Dosje javnega naročila 001979/2021
Naročnik: DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje
Blago: DOBAVA POSIPNIH MATERIALOV
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 8.912.984,50 EUR

JN001979/2021-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 01.04.2021
JN001979/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 26.07.2021
JN001979/2021-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 06.09.2021
JN001979/2021-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 07.09.2021
JN001979/2021-Q01 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 01.02.2022
JN001979/2021-Q02 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 01.02.2022
JN001979/2021-Q03 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 01.02.2022
JN001979/2021-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 02.02.2022
JN001979/2021-Dod02 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 02.02.2022
JN001979/2021-Dod03 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 02.02.2022
JN001979/2021-Q04 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 13.12.2022
JN001979/2021-Dod04 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 14.12.2022
JN001979/2021-Q05 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 23.12.2022
JN001979/2021-Q06 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 23.12.2022
JN001979/2021-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 23.12.2022
JN001979/2021-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 23.12.2022
JN001979/2021-Q07 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 27.12.2022
JN001979/2021-Pog04 - Pogodba, objavljeno dne 28.12.2022
Zahtevek za revizijo

    JN001979/2021-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2021/S 065-164012
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D.
Ulica XIV. divizije 4
3000
SI
Celje
Slovenija
Služba za nabavo
javno.narocanje@dars.si
+386 13009928
+386 13009901

Internetni naslovi
http://www.dars.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/392738/Razpisna_dokumentacija___ESPD.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=1044
I.4 Vrsta javnega naročnika
Gradnja in vzdrževanje avtocest v RS
I.5 Glavna področja dejavnosti
Gradnja in vzdrževanje avtocest v RS


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: DOBAVA POSIPNIH MATERIALOV
Referenčna številka dokumenta: 000021/2021
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34927100
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je dobava več vrst posipnih materialov pri izvajanju zimske službe za posip vozišč na avtocestah in hitrih cestah v Republiki Sloveniji v upravljanju in vzdrževanju naročnika DARS d.d. za zimske sezone v letih 2021-2024.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Sol natrijev klorid NaCl, granulacija srednja (grade M medium salt), vlažnost mokra (Wet salt), raztreseno stanje za solarne
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34927100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Kraj dobave posipnih materialov so avtocestne baze, izpostave ter lokacije silosov ob AC in HC v upravljanju naročnika DARS d.d. v Republiki Sloveniji
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava posipnih materialov pri izvajanju zimske službe za posip vozišč na avtocestah in hitrih cestah v Republiki Sloveniji v upravljanju in vzdrževanju naročnika DARS d.d. za zimske sezone v letih 2021-2024.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Sol natrijev klorid NaCl, granulacija srednja (grade M medium salt), vlažnost pol suha (Semi Dry salt), sol za silose, raztreseno stanje za solarne
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34927100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Kraj dobave posipnih materialov so avtocestne baze, izpostave ter lokacije silosov ob AC in HC v upravljanju naročnika DARS d.d. v Republiki Sloveniji
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava posipnih materialov pri izvajanju zimske službe za posip vozišč na avtocestah in hitrih cestah v Republiki Sloveniji v upravljanju in vzdrževanju naročnika DARS d.d. za zimske sezone v letih 2021-2024.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Sol natrijev klorid NaCl, granulacija ekstra fina (grade EF - Extra Fine salt), vlažnost suha (Dry salt), vakuumsko evaporirana sol za silose
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34927100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Kraj dobave posipnih materialov so avtocestne baze, izpostave ter lokacije silosov ob AC in HC v upravljanju naročnika DARS d.d. v Republiki Sloveniji
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava posipnih materialov pri izvajanju zimske službe za posip vozišč na avtocestah in hitrih cestah v Republiki Sloveniji v upravljanju in vzdrževanju naročnika DARS d.d. za zimske sezone v letih 2021-2024.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: Kalcijev klorid CaCl2 - raztopina, granulat
Številka sklopa: 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34927100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Kraj dobave posipnih materialov so avtocestne baze, izpostave ter lokacije silosov ob AC in HC v upravljanju naročnika DARS d.d. v Republiki Sloveniji
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava posipnih materialov pri izvajanju zimske službe za posip vozišč na avtocestah in hitrih cestah v Republiki Sloveniji v upravljanju in vzdrževanju naročnika DARS d.d. za zimske sezone v letih 2021-2024.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
11.05.2021   08:55
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 09.10.2021
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 11.05.2021   09:00
Kraj: Elektronska oddaja ponudb


