Dosje javnega naročila 001793/2021
Naročnik: TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ d.o.o., Cesta Lole Ribarja 18, 3325 Šoštanj
Storitve: Obnova črpališča Topolšica
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 299.575,42 EUR

JN001793/2021-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 25.03.2021
JN001793/2021-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 08.04.2021
JN001793/2021-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 14.04.2021
JN001793/2021-K03 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 19.04.2021
JN001793/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 19.05.2021
JN001793/2021-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 01.06.2021
JN001793/2021-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 01.06.2021
JN001793/2021-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 09.11.2021
Zahtevek za revizijo

    JN001793/2021-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: infrastrukturnem področju
I.1 Ime in naslovi
TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ d.o.o.
Cesta Lole Ribarja 18
3325
SI
Šoštanj
Slovenija
javna.narocila@te-sostanj.si
+386 38993200

Internetni naslovi
https://www.te-sostanj.si
https://www.te-sostanj.si
I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/392188/Obnova_crpalisca_Topolsica.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=858
I.6 Glavna področja dejavnosti
Električna energija


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Obnova črpališča Topolšica
Referenčna številka dokumenta: 40 01-231/2021
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50510000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Obnova črpališča Topolšica
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50510000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI034 - Savinjska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Obnova črpališča Topolšica
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 7
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
V skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
16.04.2021   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 6 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 16.04.2021   09:30


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 10.04.2021   09:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
25.03.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 08.04.2021   08:52
VPRAŠANJE
Spoštovani,

naročnika vljudno prosimo za podaljšanje roka za oddajo vprašanj in oddajo ponudbe.

S spoštovanjem.

ODGOVOR
Spoštovani,

naročnik bo roke podaljšal za 1 teden.

Lep pozdrav.Datum objave: 08.04.2021   09:05
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo za podaljšanje roka za oddajo ponudbe za vsaj teden dni. Razlog je ustavitev procesov in zaprtje države zaradi trenutnih razmer.

Hvala za razumevanje in lep pozdrav.

ODGOVOR
Naročnik je že poslal popravek (glede rokov) v objavo na portal javnih naročil.
Novi rok za oddajo ponudbe je 23.04.2021 do 9.00 ure.Datum objave: 08.04.2021   14:28
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo, da skladno s podaljšanim rokom oddaje podaljšate tudi rok za postavitev vprašanj. V želji pripraviti čimbolj ustrezno in kompletno ponudbo.

Lep pozdrav.

ODGOVOR
Naročnik je s podaljšanjem roka za oddajo ponudb podaljšal tudi rok za postavljanje vprašanj.Datum objave: 09.04.2021   10:33
VPRAŠANJE
Spoštovani,

med izvajanjem del se izklopi kompletno napajanje objekta. Ker je za izvajanje del potrebna električna energija za različna dela prosimo za odgovor ali naročnik priskrbi gradbiščno omarico za priklop raznih strojev in orodij, ali mora izvajalec priskrbeti svoj vir napajanja (DEA agregat)?

ODGOVOR
Naročnik po izklopu ne more zagotavljati dodatnega napajanja.
Izvajalec si mora urediti zaporedni način dela tako, da bo maksimalno izkoristil stari del napajanja. Prosimo, da je časovni interval med priklopom starega in novega dela čim krajši.

Datum objave: 12.04.2021   06:52
VPRAŠANJE
Spoštovani

V tehničnem delu dokumentacije na strani 1 v poglavju 1.2.2 Predmet razpisa, je navedeno "Projekt rekonstrukcije VN in NN napajanja transporta premoga obsega:", gre pa za obnovo črpališča.

Pri zapisu je verjetno prišlo do napake. Prosimo za razjasnitev.

Lep pozdrav

ODGOVOR
Pri zapisu je prišlo do tiskarske napake. Za nejasnosti se opravičujemo.Datum objave: 12.04.2021   07:55
VPRAŠANJE
Spoštovani

V ponudbenem predračunu so v formulah napake.

Ali opomba, ki je zapisana, citiram: "Opomba: Že vstavljene formule so ponudnikom v pomoč, vendar je ponudnik sam odgovoren za pravilnost in je dolžan preveriti ustreznost formul.", pomeni, da lahko ponudbeni predračun v segmentu formul popravljamo?

