Dosje javnega naročila 001863/2021
Naročnik: INFRA izvajanje investicijske dejavnosti d.o.o., Ulica 11. novembra 34, 8273 Leskovec pri Krškem
Storitve: Zunanja kontrola pri gradnji akumulacijskega bazena z visokovodnim razbremenilnikom za HE Mokrice
ZJN-3: Odprti postopek

JN001863/2021-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 26.03.2021
JN001863/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 28.06.2021
Zahtevek za revizijo

    JN001863/2021-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2021/S 061-154998
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
INFRA izvajanje investicijske dejavnosti d.o.o.
Ulica 11. novembra 34
8273
SI
Leskovec pri Krškem
Slovenija
Tajništvo
tajnistvo@infra.si
+386 78163800

Internetni naslovi
http://www.infra.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/392044/Dokumentacija_v_zvezi_z_oddajo_JN_brez_knjig_3-6.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=817
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Zunanja kontrola pri gradnji akumulacijskega bazena z visokovodnim razbremenilnikom za HE Mokrice
Referenčna številka dokumenta: 2-ZJN/2021
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71600000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet naročila je nadzor nad kontrolo kvalitete vgrajenih materialov, izvedba naravovarstvenih nadzorov pri urejanju naravnih ureditev, izvedba geodetske kontrole izvedenih del in izvajanje kontrole monitoringa stanja okolja pred izvedbo, v fazi izvedbe in po zaključku gradbenih del.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71600000
71355000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
2-ZJN/2021
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Kot opredeljeno v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Kot določeno v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Kot določeno v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
23.04.2021   09:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 20.10.2021
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 23.04.2021   09:10


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 13.04.2021   09:00

Dodatne informacije:
Kompletna dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila (vključno s knjigami 3-6) je objavljena na spletni strani naročnika https://www.infra.si/postopki-javnega-narocanja.html.
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
INFRA izvajanje investicijske dejavnosti d.o.o.
Ulica 11. novembra 34
8273
Leskovec pri Krškem
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
24.03.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 12.04.2021   14:14
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Ali predstavlja razen sodelovanja pri kontroli kakovosti gradnje akumulacijskega bazena v zadnjih treh letih enakovredno referenco za strokovnjaka za segment narave tudi sodelovanje pri monitoringu žive narave v fazi obratovanja na območju akumulacijskega bazena v enakem obdobju?

Hvala.

ODGOVOR
Da.