Dosje javnega naročila 001903/2021
Naročnik: OBČINA ŠENTILJ, Maistrova ulica 2, 2212 Šentilj v Slov. goricah
Gradnje: IZGRADNJA VEČNAMENSKE ŠPORTNE DVORANE ŠENTILJ
ZJN-3: Odprti postopek

JN001903/2021-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 30.03.2021
JN001903/2021-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 12.04.2021
Zahtevek za revizijo

    JN001903/2021-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
OBČINA ŠENTILJ
Maistrova ulica 2
2212
SI
Šentilj v Slov. goricah
Slovenija
Vojko Titan
vojko.titan@sentilj.si
+386 26506218

Internetni naslovi
http://www.sentilj.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.sentilj.si

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=1016
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: IZGRADNJA VEČNAMENSKE ŠPORTNE DVORANE ŠENTILJ
Referenčna številka dokumenta: 430-4/2021-406
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45212220
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
IZGRADNJA VEČNAMENSKE ŠPORTNE DVORANE ŠENTILJ
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Izvedba GOI del
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45212220
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Izvedba GOI del
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 14
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Z aneksom, vremenske razmere.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Dobava in vgradnja športne opreme
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45212220
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava in vgradnja športne opreme
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 14
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Z aneksom, vremenske razmere
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
05.05.2021   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 13.09.2021
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 05.05.2021   10:30


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 23.04.2021   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
OBČINA ŠENTILJ
Maistrova ulica 2
2212
Šentilj v Slov. goricah
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
30.03.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 01.04.2021   09:45
VPRAŠANJE
Lahko izvedbo pilotov izkazujemo s podizvajalcem?ODGOVOR
Ne.Datum objave: 02.04.2021   07:35
VPRAŠANJE
Spoštovani !

Naročnika pozivamo , da izenači zahtevo reference za sklop 1 tako za izvajalca kot za vodjo del !

ODGOVOR

Naročnik je podal svoje zahteve v razpisni dokumentaciji, katere je potrebno izpolniti.


Datum objave: 06.04.2021   11:37
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Ali kot referenca lahko velja novogradnja drugega objekta (stanovanjski namen) , kjer so se izvajala enaka dela (gradbeno obrtniška, elektro dela in strojna dela). Višina reference 2.000.000,00 eura brez ddv + 1 referenca za izvebo pilotov v v rednosti 90.000,00 eur.

S spoštovanjem in lep pozdrav

ODGOVOR

Spoštovani.

Naročnik bo upošteval le reference, ki so zahtevane v razpisni dokumentaciji. Kjer je določena klasifikacija objekta v razpisni dokumentaciji bo naročnik upošteval le objekte pod to klasifikacijo, v katere pa ne spadajo stavbe s stanovanjskim namenom.

Lep pozdrav.


Datum objave: 07.04.2021   08:20
VPRAŠANJE
Spoštovani

V popisu skupna rekapitulacija so vstavljeni vsi popisi gradbeno obrtniških del, ali je prišlo tu do pomote? oz. katere popise GO del je potrebno upoštevati ?ODGOVOR
Spoštovani.

Pri datoteki skupna rekapitulacija sklop 1, ni bil izbrisan popis GO del, pravilen pa je drugi zavihek, kjer je navedena skupna rekapitulacija. Smo objavili popravek z dnem 7.4.2021, kjer se je izbrisalo GO dela. Pri oddaji ponudbe se upošteva popravek skupne rekapitulacij 7.4.2021.Datum objave: 07.04.2021   08:26
VPRAŠANJE
Spoštovani

V popisu skupna rekapitulacija so vstavljeni vsi popisi gradbeno obrtniških del, ali je prišlo tu do pomote? oz. katere popise GO del je potrebno upoštevati ?ODGOVOR

Upoštevati je potrebno popis GO z nazivom excel datoteke - SKLOP1 ___1_VSD_SENTILJ_POPISI_GO_DELA.
Popis GO del, ki je bil zraven pri skupni rekapitulaciji se ne upošteva!!!Datum objave: 07.04.2021   13:15
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo za pojasnilo nesorazmerno postavljenega pogoja in sicer, da zahteve po izvedbi betonskih pilotov ponudniki ne morejo izpolnjevati s podizvajalcem.
S takšnimi določbami in skopimi, nepojasnjenimi odgovori naročnik namreč ne sledi načelu konkurenčnosti. Razpis je očitno namenjen točno določenemu ponudniku, ki takšne zahteve izpolnjuje.
Pozivamo naročnika, da do 9.4.2021 spremeni razpisni pogoj. V nasprotnem primeru bomo ponudniki primorani postopati z razpoložljivimi pravnimi sredstvi.


ODGOVOR

Spoštovani.

Naročnik je podal zahteve v razpisni dokumentaciji v skladu z veljavno zakonodajo.
Naročnik v skladu z ZJN-3 upošteva načelo zagotavljanja konkurence med ponudniki, saj imajo ponudniki možnost nastopa s skupno ponudbo.
Naročnik je podal osnovne referenčne pogoje, ki izhajajo iz del, katera bo potrebno izvajati pri nameravani gradnji.Datum objave: 07.04.2021   15:29
VPRAŠANJE
Kje v načrtih najdemo sheme notranjih in zunanjih ograj (Ključavničarska dela)?

ODGOVOR

Ograje se ponudijo na podlagi opisa v popisu del. Izvajalec ograje izdela delavniški načrt, katerega potrdi projektant.


Datum objave: 07.04.2021   15:31
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

kje v popisu najdemo napis "Večnamenska športna dvorana Šentilj" in ostale morebitne reklamne panoje, svetlobne črke ipd., katerih podkonstrukcija je predvidena pri ključavničarskih delih v poziciji B.II. C.2? Ali pa napis, svetlobne črke, panoji niso predmet tega razpisa?

ODGOVOR

Vse je zajeto v tej postavki, kot piše v popisu del.


Datum objave: 08.04.2021   09:27
VPRAŠANJE
Vezano na odgovor objavljen 7.4.2021, 15:31. - V omenjeni postavki je opisan samo svetlobni napis.
Prosimo potrditev naročnika, da je v tej postavki zajet samo opisan svetlobni napis, brez dodatnih/drugih panojev, črk in podobno.

ODGOVOR
Ponudnik ponudi kaj zahteva postavka v popisih del. V postavki ni predvidenih panojev. Točno je naveden kakšen napis in kaj vse mora vključevati.


Datum objave: 09.04.2021   10:49
VPRAŠANJE
Spoštovani.

Prosimo, da razširite reference na tudi na CC-SI 122, ter podaljšate dobo za referenčne objekte na 10 let.

Mora biti izvedba pilotov na projektu stavbe s klasifikacijo 123 ali 126, ali je lahko na katerikoli stavbi?

Boste upoštevali vse vrste pilotov?

ODGOVOR

Reference naročnik ne bo spreminjal.
Pri izvedbi betonskih pilotov ni določena klasifikacija pri katerih objektih se izvajajo. Upoštevali se bodo piloti kot so zahtevani v razpisni dokumentaciji.


Datum objave: 09.04.2021   10:49
VPRAŠANJE
Spoštovani.

Ker poteka v državi zaprtje od 1.4. do 12.4. vas pozivamo, da rok za oddajo podaljšate za 12 dni.

Lep pozdrav.

ODGOVOR

Spoštovani.

Rok ostaja nespremenjen.

Lep pozdrav.


Datum objave: 13.04.2021   10:52
VPRAŠANJE
Naročnika pozivamo, da spremeni pogoj b.)
8.1.4 POGOJI ZA SODELOVANJE GLEDE TEHNIČNE IN STROKOVNE SPOSOBNOSTI
za SKLOP 1:
b) vsaj 1 referenco s področja izvedbe betonskih pilotov v vrednosti vsaj 90.000,00
EUR (brez DDV).

in sicer na način, da je zahtevana 1 referenca s področja izvedbe betonskih pilotov v vrednosti vsaj 70.000,00 EUR (brez DDV).

S spremembo zahtevanih referenc bo naročnik sledil načelu sorazmernosti, glede zahtevanih pogojev, ki so smiselno povezana s predmetom javnega naročila.
Naročnik bi s spremembo razpisne dokumentacije glede predložitve zahtevanih referenc sledil tudi načelu gospodarnosti javnega naročanja, s čimer zagotavlja porabo javnih sredstev. Omogočanje širšega kroga konkurence namreč onemogoča kakršnakoli njena izkrivljanja in s tem kršenje načel, ki veljajo za javno naročanje. V sled navedenemu naročnika pozivamo k upoštevanju predloga.