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 23.04.2021   08:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D.
Ulica XIV. divizije 4
3000
Celje
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
31.03.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 13.04.2021   11:15

P o j a s n i l o š t. 1 :


Vprašanje št. 1:
V razpisu zahtevate enotne cene (v /ME) za dobave posipnih materialov za celotno Slovenijo. Ker so stroški kamionske dostave materialov na vaše lokacije pomembna komponenta stroškov, razdalje do posameznih lokacij dobav pa se močno razlikujejo, prosimo za podrobne podatke o dejanski porabi posipnih materialov na posameznih lokacijah dobav.

Konkretno, za zadnjih pet zimski sezon prosimo za podatke o dejanski porabi vsakega posameznega posipnega materiala (se pravi za vsak posamezen sklop), in sicer za vsako lokacijo dobav (vključno z izpostavami in dislociranimi lokacijami silosov) navedeno v poglavju IV razpisne dokumentacije.

Istočasno prosimo za informacijo o morebitni predvideni spremembi vzorca porabe posameznih posipnih materialov po vaših lokacijah v naslednjih treh sezonah.

Odgovor št. 1:
V preglednici so prikazane količine dobavljenih primerljivih posipnih materialov v zadnjih 6 (šestih) sezonah od 1.10.2015 do 31.3.2021 po posameznih AC bazah in izpostavah vključno z dislociranimi silosi. Sezonske povprečne dobave so zaradi vremenskih razmer nihale in so bile manjše od dolgoletnega povprečja.

Pričakujejo se povečane potrebe naročnika po posipnem materialu - sklop 3: natrijev klorid NaCl, granulacija ekstra fina (grade EF - Extra Fine salt), vlažnost suha (Dry salt), vakuumsko evaporirana sol za silose, zaradi uvajanja tehnologije mokrega soljenja. Ocenjuje se do 10% večja poraba tovrstnega posipnega materiala na AC bazah z novozgrajenimi silosi s prigrajenimi mešalnimi napravami za solnico.

Dobava vseh vrst posipnih materialov se lahko po obsegu, dinamiki dobav in lokacijah v prihodnjih sezonah spremeni glede na vremenske razmere. Naročnik si pridržuje pravico naročati posipne materiale glede na dejanske potrebe.

AC baza/izpostava NaCl 0-4mm 4% vlaga NaCl 0-4mm 1% vlaga NaCl 0-1mm 1% vlaga CaCl 23% raztopina CaCl granulat
tona tona tona liter kg
Hrušica 1.645 1.358 3.957 258.000
Izpostava Podtabor 6.510 119.000
Kozina 5.127 332 1.873 277.000
Izpostava Bertoki 264
Ljubljana 10.203 234 2.244 809.000 47.500
Izpostava Dob 4.359 526 2.134 452.000
Maribor 2.326 4.993 2.576 1.170.000
Izpostava Ptuj 369 1.449 1.349 356.000
Murska Sobota 788 4.601 1.596 573.000 1.250
Novo mesto 7.681 722 373.000
Izpostava Drnovo 4.097 1.078 352.000
Postojna 13.045 598 1.535 873.000
Izpostava Vipava 2.629 25 156
Izpostava Logatec 5.847 408 1.265 289.000
Slovenske Konjice 1.258 2.750 1.840 99.000 3.750
Vransko 5.685 4.459 765.000
SKUPAJ 59.374 22.959 33.558 6.765.000 52.500

(tabela je razvidna na naročnikovi spletni strani https://www.dars.si/Javna_narocila/Aktivna_javna_narocila/3648/DOBAVA_POSIPNIH_MATERIALOV v Pojasnilu številka 1, ker tukaj ni možno objavljati tabel))


Vprašanje št. 2:
V vzorcu pogodbe (4. člen) je navedeno, da bo izvajalec naročniku zaračunaval enkrat mesečno do 3. dne v mesecu za pretekli mesec.
V 13.členu v točki f) pa je naveden datum 5. dne v mesecu. Kaj je pravilno?

