Dosje javnega naročila 001893/2021
Naročnik: MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana
Gradnje: A-53/21; Izgradnja kolesarske poti Golobinjek ob SotliLastnič
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 1.921.599,67 EUR

JN001893/2021-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 30.03.2021
JN001893/2021-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 23.04.2021
JN001893/2021-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 23.04.2021
JN001893/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 27.05.2021
JN001893/2021-ODL01P1 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 31.05.2021
JN001893/2021-ODL01P2 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 16.06.2021
JN001893/2021-ODL01P3 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 21.06.2021
JN001893/2021-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 20.07.2021
JN001893/2021-C02 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Popravek, objavljeno dne 20.07.2021
JN001893/2021-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 20.07.2021
JN001893/2021-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 26.09.2022
JN001893/2021-Dod02 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 14.02.2023
JN001893/2021-Q01 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 14.02.2023
Zahtevek za revizijo

    JN001893/2021-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Anita Bavdek
jn.drsi@gov.si
+386 014788034

Internetni naslovi
http://www.dc.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://portal.drsc.si/dcjn/narocila/2431-21-000413/narocilo.html

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=1848
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: A-53/21; Izgradnja kolesarske poti Golobinjek ob SotliLastnič
Referenčna številka dokumenta: 43001-94/2021
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Izgradnja kolesarske poti Golobinjek ob SotliLastnič
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Izgradnja kolesarske poti Golobinjek ob SotliLastnič
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 18
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Pogodbeni rok za izvedbo naročila se lahko podaljša zaradi nepredvidenih okoliščin, ki ob oddaji naročila niso poznane.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
05.05.2021   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 05.05.2021   10:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 23.04.2021   12:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
29.03.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 06.04.2021   09:29
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo za načrt opis in detajl "pridržne ograje za pešce" iz postavke 64 922 pri konstrukciji 4 na pododseku D5 Prelasko - Lastnič.

Lep pozdrav!

ODGOVOR
Na Naročnikovi spletni je objavljen DETAJL pocinkane ograje za pešce iz postavke 64 922 pri konstrukciji 4 na pododseku D5 PrelaskoLastnič.Datum objave: 06.04.2021   09:42
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v popisu del, v zavihku Kolesarska steza D8 je v postavkah 7.04, 7.05 in 7.06 zraven opisa postavke v oklepaju navedeno "strošek telekoma Slovenije".

Prosim, da navedete, kaj v omenjenih postavkah je strošek telekoma.

Lep pozdrav!

ODGOVOR
V zavihku popisa del »Kolesarska steza D8« se v postavkah 7.04, 7.05 in 7.06 iz opisa posamezne postavke črta besedilo (strošek Telekom Slovenije). Postavke se pravilno glasijo:

7.04 Izdelava TK kanalizacije PVC cevjo
2 x fi50 in fi 32

7.05


Izdelava TK jaška iz cementnega betona, krožnega prereza s premerom 80 cm, globokega 1,0 do 1,5 m

7.06


Dobava in vgraditev pokrova TK jaška iz duktilne litine z nosilnostjo 400 kN, krožnega prereza s premerom 600 mm


Popravek bo upoštevan v čistopisu popisa del.
Datum objave: 06.04.2021   09:43
VPRAŠANJE
Prosim za objavo načrta, ki ga je izdelalo podjetje Andrejc d.o.o., pod številko 074-2017-KZ, za zidove in objekte. Namreč sestavni del projekta so tudi kamnite zložbe na odseku DKP D5, za katere pa naročnik ni objavil nobenega projekta oziroma načrta.
Hvala.

ODGOVOR
V sklopu specifikacije naročila sta na Naročnikovi spletni strani objavljena:
- tehnično poročilo za podporne in oporne konstrukcije (kamnite zložbe) na odseku DKP D5 PrelaskoLastnič (konstrukcije 1 5).
- prečni profili podporne konstrukcije 3 (ostale konstrukcije zidovi so konstrukcijsko zasnovane enako kamnite zložbe).