Glede na zgornje navedbe predlagamo, da naročnik spremeni pogoj iz razpisne dokumentacije.ODGOVOR
Spoštovani.

Naročnik ne bo spreminjal pogojev iz razpisne dokumentacije.

Datum objave: 13.04.2021   10:52
VPRAŠANJE
Naročnika pozivamo da razširi referenčni pogoj tudi na objekte 122 Poslovna in upravne stavbe, ki so vsekakor bolj kompleksne kot stavbe 123 Trgovske stavbe in stavbe za storitvene dejavnosti. Objekti 122 so po sami izvedbi bolj podobni 126, kot pa objekti 123.
ODGOVOR
Spoštovani.

Naročnik ne bo razširil referenčnih pogojev iz razpisne dokumentacije.Datum objave: 14.04.2021   11:02
VPRAŠANJE
Spoštovani!

- Ne najdemo obrazca za referenco za betonske pilote,
- prosimo za objavo varnostnega načrta
- zanima nas ali bo investitor prevzel objekt pred montažo opreme oz kako bo zagotavljal, da izvajalec opreme ne bo povzročal škode na delih izvajalca GO del, v kolikor ne bo isti izvajalec
- pri ključavničarskih delih navajate ,da se izdelajo delavniški načrti na podlagi detajlev v arhitekturi. Prosimo za objavo vseh detajlev.

l.p.


ODGOVOR

Spoštovani.
- V točki 8.1.4. pri sklopu 1 sta zahtevan dve referenci in za obe referenci je tudi navedena, kako se predložijo dokazila. Za betonske pilote ni posebnega obrazca, vse se izpolni v ESPD obrazcu.
- Varnostni načrt se bo predal pred pričetkom del pogodbenemu izvajalcu.
- Naročnik ne bo prevzemal objekta pred zaključkom vseh del. Morebiten drug izvajalec Športne opreme, mora zagotoviti, da se ob izvedbi ne bodo poškodovala dela, ki jih je izvedel izvajalec GOI del oziroma v kolikor pride do kakršnihkoli poškodb pa se jih odpravi. To je navedeno tudi v pogodbi.
- Dodatno objavljamo tehnično poročilo in tloris ostrešja. Detajli so izrisani na nivoju arhitekturnega dela načrta v predpisanem merilu GZ 1:50.. Delavniška dokumentacija s kosovnicami pa je predmet delavniških dokumentacij za katere pa je zahtevano, da jih izvede izvajalec v odvisnosti od vseh izbranih materialov in elementov (enako-vrednost, podobnost...). Le te pa je kot celoto potrebno uskladiti v fazi ponujenih in izbranih materialov kot sistemska rešitev celote. Detajlno so pomembnejši primarni elementi vrisani v tlorisih in prerezih načrta arhitekture (stebri nosilci, konzole.....). Za določitev cene je merodajen opis v postavki popisa del z upoštevanjem detajlnih izrisov v arhitekturi (v kolikor so podane dodatne zahteve in v kolikor je potrebno za razumevanje opisa postavke). V kolikor niso definirane (detajlno izrisane) dodatne posebne zahteve v projektni dokumentaciji velja smiselno upoštevanje tehničnih specifikacij (količina, lastnosti materialov, AKZ.......) navedenih v opisu postavke popisa del z upoštevanjem pravil stroke in zakonodaje.


Datum objave: 16.04.2021   12:15
VPRAŠANJE


Spoštovani, prosimo za objavo projektov PZI el . in strojnih del.

L.P.

ODGOVOR
Spoštovani.

Smo objavili na spletni strani občine.

Lep pozdrav.Datum objave: 16.04.2021   12:17
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Kje v priponki lahko najedem svetlobno tehnični preraču za šortno dvorano? Omenjena svetilka je linijska in lahko pri udarcu z žogo pride do poškodb, kje lahko najdem certifikat, da je svetilka odporna proti udarcem z žogo. Koliko luxsov na površini je zahtevano in kateri standard svetilnosti lovimo? Prosim tudi, za pozicijo svetik športne dvorane.

ODGOVOR

Spoštovani.

Smo objavili na spletni strani občine. Objavljen je tudi popravek popisa elektro instalacij z dne 16.4.2021, kateri se upošteva pri oddaji ponudbe. Popravki v popisih so označeni z modro barvo.

Lep pozdrav.


Datum objave: 16.04.2021   12:18
VPRAŠANJE
Pri pregledu svetilk in svetil v ponudbeni dokumentaciji so predvidene svetilke, ki nimajo varnostnega certifikata za uporabo v telovadnicah
Smatramo, da so svetilke iz projektne dokumentacije neustrezne in je potrebno tehnični del elektro ponovno pregledati in uskladiti


ODGOVOR
Spoštovani.

Smo objavili na spletni strani občine. Objavljen je tudi popravek popisa elektro instalacij z dne 16.4.2021, kateri se upošteva pri oddaji ponudbe. Popravki v popisih so označeni z modro barvo.

Lep pozdrav.
Datum objave: 16.04.2021   12:19
VPRAŠANJE
V projektni dokumentaciji ni jasnih svetlobno tehničnih zahtev in pozicij svetilk.
Iz tega razloga ni možno ponuditi konkurenčno opremo.
Takšen način nedefiniranih podatkov se ponavlja skozi celoten razpis.
Dokumentacija kot takšna favorizira točno v naprej izbranega ponudnika in je tako nedopustna.

ODGOVOR

Spoštovani.

Smo objavili na spletni strani občine. Objavljen je tudi popravek popisa elektro instalacij z dne 16.4.2021, kateri se upošteva pri oddaji ponudbe. Popravki v popisih so označeni z modro barvo.

Lep pozdrav.Datum objave: 16.04.2021   12:23
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

prosim, da se objavijo jasne zahteve za uporabo športne dvorane in nivo predvidenih prireditev.
Od tega je odvisna vsa oprema v teku izvedbe.
Brez tega podatka ni možno oddati konkurenčno ponudbo.

ODGOVOR

Spoštovani.

Vse zahteve so naveden v razpisni dokumentaciji in v popisih del, iz katerih izhajajo minimalne zahteve naročnika.

Lep pozdrav.Datum objave: 16.04.2021   12:24
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Prosimo da objavite ocenjeno vrednost del.

lep pozdrav!

ODGOVOR

Spoštovani.

Na portalu javnih naročil so objavljene vse obvezne sestavine objave.

Lep pozdrav.


Datum objave: 16.04.2021   12:24
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

V poglavju X. zunanja oprema je pri postavki 1 navedena količina panelne ograje višine 1,6 m samo 1,5 m1. Ali je količina pravilna?

Hvala za odgovor in lep pozdrav!

ODGOVOR

Spoštovani.

Količina je pravilna.

Lep pozdrav.Datum objave: 16.04.2021   12:24
VPRAŠANJE
Spoštovani,


Za pripravo ponudbe za priklop plinske instalacije in normalno pripravo ponudbe strojnih instalacij potrebujemo projekt strojnih instalacij.

Prosim, da se omogoči dostop do načrtov in poročil.

ODGOVOR

Spoštovani.

Smo objavili na spletni strani občine.

Lep pozdrav.Datum objave: 16.04.2021   12:39
VPRAŠANJE
VPRAŠANJE
V popisu opreme je pri teleskopski tribuni zahtevi navedeno:
OBVEZNE PRILOGE S KATERIMI PONUDNIK DOKAZUJE USPOSOBLJENOST IN JIH MORA PRILOŽITI V PONUDBI: 1. potrdilo o skladnosti (certifikat) s katerimi se potrdi skladnost opreme z zahtevanim standardom SIST EN 13200-1, SIST EN 13200-3, SIST EN 13200-5, izdan in potrjen s strani neodvisnih,usposobljenih organov. Elektro napeljava v skladu s standardom EN 60204-1.


Naročnika sprašujemo oz. prosimo za pojasnite te zahteve, saj proizvajalec teleskopske
tribune navedeno dokazilo o skladnosti z standardom EN 60204-1, lahko dobi šele po koncu montaže in priklopa
motorja in tribune na objektu, ko izvede tudi vse zakonske meritve.

