Dosje javnega naročila 001802/2021
Naročnik: OBČINA IG, Govekarjeva cesta 6, 1292 Ig
Gradnje: Interpretacija biotske raznovrstnosti in dediščine kolišč na Ljubljanskem barju GRADNJA KOLIŠČARSKE NASELBINE Z OJEZERITVIJO IN POVEZOVALNO POTJO
ZJN-3: Odprti postopek

JN001802/2021-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 25.03.2021
JN001802/2021-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 09.04.2021
JN001802/2021-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 12.04.2021
JN001802/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 17.05.2021
JN001802/2021-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 31.05.2021
Zahtevek za revizijo

    JN001802/2021-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
OBČINA IG
Govekarjeva cesta 6
1292
SI
Ig
Slovenija
Natalija Skok
natalija.skok@obcina-ig.si
+386 12802300

Internetni naslovi
https://www.obcina-ig.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/392162/3_RD.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=853
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Interpretacija biotske raznovrstnosti in dediščine kolišč na Ljubljanskem barju GRADNJA KOLIŠČARSKE NASELBINE Z OJEZERITVIJO IN POVEZOVALNO POTJO
Referenčna številka dokumenta: 430-0002/2021
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45212000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je gradnja koliščarske naselbine z ojezeritvijo in s povezovalno potjo.
Javno naročilo se oddaja v petih (5) sklopih, in sicer:
SKLOP 1: Pripravljalna dela, Globoko temeljenje-piloti, Prometna ureditev
SKLOP 2: Brv čez Iščico
SKLOP 3: Povezovalne poti, Vstopni paviljon, Sanitarije, Oprema
SKLOP 4: Ojezeritev, Dovod vode, Elektro inštalacije
SKLOP 5: Kolibe
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Pripravljalna dela, Globoko temeljenje-piloti, Prometna ureditev
Številka sklopa: SKLOP 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45262210
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Območje občine Ig
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je gradnja koliščarske naselbine z ojezeritvijo in s povezovalno potjo.
SKLOP 1: Pripravljalna dela, Globoko temeljenje-piloti, Prometna ureditev
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v dnevih: 37
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
skladno s pogodbenimi določili in veljavno zakonodajo
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada.
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Brv čez Iščico
Številka sklopa: SKLOP 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45221113
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Območje občine Ig
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je gradnja koliščarske naselbine z ojezeritvijo in s povezovalno potjo.
SKLOP 2: Brv čez Iščico
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v dnevih: 30
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
skladno s pogodbenimi določili in veljavno zakonodajo
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada.
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Povezovalne poti, Vstopni paviljon, Sanitarije, Oprema
Številka sklopa: SKLOP 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45233300
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: območje občine Ig
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je gradnja koliščarske naselbine z ojezeritvijo in s povezovalno potjo.
SKLOP 3: Povezovalne poti, Vstopni paviljon, Sanitarije, Oprema
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v dnevih: 125
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
skladno s pogodbenimi določili in veljavno zakonodajo
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada.
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: Ojezeritev, Dovod vode, Elektro inštalacije
Številka sklopa: SKLOP 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45247000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Območje občine Ig
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je gradnja koliščarske naselbine z ojezeritvijo in s povezovalno potjo.
SKLOP 4: Ojezeritev, Dovod vode, Elektro inštalacije
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v dnevih: 70
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
skladno s pogodbenimi določili in veljavno zakonodajo
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada.
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 5

II.2.1 Naslov
Naslov: Kolibe
Številka sklopa: SKLOP 5
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45212120
45212310
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: območje občine Ig
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je gradnja koliščarske naselbine z ojezeritvijo in s povezovalno potjo.
SKLOP 5: Kolibe
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v dnevih: 35
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
skladno s pogodbenimi določili in veljavno zakonodajo
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada.
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
12.04.2021   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 11.07.2021
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 12.04.2021   10:01
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 05.04.2021   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
OBČINA IG
Govekarjeva cesta 6
1292
Ig
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
25.03.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 02.04.2021   09:50
VPRAŠANJE
POzdravljeni.
Ali boste za sklop 2 kot enakovredno smatrali tudi leseno brv ali samo leseni most.
Hvala in lep pozdrav

ODGOVOR
Da. Naročnik bo za izkazovanje tehnične in strokovne sposobnosti za sklop 2 kot enakovredno upošteval tudi leseno brv ob ostalih nespremenjenih zahtevah.
_________________Datum objave: 08.04.2021   15:32
VPRAŠANJE
Ali se garancija za resnost ponudbe predloži kot sken pri ponudbi ali jo je potrebno v fizični obliki predložiti po pošti do roka za oddajo ponudbe?

ODGOVOR
Garancija za resnost ponudbe se predloži v elektronski obliki.
_______________Datum objave: 09.04.2021   08:46
VPRAŠANJE
Naročnika prosimo za podaljšanje roka.
Hvala in lep pozdrav

ODGOVOR
Naročnik je spremenil rok za oddajo ponudb.
________________