Dosje javnega naročila 001771/2021
Naročnik: OBČINA ŽUŽEMBERK, Grajski trg 33, 8360 Žužemberk
Gradnje: Izvedba rekonstrukcije ceste Zafara
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 259.689,28 EUR

JN001771/2021-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 24.03.2021
JN001771/2021-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 24.03.2021
JN001771/2021-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 25.03.2021
JN001771/2021-K03 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 01.04.2021
JN001771/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 07.05.2021
JN001771/2021-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 26.05.2021
JN001771/2021-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 26.05.2021
JN001771/2021-Q01 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 05.10.2021
Zahtevek za revizijo

    JN001771/2021-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
OBČINA ŽUŽEMBERK
Grajski trg 33
8360
SI
Žužemberk
Slovenija
Beno Červenka
beno.cervenka@zuzemberk.si
+386 73885180
+386 73885181

Internetni naslovi
https://www.zuzemberk.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/392005/JN_rekonstrukcija_ceste_Zafara.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=813
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izvedba rekonstrukcije ceste Zafara
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45233100
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Izvedba rekonstrukcije ceste Zafara
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45233100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI0 - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Izvedba rekonstrukcije ceste Zafara
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v dnevih: 90
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
01.04.2021   12:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 01.04.2021   12:05


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 29.03.2021   12:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
OBČINA ŽUŽEMBERK
Grajski trg 33
8360
Žužemberk
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
24.03.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 24.03.2021   13:14
VPRAŠANJE
Pozdravljeni, kje najdemo popis del ? Hvala.

ODGOVOR
Popis del bo objavljen še danes
Datum objave: 24.03.2021   14:47
VPRAŠANJE
Prosimo za podaljšanje roka oddaje vsaj za en teden...

ODGOVOR
Naročnik bo rok za oddajo ponudb podaljšal do 6.4.2021. Podaljšanje bo objavljeno jutri saj se danes portal zapira.VPRAŠANJE
Glede na to, da objavljeno naročilo NE spada med naročila malih vrednosti, ampak gre za odprti postopek, se nam zdi skrajno neprimerno, da je rok za oddajo ponudbe postavljen le 8 dni po objavi naročila. V kolikor želi naročnik dobiti korektne ponudbe, naročnika pozivamo, da postavi primeren rok za oddajo ponudb skladno z ZJN-3!

ODGOVOR
Naročnik bo rok za oddajo ponudb podaljšal do 6.4.2021. Podaljšanje bo objavljeno jutri saj se danes portal zapira.

Datum objave: 25.03.2021   07:31
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Naročnika opozarjamo na določbo drugega odstavka 40 člena Zakona o javnem naročanju, ki določa, da je MINIMALNI rok za prejem ponudb 35 dni od datuma, ko je bilo poslano v objavo obvestilo o javnem naročilu.

Zahtevamo, da naročnik zakonsko določbo spoštuje in ustrezno podaljša rok MINIMALNO do 28.4.2021.

ODGOVOR
Zahvaljujemo se za dobronamerno opozorilo vendar isti člen šesti odstavek določa:

Ne glede na drugi odstavek tega člena lahko naročnik za javno naročilo, katerega ocenjena vrednost je nižja od vrednosti iz drugega odstavka 22. člena tega zakona, določi krajši rok za prejem ponudb. Vrednost predmetnega naročila je pod pragom za objavo na portalu EU.Datum objave: 25.03.2021   07:47
V razpisni dokumentaciji in osnutku pogodbe se spremeni naziv projekta in sicer:

CESTA ZAFARA TREBČA VAS in DEL SEKUNDARNEGA VODOVODA

PROJEKTANT: TOPOS d.o.o., Kočevarjeva ulica 1, 8000 Novo mesto

ŠT PROJEKTA CESTA: PZI -02/21

IZDELAVA: marec 2021

ŠT PROJEKTA VODOVOD: PZI-13/20-I.FAZA

IZDELAVA: marec 2021

Datum objave: 29.03.2021   08:20
VPRAŠANJE
Spoštovani.

Naročnika bi opozorili, da smo v zadnjih mesecih priča ENORNEMU ZVIŠANJU CEN surovin na svetovnem trgu.

Samo v mesecu marcu so se cene surovin dvignila za več kot 100%,. Poleg astronomskih cen velik problem pa tudi predstavlja POMANKANJE ZADOSTNE KOLIČINE surovine na trgu.

Po poročilu in napovedi ICSI-a (Independet Commodity Inteligente Services) in naših dobaviteljev, je tudi v prihodnje pričakovati dvigovanje cene surovine.

CENA se spreminja na DNEVNI BAZI.

Zaradi zgoraj navedenih razlogov, so dobavitelji umaknili svoje cenike in preklicali vse ponudbe, ponudbe, ki pa jih pridobimo so v veljavi do max. 5 dni s tem, da si pridržujejo pravico, da navkljub, da smo blago naročili pred podražitvijo, zaradi pomankanja le tega ne bojo dobavili.

Vprašanje:
Kako bo naročnik reševal nastalo situacijo s tem da smo ponudniki zavezani veljavnosti ponudbe 90 in več dni. Prav tako smo zavezani, da opravimo dela v določenem časovnem okvirju kar garantiramo z inštrumenti zavarovanj.