Proizvajalec ob zaključku izda izjavo o skladnosti, ki jo kot proizvajalec strojev in naprav mora tudi zakonsko
priložiti, priloži še vse standarde za elektromotorje, ki so uporabljeni pri tribunah ter po koncu
montaže in priklope motorja, izvede (meritve so izvedene s strani uradne inštitucije) še potrebne meritve na objektu, ki so osnova za izdajo
takega dokument. Tako se dobi za dotično tribuno povsem točne podatke oz. poročila o meritvah in ne
neke splošne. Taka je tudi praksa v drugih državah Evropske unije. Konec koncev tribune
niso naprave, ki imajo vgrajene krmilnike ali da bi imele vgrajene komplekse elektro naprave.
Tribune imajo vgrajen elektromotor, ki odpira ali zapira tribune. Le ta pa je priklopljen na
napajanja in se ga krmili preko krmilne konzole. Na koncu se izvede še pregled delovne
opreme (v tem primeru tribune) iz strani zunanje, neodvisne institucije, odgovorne za varstvo
pri delu in požarno varnost, ki pregleda in preizkusi delovno premo ter izdala Zapisnik o
pregledu in preizkusu delovne opreme v katerem bi tudi upoštevala zahteve standarda SIST
EN 60204-1:2018.
- Postopek pregleda in preizkusa delovne opreme neodvisne zunanje institucije bi bil izveden
po postopku, ki je natančno opisan v organizacijskem predpisu izvajalca preiskave OP 4
Pregled in preizkus delovne opreme. In bi zajemal tudi Pregled delovne opreme opravljen po
naslednjih korakih:
o ustreznost dokumentacije,
o ustreznost in brezhibnost električne opreme,
o izgled in trdnost konstrukcijskih delov,
o krmilni sistemi,
o delovanje varnostnih naprav,
o obrabljenost gibljivih delov,
o ustreznost uporabe in vzdrževanja,
o ustreznost označb in opozoril.
- Pri tem bi se neodvisna zunanja institucija naslanjala na:
o Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Ur. list RS št. 43/2011),
o Pravilnik o varnosti in zdravju pri uporabi delovne opreme (Ur.list RS št. 101/04),
o Pravilnik o varnostnih znakih (Uradni list RS, št. 89/99, 39/05, 34/10),
o Pravilnik o varnosti strojev (Uradni list RS, št.75/08, 66/10, 17/11 ZTZPUS-1 in 74/11),
o Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih (Ur.
list RS št. 89/99, 39/05),
o Pravilnik o varstvu pri delu pred nevarnostjo električnega toka (Uradni list RS, št. 29/92,
56/99),
o Pravilnik o zahtevah za nizkonapetostne električne inštalacije v stavbah (Uradni list RS,
št.41/09,2/12 in 61/17 GZ),
o Pravilnik o osebni varovalni opremi, ki jo delavci uporabljajo pri delu (Uradni list RS, št.
89/99, 39/05),
o SIST EN 60204-1:2018 Varnost strojev Električna oprema strojev Osnovne zahteve.
o SIST EN ISO 12100-1:2004 Varnost strojev Osnovni pojmi, splošna načela načrtovanja 1.
Del: osnovna terminologija, metodologija.
o SIST EN ISO 12100-2:2004 Varnost strojev Osnovni pojmi, splošna načela načrtovanja 2.
Del: tehnična načela.

V sled navedenega naročnika pozivamo, da spremeni zahtevo o dokazilu
skladnosti SIST EN 60204-1 pri ponudbi oz. dopusti, da zgoraj naveden postopek ponudnik
izvede skladno z zakonskimi določbami po zaključku del in pridobi ustrezne dokumente za
izdajo izjave o skladnosti z zahtevanimi in zakonskimi določbami.
o Pravilnik o varstvu pri delu pred nevarnostjo električnega toka (Uradni list RS, št. 29/92,
56/99),
o Pravilnik o zahtevah za nizkonapetostne električne inštalacije v stavbah (Uradni list RS,
št.41/09,2/12 in 61/17 GZ),
o Pravilnik o osebni varovalni opremi, ki jo delavci uporabljajo pri delu (Uradni list RS, št.
89/99, 39/05),
o SIST EN 60204-1:2018 Varnost strojev Električna oprema strojev Osnovne zahteve.
o SIST EN ISO 12100-1:2004 Varnost strojev Osnovni pojmi, splošna načela načrtovanja 1.
Del: osnovna terminologija, metodologija.
o SIST EN ISO 12100-2:2004 Varnost strojev Osnovni pojmi, splošna načela načrtovanja 2.
Del: tehnična načela.

Naročnika pozivamo, da spremeni zahtevo o dokazilu skladnosti SIST EN 60204-1 pri ponudbi in dopusti, da zgoraj naveden postopek ponudnik
izvede skladno z zakonskimi določbami po zaključku del in pridobi ustrezne dokumente za
izdajo izjave o skladnosti z zahtevanimi in zakonskimi določbami po izvedbi in izmerah na objektu za predmetno izvedeno tribuno.
ODGOVOR

Naročnik tribuno smatra z vsemi elementi kot stroj, zato je tudi zahteval dokazila.
Naročnik dopusti da zgoraj naveden postopek ponudnik izvede skladno z zakonskimi določbami po zaključku del in pridobi ustrezne dokumente za
izdajo izjave o skladnosti z zahtevanimi in zakonskimi določbami po izvedbi in izmerah na objektu za predmetno izvedeno tribuno. V kolikor ne bo pridobljenih ustreznih izjav o skladnosti v času po izvedbi, bo naročnik zahteval zamenjavo tribun z ustreznimi.

Ponudnik pa mora priložiti dokumente in podatke o tribunah (iz katerih je razvidno, kaj bo vgrajeno) ki jih bo ponudil v ponudbi, v kolikor ne predloži certifikata.

Lep pozdrav.Datum objave: 16.04.2021   12:57
VPRAŠANJE
Naročnika pozivamo, naj pregleda popise za postavko II. TRIBUNE. Popis je povsem zmeden in izključujoč. Če v uvodu splošnih navodil opisuje zahtevane materila in izvedbe, potem v nadaljevanju postavke TR-01 TELESKOPSKE TRIBUNE, zahteva drugačne izvedbe oz. materiale oz. navaja vse kar je možno.
prosimo za popravek popisa in točno definicijo kakšno izvedbo in kakšen tribune naročnik zahteva.

ODGOVOR

Spoštovani.

Na spletni strani občine je objavljen popravek popisov za športno opremo z dne 16.4.2021, kateri se upošteva pri oddaji ponudbe. Popravki v popisih so označeni z modro barvo (popravek je samo pri tribunah).
Datum objave: 16.04.2021   13:09
VPRAŠANJE
29. točke prvega odstavka 2. člena ZJN-3, določa, da je ponudba dopustna, če je predložena pravočasno, če za ponudnika ne obstajajo razlogi za izključitev (75. člen ZJN-3), če ponudnik izpolni pogoje za sodelovanje (76. člen ZJN-3), če ponudba ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, če v zvezi s ponudbo ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, če ponudba ni neobičajno nizka in če ne presega zagotovljenih sredstev naročnika. V skladu s prvim odstavkom 89. člena ZJN-3 (pregled in ocenjevanje ponudb ter način oddaje javnega naročila) naročnik odda javno naročilo na podlagi meril, potem ko preveri, da je ponudba skladna z zahtevami in pogoji, določenimi v obvestilu o javnem naročilu ter v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, po potrebi ob upoštevanju variant iz 72. člena ZJN-3, in da je ponudbo oddal ponudnik, pri katerem ne obstajajo razlogi za izključitev iz 75. člena ZJN-3 in izpolnjuje pogoje za sodelovanje ter izpolnjuje pravila in merila iz 82. in 83. člena ZJN-3, če so bila določena.

