Dosje javnega naročila 001876/2021
Naročnik: UNIVERZA V LJUBLJANI, VETERINARSKA FAKULTETA, Gerbičeva ulica 60, 1000 Ljubljana
Blago: Nakup opreme in sredstev za delovanje veterinarsko-higienske službe (VHS) na podlagi Zakona o nujnih ukrepih zaradi afriške prašičje kuge pri divjih prašičih
ZJN-3: Odprti postopek

JN001876/2021-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 29.03.2021
JN001876/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 02.07.2021
JN001876/2021-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 22.07.2021
Zahtevek za revizijo

    JN001876/2021-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2021/S 062-156646
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
UNIVERZA V LJUBLJANI, VETERINARSKA FAKULTETA
Gerbičeva ulica 60
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Mojca Perušek
mojca.perusek@vf.uni-lj.si
+386 14779103

Internetni naslovi
https://www.vf.uni-lj.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.vf.uni-lj.si/obvestila/kategorija/javna-narocila

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=856
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Izobraževanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Nakup opreme in sredstev za delovanje veterinarsko-higienske službe (VHS) na podlagi Zakona o nujnih ukrepih zaradi afriške prašičje kuge pri divjih prašičih
Referenčna številka dokumenta: 401-2-2021-1
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34100000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je nakup opreme in sredstev za delovanje veterinarsko-higienske službe (VHS) na podlagi Zakona o nujnih ukrepih zaradi afriške prašičje kuge pri divjih prašičih (Uradni list RS, št. 200/20 ZNUAPK). Naročilo je razdeljeno na več sklopov.
II.1.5 Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 278.450,82 EUR
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Poltovornjaki pick-up
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Naročnik naroča vozila za potrebe veterinarsko higienske službe (VHS). Predmet sklopa je nakup poltovornjakov tipa pick-up, z nizkimi emisijami.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 5
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Štirikolesniki
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet sklopa je nakup štirikolesnikov (z dovoljenjem za vožnjo vozil kategorije B) in pripadajoče opreme.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 1
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Motorne škropilnice, ročne škropilnice, električna agregata, visokotlačni čistilci, motorne žage
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
43830000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Motorne škropilnice, ročne škropilnice, električna agregata, visokotlačni čistilci, motorne žage.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 1
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: Mobilna razkuževalna postaja
Številka sklopa: 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Mobilna razkuževalna postaja.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 1
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 5

II.2.1 Naslov
Naslov: Tablični računalniki
Številka sklopa: 5
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
30213200
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Tablični računalniki.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 1
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 6

II.2.1 Naslov
Naslov: Osebna varovalna oprema in razkužila
Številka sklopa: 6
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
18100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Osebna varovalna oprema in razkužila. Predmet sklopa je nakup obraznih mask, nepremočljivih oblek, kombinezonov, rokavic, obujkov in razkužil.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 1
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
V razpisni dokumentaciji.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
V razpisni dokumentaciji.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
27.04.2021   09:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 27.04.2021   09:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 19.04.2021   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
UNIVERZA V LJUBLJANI, VETERINARSKA FAKULTETA
Gerbičeva ulica 60
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
25.03.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 30.03.2021   08:36
Razpisna dokumentacija s prilogami bo objavljena jutri, na spletni strani naročnika:
https://www.vf.uni-lj.si/obvestila/kategorija/javna-narocila


Datum objave: 15.04.2021   11:25
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Sklop 6, zaščitni kombinezoni za 1x uporabo
Prosimo vas, da črtat zahtevo po EN 1149-5:2008.
Predpis EN ISO 1149 določa preizkusne metode za zaščitno obleko z možnostjo elektrostatične razelektritve. Oblačila so namenjena preprečevanju elektrostatičnega naboja ljudi in vnetljivih izpustov. Uporaba oblačil je zahtevana na območjih eksplozivne atmosfere, kot na primer kjer se pojavi mešanica zrak-plin (rafinerije, rezervoarji) ali mešanica zrak-prah (mlini, mešalni in transportni sistemi, silosi).

Hvala in Lep pozdrav.

ODGOVOR

Spoštovani.

Zahteva za EN 1149-5:2008, za kombinezon za enkratno uporabo, se črta.


Datum objave: 15.04.2021   11:29
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
glede na razmere Covid, ki otežujejo dobavo zaščitne opreme, vas prosimo, da sklop 6 - OVO odprete, da bi bilo možno ponujati po pozicijah.
Hvala za vaš čas.
Lepo pozdravljeni,

ODGOVOR

Spoštovani.

Naročnik ne bo dodatno delil razpisanih sklopov. Ponudniki lahko nastopate kot skupina izvajalcev ali v vlogi podizvajalcev pri posameznih sklopih.
Datum objave: 15.04.2021   11:30
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
sklop 6 - OVO. Ali vam lahko ponudimo velikost zaščitne prevleke za škornje velikosti: dolžina 38 cm in višina 47 cm?
Lep pozdrav,

ODGOVOR

Spoštovani.

Lahko ponudite predlagano velikost zaščitne prevleke za škornje.
Datum objave: 15.04.2021   11:32
VPRAŠANJE
Spoštovani,
SKLOP 6 - zaščita. Prosimo vas za podatek o kataloški številki in proizvajalcu razkužila, katerega sedaj uporabljate.
Hvala.
S spoštovanjem,

ODGOVOR

Spoštovani.

Naročnik trenutno uporablja Ecocid S, proizvajalca Krka d.d.


Datum objave: 21.04.2021   08:58
VPRAŠANJE
Spoštovani,
sklop1
Ali lahko ponudimo samo vozila, s kiperjem (prekucnikom) brez nadaljnje nadgradnje. (smo uvoznik in prodajalec vozil)
Nadgradnja:
zaprt zabojnik iz nerjaveče inox pločevine, zadaj zaprt z dvokrilnimi vrati, ki dobro tesnijo,
mere zabojnika (d x š x v) cca 190 cm x 180 cm x 110 cm,
vrata dvokrilna, vsako krilo pritrjeno z dvema inox tečajema, (tesno zapiranje, vsako krilo posebej ima zapiranje zgoraj spodaj); odprtina vrat dimenzije š x v cca 160 cm x 100 cm;
dno zabojnika mora biti vodotesno, pri vratih mora imeti cca 5 do 7 cm rob, ki preprečuje iztekanje tekočin iz nakladnega prostora,
notranja stran zabojnika mora biti gladka, da se kadavri ob nakladanju in razkladanju ne zatikajo ob ojačitve zabojnika (ojačitve naj bodo z zunanje strani)
neto nosilnost vozila mora imeti najmanj 700 kg,
možnost kipanja samo nazaj!
namestitev električnega vitla z močjo vleke najmanj 1500 kg na najvišjo točko prednje stene zabojnika; za vitlom je v prednji steni odprtina za potek jeklenice/vrvi za nakladanje kadavrov,
namestitev tipskega zaprtega predalnika pritrjenega na šasijo v prostor med kabino in prednjo steno zabojnika zunanjih dimenzij cca 47 cm x 80 cm x 180 cm iz materiala, ki se lahko pere in razkužuje; na vsaki strani predalnika vrata z dvotočkovnim zapiralom,
na zgornji stranici zadnjega dela nadgradnje LED luč za delo v temi in opozorilne utripajoče oranžne LED lučke.
Hvala, lp,

ODGOVOR

Spoštovani.

Naročnik potrebuje dobavljena vozila z že izvedenimi nadgradnjami. Ponudniki lahko z potencialnimi izvajalci nadgradenj nastopite v skupni ponudbi ali s podizvajalci.