Dosje javnega naročila 001899/2021
Naročnik: ZDRAVSTVENI DOM VELENJE, Vodnikova cesta 1, 3320 Velenje
Blago: NAKUP HITRIH ANTIGENSKIH TESTOV ZA SARS-CoV-2
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 214.620,00 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN001899/2021-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 30.03.2021
JN001899/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 19.04.2021
JN001899/2021-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 28.06.2021
JN001899/2021-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 28.06.2021
JN001899/2021-X02 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 14.09.2021
Zahtevek za revizijo

    JN001899/2021-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
ZDRAVSTVENI DOM VELENJE
Vodnikova cesta 1
3320
SI
Velenje
Slovenija
Martina Borovnik
martina.borovnik@zd-velenje.si
+386 38995417

Internetni naslovi
http://www.zd-velenje.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/392648/RD_JN03_2021_Hitri_testi_ZDV.zip
ESPD: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/392648/espd/Hitri_testi_ZDV-ESPD.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=772
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: NAKUP HITRIH ANTIGENSKIH TESTOV ZA SARS-CoV-2
Referenčna številka dokumenta: JN 03/2021
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33696000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
NAKUP HITRIH ANTIGENSKIH TESTOV ZA SARS-CoV-2 ZA OBDOBJE 12 MESECEV
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33696000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
JN 03/2021
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom.
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
13.04.2021   11:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 13.04.2021   11:01
Kraj: Elektronsko odpiranje:
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=772


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 08.04.2021   14:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
30.03.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 30.03.2021   19:45
VPRAŠANJE
Ali prav vidim, da ni potrebno poslati vzorcev testov?

ODGOVOR
Spoštovani. Zahvaljujem se vam za vprašanje.
V Razpisni dokumentaciji je v poglavju 12.2.5. Katalogi, prospekti, tehnična dokumentacija in vzorci na strani 13. navedeno:
Naročnik si v fazi ocenjevanja ponudb pridržuje pravico zahtevati dodatno dokumentacijo (kot npr. dodatnih katalogov in prospektov, navodila za uporabo, dodatni opisi artiklov, certifikati itd.) ter vzorce, če je to potrebno za ocenjevanje ponudbe. Vsi ponudniki, ki bodo pozvani, bodo morali dodatno dokumentacijo in dodatne vzorce predložiti oz. dostaviti v največ 3 delovnih dneh od prejema poziva (preko sistema eJN), drugače bo njegova ponudba spoznana za nedopustno in bo izključena iz nadaljnjega postopka ocenjevanja ponudb.
Prijazen pozdrav.Datum objave: 31.03.2021   08:26
VPRAŠANJE
Škatla našega testnega kompleta že vsebuje pozitivno in negativno kontrolo. CE oznako ima cel testni komplet, pozitivna in negativna kontrola pa ne. Prosim za odstranitev zahteve, da mora kontrolni material imeti CE oznako, vkolikor je le ta že del testnega kompleta.

ODGOVOR
Spoštovani. Zahvaljujemo se za vaše vprašanje.
Naročnik se strinja s predlogom in spreminja besedilo 11. alineje Tehničnih zahtev za hitrih antigenskih testov za SARS-CoV-2 na strani 7 Razpisne dokumentacije. Alineja se po novem glasi: Testni komplet in kontrolni material morata imeti CE oznako. V primeru, da je kontrolni material že del testnega kompleta, mora CE oznako imeti testni komplet.
Prijazen pozdrav.Datum objave: 31.03.2021   10:18
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v razpisni dokumentaciji navajate, da mora imeti test narejeno prospektivno klinično validacijo na vsaj 400 vzorcih v katerikoli državi Evropske unije. Naročnika pozivamo, da spremeni kriterij in postavi enak kriterij kot ga je imelo Ministrstvo za zdravje, ki je zahtevalo prospektivno klinično validacijo na vsaj 300 vzorcih v katerikoli državi Evropske unije.

Lep pozdrav.

ODGOVOR
Spoštovani. Zahvaljujemo se vam za vprašanje oz. poziv.
Naročnik vztraja pri pogojih iz Razpisne dokumentacije opravljena validacija na vsaj 400 ali več vzorcih.
Prijazen pozdrav.
Datum objave: 06.04.2021   07:03
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Zanima nas ali naročnik zahteva, da ponudimo kontrolni material, ki omogoča kontrolo vseh delovnih procesov, vključno s preverjanjem ekstrakcijskega pufra? Na trgu obstajajo različni kontrolni materiali, določeni omogočajo preverjanje samo in izključno testne ploščice (kontrola se nakaplja kot vzorec), medtem ko druge omogočajo tudi preverjanje delovanja samega ekstrakcijskega pufra, kar je neprimerno boljše. Tudi zahteve laboratorijske stroke so, da se nadzira celotni delovni proces in ne samo izključno testne ploščice. Vnaprej hvala za odgovor in razjasnitev.