Kot ponudnik smo zainteresirani, da bi oddali ponudbo na predmetnem razpisu, vendar dokumentacija naročnika ni dovolj jasna, v določenih delih pa je neopravičeno diskriminatorna. Načelo transparentnosti javnega naročanja (6. člen ZJN-3) med drugim zahteva, da so zahteve, pogoji za sodelovanje in merila za oddajo javnega naročila v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila jasno, natančno in nedvoumno določene, tako da lahko vsi razumno obveščeni in skrbni ponudniki natančno razumejo njihov pomen in jih lahko enako razlagajo ter da lahko naročnik dejansko preveri, ali so ponudbe izpolnjevale zahteve, ki veljajo za zadevno naročilo, enako pa velja za način dokazovanja. Namen zahteve po transparentnosti je, da za vse ponudnike veljajo enaki pogoji tako v času, ko pripravljajo ponudbe, kot tudi v času, ko naročnik te ponudbe presoja, s čimer se zagotavlja spoštovanje načela enakopravne obravnave ponudnikov (7. člen ZJN-3). Namen zahteve po vnaprejšnji jasni, natančni in nedvoumni določitvi pravil postopka za oddajo javnega naročila je posledično (tudi) zagotoviti neobstoj tveganja favoriziranja in preprečiti naročnikovo subjektivno oz. arbitrarno ocenjevanje in vrednotenje ponudb ter zagotoviti, da se ponudniki že vnaprej seznanijo z okoliščinami, ki bodo vplivale na oddajo javnega naročila. Ker mora naročnik ravnati strogo v skladu s pravili, ki jih je sam določil, lahko zgolj vnaprej jasno določen postopek oddaje naročila ponudniku jasno in nedvoumno predstavi, na kakšen način bo naročnik oddal javno naročilo, naročniku pa onemogoči naknadno (nedopustno) diskrecijo pri izvedbi postopka. Pri pregledu ponudb oz. pri presoji, ali je ponudba skladna z naročnikovimi pogoji in zahtevami, določenimi v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, je relevantno, katere pogoje, zahteve in izključitvene razloge je naročnik vključil v dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila in kakšna dokazila je zahteval, predvsem pa tudi določilo, kdaj mora ponudnik kakšen dokument oz dokazilo o izpolnjevanju zahteve, predložiti.

Ob pregledu razpisne dokumentacije ugotavljamo, da le ta ni pripravljena v skladu s temeljnim načelom gospodarnosti, transparentnosti in enakopravnosti ponudnikov, zato vas pozivamo, da jo ustrezno spremenite z odgovori na zastavljena vprašanja.

1. Naročnik v razpisni dokumentaciji in popisih opreme zahteva pri športnem podu kot obvezno prilogo potrdilo FIBA o ustreznosti navedene opreme oz. športnega poda.
Gre za tako imenovali komercialni certifikat in je število proizvajalcev, ki ima tak certifikat omejeno, s strani panožne zveze. Hkrati pa je le-ta izdan na osnovi predloženih veljavnih certifikatov o skladnosti opreme (EN, zagotavljanje sistema kontrole ponudnika itd.), ki so zakonsko določeni, in tudi zahtevani v popisu ter s temi ponudnik v celoti izpolnjuje vse varnostne zahteve in ostale kvalitete izdelka. Torej naročniku zahtevani certifikat ne pomeni nobene dodatne varovalke kar se tiče kvalitete, ker ponudnik le-to mora zagotavljati z veljavnimi standardi EN,
Prav tako bi za izvajanje tekem najvišjega ranga FIBA tekmovanj, športna dvorana morala izpolnjevati tudi več drugih pogojev, predvsem sama oprema za košarko, ki je osnova za izvedbo najvišjih nivojev športnih tekmovanj - pa se zanjo ne zahteva FIBA certifikata , sama velikost dvorane, število sedežnih mest, teleskopska tribuna, razsvetljava, velikost garderob itd..pa tudi pri teh ni zahteve po FIBA certifikatu
Hkrati opozarjamo na diskriminatornost do potencialnih ponudnikov, saj je trenutno nemogoče pridobiti FIBA certifikat novim proizvajalcem. Kot dokaz se lahko obrnete na FIBA organizacijo http://www.fiba.basketball/.
Glede na opisano pozivamo naročnika, da sporno zahtevo umakne iz razpisa, saj v tem trenutku predstavlja nemogoč pogoj, posledično pa je kršeno tudi temeljno načelo enakopravnosti in gospodarnosti. Zahteva po FIBA certifikatu tudi ni skladna z zahtevo, da mora biti vsaka zahteva iz razpisa povezana s predmetni razpisom. Kot rečeno, je že iz samega popisa razvidno, da se v predmetni dvorani ne bodo izvajale teme najvišjega ranga, saj v razpisu za takšne tekme, ni opredeljenih vrste drugih obveznih zahtev za izvedbo takšnih tekem. Zavedamo se dejstva, da je naročnik avtonomen pri opredelitvi zahtev, vendar morajo biti le te v povezavi in sorazmerne predmetnemu razpisu.
Hkrati pa ti potencialni ponudniki izpolnjujejo zakonske zahteve glede ustreznosti izdelkov in ponudniku v polni meri lahko zagotovijo cenejšo in enako kvalitetno opremo, saj razpolagajo z ustreznimi standardi.
(Odločitev - Sklep Državne revizijske komisije št. 018-111/2020-9)

Naročnika zato pozivamo, da zahtevo po potrdilu FIBA pri športnem podu umakne iz zahtev in omogoči konkurenčno nastopanje ponudnikov na razpisu na način, da zahteva zgolj veljavne standarde. S tem bo naročnik omogočil večjo konkurenco, glede na zahtevane standarde pa bo dobil tudi enako kvalitetno blago.

Da ponunik neupravičeno oža krog potencialni ponudnikov je razvidno tudi z drugih zahteve pri športne podu;
Zahteve:
Dokazila o ustreznosti:
Ploskovno elastični športni pod
Apsorpcija energije EN 14808 min 64%(A4)
Odboj žoge EN 12235 min 93%
Vertikalna deformacija EN 14809 2.9 mm
Odpornost na požar EN 13501- Cfl-S1
Lakiranje površine: Na mestu vgradnje, uporaba rangiranega PU laka polmatt končni sloj. Specular gloss (EN ISO 2813): 41 Grupa 2 (HEAVY DUTY FINISHES) ali Grupa 3 (GYMNASIUM TYPE (SURFACE)FINISHES))
Koeficijent drsnosti (EN 13036-4):96
Standardi:
EN 14904
Certifikati:
IHF (Mednarodna rokometna zveza)

Naročnik zahteva certifikat IHF (Mednarodne rokometne zveze), čeprav se mednarodne tekme sploh ne odvijajo na parketu ampak pa pvc podlogah..
Naročnik zahteva certifikat oz. poročilo skladnosti z EN 14904, kar je zakonito veljaven standard za športne pode, hkrati pa z navedbo rezultatov in postavitvijo meje teh rezultatov neupravičeno favorizira samo enega ponudnika, ki ima take rezultate pri testu. Verjetno pa je naročnika znano, da so pogoji za izpolnjevanje skladnosti postavljeni v lestvicah in standard dopušča odstopanje rezultatov posameznih proizvajalcev parketov.

Naročnika zato pozivamo, da vse te sporne zahteve (certifikat IHF, zahteve po točno določenem izpolnjevanju rezultatov testov) umakne in omogoči konkurenčno nastopanje potencialnih ponudnikov v okviru pravno veljavnih zakonskih stadardov z dokazilom oz. testom športnega poda po standardu EN 14904!

Prav tako naročnik neupravičeno pri postavki športnega poda zahteva dokazila oz. certifikati proizvajalca športnega sistema, ki potrjujejo da ima zagotovljeno kakovost vezano na:
a) Kakovost proizvodnje športnih podov (certifikat iz serije 9001 ISO) , ali enakovredno
b) uveden sistem ravnanja z okoljem (certifikat iz serije 14001 ISO, ali enakovredno
Ker gre za dokazila o zagotovljeni kakovosti procesov oz. sistemske standarde, ki niso direktno vezani na kvaliteto izdelka, naročnika pozivamo, da to zahtevo tudi umakne, saj že v splošnem delu zahteva ta dokazila za ponudnika, oz. bi moral taka dokazila o kakovosti procesov potem zahtevati za vse ostale udeležence oz proizvajalce vse ostale opreme v ponudbi, pa to zahteva samo za proizvajalca športnega poda? Niti slučajno pa vse ostale opreme ne izdeluje samo en ponudnik oz. proizvajalec!
Naročnika zato pozivamo, da vse sporne zahteve umakne in s tem dopusti enakovredno nastopanje potencialnih ponudnikov, sebi pa zagotovi izbor med enako kvalitetnimi in cenovno primerljivimi ponudbami.


ODGOVOR
Spoštovani.

