Dosje javnega naročila 001840/2021
Naročnik: OBČINA DUPLEK, Trg slovenske osamosvojitve 1, 2241 Spodnji Duplek
Gradnje: »Rekonstrukcija LC 081130 Dvorjane-Vurberk-Čreta-Farošak, z dograditvijo enostranskega pločnika od km 1+275 do km 2+000« - I. faza od P01 do P12
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 293.839,16 EUR

JN001840/2021-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 26.03.2021
JN001840/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 23.04.2021
JN001840/2021-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 17.05.2021
JN001840/2021-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 17.05.2021
JN001840/2021-Q01 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 29.12.2021
JN001840/2021-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 05.01.2022
Zahtevek za revizijo

    JN001840/2021-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA DUPLEK
Trg slovenske osamosvojitve 1
2241
SI
Spodnji Duplek
Slovenija
obcina.duplek@duplek.si
+386 26840911
+386 26840928

Internetni naslovi
http://www.duplek.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/392301/3_RD.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=905
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: »Rekonstrukcija LC 081130 Dvorjane-Vurberk-Čreta-Farošak, z dograditvijo enostranskega pločnika od km 1+275 do km 2+000« - I. faza od P01 do P12
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45233120
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je ureditev površin za pešce v naselju Vurberk od avtobusnega postajališča do konca poselitve. Vzdolž lokalne ceste LC 081131 se predvidi pas za pešce širine 1,2 m. Cesto se rekonstruira in razširi na 3,5 m. Na odseku, kjer se uredi pas za pešce, se omeji hitrost na 30 km/h območje cone 30. V sklopu projekta se uredi avtobusno postajališče, ki hkrati služi kot obračališče. V 1.fazi projekta je predvidena ureditev od avtobusnih postajališč do profila P12).
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45233120
II.2.3 Kraj izvedbe
SI032 - Podravska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: območje občine Duplek
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je ureditev površin za pešce v naselju Vurberk od avtobusnega postajališča do konca poselitve. Vzdolž lokalne ceste LC 081131 se predvidi pas za pešce širine 1,2 m. Cesto se rekonstruira in razširi na 3,5 m. Na odseku, kjer se uredi pas za pešce, se omeji hitrost na 30 km/h območje cone 30. V sklopu projekta se uredi avtobusno postajališče, ki hkrati služi kot obračališče. V 1.fazi projekta je predvidena ureditev od avtobusnih postajališč do profila P12).
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 90
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
skladno s pogodbenimi določili in veljavno zakonodajo
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
12.04.2021   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 09.09.2021
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 12.04.2021   10:01
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 06.04.2021   10:00

Dodatne informacije:
Projektna dokumentacija je objavljena na spletni strani naročnika www.duplek.si
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
26.03.2021