Odgovor št. 2:
Pravilno je tako, kot je navedeno v 4.členu vzorca pogodbe in sicer, da bo izvajalec naročniku zaračunaval enkrat mesečno do 3. dne v mesecu za pretekli mesec.
V 13. členu točka f vzorca pogodbe se glasi:
f) bo izstavil račun do 3. dne v mesecu in računu priložil dokumente: potrjeno dobavnico z razvidno številko odpoklica DARS d.d., prevoznico oziroma tovorni list, tehtalni list in drugo dokumentacijo po navodilih naročnika, podpisane s strani prevzemnika (skladiščnika DARS d.d.)


Vprašanje št. 3:
V razpisni dokumentaciji navajate, da mora dobavitelj »blago dostaviti s primernimi transportnimi vozili« (ki omogočajo razkladanje blaga v pokritem delu skladišča (sklop 1), cisternami opremljenimi za raztovor blaga v silose (sklop 2 in 3), omogočajo pretakanje v zbirno posodo (sklop 4)).

Za vse štiri sklope prosimo za dodatne informacije glede zahtev za primerna transportna vozila (tipi prekucnikov in cistern po posameznih lokacijah dobav in morebitne omejitve, njihova velikost) ter podatek o enoti naročanja za posamezen posipni material. Ali je npr. za prvi sklop enota naročanja za posamezno lokacijo en tovornjak nosilnosti caa 25 t (in seveda večkratnik te količine) ali pa so posamezna naročila manjša in je potrebno zagotoviti tovornjake manjših nosilnosti? Podobno vprašanje za ostale sklope.

Odgovor št. 3:
Zahtevana je dostava posipnih materialov (sklop 1, sklop 2) s transportnimi vozili s takšno velikostjo, da je možno kipanje pred bokse v pokritem delu skladišča (višina strehe v solarni pri dvigu kesona) in ne na dvorišču. Maksimalno omejene višine dviga kesona so pri sledečih izpostavah: Vipava 5,30 m, Logatec 7,00 m. V teh izpostavah je potrebna dostava z manjšimi prekucniki ali z vozili s pomičnim dnom. Vse ostale avtocestne baze in izpostave nimajo omejitev z višino pri dvigu kesona.

Cisterne za prevoz posipnih materialov (sklop 3, sklop 4) morajo biti opremljene s standardnimi sistemi in priključki, ki omogočajo prečrpavanja posipnih materialov v silose in zbirne posode.

Najmanjše naročilo za posamezen sklop je vedno količina za polno natovorjeno transportno vozilo, običajno pa večkratnik te količine za večji obseg dobav na posamezno lokacijo. Za sklop 1 in 2 je to prekucnik (25 ton), za sklop 2 in 3 cisterna za razsuti tovor (25 ton), za sklop 4 cisterna za prevoz tekočin (20.000 litrov) oziroma polno naložena paleta.


Vprašanje št. 4:
Spoštovani
prijavljamo se na sklop 4.
Zanima nas ali je potrebno pri pravilni prijavi v druge dokumente predložiti tudi ponudben predračun VI.2. za sklop 1,2,3 ter jih ustrezno prečrtati v razpredlinici, kjer je predviden vpis zneskov?
Kaj vpišemo v dokument št. VI.3 v razpredelnico za sklop 1,2,3? Ali je pravilno, da jih ustrezno prečrtamo?

Odgovor št. 4:
Ponudnik mora ponudbi predložiti izpolnjene ponudbene predračune za sklope, ki jih nudi. Za sklope, ki jih ne nudi, ponudbenih predračunov ni potrebno prilagati. V obrazcu VI.3. Rekapitulacija vnese vrednosti za sklop/e, ki ga/jih nudi. Za sklope, ki jih ne nudi lahko ponudnik v razpredelnici pusti prazno ali prečrta.