Naročnik je v razpisni dokumentaciji in popisu del podal minimalne zahteve, za katere želi pridobiti ponudbe. S poudarkom na certifikatih FIBA in IHF se garantirata ustrezno kvaliteto materialov za vrhunsko vadbo oz. tekmovanja. Ob namenu trženja športne dvorane smo se po predhodnih pogovorih s potencialnimi najemniki odločili, da v fazi projektiranja sledimo pogojem, katere postavlja FIBA in IHF.
Mednarodne rokometne tekme se res odvijajo na PVC podlagi, ki pa se polaga le za tekme in naknadno odstrani na že obstoječi športni pod. Vsa ostala tekmovanja pa se odvijajo na obstoječem športnem podu.
Naročnik zato vztraja pri predložitvi omenjenih certifikatov.

Prav tako je naročnik preveril trg in ugotovil, da ima zahtevane certifikate na slovenskem in evropskem trgu več ponudnikov.
Datum objave: 19.04.2021   07:43
VPRAŠANJE


Spoštovani, prosimo za objavo projektov PZI el . in strojnih del.

L.P.

ODGOVOR
Objavljamo še tehnično poročilo elektro instalacij.Datum objave: 21.04.2021   08:47
VPRAŠANJE
Spoštovani
naročnika sprašujemo ali bo za teleskopske tribune zahteval standard EN13200-1, kajti v razpisu tribun, navaja, da mora biti širina sedežnih mest (klopi) med 28 in 30 cm. To pa vsekakor ni v skladu z zgoraj omenjenim standardom

ODGOVOR

Spoštovani.

Širina klopi mora ustrezati standardu EN 13200-1 in naj se mera 28-30 cm ne upošteva. V projektu/načrtih je upoštevana širina klopi po standardu minimalno 35 cm.Datum objave: 21.04.2021   08:52
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Prostostojeač polnilnica za el. kolesa, ki jo navajate v popisih ni več v prodaji.

Prosimo za popravek popisa.

Pri ureditvi okolja navedite katere zimzelene grmovnice - antialergijske naj ponudimo.

L.P.


ODGOVOR

Spoštovani.

Za polnilnico je naveden opis in navedeno kot na primer katerega proizvajalca. Polnilnica mora izpolnjevati zahteve iz opisa.

Zimzelene grmovnice so lahko navadna tisa - taxus baccata, ženska rastlina.


Datum objave: 21.04.2021   08:53
VPRAŠANJE
Spoštovani.
Lahko oddamo potrjene reference na izpolnjenih in potrenjih obrazcih iz kakšnih drugih
razpisov?
Lep pozdrav.

ODGOVOR

Spoštovani.

Reference se oddajo v skladi z zahtevami iz razpisne dokumentacije, zahtevan je ESPD obrazec.


Datum objave: 21.04.2021   08:54
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

zanima nas, kdo je v občini Šentilj koncesionar za postavitev zapore cest.


Hvala za odgovor in lep pozdrav!

ODGOVOR

Spoštovani.

Koncesionar za lokalne ceste je Pomgrad - C.P.. d.d..Datum objave: 21.04.2021   08:59
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

Prosimo, da objavite:
- načrt tribun
- pri ravnih strehah v popisih navajate izolacijo 15+10 cm + naklonska ( v oklepaju navedeno, da je naklonska izolacija zajeta v deb. izolacije). proism za pojasnilo koliko cm je skupaj izolacije
- pri montažnih fasadah postavka B.VIII.A4 majnka konstrukcija v popisih pri točki A5 majnkajo dimenzije stebrov- podpornikov. Prosimo, da objavite detajl obeh fasad.

l.p.

ODGOVOR

Spoštovani.
- tribune so narisane v načrtih arhitekture
- minimalna debelina izolacije je 25 cm, debelina naklonske izolacije pa je odvisna od samega sistema izvedbe izvajalca, kar je potrebno upoštevati pri ponudbi.
- ne manjka ničesar. Iz tlorisov ion prerezov je vse razvidno.


Datum objave: 21.04.2021   12:50
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

V razpisni dokumentaciji imate zapisano pod točko 8.1.5 KADROVSKI POGOJI OZ. SPOSOBNOST; SKLOP 1: zagotovljen mora biti vodja del vodja gradnje, ki izpolnjuje naslednje zahteve:
1. Ima visokošolsko ( vsaj na ravni prve stopnje dipl.inž.gradb.) strokovno izobrazbo s področja gradbeništva in je vpisan v imenik pooblaščenih inženirjev z aktivnim poklicnim nazivom ali aktivnih vodij del pri Inženirski zbornici Slovenije (IZS).


Naročnik ima dodatne zahteve, kot je zapisno v Gradbenem Zakonu. - Skladno z GZ mora imeti IZVAJALEC zaposlenega vodjo del z minimalno visokošolsko izobrazbo (14.člen GZ točka (6)).
14. člen
(izvajalec)
(6) Ne glede na četrti in peti odstavek tega člena mora imeti izvajalec, ki prevzame:
izvedbo celotne gradnje ali pretežnega dela gradnje zahtevnega objekta za potrebe vodenja del zaposlenega vodjo del, ki ima naziv pooblaščeni inženir stroke, ki pri prevzeti gradnji prevladuje, v skladu s predpisom, ki ureja arhitekturno in inženirsko dejavnost, ali pa ima najmanj izobrazbo ravni prve stopnje v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo in je vpisan v imenik vodij del pri IZS;
izvedbo celotne gradnje ali pretežnega dela gradnje manj zahtevnega objekta za potrebe vodenja del, zaposlenega vodjo del, ki ima najmanj višješolsko strokovno izobrazbo tehnične smeri s področja graditve objektov in je vpisan v imenik vodij del pri IZS.


Naprošamo naročnika, da zniža raven izobrazbe vodje gradnje oz. vodje del na 6. stopnjo in sicer na inž.gradb., kateri izpolnjuje vse ostale pogoje skladno z IZS in ima ustrezno referenco!

Hvala
Lep pozdrav


ODGOVOR
Spoštovani.

Pogoji so skladni z GZ, saj je objekt zahteven in jih naročnik ne bo spreminjal.Datum objave: 21.04.2021   13:02
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Excelov popisu za dvigalo je zelo pomanjkljiv. V njem ni navedeno kakšna je oprema oziroma izvedba dvigala. Ali naj bo to barvano ali Inox. Nikjer ni navedeno ali so etažna vrata standardna ali so zahtevana požarno odporna etažna vrata. Če požarna študija stavne zahteva požarno odporna vrata, je potreben podatek kakšna požarna odpornost je zahtevana.

Standardna širina vrat za dvigalo z nosilnostjo 450 kg je 800 mm. Ta širina vrat je ustrezna tudi za dostopnost invalidom. V popisu je navedeno, da mora dvigalo omogočati prevoz invalida na invalidskem vozičku. To je vse ok, v primeru da sta vstop in izstop v dvigalo na isti strani v obeh etažah. Kot je razvidno iz načrtov gre za kotno prehodno kabino, v pritličju je vstop na eni strani, v nadstropju pa izstop na drugi strani, zamaknjeni za 90°. Standardna velikost dvigala ki ustreza nosilnosti 450 kg ali 6 oseb je 1000 x 1250 mm. Pri tej velikosti kabine s kotno prehodno izvedbo, se bo invalid bolj težko v kabini obrnil in izstopil ven na drugi strani.
Dvigala dostopna funkcionalno oviranim osebam, morajo zadostiti sledečim zahtevam:
- če se vrata kabine ne odpirajo v vsakem nadstropju na istem mestu, mora biti kabina velika vsaj 1,4 x 1,4 m (to je pa že dvigalo z nosilnostjo 850 kg ali 11 oseb)

Hvala za pojasnila.

Lep pozdrav!ODGOVOR
Spoštovani.

Dvigalo mora biti v srednjem cenovnem razredu, odpornost površina primerne za javni objekt, finalno obdelavo potrdi arhitekt na podlagi predanih vzorcev in katalogov dvigala. Etažna vrata nimajo nobene zahteve po požarni odpornosti, zato tudi ni navedeno. Dvigalo ni tretirano kot invaldisko, ampak da je omogočen prevoz invalida. Vstop in izstop bo na isti strani.Datum objave: 21.04.2021   13:04
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v datoteki Sklop1__2_VSD_SENTILJ_POPISI_UREDITEV_OKOLJA, XV, B), postavka 31.Dobava in vgradnja LTŽ pokrova za AB jašek,
dim. 80×80 cm, komplet z okvirjem
ter vsemi materiali potrebnimi za vgradnjo,
vsemi deli, prevozi in prenosi:
- nosilnosti 400 kN

v stolpcu Znesek ni vnesene enačbe. Prosimo za korekcijo enačbe.