Datum objave: 06.04.2021   10:06
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo, da navedete dobavitelja tipske nadstrešnice APL04 iz postavke 0001 sklopa 5.8 Ključavničarska dela, popisa del za Kolesarsko stezo z ureditvijo avtobusnih postajališč na pododseku D5 Prelasko - Lastnič, ker iz trenutnega popisa del navedene postavke ni moč ovrednotiti.

lep pozdrav!

ODGOVOR
Na Naročnikovi spletni strani je objavljena slika tipske nadstrešnice AP iz lokalnega okolja predvidene izgradnje kolesarske poti.
Ponudnik pri izdelavi ponudne tipske nadstrešnice iz postavke 0001 sklop 5.8 Ključavničarska dela na pododseku D5 PrelaskoLastnič, zaradi poenotenja izgleda v lokalnem okolju, upošteva ekvivalent nadstrešnice iz priložene slike.
Datum objave: 15.04.2021   09:00
VPRAŠANJE
Pri kanalizaciji (postavke 43 336 in 43 337 in 43 339) imate v opisu postavk navedeno cevi iz cementnega betona, medtem ko zraven navajate ABC cevi.

Kaj se sedaj zahteva - betonske ali armirano betonske cevi?

ODGOVOR
V zavihku Kolesarska steza D5 in AP se postavke 43 336 in 43 337 in 43 339 spremenijo tako, da se glasijo:

43 336 Izdelava kanalizacije iz ABC cevi, vključno s podložno plastjo iz cementnega betona, premera 40 cm v globini do 1,0m ABC cevi - prepusti
N 43 337 Izdelava kanalizacije iz ABC cevi, vključno s podložno plastjo iz cementnega betona, premera 80 cm v globini do 1,0m ABC cevi - prepusti
43 339 Izdelava kanalizacije iz ABC cevi, vključno s podložno plastjo iz cementnega betona, premera 120 cm v globini do 1,0m ABC cevi - prepusti

Sprememba bo upoštevana v objavljenem čistopisu Popisa del.
Datum objave: 15.04.2021   09:01
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Naročnika prosimo za dodatna pojasnila ter objave, in sicer:
A. SKLOP GOLOBINJEK OB SOTLI:
KOLESRASKA STEZA:
- Za postavko 4.15 je potrebno objaviti tip in detajl/načrt predvidene zaklopke.
- Za postavko 5.01 je potrebno za ovrednotenje postavke objaviti načrte in opisno opremjene detajle. (Lesena ograja)
BRV ZA KOLESARJE:
- Postavka 2.9 (114) prevoz izkopanega materiala. Nima količine in enote mere?
PODPORNI KAMNITI ZID:
- Za postavko 4.07 lesena ograja, je potrebno obajviti načrte in detajle.
B. SKLOP PRELASKO-LASTIČ:
BRV:
- Objaviti načrt in detalj predvidenega armiranja zemljine pod postavko 26 212.
- Objaviti načrte in detajle za predvideno leseno ograjo na brvi pod postavko 58 241
- Objaviti tip in detalj predvidene točkovnega enoosnega nepomičnega ležišča pod postavko 58 431 (enako tudi še za drugo brv)
KONSTRUKCIJA 3:
- Za normativ 2.5 brežine in zelenice, je potrebno objaviti detajle in načrte za zadnje postavke z oznako 00 000.

lep pozdrav

ODGOVOR
Načrti se nahajajo v objavljeni projektni dokumentaciji:
1. PZI št. proj.: 965/19C, Ureditev DKP D8 na pododseku Golobinjek ob Sotli Prelasko; 1240 Golobinjek - Bistrica; od km 0,199 do km 1,165 april 2019, po recenziji december 2019
1. PZI št. proj.: 147-2019, Ureditev daljinske kolesarske povezave D5 na pododseku Prelasko Lastnič; februar 2021

