEKS Trgovina in zastopstvo d.o.o.
Vrtojbenska cesta 19A
5290
SI
Šempeter pri Gorici
Slovenija

Da
THOMY F.E., medicinska zastopstva, trgovina, marketing in posredovanje, d.o.o.
Brodišče 24
1236
SI
Trzin
Slovenija

Da
MEDIP, PRODAJA MEDICINSKE OPREME d.o.o.
Leskoškova cesta 9E
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
ANMEDIC, družba za trgovino s profesionalno medicinsko opremo in pripomočki, d.o.o.
Šmartinska cesta 53
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
MEDIS, farmacevtska družba, d.o.o.
Brnčičeva ulica 1
1231
SI
Ljubljana - Črnuče
Slovenija

Da
KARL STORZ Endoskopija d.o.o.
Cesta v Gorice 34B
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
CARDIO MEDICAL družba za trgovino in storitve, d.o.o.
Špruha 1
1236
SI
Trzin
Slovenija

Da
MM SURGICAL družba za trgovino in zastopanje d.o.o.
Ulica ob hrastih 24
1291
SI
Škofljica
Slovenija

Da
JOHNSON & JOHNSON, prodaja medicinskih in farmacevtskih izdelkov, d.o.o.
Šmartinska cesta 53
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 91.276,25 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 88.342,97 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Sklop 2

Številka sklopa: 2
Naslov: Endo.mat.-Endo spenjalnik+polnila (JR 1459-2)

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
12.03.2021
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 1
Število prejetih ponudb MSP-jev: 1
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 1

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
MM SURGICAL družba za trgovino in zastopanje d.o.o.
Ulica ob hrastih 24
1291
SI
Škofljica
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 10.699,98 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 14.839,73 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Sklop 3

Številka sklopa: 3
Naslov: Endo.mat.-linearni spenjalnik+polnila (JR 1459-3)

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
12.03.2021
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 1
Število prejetih ponudb MSP-jev: 1
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 1

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
MM SURGICAL družba za trgovino in zastopanje d.o.o.
Ulica ob hrastih 24
1291
SI
Škofljica
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 12.846,36 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 12.829,06 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Sklop 4

Številka sklopa: 4
Naslov: Endo.mat-Spenjalnik Endo artikul+polni (1459-4)

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
10.03.2021
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 2
Število prejetih ponudb MSP-jev: 2
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 2

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
MEDIS, farmacevtska družba, d.o.o.
Brnčičeva ulica 1
1231
SI
Ljubljana - Črnuče
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 5.550,00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 5.552,77 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Sklop 5

Številka sklopa: 5
Naslov: Endo.mat-Universal+Endo polnila multifi (1459-5)

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
12.03.2021
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 1
Število prejetih ponudb MSP-jev: 1
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 1

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
MM SURGICAL družba za trgovino in zastopanje d.o.o.
Ulica ob hrastih 24
1291
SI
Škofljica
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 466,77 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 474,95 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
19.03.2021