Lep pozdrav

ODGOVOR

Spoštovani.

Celice za formule so odklenjene, kjer je manjkajoča formula ali morebiti nepravilna, jo ponudnik korigira sam in preveri vse izračune in povezave formul.

Datum objave: 21.04.2021   13:07
VPRAŠANJE
Spoštovani.

prosimo za pojasnilo glede zahtev za dvigalo.

Iz priloženih PDF datotek niso razvidne dimenzije dvigalnega jaška.
V popisu je navedena nosilnost dvigala 450kg, kar po standardu ustreza prevoz invalida brez spremstva.
Javni objekti in šole pa morajo izpolnjevati zahtevo po nosilnosti 630kg, kar omogoča prevoz invalida s spremstvom.

Lep pozdrav.ODGOVOR

Spoštovani.

Jašek je kot je v načrtih, minimalna širina jaška je 152 cm, globina jaška je 165 cm.
Dvigalo mora biti v srednjem cenovnem razredu, odpornost površina primerne za javni objekt, finalno obdelavo potrdi arhitekt na podlagi predanih vzorcev in katalogov dvigala. Etažna vrata nimajo nobene zahteve po požarni odpornosti, zato tudi ni navedeno. Dvigalo ni tretirano kot invalidsko, ampak da je omogočen prevoz invalida. Vstop in izstop bo na isti strani.
Dvigalo se ponudbi kot je v popisih zahtevano.Datum objave: 23.04.2021   11:14
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

prosimo za odgovore na sledeča vprašanja:

I. Okolica - zunanja ureditev - X. zunanja oprema :

Dobava in montaža prostostoječe polnilnice za eletrična kolesa (prostostoječ stebriček ob objektu), prostostoječa z izvedbo temelja in vsemi deli ter materialom do elektro omare objekta- tip in velikost ter oblika po izbiri arhitekta. Z 6x šuko vtičnicami vključno z vsemi zaščitnimi napravami. (kot na primer Schrack Technik). Vključno priklop na elektro omrežje v omari objekta, po načrtu elektro instalacij.

Ker je popis za kolesa napisano splošno, bi potrebovali dodatne informacije glede stebrička.
1. Naveden je tip, velikost in oblika po izbiri arhitekta potrebujemo bolj detajlno osnovo
2. Na stebriček ste mislili, da se vgradi 6 šuko vtičnic na 230V z varovanje (inštalacijski odklopniki in fid), kot na primer vtično gnezdo, uporabnik pa priklopi svoj napajalnik za baterijo kolesa.
3. Ali bo imel stebriček funkcijo MFC za plačilo potrošene elektrike.

II. Okolica - zunanja ureditev - XII. prestavitve in dopolnitve ter zaščita komunalnih vodov:

Prestavitev dela obstoječega zemeljskega TK voda (Telekom). Dolžina ukinjene trase je 92,0 m1. Nova trasa po projektu je 106,0 m1. V ceno vključiti vsa gradbeno, inštalacijska in pomožna dela, ter mehanske zaščite, skladno s tehničnimi zahtevami upravljalca, vključno morebitna upravna in tehnična dokumentacija (glej projektne pogoje) ter končni posnetek z elaboratom za vpis v GJI.

prosimo za razčlembo oz. popis prestavitve 106 m1 trase TK vodov, saj je opis preskop za pripravo realne vrednosti prestavitve. Iz popisa ni razvidno, kaj sploh naj upoštevamo v ceni - tudi stroške ukinitve trase? Skratka, gre za delo, katerega vrednost ni nizka, zato prosimo za detajlnejše obrazložitve oz. popise.

III. Prosimo za situacijo komunalne ureditve okolice dvorane.

Hvala in lep pozdarv!
ODGOVOR
Spoštovani.

I.
1. NAVEDENO JE DA KOT NA PRIMER TAKO DA JE LAHKO TUDI DRUGI TIP Z PODOBNIMI LASTNOSTMI (enakovrednost)..... IN PODOBNIM IZGLEDOM (iz tega razloga je navedeno po izbiri arhitekta. Gre za celostno podobo objekta in fasad. PREDLOG ARHITEKTA JE OGLATA OBLIKA IN NEVTRALNA BARVA.
2. PO IZBORU ARHITEKTA CELOTNI SKLOP ZAJEMA TUDI VTIČNICE. STEBRIČEK JE DEL POLNILNE POSTAJE.TEMELJ JE PA MINIMALEN cca 30/30/60cm NEARMIRAN IZVEDEN NA PODLAGO.
3. V tej fazi se ne zahteva MFC funkcije. (v popisu ni zahtevano)

II. KOMUNALNO SITUACIJO SMO OBJAVILI. PRESTAVITEV Z DOKUMENTACIJO LAHKO IZVEDE UPRAVLJALEC (TELEKOM-glej projektne pogoje in mnenje, katere smo objavili). NAVEDENO JE, DA MORA VSA DELA IZVESTI TELEKOM d.d., ZATO SE JE POTREBNO USKLADITI S PRISTOJNO SLUŽBO TELEKOMA.

III.
SITUACIJO SMO OBJAVILI.

Datum objave: 23.04.2021   11:18
VPRAŠANJE
Spoštovani
Lepo prosimo, da razširite referenčni pogoj na vsaj 7 let, s tem boste dobili več konkurenčnih ponudb.

ODGOVOR
Spoštovani.

Referenčni pogoj se ne spreminja.Datum objave: 23.04.2021   11:19
VPRAŠANJE
Naročnika prosimo, da razširi referenčni pogoj za pilote na 6 let, saj glede na to, da ne dopušča izkazovanje referenčnega pogoja s podizvajalcem, le malo ponudnikov, ki so v zadnjih 5 letih izvedli uvrtane pilote v taki vrednosti.

ODGOVOR

Spoštovani.

Referenčni pogoj se ne spreminja.


Datum objave: 23.04.2021   11:22
VPRAŠANJE
-Spoštovani, v razpisni dokumentaciji imate zapisano: "Obrazcu obvezno priložite izpolnjen, podpisan in žigosan popis del ..." Ali prav razumemo, da lahko priložimo digitalno podpisan ponudbeni popis del pretvorjen v pdf obliko, da se izognemo printanju predračuna?

ODGOVOR

Spoštovani.

Ja podpisan in žigosan popis del je lahko v pdf predložen na portal e-JN.


Datum objave: 23.04.2021   11:28
VPRAŠANJE
Spoštovani
V navodilih piše, da mora zavarovanje za resnost ponudbe veljati 130 dni od roka za oddajo ponudbe, na menični izjavi pa da se izteče z dnem, ko nastopi rok za predložitev finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Lepo prosimo za pojasnilo.

ODGOVOR

Spoštovani.

Tako mora biti predloženo kot je v razpisni dokumentaciji zahtevano. Ponudba mora biti veljavna v zahtevanem roku, veljavnost zavarovanja za resnost ponudbe pa kot je navedeno v vzorcu menične izjave.Datum objave: 23.04.2021   11:30
VPRAŠANJE
Spoštovanai!

Pri ureditvi okolja , točka XII., PRESTAVITEV IN DOPOLNITVE TER ZAŠČITA KOMUNALNIH VODOV, VAS PROSIMO, DA DA DOPOLNITE POPISE.
Žal ponudbe na podlagi tako skopega popisa (manjka vrsta in kapaciteta kabla, število spojk, itd) ponudbe ne moremo pripravit. Prosimo, da objavite tudi projekte.

l.p.

ODGOVOR

Spoštovani.

KOMUNALNO SITUACIJO SMO OBJAVILI. PRESTAVITEV Z DOKUMENTACIJO LAHKO IZVEDE UPRAVLJALEC (TELEKOM-glej projektne pogoje in mnenje, katere smo objavili). NAVEDENO JE, DA MORA VSA DELA IZVESTI TELEKOM d.d., ZATO SE JE POTREBNO USKLADITI S PRISTOJNO SLUŽBO TELEKOMA.