ODGOVOR
Spoštovani. Zahvaljujemo se vam za vprašanje in se opravičujemo za pozen odgovor zaradi praznikov.
Naročnik sporoča, da se odgovor v tem delu ne spreminja, ponudnik mora ponuditi kontrolni material s kompatibilno pozitivno in negativno kontrolo za izvedbo notranje kontrole kakovosti.
Prijazen pozdrav.

VPRAŠANJE
Spoštovani,
Naš testni komplet ima teste in ustrezni kontrolni material pakiran ločeno. Naročnik je razpisal predvideno število testov nikjer pa ne podaja kakšno količino kontrolnega materiala potrebuje. Naročnika prosimo za podatek koliko kontrolnega materiala moramo ponudniki ponuditi, koliko testov za izvajanje pozitivne in negativne kontrole kakovosti naročnik potrebuje?
Vnaprej hvala

ODGOVOR
Spoštovani. Zahvaljujemo se vam za vprašanje in se opravičujemo za pozen odgovor zaradi praznikov.
Naročnik sporoča, da mora biti kontroli material priložen k vsaki dobavi.
Prijazen pozdrav.Datum objave: 08.04.2021   11:25
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Če prav razumemo priložitev potrdil o nekaznovanosti k ponudbi ni obvezna, je pa zaželena?

Ali vzorec okvirnega sporazuma izpolnjujemo ali samo parafiramo?

Ali menično izjavo priložimo k ponudbeni dokumentaciji?

Koliko testov boste zahtevali kot vzorec? Eno pakiranje?

Koliko testov bo predvidoma obsegalo prvo naročilo? Kako pogosta bodo predvidoma naročila (enkrat tedensko, enkrat mesečno..) in v kakšnih količinah?

Lep pozdrav


ODGOVOR
Spoštovani. Zahvaljujemo se vam za vprašanje.
1. Naročnik kot dokazilu o neobstoju razloga za izključitev zahteva izpolnjen in podpisan obrazec ESPD. V skladu s priporočili sklepa DKOM št. 018-129/2020 pa naročnik ponudnike naproša, da ponudbi predložijo potrdila o nekaznovanosti za pravne osebe in fizične osebe že ob oddaji ponudbe, hkrati pa ponudbi predložijo soglasja za pridobitev podatkov iz kazenske evidence. Ker potrdil o nekaznovanosti ni mogoče pridobivati za nazaj, je ob morebitnem dvomu težko dokazovati neobstoj razloga na dan oddaje ponudbe, če ponudnik oz. naročnik ne razpolagata s potrdili o nekaznovanosti.
2. Vzorec okvirnega sporazuma parafirajte in naprošamo, da ga izpolnite v predelih, kjer je to mogoče (izvajalec, elektronski naslov za naročila, rok dobave, transakcijski račun, skrbnik in kontaktna oseba na strani izvajalca),
3. Menična izjava predstavlja zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in je pogoj za veljavnost okvirnega sporazuma. Izbrani ponudnik oz. izvajalec mora naročniku izročiti finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v roku 10 dni od podpisa okvirnega sporazuma. Ponudbi pa ga ni potrebno priložiti.
4. V primeru, zahteve po vzorcu, bo naročniku zadostovalo eno pakiranje.
5. Glede na pretekle podatke naročnik predvideva tedensko naročilo po 4.000 testov. Ocena je okvirna, na končno naročilo bo vplivala epidemiološka slika ter navodila glede izvajanja testiranj.
Prijazen pozdrav.
Datum objave: 08.04.2021   11:35
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Glede na to, da so COVID produkti oproščeni plačila davka, ali upoštevamo 0% DDV?

LP


ODGOVOR
Spoštovani. Zahvlajujemo se vam za vprašanje.
Ponudnik naj navede pravo stopnjo DDV, na podlagi 66. členu Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije (ZIUOPDVE), ki se nanaša na oprostitev plačila DDV od dobav in pridobitev zaščitne in medicinske opreme znotraj EU pa bo naročnik izbranemu ponudniku ob naročili posredoval Izjavo upravičenca do oprostitve. Okvirni sporazum se sklepa za obdobje 12 mesecev, kar zajema tudi obdobje, ko navedeni člen preneha veljati.Datum objave: 08.04.2021   12:32
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Ali upoštevamo 9,5% ali 0% DDV ?

Lep pozdrav

ODGOVOR
Spoštovani. Zahvlajujemo se vam za vprašanje.
Odgovor na podobno vprašanje je bil že podan 8. 4. 2021 ob 11:35 in ga ponovno podajamo:
Ponudnik naj navede pravo stopnjo DDV (9,5 %), na podlagi 66. členu Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije (ZIUOPDVE), ki se nanaša na oprostitev plačila DDV od dobav in pridobitev zaščitne in medicinske opreme znotraj EU, bo naročnik izbranemu ponudniku ob naročili posredoval Izjavo upravičenca do oprostitve. Okvirni sporazum se sklepa za obdobje 12 mesecev, kar zajema tudi obdobje, ko navedeni člen preneha veljati.