Torej želimo razjasniti, da to kasneje ne bo razlog za izločitev iz postopka.

Lep pozdravODGOVOR
V primeru napake formule lahko ponudnik le-to ustrezno popravi. Ponudbena vrednost mora biti računsko pravilna. Popravki/posegi v formulo iz drugih razlogov (kot napake), niso dopustni.Datum objave: 12.04.2021   09:36
VPRAŠANJE
Spoštovani,

naročnika vljudno prosimo, da organizira še en dodatni termin ogleda oz. omogoči ponudnikom ogled po dogovoru v naslednjem tednu.

S spoštovanjem.

ODGOVOR
Naročnik bo organiziral dodatni termin ogleda, in sicer dne 15.04.2021 ob 11.00 uri.
Za ogled se je potrebno prijaviti na elektronski naslov: javna.narocila@te-sostanj.si najkasneje 2 dni pred ogledom.Datum objave: 13.04.2021   07:51
VPRAŠANJE
Spoštovani

Prosim za informacijo kakšna je obstoječa komunikacija s centrom vodenja TEŠ?
Da lahko določimo ustrezno novo opremo.

Lep pozdravODGOVOR
Komunikacija poteka preko GSM-a.Datum objave: 13.04.2021   07:52
VPRAŠANJE
Pozdravljeni

Glede gradbenih instalacij v objektu prosim za informacijo ali se menjajo le svetilke, stikala, vtičnice?
Ali se menja tudi kable, morebitne police, cevi?

Hvala in lp

ODGOVOR
Zamenja se kompletna gradbena instalacija, vključno s kabli in ustrezna namestitev le-teh.Datum objave: 13.04.2021   13:08
VPRAŠANJE
Spoštovani,

zanima nas ali ima obstoječi transformator olja, ki vsebujejo PCB?

ODGOVOR
Transformator nima olja, ki vsebuje PCB.Datum objave: 14.04.2021   06:44
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v zvezi s popisom gradbenih del imamo nekaj vprašanj, prosimo za pojasnila oz. odgovore:

1. Točke 2.5.4 in 2.5.5 - "obdelava talnih površin z epoksidno barvo"; glede na vlažno - mokro podlago ter verjetnost da ni hidroizolacije, predlagana rešitev ni primerna, oziroma potrebna je predhodna vodotesna obdelava (vodotesno injektiranje ter vodotesna preplastitev ). prosimo za usrezen popravek popisa.

2. Točka 2.5.6 - "Pleskanje obstoječe fasade"; potrebna je priprava in brušenje zaradi zelo poškodovanega obstoječega premaza (odstopljen in se lušči). Ptrosimo da se omenjeno postavko doda v popis

3. Točka 2.9.5 - strešna kritina, površina strehe je cca 100m2, v popisu podana površina je brez upoštevanega napušča. Prosimo za ustrezen popravek popisa.


ODGOVORI
1. Pripomba se upošteva. Novi postavki popisa se glasita;

2.5.4 Nanašanje osnovnega kontaktnega premaza na pripravljeno površino, ponovno kitanje manjših nepravilnosti ter fino brušenje pred izvedbo končnega premaza z ustrezno barvo odporno na olja in ostale ogljikovodike.
2.5.5 Dobava materiala in izvedba končnega premaza talnih površin z ustrezno barvo, z vsemi pomožnimi deli, predpripravo obdelovalne površine ter nego po končanih delih. Barva odporna na olja in ostale ogljikovodike.

2. Pripomba se upošteva. Doda se postavka 2.1.8 Zidarska dela in se glasi;

Sanacija odstoječega poškodovanega fasadnega sloja objekta ter cementnega obrizga betonskih površin. Detajlni pregled površine, odstranitev slabo sprijetih delov fasade, priprava podlage in ponoven nanos ustrezne malte ter mehanska obdelava površine v obliki obstoječe fasade. predvideno cca. 20% obstoječe površine fasade.

3. Pripomba se upošteva. Pravilna površina strehe objekte je 112 m2.

Naročnik bo objavil popravek Popisa.Datum objave: 19.04.2021   06:05
VPRAŠANJE
Spoštovani,

naročnika prosimo, da umakne zahtevo po predložitvi certifikata "Siemens Solution Partner - Automation Drives", saj je ta zahteva zelo omejujoča. Predmetni certifikat ima v Sloveniji le malo podjetij.
S tem bi naročnik imel tudi možnost pridobiti večje število kvalitetnih ponudb usposobljenih ponudnikov za predmetno javno naročilo.