Vprašanje št. 5:
Prijavljamo se na skop št. 2 in sklop št. 3. Zanima nas ali prav razmišljamo, da so čisti prihodki od prodaje v zadnjem poslovnem letu seštevek obeh sklopov skupaj torej sklop št. 2 + skop št. 3? Torej morajo biti prihodki višji od 2.300.000 EUR.

Odgovor št. 5:
Ponudnik mora za vsak ponujeni sklop izpolnjevati pogoje glede čistih prihodkov od prodaje v zadnjem poslovnem letu. V kolikor ponudnik sodeluje v postopku javnega naročila za več sklopov mora izpolnjevati pogoje glede čistih prihodkov za vse sklope skupaj, to je seštevek zahtevanih čistih prihodkov za vse ponujene sklope.


Vprašanje št. 6:
Spoštovani!
Prosimo za odgovor ali boste priznali Zavod za gradbeništvo Slovenije kot akreditirani laboratorij za izvedbo analiz/preiskav vzorcev in izdelavo poročila, ki se ga mora priložiti k ponudbi za sklope 1,2,in 3 in kasneje za izvajanje notranje kontrole v primeru, da bo ponudnik izbran in z njim sklenjena pogodba. Hvala za odgovor.

Odgovor št. 6:
Zavod za gradbeništvo Slovenije je ustrezen akreditiran laboratorij za izvedbo analiz/preiskav vzorcev in izdelavo poročila, ki se ga mora priložiti k ponudbi za sklope 1,2 in 3 in kasneje za izvajanje notranje kontrole. Ponudnik mora v roku 15 dni od sklenitve pogodbe, predložiti naročniku dokazilo (fotokopijo pogodbe, pisni dogovor, ipd.) o razpoložljivosti akreditirane službe za izvajanje notranje kontrole kakovosti materialov. Ponudnik mora skleniti dogovor/pogodbo za izvajanje notranje kontrole z drugim izvajalcem kot naročnik. Naročnik ima sklenjeno pogodbo za izvajanje zunanje kontrole vseh vrst posipnih materialov z akreditiranim laboratorijem IGMAT d.d., Ljubljana.


Vprašanje št. 7:
Pozdravljeni,
ali lahko pri izjavi št. 2 - Ugotavljanje tehnične in strokovne sposobnosti (stran 48) navajamo dobavo posipnih materialov za posamezno referenco celotno obdobje od 01.01.2018 do danes ali moramo navajati za vsakega referenta posamično sezono (naprimer leto 2018, leto 2019, leto 2020)?
Ali pri vrednosti pogodbi navedemo dejansko prodano vrednost soli ali predvideno vrednost, ki je bila določena v okvirnem sporazumu? Ali so cene z DDV ali brez?

Odgovor št. 7:
Ponudnik v Izjavi št.2 navede referenčne storitve za sklenjene pogodbe in dobave posipnih materialov za posamezno leto ali pa za obdobje od 1.1.2018 dalje. Navede se vrednost pogodb/okvirnega sporazuma za predvideno vrednost brez DDV.
Ponudnik v Potrdilu o referenčnem delu navede dejansko dobavljene količine posipnih materialov.


Vsa pojasnila, spremembe in dopolnitve so sestavni del razpisne dokumentacije in jih mora ponudnik upoštevati pri pripravi ponudbe.


Datum objave: 15.04.2021   08:44
P o j a s n i l o š t. 2 :

Vprašanje št. 1:
Spoštovani.
Ker oddajmo ESPD, v vlogi vodilnega partnerja v skupni ponudbi nas zanima ali je pravilno, da se pri izpolnjevanju obrazca v razdelku

II: Informacije glede gospodarskega subjekta
a) Navedite vlogo gospodarskega subjekta v skupini (vodja, odgovoren za posamezne naloge ...): Ali je pravilno, da opišemo vloge posameznega subjekta in odgovornost

b) Navedite druge gospodarske subjekte, ki sodelujejo v postopku oddaje javnega naročila:
Ali je pravilno, da vpišemo partnerje v skupni ponudbi

b) Kadar je primerno, navedite ime sodelujoče skupine:
( prosim napišite, kaj je potrebno vpisati)?

