Dosje javnega naročila 001858/2021
Naročnik: SPLOŠNA BOLNIŠNICA IZOLA OSPEDALE GENERALE ISOLA, Polje 40, 6310 Izola - Isola
Blago: Sukcesivna dobava bolnišničnega perila - ponovitev III
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 39.863,50 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN001858/2021-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 26.03.2021
JN001858/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 19.05.2021
JN001858/2021-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 26.05.2021
JN001858/2021-ODL03 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 26.05.2021
JN001858/2021-ODL04 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 27.05.2021
JN001858/2021-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 21.06.2021
JN001858/2021-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 22.06.2021
JN001858/2021-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 22.06.2021
JN001858/2021-C02 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 29.07.2021
JN001858/2021-C03 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 18.10.2021
Zahtevek za revizijo

    JN001858/2021-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2021/S 061-154108
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
SPLOŠNA BOLNIŠNICA IZOLA OSPEDALE GENERALE ISOLA
Polje 40
6310
SI
Izola - Isola
Slovenija
Tea Jelačič
javna.narocila@sb-Izola.si
+386 51280489
+386 56606580

Internetni naslovi
http://www.sb-izola

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.sb-izola.si/si/aktualno/razpis-in-javno-narocilo/jn-031rn-21-sukcesivna-dobava-bolnisnicnega-perila

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=814
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Sukcesivna dobava bolnišničnega perila - ponovitev III
Referenčna številka dokumenta: JN 031/RN-21
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
18000000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Sukcesivna dobava bolnišničnega perila - ponovitev III, s sklenitvijo okvirnega sporazuma
II.1.5 Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 67.871,93 EUR
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: OPERACIJSKI PROGRAM
Številka sklopa: Sklop 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
39518000
39518100
39518200
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Splošna bolnišnica Izola, Polje 40, 6310 Izola
II.2.4 Opis javnega naročila
OPERACIJSKI PROGRAM
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Skladno z zakonodajo.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: TEKSTILNI MATERIALI
Številka sklopa: Sklop 8
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
39500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Splošna bolnišnica Izola, Polje 40, 6310 Izola
II.2.4 Opis javnega naročila
TEKSTILNI MATERIALI
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Skladno z zakonodajo.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: DELOVNA OBLEKA 4 DEL
Številka sklopa: Sklop 12
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
18100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Splošna bolnišnica Izola, Polje 40, 6310 Izola
II.2.4 Opis javnega naročila
DELOVNA OBLEKA 4 DEL
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Skladno z zakonodajo.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: DELOVNA OBLEKA 5 DEL
Številka sklopa: Skllop 13
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
18100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Splošna bolnišnica Izola, Polje 40, 6310 Izola
II.2.4 Opis javnega naročila
DELOVNA OBLEKA 5 DEL
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Skladno z zakonodajo.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 5

II.2.1 Naslov
Naslov: DELOVNA OBLEKA 6 DEL
Številka sklopa: Sklop 14
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
18100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Splošna bolnišnica Izola, Polje 40, 6310 Izola
II.2.4 Opis javnega naročila
DELOVNA OBLEKA 6 DEL
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Skladno z zakonodajo.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Skladno z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila in ZJN-3.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z več gospodarskimi subjekti.
Predlagano največje število udeležencev v okvirnem sporazumu:
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
23.04.2021   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 23.04.2021   10:01
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Da


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 13.04.2021   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
SPLOŠNA BOLNIŠNICA IZOLA OSPEDALE GENERALE ISOLA
Polje 40
6310
Izola - Isola
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
24.03.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 31.03.2021   11:02
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

ali moramo ob oddaji razpisa tudi že preložiti vzorce? Ali se vzorci priložijo po pozivu?

ODGOVOR: Vzorci se predložijo na podlagi poziva naročnika.
Datum objave: 09.04.2021   12:48
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Ali lahko ponudimo dimenzijo kompres celih in preklanih v standardni dimenziji 100x100cm po pranju in dimenzijo operacijske rjuhe cele in preklane v standardni dimenziji 150x240 cm po pranju?
lp


ODGOVOR: Dimenzije morajo ustrezati tistim iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.
Datum objave: 13.04.2021   11:12
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

na OBR-3, IZJAVA o izpolnjevanju zahtev naročnika imate navedeno:
barvno obstojnost izdelkov na pranje, do 90°C, (redukcijska barvila) in likanje do 200°C; barvani izdelki po pranju ne spreminjajo barvne nianse.
Pri sklopu 12, 12 in 14 imate izdelke, ki so iz materialov akril, poliester,..., ki se nikoli ne perejo na 90°C. Prosimo za popravek izjave.

ODGOVOR: Materiali morajo biti obstojni na pranje na 60 stopinjah (standardi za pranje bolnišničnega perila).
Naročnik je v ta namen objavil popravek obrazca OBR-3 IZJAVA o izpolnjevanju zahtev naročnika, sprememba z dne 13.4.2021 na naslednji povezavi:
https://www.sb-izola.si/si/aktualno/razpis-in-javno-narocilo/jn-031rn-21-sukcesivna-dobava-bolnisnicnega-perila

V tej izjavi imate tudi navedeno:
da bomo na podlagi poziva naročnika, da brezplačno predloži zahtevane reprezentančne testne vzorce z odgovarjajočimi fizikalnimi in kemijskimi parametri; vzorci in poročila o testiranju ne bodo starejša od enega meseca in bodo izkazovala dejansko stanje- testiranje bo opravljeno pri neodvisni inštituciji.
Običajno se analize, ki se prilagajo k razpisu lahko stare do enega leta in ne samo 1 mesec. Prosimo za dovoljenje, da lahko priložimo analize stare do 1 leta?

ODGOVOR Za te sklope dovoljujemo analize stare 1 leto.
Datum objave: 13.04.2021   11:49
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

pri sklopu 14, hlače za zaščito pred urezi z naramnicami imate navedeno barvo: fluroscentna oranžna barva s sivimi odsevniki. Zanima nas ali morajo hlače obvezno biti oranžne barve. Ali lahko ponudimo rdeče ali zelene?

ODGOVOR: Lahko ponudite rdeče barve.

Pri sklopu 12, za termovelur brezrokavnik imate navedeno barvo tkanine po LabDip metodi. Ali je dovolj če se predloži tehnični list za sami proizvod, za brezrokavnik v temno modri barvi? Ali je brezrokavnik lahko lažji od zahteve 350g/m2? Ali mora flis brezrokavnik res imeti odsevnike na prsnih žepih? Ali je brezrokavnik lahko brez odsevnikov?

ODGOVOR: Za termovelur brezrokavnike je dovolj, če se predloži tehnični list za sam proizvod, za brezrokavnik v temno modri barvi. Brezrokavnik je lahko lažji od 350g/m2, vendar ne manj kot 300g/m2. Glede odsevnikov na prsnih žepih ni potrebno, da jih ima. Ostale zahteve kot so navedene v razpisu.