V zavihku BRV ZA KOLESARJE se postavka 2.9 (114) spremeni tako, da se glasi:

114 Prevoz izkopanega materiala na razdaljo nad 1000 do 2000 m

Cca. 60m3 materiala od izkopa se uporabi za razne zasipe in izravnave
okrog opornikov, kjer niso predvideni zasipi z zrnato kamnino.
Ostala razlika se razprostre po trasi kolesarske poti.
m3 66,50

Sprememba bo upoštevana v objavljenem čistopisu Popisa del.
Datum objave: 15.04.2021   09:01
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v zavihku Kolesarska steza D5 in AP v postavki 0003 sklopa 3.1 Nosilne plasti Voziščnih konstrukcij ni navedene debeline asfalta.
Prosim, da navedete debelino "zgornje obrabnonosilne plasti iz AC8 surf B70/100, A5, Z3"

lep pozdrav!

ODGOVOR
V zavihku Kolesarska steza D5 in AP se postavka postavki 0003 iz sklopa 3.1 Nosilne plasti Voziščnih konstrukcij spremeni tako, da se glasi.

0003 Izdelava zgornje obrabnonosilne plasti iz AC8 surf B70/100, A5, Z3, v debelini 5 cm

Sprememba bo upoštevana v objavljenem čistopisu Popisa del.
Datum objave: 15.04.2021   18:24
VPRAŠANJE
BRV ZA KOLESARJE (dolžine 20 m1) na pododseku Golobinjek ob Sotli - Prelasko

Prosim za objavo vseh načrtov / detajlov, predvsem pa:
1. KOLI IN VODNJAKI - vgraditev uvrtanih kolov - prosim za objavo armaturnih načrtov in izvlečkov za pilote
2. TESARSKA DEALA - dobava in montaža macesnovih lesenih plohov - prosim za objavo detajla
3. TESARSKA DEALA - dobava in montaža lesenih plohov iz trdega lesa listavcev - prosim za objavo detajla
4. DELA Z JEKLOM - prosim za objavo armaturnih načrtov in izvlečkov
5. KLJUČAVNIČARSKA DELA IN DELA V JEKLU - ograja za pešce (postavka 232) - prosim za objavo detajla
6. KLJUČAVNIČARSKA DELA IN DELA V JEKLU - blokovno ležišče (postavka 374) - prosim za objavo načrta
7. KLJUČAVNIČARSKA DELA IN DELA V JEKLU - jeklena konstrukcija (postavka 711) - prosim za objavo načrta

ODGOVOR
Načrti so objavljeni na Naročnikovi spletni strani v projektni dokumentaciji:
1. PZI št. proj.: 965/19C, Ureditev DKP D8 na pododseku Golobinjek ob Sotli Prelasko; 1240 Golobinjek - Bistrica; od km 0,199 do km 1,165 april 2019, po recenziji december 2019
1. PZI št. proj.: 147-2019, Ureditev daljinske kolesarske povezave D5 na pododseku Prelasko Lastnič; februar 2021
Datum objave: 15.04.2021   18:25
VPRAŠANJE
BRV 1 in BRV 2 na pododseku PRELASKO - LASTNIČ

Prosim za objavo načrtov / detajlov za brv1 in 2, predvsem pa:
1. KOLI IN VODNJALI - prosim za objavo armaturnih načrtov in izvlečkov za pilote (armaturni koši)
2. DELA Z JEKLOM ZA OJAČITEV - armaturni načrt in izvleček
3. KLJUČAVNIČARSKA DELA IN DELA V JEKLU - ograja iz lesa po posebnem arhitektonskem načrtu - prosim za objavo načrta + projekt jeklene konstrukcije (zraven vsake postavke navajate po načrtu)
4. DELA V LESU - prosim za objavo načrta za lesene konstrukcije in ograje