Datum objave: 23.04.2021   11:33
VPRAŠANJE
V sklopu zunanje opreme pri ureditvi okolice je predvideno 3 kom stojal za kolesa iz INOX cevi kot npr. RICIO - RAVNO. Od dobavitelja smo dobili podatek, da v proizvodnji ni več INOX stojal, temveč so samo vroče cinkana. Glede na to, da tudi podobnih stojal, kot so RICIO ni možno dobit, lahko ponudimo samo vroče cinkana. Prosimo za potrdite.


Hvala in lep pozdrav!
ODGOVOR
Spoštovani.

Navedbe ne držijo, Inox stojala še je možno dobit. Navedeno je kot na primer, ponudi se lahko enakovreden proizvod, vendar mora ustrezati opisu v postavki.Datum objave: 23.04.2021   11:33
VPRAŠANJE
Ali je bonitetna ocena SB 7 ustrezna?

ODGOVOR

Spoštovani.

Bonitetna ocena mora biti v skladu z zahtevami iz razpisne dokumentacije.Datum objave: 23.04.2021   13:30
VPRAŠANJE
Naročnika prosimo, da objavi prerez sestave športnega poda - celotnega sistema skupaj s togo podkonstrukcijo in izolacijo.

ODGOVOR

Spoštovani.

Sestava športnega poda - celotnega sistema skupaj s togo podkonstrukcijo in izolacijo, je podana opisno v popisu del, pod točko ŠP-01_ŠPORTNI POD.

Datum objave: 23.04.2021   13:32
VPRAŠANJE
Naročnik v odgovoru 16.4., glede zahtev športega poda ni odgovoril n spodaj postavljeno vprašanje:

Prav tako naročnik neupravičeno pri postavki športnega poda zahteva dokazila oz. certifikati proizvajalca športnega sistema, ki potrjujejo da ima zagotovljeno kakovost vezano na:
a) Kakovost proizvodnje športnih podov (certifikat iz serije 9001 ISO) , ali enakovredno
b) uveden sistem ravnanja z okoljem (certifikat iz serije 14001 ISO, ali enakovredno
Ker gre za dokazila o zagotovljeni kakovosti procesov oz. sistemske standarde, ki niso direktno vezani na kvaliteto izdelka, naročnika pozivamo, da to zahtevo tudi umakne, saj že v splošnem delu zahteva ta dokazila za ponudnika, oz. bi moral taka dokazila o kakovosti procesov potem zahtevati za vse ostale udeležence oz proizvajalce vse ostale opreme v ponudbi, pa to zahteva samo za proizvajalca športnega poda? Niti slučajno pa vse ostale opreme ne izdeluje samo en ponudnik oz. proizvajalec!
Naročnika zato pozivamo, da vse sporne zahteve umakne in s tem dopusti enakovredno nastopanje potencialnih ponudnikov, sebi pa zagotovi izbor med enako kvalitetnimi in cenovno primerljivimi ponudbami.

Naročnika prosimo, da se opredeli glede zgornjega zahteva in dopusti, da ponudniki to dokazujejo z lastnimi dokazili, saj kot ponudniki stojijo za celotno postopkovno izvedbo in s svojimi dokazili dokazujejo, da zahtevam sledijo.

ODGOVOR

Spoštovani.

Naročnik podane certifikate zahteva zaradi vsebine in lastnosti, katero le-ti zagotavljajo. Naročnik dopušča tudi da se priložijo enakovredna dokazila z enakim ali boljšim obsegom.Datum objave: 23.04.2021   13:44
VPRAŠANJE
Naročnik je podal 16.4. odgovor glede zahtev pri športnem podu in vztraja pri zahtevanih certifikatih.
V celoti se strinjamo z naročnkom, da je na trgu več proizvajalcev - ponudnikov, ki prodajajo športne pode in vse zahtevane certifikate.
Vendar pa ga opozarjamo, da ne drži, da pa taki športni podi v celoti ustrezajo podanim zahtevam. Razlika takih ponudnikov/proizvajalcev je predvsem v sestavi in izvedbi športnega poda in tako ponudbo lahko odda samo en ponudnik, ki bo nastopil z NEO SHOCK parketom.
Torej naročnika pozivamo, da dovoli možnost ponuditi po strukturi oz. sestavi športnega poda drugačno varianto, sestavo poda (zahteva klasičen parket z drugačno podkonstrukcijo) z vsemi zahtevanimi dokazili. V nasprotnem primeru samo dokazuje, da preferira točno določenega ponudnika in nekazkonito oža krog potencialnih ponudnikov.
hvala
ODGOVOR
Spoštovani.

Trditev, da »tako ponudbo lahko odda samo en ponudnik, ki bo nastopil z NEO SHOCK parketom'« ne drži. Naročnik je preveril trg in ugotovil, da je več ponudnikov z enakovrednim športnim podom.Datum objave: 23.04.2021   13:45
VPRAŠANJE
Naročnik v popisu športnega poda zahteva dokazilo o ustreznosti nudenega športnega poda z EN 14904. Ta standard zahteva izpolnjevanje ustreznosti lastnosti poda npr. apsorpcije, odboja, veritkalne deformacije, odpornosti na požar itd.... Zahteve v standardu so odpredeljene v razredih od -do. Naprimer odboj žoge je: enako ali večje od 90, apsorbcija energije klasa A4: min. 55% do 75%, vertikalna deformacija 2,3 - 5 mm itd..

Vaše zahteve v popisu poda, pa zahtevajo skladnost s standardom, hkrati pa nezakonito zahtevajo točen rezultat lastnosti, ki ga ima očitno preferirani ponudnik po testu. čeprav zakonsko standard dopušča rezultat v minimalnih oz. maksimalnih vrednostih.
Torej zakonska zahteva v popisu po izpolnjevanju in certifikatu v standardu EN 14904, ponudniku, ki kljub usposobljenosti in dokazilu skladnosti športnega poda z EN 14904 (z rezulati, ki jih standard dopušča), onemogoča prijavo na razpis zaradi spodnjih zahtev v popisu spodaj:

Zahteve:
Dokazila o ustreznosti:
Ploskovno elastični športni pod
Apsorpcija energije EN 14808 min 64%(A4)
Odboj žoge EN 12235 min 93%
Vertikalna deformacija EN 14809 2.9 mm
Odpornost na požar EN 13501- Cfl-S1
Lakiranje površine: Na mestu vgradnje, uporaba rangiranega PU laka polmatt končni sloj. Specular gloss (EN ISO 2813): 41 Grupa 2 (HEAVY DUTY FINISHES) ali Grupa 3 (GYMNASIUM TYPE (SURFACE)FINISHES))
Koeficijent drsnosti (EN 13036-4):96
Standardi:
EN 14904

Naročnika pozivamo, da sporne zahteve izpolnjevanja točne navedene vrednosti rezultata po zgoraj navedenih lastnosti umakne in zahteva samo mejne vrednosti po standardu oz. zakonsko veljavno dokazilo, poročilo testiranja o skladnosti športnega poda z EN 14904!

ODGOVOR
Spoštovani.

Zahteve s podanimi zahtevanimi rezultati ostajajo in so podani iz razloga da ponudniki lahko ponudijo enakovreden ali boljši športni pod. Lakiranje površine na mestu vgradnje je posebej zahtevano iz razloga doseganja boljše kvalitete in preprečitev poškodb med samo montažo (tehnični razlogi).Datum objave: 23.04.2021   13:53
VPRAŠANJE
Naročnik pri popisu športnega poda v postavki 1. ŠP-01 v prvem odstavku navaja, da mora ponudnik v primeru enakovrednega drugega izbranega sistema športnega poda podati ceno za celoten sestav od temeljne plošče, do finalnega sloja (parne zapore, estrih, termoizolacija, sistema talnega ogrevanja...!!!), nato pa v nadaljevanju govori o podkonstrukciji in sestavi parketra.
Naročnika prosimo, da jasno navede oz. popravi v popisih športnega poda, kaj je predmet te postavke pri sklopu 2. ŠPORTNA OPREMA oz. razloži navedeno zahtevo?

