Dosje javnega naročila 001783/2021
Naročnik: OBČINA LJUBNO, Cesta v Rastke 12, 3333 Ljubno ob Savinji
Blago: Dobava in vgradnja scensko tehnične opreme za Kulturni dom Ljubno
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 120.177,60 EUR

JN001783/2021-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 25.03.2021
JN001783/2021-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 30.03.2021
JN001783/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 14.04.2021
JN001783/2021-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 01.07.2021
JN001783/2021-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 24.08.2021
JN001783/2021-Q01 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 07.02.2022
JN001783/2021-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 01.03.2022
Zahtevek za revizijo

    JN001783/2021-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA LJUBNO
Cesta v Rastke 12
3333
SI
Ljubno ob Savinji
Slovenija
Branka Voler
branka.voler@ljubno.si
+386 38391770
+386 35841415

Internetni naslovi
http://www.ljubno.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/392141/Dokumentacija_Obcina_Ljubno_JN_nakup_scenske_tehnike.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=848
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Dobava in vgradnja scensko tehnične opreme za Kulturni dom Ljubno
Referenčna številka dokumenta: JN-848
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
39300000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je dobava in vgradnja scensko tehnične opreme za Kulturni dom Ljubno.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
39300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Kulturni dom Ljubno.
II.2.4 Opis javnega naročila
JN-848
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 1
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Izvedba javnega naročila se lahko podaljša, če tako odloči naročnik sam in ne iz razlogov nastalih na strani dobavitelja.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
V dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
06.04.2021   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 06.04.2021   12:15
Kraj: Javno odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 30.03.2021   13:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
24.03.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 29.03.2021   12:27
Odgovor na vprašanje št. 1

Vprašanje ponudnika:

Rok za oddajo ponudb je glede na obsežnost popisa in kompleksnost občutno prekratek. Naročnika pozivamo, da morebitnim ponudnikom omogoči zadosten čas za pripravo konkurenčnih ponudb.

Prav tako, glede na popis ni možno opredeliti stroškov montaže in dejanskih zahtev po delovanju sistema, ter načina namestitve zahtevane opreme. Naročnika pozivamo, da objavi tlorise in vezalne sheme, ki bodo podali zadostne informacije za pripravo tehnološko ustreznih rešitev oz. ponudb.

Odgovor naročnika:

Glede na zahtevan rok izvedbe naročila (do konca meseca maja 2021), naročnik roka za prejem ponudb ne bo podaljšal.

Načrte je naročnik objavil na spletni strani Občine Ljubno, pri predmetnem javnem razpisu povezava na spletno stran Občine Ljubno:
https://www.ljubno.si/objava/398100

naročnik
Občina Ljubno


Datum objave: 30.03.2021   11:34
Obvestilo naročnika

Naročnik bo rok za prejem ponudb podaljšal. Podaljšanje roka za prejem ponudb, novega datuma javnega odpiranja ponudb in tudi podaljšanje roka za vprašanja bo naročnik objavil na Portalu javnih naročil.

naročnik
Občina Ljubno

Datum objave: 30.03.2021   13:45
Odgovor na vprašanje št. 2

Vprašanje ponudnika:

Naročnika opozarjamo, da je vlada z včerajšnjim dnem sprejela sklep o omejitvi nenujnih dejavnosti, istočasno pa so v tem in naslednjem tednu v tujini in pri nas prazniki. Zato je pridobivanje ponudb proizvajalcev otežkočeno. Kar znatno vpliva na možnost priprave konkurenčne ponudbe. Prav tako glede na dejstvo, da naročnik načrtov ni objavil takoj ob objavi razpisa ponovno skrajšuje čas za pripravo konkurenčne in tehnično ustrezne ponudbe.

Verjamemo, da je naročniku v interesu, da pridobi konkurenčne in relevantne ponudbe.
Zato naročnika glede na navedena dejstva ponovno pozivamo k podaljšanju roka za oddajo ponudb.

Odgovor naročnika:

Naročnik je podaljšal rok za prejem ponudb. Nov rok za prejem ponudb je 09. april 2021, do 12:00 ure, nov datum javnega odpiranja ponudb je 09. april 2021, ob 12:15 uri, nov datum do katerega je mogoče zastavljati vprašanja je 02. april 2021, do 11:00 ure. Sprememba roka in datumov bo objavljena na Portalu javnih naročil in v informacijskem sistemu e-JN.

naročnik
Občina Ljubno

Odgovor na vprašanje št. 3

Vprašanje ponudnika:

Glede na dejstvo, da še nismo prejeli odgovora na vprašanje in da se rok za vprašanja izteče danes ob 12:00 prosimo za podaljšanje roka za vprašanja.

Odgovor naročnika:

Naročnik je rok podaljšal glej odgovor na vprašanje št. 2.

naročnik
Občina Ljubno