Dosje javnega naročila 001830/2021
Naročnik: UNIVERZA V NOVI GORICI Mednarodno ime: University of Nova Gorica, Vipavska cesta 13, 5000 Nova Gorica
Blago: »Nabava sistema za čiščenje s pomočjo plazme«
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 61.610,00 EUR

JN001830/2021-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 26.03.2021
JN001830/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 05.05.2021
JN001830/2021-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 01.06.2021
JN001830/2021-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 01.06.2021
JN001830/2021-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 03.09.2021
Zahtevek za revizijo

    JN001830/2021-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
UNIVERZA V NOVI GORICI Mednarodno ime: University of Nova Gorica
Vipavska cesta 13
5000
SI
Nova Gorica
Slovenija
Tina Krusec
tina.krusec@ung.si
+386 56205826

Internetni naslovi
http://www.ung.si/si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Dostop do razpisne dokumentacije je omejen. Nadaljnje informacije so na voljo na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/392293/podpisana_RD._plazma_2021_pdf.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=703
I.4 Vrsta javnega naročnika
univerza
I.5 Glavna področja dejavnosti
raziskovanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: »Nabava sistema za čiščenje s pomočjo plazme«
Referenčna številka dokumenta: JN-703
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
38000000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila »Nabava sistema za čiščenje s pomočjo plazme« je: dobava, montaža in instalacija opreme »Nabava sistema za čiščenje s pomočjo plazme« ter usposabljanje naročnikovih delavcev za njeno uporabo.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
38000000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila »Nabava sistema za čiščenje s pomočjo plazme« je: dobava, montaža in instalacija opreme »Nabava sistema za čiščenje s pomočjo plazme« ter usposabljanje naročnikovih delavcev za njeno uporabo.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 1
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
kot izhaja iz razpisne dokumentacije


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
12.04.2021   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 12.04.2021   10:05


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 02.04.2021   15:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
25.03.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 31.03.2021   15:30
VPRAŠANJE

Datum prejema: 31.03.2021 12:35

Is it also possible to obtain tender documentation in English?

ODGOVOR:
Dokumetacija je samo v slovenskem jeziku

Kot določa 14.3.4 (Jezik ponudbe) Postopek javnega naročanja poteka v slovenskem jeziku. Vsi dokumenti v zvezi s ponudbo morajo biti v slovenskem jeziku.

Lahko so tudi v v angleškem jeziku, vendar morajo biti skladni z navodili in obrazci iz razpisne dokumentacije. Listine v tujem jeziku morajo biti prevedene v slovenski jezik ali angleški jezik. Če naročnik ob pregledu in ocenjevanju ponudb meni, da je treba del ponudbe, ki ni predložen v angleškem jeziku, uradno prevesti v slovenski jezik, lahko to zahteva in ponudniku določi ustrezni rok. Stroške prevoda nosi ponudnik.

Unofficial translation:

The documentation is only in slovenian language.
As specified in 14.3.4 (Language of the offer) the public procurement procedure is conducted in the Slovene language. All documents related to the offer must be in Slovene.

They may also be in English, but they must comply with the instructions and forms in the tender documentation - you must use the forms from tender. Documents in a foreign language must be translated into Slovene or English.
The contracting authority may require that the part of the tender, which is not submitted in Slovene/English, is officially translated into Slovene. The costs of translation are borne by the provider.