ODGOVOR
Spoštovani.
Ponudnik mora v primeru drugega izbranega sistema podati ceno sklopa opisanega v postavki ŠP-01, kot narekuje prvi odstavek, z upoštevanjem naslednjega:
Dobava in vgradnja ploskovnega elastičnega plavajočega športnega poda, v skupni višini od nosilne konstrukcije 20 cm, po projektu, vključno dodatne ojačitve na glavnih transportnih poteh in mestih izvlečnih tribun v sestavi: kot na primer NeoShok Connor. V primeru izbire enakovrednega drugega izbranega sistema športnega poda je potrebno podati ceno za celotni sestav od temeljne plošče do finalnega sloja, vključno z: parno prašno zaporo, sistem, ki ne zahteva AB ali navadnega estriha, termoizolacijo (naravnega izvora, zaradi pridobitve subvencije ekosklada), sistemom nosilcev talnega ogrevanja, vključno z uskladitvijo sistema v strojnih instalacijah, kjer je zajet razvod, razdelilci in vsa dodatna oprema !!! V primeru, da enakovreden sistem zahteva izvedbo estriha, pa je le tega potrebno upoštevati v ceni izvedbe športnega poda!

Datum objave: 23.04.2021   13:54
VPRAŠANJE
Naročnik pri postavki I. ŠPORTNI POD zahteva:

OBVEZNE PRILOGE O DOKAZILU USTREZNOSTI NUDENEGA ŠPORTNEGA PODA (potrebno priložiti k ponudbi)
1. Potrdilo o skladnosti (varnostno produktni certifikat) s katerim se potrdi skladnost sistema športnega poda s standardom EN 14904; izdan in potrjen s strani neodvisnih, usposobljenih organov. Ponujena sistemska reštev mora zajemati celovito ponudbo in izvedbo od višine temeljne konstrukcije do finalnega sloja (upoštevati arhitekturni projekt, zahteve investitorja in sistemsko rešitev talnega ogrevanja!).

Naročnika prosimo, da natančno pojasni skupno višino športnega poda - podkonstrukcije in športnega poda in obrazloži zgornjo zahtevo po prilaganju dokazil o skladnosti z standardom EN 14904 - ki se zahteva za celoten sistem višine. Torej v opisanem primeru za podkonstrukcijo in zahtevan športni pod, če prav razumemo v skupni višini 20 cm - 6,4 cm višina poda NEO SHOCK in 13,6 cm podkonstrukcija in za tako sestavo in višino mora biti tudi dokazilo o skladnosti z EN 14904 in verjetno tudi vsei ostali certifikati?

ODGOVOR
Spoštovani.

Skupna višina projektiranega poda s posameznimi sloji je opisana v popisu. Potrdilo o skladnosti s Standardom EN 14904, se nanaša na postavko 1 ŠPORTNI POD.Datum objave: 27.04.2021   13:31
VPRAŠANJE
Pozdravljeni
za naročnika imamo kar nekaj vprašan, ki se tičejo teleskopskih tribun in sicer:
1. VRSTE: Kaj pomeni 7+1 vrsta? Na načrtu priloge popisa »TLORIS PRITLIČJA« je videti, da ima tribuna 7 vrst, v zadnji vrsti pa je klop na prednjem delu in posledično še na zadnjem delu vrste. Iz načrta je vidno, da je zadnja klop preklopna na podest. Ali to drži?
2. KLOPI: standard EN13200-1 veleva, da je minimalna širina klopi 350mm. Naročnik v popisu zahteva klop širine 28-30 cm. Ali naj se torej držimo standarda EN13200-1 , ki ga zahtevate v popisu, ali ne?
3. POHODNI PODESTI: zakaj morajo biti pohodni podesti obrobljeni a ABS obrobe, če so pa vsi robovi podestov skriti in zaščiteni. Tudi ni praksa, da se pohodne plošče robijo z ABS-om
4. STOPNICE: kaj pomeni vtopljena stopnica? Ali je to izraz, ki ga za svoje tribune uporablja eden izmed slovenskih ponudnikov teleskopskih tribun in je mišljeno da je stopnica v podestu, ne pa kot svoj element, ki se ga naknadno položi in privije na podest?
5. OGRAJE: ali naročnik izrecno zahteva pravokotna polnila na ograjah ali so lahko drugačne oblike (okrogle, kvadratne?). Standard EN913 tudi veleva, da so maksimalni razmaki med palicami 90 mm, vi v popisu predpisujete 100 mm? Naročnika torej sprašujemo ali naj se držimo uveljavljenih EN standardov ali naj upoštevamo njegove želje? Opozarjamo še, da ograja v zadnji vrsti ne more biti dvojno preklopna, saj se le ta ne bo mogla preklopiti na podest, saj bo na podestu že zložena zadnja klop zadnje vrste. Prosimo za obrazložitev
a. ČELNE OGRAJE: Glede čelnih ograj pa v naročnik popisu zahteva pritrjevanje preko konusov. Ali je tako pritrjevanje izrecno zahtevano ali pa se bo naročnik strinjal in dovolil izvedbo in pritrjevanje čelne ograjo na način, da bodo čelne ograje še vedno zadovoljevale zahtevam standardov in bodo tudi statično zadovoljive? Prav tako nas zanima, ali mora biti višina čelne ograje merjena v prvi vrsti od višine zmontirane klopi ali od višine podesta? Naročnika tudi opozarjamo, da bodo gledalci, v primeru, ko bodo postavljene čelne ograje, le ti lahko stali na klopeh prve vrste. To pa pomeni, da bodo lahko klopi poškodovali. Prav tako sprašujemo naročnika, če se bodo čelne ograje morale prestavljati iz prve vrste v katero drugo vrsto ali bodo vedno, kadar bodo montirane, montirane le v prvi vrsti?
6. STOPNIŠČA: naročnik za posamezen sklop tribune posebej predpisuje širino stopnišča, ki je med 100 in 120 cm (TR-01 in TR-03) ter 110 do 120 cm na TR-02. Naročnika sprašujemo zakaj te razlike in zakaj zopet predpisujejo mere izven zahtevanih standardov?
7. Glede na to, da naročnik v enem izmed odgovorov (16.4.2021 on 12:39) odgovarja, da smatra tribuno z vsemi elementi kot stroj, posledično sprašujemo naročnika, zakaj meša strojno direktivo z zahtevami Uredbe (EU) 305/2011 o gradbenih proizvodih, saj v popisu navaja, da mora proizvajalec za podkonstrukcije tribun TR-01 k ponudbi predložiti potrdilo o kvaliteti varjenja EXC2? To pa je zahteva za gradbene konstrukcije in ne za stroje. Torej naročnika še enkrat sprašujemo ali bo za teleskopsko tribuno zahteval skladnost z zahtevami Uredbe (EU) 305/2011 o gradbenih proizvodih, ali pa teleskopsko tribuno tretiramo kot stroj za katerega se zahteva ES izjava o skladnosti in v kateri mora proizvajalec potrditi skladnost z direktivo 2006/42/ES in v izjavi navesti standarde, ki jih je uporabil. Obojega naročnik ne more zahtevati.


ODGOVOR

Spoštovani.
1. V tlorisu to ni razvidno v načrtu pritličja in prereza pa je prikazano, da ima konstrukcija tribune 7 vrst. Na zadnji vrsti je montirana dodatna +1 preklopna klop na mehanizmu, torej skupno 8 sedežnih vrst kot je razvidno tudi v prerezu.
2. Upošteva se standard in širino 350 mm.
3. Izvede se lahko tudi brez ABS-a, v kolikor bodo robovi skriti.
4. Izraz »vtopljena stopnica« najbolje razloži način izvedbe. To pomeni, da stopnice višinsko ne posegajo v ravnino podesta in s tem ne ovirajo prostega prehoda na podestu.
5. EN 913 obravnava gimnastično opremo in se ne nanaša na tribunski del.
5.a Dovoljuje se tudi drugačna pritrditev od konusne, vendar je zahtevano enostavno rokovanje brez vijačenja. Višina čelne ograje je merjena od višine klopi. Čelna ograja bo eventualno montirana samo na eni izmed vrst.
6. Velja dimenzija 120 cm.
7. Kovinski del tribune je sicer gradbeni proizvod katerega v povezavi z EN 13200-5 opredeli EN 1991-1-1 in tudi EN 1090, vendar jo zaradi dodanih pogonov in elektro instalacij z vsemi zahtevami po varnosti opredeli tudi EN 60204-1. Pojasnilo je, da zaradi končnega produkta s pogoni in elektro instalacijami tribuno sicer smatra kot stroj, vendar je pravilno tudi, da se kovinsko konstrukcijo smatra kot gradbeni proizvod,, Pogone in elektro instalacije pa kot strojne elemente oz. stroj, zato zahteva po opisani dokumentaciji ostaja.