Hvala za razumevanje.

S spoštovanjem.

ODGOVOR
Naročnik umika zahtevo po predložitvi certifikata "Siemens Solution Partner - Automation Drives".


Datum objave: 19.04.2021   08:26
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v predmetnem razpisu predstavljajo precejšen obseg tudi elektroinstalacijska dela s transformatorsko postajo, ki vključuje VN in NN del ter transformator. Glede na navedena dejstva nas zanima ali naročnik zahteva tudi reference s tega področja in kakšne?


ODGOVOR
Vse zahtevane reference so zapisane v razpisni dokumentaciji.Datum objave: 19.04.2021   08:28
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

naročnika prosimo, da potrdi, da lahko referenčni projekt izkažemo tudi s priložitvijo že potrjenih referenčnih potrdil.

Lep pozdrav.

ODGOVOR
Ponudnik lahko potrdi referenčni projekt s priložitvijo že potrjenimi referenčnimi potrdiliDatum objave: 19.04.2021   09:22
VPRAŠANJE
Spoštovani,

naročnika prosimo, da korigira pogodbeni člen, ki definira plačila na način, da se bodo plačila izvajala "na podlagi posameznih mesečnih situacij" in bodo s tem omogočena sprotna plačila izvajalcu. Rok izvedbe projekta je namreč 5 mesecev.

S spoštovanjem.

ODGOVOR
Naročnik se s predlogom strinja in bo ustrezno korigiral v vzorcu pogodbe.Datum objave: 19.04.2021   11:50
VPRAŠANJE
Spoštovani,

naročnika prosimo, da ustrezno korigira pogodbene člene vezane na "COVID", spodaj predlog:

- naročnik lahko za namen preprečevanja in omejevanja širjenja virusa SARS-CoV-2 (tj. COVID 19), njegovih mutantov in drugih virusov preverja zdravstveno stanje oseb (povišano temperaturo s pomočjo brezkontaktne termo kamere in očitne bolezenske znake, značilne za okužbo z virusom SARS-CoV-2),
- bo na zahtevo naročnika za delavce predložil negativni izvid testiranja na prisotnost SARS-CoV-2 (COVID-19), ki pa ne bo starejši od 3 dni (oz. v skladu z veljavnimi navodili NIJZ), v kolikor bo to zahteval VSAKOKRATNI VELJAVNI ODLOK VLADE RS.
- bo na zahtevo naročnika za delavce, ki pri naročniku opravljajo dela ali storitve, v Republiki Sloveniji na svoje stroške organiziral obvezno testiranje na prisotnost SARS-CoV-2 (COVID-19), kadar bodo to upravičevali ukrepi za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu. v kolikor bo to zahteval VSAKOKRATNI VELJAVNI ODLOK VLADE RS.

S spoštovanjem.


ODGOVOR
Spoštovani,

Sporočamo vam, da naročnik spreminja 5., 6. in 7. alinejo določbe 5.2. vzorca pogodbe o izvedbi obnove črpališča Topolšica, tako, da se glasijo:

- naročnik lahko za namen preprečevanja in omejevanja širjenja virusa SARS-CoV-2 (tj. COVID 19), njegovih mutantov in drugih virusov preverja zdravstveno stanje oseb (povišano temperaturo s pomočjo brezkontaktne termo kamere in očitne bolezenske znake, značilne za okužbo z virusom SARS-CoV-2),
- bo na zahtevo naročnika za delavce predložil negativni izvid testiranja na prisotnost SARS-CoV-2 (COVID-19), ki pa ne bo starejši od 3 dni (oz. v skladu z veljavnimi navodili NIJZ), v kolikor bo to zahteval vsakokratni veljavni odlok Vlade Republike Slovenije,
- bo na zahtevo naročnika za delavce, ki pri naročniku opravljajo dela ali storitve, v Republiki Sloveniji na svoje stroške organiziral obvezno testiranje na prisotnost SARS-CoV-2 (COVID-19), kadar bodo to upravičevali ukrepi za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu, v kolikor bo to zahteval vsakokratni veljavni odlok Vlade Republike Slovenije.

Lep pozdrav.