Dosje javnega naročila 001848/2021
Naročnik: OBČINA BOHINJ, Triglavska cesta 35, 4264 Bohinjska Bistrica
Storitve: Izvajanje posebnih linijskih prevozov
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN001848/2021-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 26.03.2021
JN001848/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 19.04.2021
JN001848/2021-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 22.04.2021
Zahtevek za revizijo

    JN001848/2021-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA BOHINJ
Triglavska cesta 35
4264
SI
Bohinjska Bistrica
Slovenija
Občina Bohinj
obcina@bohinj.si
+386 45770100

Internetni naslovi
http://obcina.bohinj.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://obcina.bohinj.si/razpis
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=197
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izvajanje posebnih linijskih prevozov
Referenčna številka dokumenta: NMV 5/2021
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
60130000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je izvajanje storitve prevozov.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za največje število sklopov: 2
Največje število sklopov, ki so lahko oddani enemu ponudniku: 2
Javni naročnik si pridržuje pravico, da odda naročila, sestavljena iz naslednjih sklopov ali skupin sklopov:
Sklop 1
Sklop 2
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Relacija: Srednja vas (parkirišče Srednja vas 14 - Senožeta) - planina Blato
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
60130000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI042 - Gorenjska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Srednja vas - planina Blato
II.2.4 Opis javnega naročila
Izvajanje občasnih prevozov:
Relacija: Srednja vas (parkirišče Srednja vas 14 - Senožeta) - planina Blato
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 19.06.2021
Konec: 26.09.2021
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Relacija: Bohinjska Bistrica (železniška postaja) - Bohinjsko jezero Ukanc (preko Zgornje in preko Spodnje doline)
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
60130000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI042 - Gorenjska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Bohinjska Bistrica - Bohinjsko jezero - Ukanc
II.2.4 Opis javnega naročila
Izvajanje občasnih prevozov:
Relacija: Bohinjska Bistrica (železniška postaja) - Bohinjsko jezero Ukanc (preko Zgornje in preko Spodnje doline)
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 19.06.2021
Konec: 26.09.2021
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Pogoji so navedeni v navodilih razpisne dokumentacije.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
12.04.2021   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 12.07.2021
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 12.04.2021   09:05
Kraj: Portal e-JN


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 06.04.2021   09:00

Dodatne informacije:
Naročnik opozarja ponudnike, da je potrebno ponudbo oddati na portalu e-JN, zavarovanje za resnost ponudbe pa do roka za oddajo ponudb posredovati na naročnikov naslov po pošti.
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
26.03.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 30.03.2021   14:45
VPRAŠANJE
Spoštovani,

pri lanskoletnem javnem naročilu posebnih linijskih prevozov je bil predmet javnega naročila sestavljen iz treh sklopov. V letošnji razpisni dokumentaciji ni 3. sklopa (Ribčev Laz - Bohinjsko jezero - Ribčev Laz), ali se 3. sklop v letošnjem letu ne bo izvajal, ali bo to predmet novega javnega naročila?

Vnaprej hvala za vaš odgovor!

ODGOVOR
Spoštovani!

Naročnik je navedel vse relacije za katere bodo v letošnjem letu potekali prevozi. Relacijo, ki jo navajate letos ne bomo izvajali.

Lep pozdrav.
Datum objave: 30.03.2021   14:46
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Glede na situacijo v državi povezano s corono, je prišla potreba po odjavljanju vozil, tako smo posledično morali vrniti licence vozil. Zanima nas torej, ali je potrebno, da so 30-sedežna vozila registrirana v času, ko se oddaja ponudba, ali je možno vozilo registrirati šele po dobljenem poslu?

Hvala in lep pozdrav!

ODGOVOR
Spoštovani!

Ponudnik mora izkazati, da za prijavljeni sklop razpolaga z ustreznim vozilom. Priloge kot so prometno dovoljenje, homologacijsko potrdilo, licence ipd., bo moral ponudnik, če ne bo predloženo ponudbi, posredovati na poziv naročnika. Priloge bo moral ponudnik predložiti pred izdajo odločitve naročnika.

Lep pozdrav.
Datum objave: 01.04.2021   10:59
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!
Zanima nas ali lahko pri sklopu 2 kandidiramo z enim vozilom, ki je 90 sedežno in drugo, ki je 80 sedežno.
Hvala.

ODGOVOR
Spoštovani!

Za sklop 2 naročnik zahteva 2 vozila, vsak s kapaciteto po minimalno 90 potnikov (sedišč+ stojišč). Zaradi terenskih omejitev preko Zgornje doline, vozila ne smejo biti nadstandardnih gabaritov (dvonadstropni avtobusi niso primerni).

Lep pozdrav.

Datum objave: 06.04.2021   07:26
VPRAŠANJE
Spoštovani!
Hvala za odgovor. A niso stojišča nevarna za potnike, glede na razpisano traso?
Lep pozdrav.

ODGOVOR
Spoštovani!

Prevozi se izvajajo v skladu z Zakonom o pravilih cestnega prometa, obenem pa se je na podlagi izkušenj preteklih let izkazalo, da so zahtevana vozila za izvajanje P+R prevozov nadvse primerna, saj omogočajo prevoz tako invalidnim osebam, kot prevoz otroških vozičkov, in pa tudi vstopanje in izstopanje potnikov poteka hitreje.

Lep pozdrav.Datum objave: 06.04.2021   08:02
VPRAŠANJE
Naročniku predlagam,
- da pogodbeno kazen iz 12. člena po višini omeji, v nasprotnem primeru lahko pride do nesorazmerno visoke pogodbene kazni, takšna kazen pa bi bila nezakonita. Predlagam, da se pogodbena kazen omeji na 2%, kar pomeni, da bi naročnik zaznal 10 kršitev tekom kratkega izvajanje pogodbe, kar je za naročnika zadostno in sorazmerno varovanje. Hkrati predlagam, da višino pogodbene kazni za posamezno kršitev zniža iz 0,02 % na 0,01 % pogodbene cene.
- da v 3. členu doda besedilo: prevoznik in naročnik se obojestransko zavezujeta spoštovati priporočila NIJZ v zvezi z zajezitvijo virusa SARS-CoV-2, ki bodo za tovrstne prevoze veljala v času izvajanja prevozov po tej pogodbi.
- da v drugem stavku 5. odstavka 8. člena dopolni besedilo ...da se vsa vozila opremijo z logotipom naročnika (» nalepka -Za cvetoči Bohinj«), ki je nameščena v času trajanja izvajanja prevozov po tej pogodbi. Po zaključku izvajanja nalepko odstrani prevoznik na svoje stroške.
- da v prvem stavku 5. odstavka 8. člena veže zahtevo na zagotavljanje zadostnega števila vozil na vozila, ki so potrebna za redno obratovanje in zamenjavo vozil v primeru okvare osnovnih vozil. Ta zahteva pa ni vezana na morebitno dodatno potrebna vozila zaradi spoštovanja Priporočil NIJZ.
Lepo pozdravljeni,ODGOVOR


VPRAŠANJE
Spoštovani!
Hvala za odgovor. A niso stojišča nevarna za potnike, glede na razpisano traso?
Lep pozdrav.

ODGOVOR
Spoštovani!

Naročnik se strinja s predlaganimi spremembami pogodbe, ki so zapisane v drugi, tretji in četrti alineji. Naročnik bo pred podpisom pogodbe upošteval spremembo členov pogodbe, na katere se nanašajo spremembe, zato se ta objava smatra kot popravek.

Lep pozdrav.