ODGOVOR
Načrti so objavljeni na Naročnikovi spletni strani vprojektni dokumentaciji:
1. PZI št. proj.: 965/19C, Ureditev DKP D8 na pododseku Golobinjek ob Sotli Prelasko; 1240 Golobinjek - Bistrica; od km 0,199 do km 1,165 april 2019, po recenziji december 2019
1. PZI št. proj.: 147-2019, Ureditev daljinske kolesarske povezave D5 na pododseku Prelasko Lastnič; februar 2021

Datum objave: 15.04.2021   18:26
VPRAŠANJE
BRV ZA KOLESARJE (dolžina 20 m1) na pododseku Golobinjek ob Sotli - Prelasko

Prosim za objavo vseh načrtov / detajlov za Brv za kolesarje, predvsem pa:
1. KOLI IN VODNJAKI - ARMATURNI NAČRT IN IZVLEČEK ZA PILOTE
2. TESARSKA DELA - leseni plohi (postavki 771 in 772) - PROSIM ZA OBJAVO NAČRTOV / DETAJLOV
3. DELA Z JEKLOM - PROSIM ZA OBJAVO NAČRTOV / DETAJLOV
4. KLJUČAVNIČARSKA DELA IN DELA V JEKLU - prosim za objavo detajlov za vijake (postavki 161 in 163), ograje za pešce (postavka 232), blokovno ležišče (postavka 374) + komplet jekleno konstrukcijo

ODGOVOR
Načrti so objavljeni na Naročnikovi spletni strani vprojektni dokumentaciji:
1. PZI št. proj.: 965/19C, Ureditev DKP D8 na pododseku Golobinjek ob Sotli Prelasko; 1240 Golobinjek - Bistrica; od km 0,199 do km 1,165 april 2019, po recenziji december 2019
1. PZI št. proj.: 147-2019, Ureditev daljinske kolesarske povezave D5 na pododseku Prelasko Lastnič; februar 2021
Datum objave: 15.04.2021   18:27
VPRAŠANJE
Postavka 5.01 Dobava in vgraditev lesene ograje za kolesarje in pešce, višine 1,3 m1, vključno s postavitvijo.

Prosim za objavo detajla ograje.

ODGOVOR
Načrti so objavljeni na Naročnikovi spletni strani vprojektni dokumentaciji:
1. PZI št. proj.: 965/19C, Ureditev DKP D8 na pododseku Golobinjek ob Sotli Prelasko; 1240 Golobinjek - Bistrica; od km 0,199 do km 1,165 april 2019, po recenziji december 2019
1. PZI št. proj.: 147-2019, Ureditev daljinske kolesarske povezave D5 na pododseku Prelasko Lastnič; februar 2021

Datum objave: 15.04.2021   18:28
VPRAŠANJE
Postavka 4.07 (58 214) - Dobava in vgraditev lesene varnostne ograje za kolesarje in pešce, višine 1,3 m, vključno vse elemente za pritrditev na krono zidu, po detajlu.

Prosim za objavo detajla.

ODGOVOR

Načrti so objavljeni na Naročnikovi spletni strani v projektni dokumentaciji:
1. PZI št. proj.: 965/19C, Ureditev DKP D8 na pododseku Golobinjek ob Sotli Prelasko; 1240 Golobinjek - Bistrica; od km 0,199 do km 1,165 april 2019, po recenziji december 2019
1. PZI št. proj.: 147-2019, Ureditev daljinske kolesarske povezave D5 na pododseku Prelasko Lastnič; februar 2021
Datum objave: 23.04.2021   09:56

Z NAMENOM USKLADITVE OBJAVLJENIH INFORMACIJ O VARIANTAH NA PORTALU JAVNIH NAROČIL da variante niso dopustne IN NAVEDB V SISTEMU e-JN da variante so dopustne, NAROČNIK POJASNJUJE, DA VARIANTNE PONUDBE NISO DOPUSTNE.

