Dosje javnega naročila 001738/2021
Naročnik: MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana
Storitve: Analiza trga z ekološkimi živili v Republiki Sloveniji
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN001738/2021-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 23.03.2021
JN001738/2021-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 29.03.2021
Zahtevek za revizijo

    JN001738/2021-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO
Dunajska cesta 22
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Sandra Petrič
sandra.petric@gov.si
+386 14789079
+386 14789021
I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/391938/rd.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=765
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Analiza trga z ekološkimi živili v Republiki Sloveniji
Referenčna številka dokumenta: JN-4
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
77000000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je analiza trga z ekološkimi živili v Republiki Sloveniji, ki obsega:
- analizo obsega in dinamike ponudbe ter povpraševanja ekoloških živil v RS
- analizo potrošniških navad in odnosa do ekoloških živil
- analizo uvoza in izvoza z ekološkimi živili
- analizo cen in cenovnih trendov,
- analizo potenciala za rast ponudbe s slovenskimi ekološkimi živili
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
77000000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: RS
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je analiza trga z ekološkimi živili v Republiki Sloveniji, ki obsega:
- analizo obsega in dinamike ponudbe ter povpraševanja ekoloških živil v RS
- analizo potrošniških navad in odnosa do ekoloških živil
- analizo uvoza in izvoza z ekološkimi živili
- analizo cen in cenovnih trendov,
- analizo potenciala za rast ponudbe s slovenskimi ekološkimi živili
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Sodelovanje pri projektih s področja spremljanja trga z živili50

Cena – Ponder:
50
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
NRP 2330-14-0026


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Ni potrebno


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
08.04.2021   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 2 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 08.04.2021   12:15
Kraj: Elektronsko preko sistem e-JN

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Niso potrebneOddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Uporabljeno bo elektronsko naročanje.
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 01.04.2021   12:00

Dodatne informacije:
Niso potrebne
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
23.03.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 26.03.2021   10:49
Spoštovani,

posredujem vam odgovore na vaša vprašanja.

1. Ali se kot reference ponudnika upoštevajo izključno reference pravne osebe/subjekta ali tudi reference članov projektne skupine?
Kot je razvidno iz priloge Ponudbena dokumentacija (pogoji za sodelovanje) se pri točki 7.1 se upošteva referenca gospodarskega subjekta, pri 8. točki pa članov skupine.

2. Kaj konkretneje predstavlja projekt spremljanja trga z živili? Ali je to tudi npr. lastna izvedena raziskava trga z namenom razvoja produkta?
Kot projekt spremljanja trga z živili se smatra celovita analiza določenega trga z živili (npr. ekološkimi živili, zelenjavo, mlekom, itd)


3. Ali se kot delovne izkušnje s področja ekološkega kmetovanja šteje tudi delo na lastni ekološki kmetiji (nosilec kmetije)?
Kot delovne izkušnje se pri članih šteje tudi delo na lastni ekološki kmetiji.

Lep pozdrav,

Sandra Petrič


Datum objave: 01.04.2021   09:04
Spoštovani,

posredujemo odgovora na zastavljeni vprašanji:

a) Ali se v primeru prijave s podizvajalci, upoštevajo reference podizvajalca tudi pri točki 7.1. Gospodarski subjekt mora imeti najmanj eno referenco, ki se nanaša na uspešno zaključeno storitev s področja spremljanja trga z živili. Naročnik bo upošteval reference za zadnjih 5 let.
Konkretno: v primeru, da izvajalec nima referenc s področja analize trga, podizvajalec pa ima, ali je to lahko upoštevano oz. ali se lahko tak izvajalec prijavi na JN?
Odgovor je da, reference podizvajalca se upoštevajo. Pri točki 7.1 iz ponudbene dokumentacije se upoštevajo reference gospodarskega subjekta in podizvajalca, medtem ko se pri točki 8 upoštevajo reference članov projektne skupine, ne glede na to ali delajo za glavnega izvajalca oz. podizvajalca.


b) Ali se med izvedenimi referencami s področja spremljanja trga živil, uvrščajo raziskave trga kot je merjenje odnosa potrošnikov do hrane in druge podobne raziskave oz. ankete?
Kar se tiče reference s področja spremljanja trga živil pomeni, da gre za celovito analizo ali raziskavo trga s poudarkom na živilih (npr. posamezni sektor: mlečni sektor, ekološka živila, sadje,..); odnos potrošnikov do hrane je lahko le del take raziskave ali analize in se ne more upoštevat kot celovita raziskava trga z živili.

Lep pozdrav.

Datum objave: 01.04.2021   12:32
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

1. v obrazcu Predračun je v drugi alineji navedeno:
- predvideno število ur za fazo Analiza potrošniških navad in odnosa do ekoloških živil (ki zajema: glavne lokacije od kod in kam se ekološka živila uvažajo in izvažajo; vrste ekoloških živil, ki se uvažajo in izvažajo; vrednost uvoza in izvoza v EUR) in cena ene ure brez DDV in z DDV

Ali gre za napako oz. se tekst v oklepaju veže na tretjo alinejo "predvideno število ur za fazo Analizo uvoza in izvoza z ekološkimi živili in cena ene ure brez DDV in z DDV"?

2. Ali se pri merilu ponudbena cena upošteva znesek z DDV ali brez DDV?

Hvala za odgovore
Lep pozdrav

ODGOVOR


Spoštovani,

1. Pri predračunu je prišlo do napake, pri katerem se tekst oz. besedilo iz oklepaja 2. alineje veže na 3. alinejo. Prilagam popravek:

- predvideno število ur za fazo Analiza obsega in dinamike ponudbe ter povpraševanja ekoloških živil v RS (ki zajema: ocena prometa z ekološkimi živili za
naštete ponudnike; glavne tržne akterje; ocena tržnega deleža slovenskih in tujih ekoloških živil; določitev glavnih prodajnih poti z ekološkimi živili v
Sloveniji) in cena ene ure brez DDV in z DDV
- predvideno število ur za fazo Analiza potrošniških navad in odnosa do ekoloških živil (ki zajema: pogostost nakupa, prepoznavnost ekoloških živil pri
potrošnikih, potrošnja/poraba ekoloških živil na prebivalca v Sloveniji) in cena ene ure brez DDV in z DDV
- predvideno število ur za fazo Analiza uvoza in izvoza z ekološkimi živili (ki zajema: glavne lokacije od kod in kam se ekološka živila uvažajo in izvažajo;
vrste ekoloških živil, ki se uvažajo in izvažajo; vrednost uvoza in izvoza v EUR) in cena ene ure brez DDV in z DDV
- predvideno število ur za fazo Analiza cen in cenovnih trendov, ki vsebuje cenovno premijo ekoloških živil in cena ene ure brez DDV in z DDV
- predvideno število ur za fazo Analiza potenciala za rast ponudbe s slovenskimi ekološkimi živili in cena ene ure brez DDV in z DDV.

2. Pri merilu ponudbena cena se upošteva znesek brez DDV.