Iz tega razloga smo ponudniki primorani za vsak razpis pridobiti ponudbo materiala, ker pa je zunaj v tem obdobju velika količina JN, pozivamo naročnika, da prestavi rok za oddajo ponudbe vsaj za 3 delavne dni. S tem, da je razpis v času velikonočnih praznikov, bi tudi ponudniki želeli vikend preživeti v krogu svojih najbližjih.

V pričakovanju na ugodno rešeno prošnjo in odgovor vas lepo pozdravljamo.

ODGOVOR
Navedenega naročnik v okviru izvedbe JN po ZJN-3 ne more kontrolirati oz. se temu prilagajati. Ponudbe morajo biti veljavne za čas, ki je z zakonom predviden za pregled ponudb in izdajo odločitve ter še za morebitni čas revizije. Vse kar lahko naročnik naredi je, da v RD ni vključil bančne garancije za resnost ponudbe.
Datum objave: 29.03.2021   08:23
Dodatno pojasnilo naročnika k odgovoru: Datum objave: 29.03.2021 08:20

Naročnik roka ne bo spreminjal

Datum objave: 29.03.2021   13:57
Ponudniki lahko namesto izjave zavarovalnice predložijo ustrezno veljavno zavarovalno polico.

Datum objave: 29.03.2021   13:58
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Prosim da znižate referenčne pogoje! 500.000,00 EUR brez DDV-ja je pretirana vrednost!!

ODGOVOR
Zahtevana referenca minimalna in je sorazmerna z javnim naročilom in je naročnik ne bo spreminjal.


VPRAŠANJE
Spoštovani,

Prosim če lahko znižate referenčne pogoje! Najmanj 500.0000,00 EUR brez DDV je pretirana referenca!

ODGOVOR
Zahtevana referenca minimalna in je sorazmerna z javnim naročilom in je naročnik ne bo spreminjal.


VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

ali lahko priložimo potrjene reference iz prejšnjih JN, če vključujejo vse zahtevane podatke?

ODGOVOR
DADatum objave: 31.03.2021   12:01
Naročnik ponudnike obvešča, da bo pravočasno pred odpiranjem ponudb, predvidoma še danes, objavil novo povezavo na portal eJN. Do napake je prišlo zaradi novega sistema povezave med portalom eJN in PJN. Za nevšečnosti se opravičujemo.

Datum objave: 01.04.2021   13:08
Glede na razglašene izredne razmere, ki trajajo v času od 1.4.2021 do vključno dne predvidenega za oddajo ponudb, bo naročnik sprejel tudi referenčne obrazce, ki ne bodo potrjeni s strani naročnikov (večina javnih naročnikov v tem času ne posluje). Naročnik bo naknadno najugodnejšega ponudnika pozval k predložitvi potrjenih referenc, pri tem pa bo v zvezi s postavljenim rokom upošteval tudi stanje epidemije in s tem v zvezi povezano nedelovanje javne uprave in drugih.

Datum objave: 02.04.2021   08:12
Naročnik je zaradi "lock down-a" podaljšal roke.

Datum objave: 05.04.2021   09:45
VPRAŠANJE
Spoštovani,
V zavihku 3. Zaščita TK vodov sta postavki:
3.1 Zaščita telekomunikacijskih podzemnih vodov v cestnem telesu vključno z ročnim odkopom, zaščitno cevjo PVC 110 in obbetoniranjem (0,1 m3/m1) ter dokončnim zasipom s tamponskim materialom. 650,00m
3.2 Eventualna prestavitev telekomunikacijskih podzemnih vodov v cestnem telesu vključno z ročnim odkopom, zaščitno cevjo PVC 110 in obbetoniranjem (0,1 m3/m1) ter dokončnim zasipom s tamponskim materialom. 650,00m

Naročnika naprošamo za pojasnilo ali se bosta izvajali obe postavki, ali je mišljeno da se glede na to, da je količina enaka izvede ali post 3.1 ali post 3.2

Znesek obeh postavk se sešteje, zato naročnika naprošamo, da v primeru, da se izvaja ena izmed postavk popis prilagodi tako, da se na postavki ki se predvidoma ne bo izvajala količina spremeni na 0,00m in se ponudi samo ceno na enoto, ki se bo uporabila v primeru, da bi se ta postavka izvajala. S tem bi bila skupna vrednost ponujenih del bolj realna.

Hvala.


ODGOVOR
Ponudbo je potrebno podati za obe postavki.

Obračun se bo izvedel po dejanskih količinah.
Datum objave: 06.04.2021   10:22
VPRAŠANJE
Pozdravljeni
Prosimo, da za referenčne objekte upoštevate tudi novogradnje in ne samo rekonstrukcij.
Najlepša hvala

ODGOVOR
Naročnik bo upošteval tudi novogradnje.
Datum objave: 07.04.2021   09:01
VPRAŠANJE
Pozdravljeni
Ponovno vas naprošamo, da znižate referenco, ker je previsoka in s tem omejujete ponudnike.
Najlepša hvala

ODGOVOR
Naročnik vrednost zahtevane reference znižuje na 250.000,00 z DDV