PO ODPRAVI NELJUBE NAPAKE S STRANI NAROČNIKA JE POTREBNO ZARADI TEHNIČNIH RAZLOGOV POSLATI PONUDBE ELEKTRONSKO NA SPREMENJEN NASLOV.

https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=1848

Datum objave: 23.04.2021   12:18
VPRAŠANJE
Pozdravljeni, glede na to, da do danes še ni objavljen popis del vas prosimo, da podaljšate rok za oddajo vsaj za 3 delovne dni. Pri odločitvi upoštevajte tudi, da so naslednji teden počitnice in marsikateri zunanji izvajalec/dobavitelj, ne bo uspel pravočasno pripraviti ponudbe za material, storitev, .... Hvala za pozitiven odgovor in lp.

ODGOVOR
Naročnik bo podaljšal rok za oddajo ponudbe.Datum objave: 23.04.2021   12:18
VPRAŠANJE
Spoštovani,

zavihek Kolesarska steza D5 in AP podnaslov 2.4 Nasipi, zasipi, klini, posteljica in glinasti naboj postavka 0001 24 112 Vgraditev nasipa iz zrnate kamnine - 3. kategorije vključeni zasipi obstoječih jarkov m3 4.141,00 ali je potrebno upoštevati kamniti material z dobavo iz kamnoloma ?

Lepo pozdravljeni !

ODGOVOR
V popisu del je v zavihku SKUPNA REKAPITULACIJA navedeno: Cena v posameznih postavkah del zajema nabavo in dostavo materiala potrebnega za izvedbo, vgradnjo materiala z vsemi potrebnimi deli in pripomočki.
Ponudnik mora pri vseh postavkah, kjer ni eksplicitno navedeno, da se vgrajuje izkopani material, upoštevati tudi dobavo ustreznega materiala.
Datum objave: 23.04.2021   12:19
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Prosili bi, da naročnik posebej objavi podatke o pomičnih / nepomičnih ležiščih (obremenitve, pomike...), saj jih v omenjenih datotekah ne vidimo.

Lp.

ODGOVOR
Ponudnik naj pregleda objavljeno dokumentacijo: PZI štev. projekta 147-2019 D5 »mapa 3_2 Brvi« (risbe jeklo):
pomična podpora pomeni podolgovato luknjo v nosilcu HEA 260 npr. Poz. 1. Ali je pomična podpora na levem ali desnem bregu je vseeno; važno je, da na vseh nosilcih na istem. Pozor: prečke HEA160 nimajo podolgovate luknje, ker togo povezujejo levi in desni breg.
v podpori nosilcev HEA260 nastopajo samo vertikalne sile največ 43,0 kN.
v podpori prečk je pomembna horizontalna sila v smeri vzdolžne osi mostu in znaša največ +- 47,0 kN.
Datum objave: 23.04.2021   12:20
VPRAŠANJE
Spoštovani,

kdaj in kje bo objavljen čistopis Popisa del?

lep pozdrav!

ODGOVOR
Naročnik bo v zakonitem roku objavil čistopis popisa del.Datum objave: 23.04.2021   12:21
VPRAŠANJE
Pozdravljeni! Še vedno niso objavljeni novi popisi. Ker so tudi prvotni izbrisani oz v mapi Specifikacija naročila nedostopni , sploh ne moremo pričeti z izdelavo ponudbe. Pozivamo vas, da podaljšate rok za oddajo za toliko, da imamo ponudniki po objavi popisa del vsaj 11 delovnih dni časa za pripravo (kvalitetne) ponudbe.

ODGOVOR
Specifikacija naročila zaradi tehničnih težav ni bi dostopna le nekaj ur dne 22.4.2021. Naročnik je odpravil tehnične težave, in je specifikacija naročila ponovno dostopna na naročnikovi spletni strani.

Rok za oddajo ponudb bo naročnik podaljšal.
Datum objave: 23.04.2021   12:21
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Prosimo, če je lahko naročnik bolj natačen in navede številko risbe/načrta iz katerega je razviden detajl protipoplavne zaklopke za postavko 4.15.

lp,

ODGOVOR
Vsi načrti so v objavljeni PZI dokumentaciji.