Dosje javnega naročila 001727/2021
Naročnik: OBČINA ŠENTILJ, Maistrova ulica 2, 2212 Šentilj v Slov. goricah
Gradnje: OBNOVA OBSTOJEČIH GRAMOZIRANIH POTI V OBČINI ŠETNILJ 2021
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN001727/2021-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 23.03.2021
JN001727/2021-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 24.03.2021
JN001727/2021-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 30.03.2021
Zahtevek za revizijo

    JN001727/2021-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA ŠENTILJ
Maistrova ulica 2
2212
SI032
Šentilj v Slov. goricah
Slovenija
Andrej Drajzibner
andrej.drajzibner@sentilj.si
+386 26506223

Internetni naslovi
https://www.sentilj.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.sentilj.si
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=758
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: OBNOVA OBSTOJEČIH GRAMOZIRANIH POTI V OBČINI ŠETNILJ 2021
Referenčna številka dokumenta: 430-15/2021-409
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45230000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
»OBNOVA OBSTOJEČIH GRAMOZIRANIH POTI V OBČINI ŠETNILJ - 2021«
Predvidena je ureditev obstoječih gramoziranih JP v skupni dolžini cca. 830m. Občinske ceste se uredijo za dvosmerni promet po enem voznem pasu širine 3,00m v asfaltirani izvedbi. V delih, kjer je potrebna razširitev se izvede izkop humusa in izdela planum temeljnih tal ter vgradi gramozni nasip v ustrezni debelini. Prečno in vzdolžno odvodnjavanje se uredi preko vtočnih jaškov oz. požiralnikov in muld z iztokom preko prepustov razpršeno po terenu oziroma v očiščene obstoječe odvodne jarke. Hišni priključki levo in desno ob trasi se ustrezno utrdijo in uredijo deloma z gramozom deloma pa asfaltirajo.

Za sklop 1 OBNOVA JP 893741 (LC 392003 - Kurečič - Kavčič) je zraven asfaltiranja in ureditve podlage obstoječe gramozirane ceste, predvidena tudi izvedba mestnega vodovoda v dolžini cca. 300m z ureditvijo hišnih priključkov.

Za sklop 2 OBNOVA JP 892231 (Šmirmaul - Damiš) je zaradi zahtevnosti terena (cesta poteka deloma v
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
Največje število sklopov, ki so lahko oddani enemu ponudniku: 2
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: OBNOVA JP 893741 (LC 392003 - Kurečič - Kavčič)
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45230000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI032 - Podravska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Občina Šenitlj
II.2.4 Opis javnega naročila
Za sklop 1 OBNOVA JP 893741 (LC 392003 - Kurečič - Kavčič) je zraven asfaltiranja in ureditve podlage obstoječe gramozirane ceste, predvidena tudi izvedba mestnega vodovoda v dolžini cca. 300m z ureditvijo hišnih priključkov.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 3
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Vremenske razmere
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: OBNOVA JP 892231 (Šmirmaul - Damiš) v dolžini 465m
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45230000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI032 - Podravska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Občina Šentilj
II.2.4 Opis javnega naročila
Za sklop 2 OBNOVA JP 892231 (Šmirmaul - Damiš) je zaradi zahtevnosti terena (cesta poteka deloma v ravninskem deloma pa v zelo strmem terenu), zraven asfaltiranja in ureditve podlage ceste, predvidena izvedba dveh manjših podpornih zidov v kamniti izvedbi.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 3
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Vremenske razmere
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
05.04.2021   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 05.04.2021   10:30


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 30.03.2021   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
23.03.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 30.03.2021   07:15
VPRAŠANJE
Spoštovani,

glede na to, da je 05.04.2021 praznik nas zanima, če podaljšate rok oddaje ponudbe.

Hvala za odgovor in lp

ODGOVOR

Pozdravljeni,

Rok za oddajo ponudbe bo podaljšan, sprememba bo objavljena na PJN in spletni strani občine Šentilj.

lp