Ali prav razumemo, da se v zgoraj navedenem razdelku vpisuje samo partnerje v skupni ponudbi?.

Odgovor št. 1:
Navodilo za izpolnjevanje tega obrazca se nahaja na povezavi:
https://www.enarocanje.si/Dokumenti/Navodila_za_uporabo_ESPD.pdf


Vprašanje št. 2:
Spoštovani
glede na vaš odgovor št. 7 navajate: " ponudnik v Izjavi št.2 navede referenčne storitve za sklenjene pogodbe in dobave posipnih materialov za posamezno leto ali pa za obdobje od 1.1.2018 dalje. Navede se vrednost pogodb/okvirnega sporazuma za predvideno vrednost brez DDV.
1. z nekaterimi od naših kupcev imamo ponudbo po kateri so odvzemali sol za posipanje cest v kateri ni vpisana predvidena vrednost dobave. Kaj strorimo v tem primeru oz kateri znesek vpišemo?

Odgovor št. 2:
V kolikor v pogodbi, okvirnem sporazumu oziroma ponudbi ni naveden skupen pogodbeni znesek, ponudnik vpiše ceno/EM in predvideno količino oziroma tiste relevantne podatke, ki se nanašajo na vrednost in rok izvedbe posla. Ponudnik lahko k Potrdilu o referenčnem delu priloži dokument, iz katerega bodo razvidni navedeni podatki. Naročnik si skladno s točko II.6. Ugotavljanje sposobnosti, C. Tehnična in strokovna usposobljenost, pridržuje pravico, da naknadno od ponudnika zahteva dodatna pojasnila in dokaze v zvezi z ugotavljanjem sposobnosti in po potrebi tudi sam preveri referenčna potrdila.


Vprašanje št. 3:
Spoštovani
Izjavi št. 2 - Ugotavljanje tehnične in strokovne sposobnosti (stran 48)
S partnerjem smo imeli sklenjen sporazum za 24 mesecev tako je bila oblikovana predvidena vrednost v okvirnem sporazumu za celotno obdobje.
Ker imamo z njihove strani potrjeno referenco za celotno obdobje 24 mesecev, nas zanima ali je prav, da v izjavi št. 2 vpišemo okvirno vrednost po sporazumu za celotno obdobje v našem primeru 24 mesecev? Hvala za odgovor.

Odgovor št. 3:
V kolikor se 24 mesečni rok v okvirnem sporazumu nanaša na obdobje od 1.1.2018 dalje se v Izjavi št. 2 vpiše okvirna vrednost po sporazumu za celotno obdobje.


Vprašanje št. 4:
Izjava št. 2 - Ugotavljanje tehnične in strokovne sposobnosti (stran 48)
Nekatere pogodbe za katere prilagamo reference od. 1.1.2018 naprej, so bile sklenjene v obdobju od 15.11.2017 do 31.5.2018.
Zanima nas ali je pravilno, da na strani 48 po kolono leto vpišemo 1.1.2018- 31.05.2018?

Odgovor št. 4:
V Izjavi št.2 se navede celotno obdobje veljavnosti pogodbe. V primeru, da je bila pogodba sklenjena pred 1.1.2018, se v Potrdilu o referenčnem delu navedejo le količine dobavljenih posipnih materialov od 1.1.2018 dalje.


Vprašanje št. 5:
Spoštovani
Ali bo oddana ponudba pravilna, da razloge za izključitev po 75 členu ZJN-3 dokazujemo z predložitvijo ESPD obrazca.

Ostala dokazila pa je potrebno priložiti ob pozivu npr; izpis iz ustreznega registra ali enakovreden dokument, če tega dokumenta ni; izbris, potrdila o nekaznovanosti. Ali jih je že potrebno priložiti v fazi oddaje ponudbe?

Odgovor št. 5:
Izpolnjen in potrjen ESPD obrazec (za vse gospodarske subjekte v ponudbi) je obvezni sestavni del ponudbe.

Kot dokaz neobstoja razloga za izključitev vsi gospodarski subjekti v ponudbi priložijo ESPD obrazec. Če gospodarski subjekt v skladu z 81. členom ZJN-3 uporablja zmogljivosti drugih subjektov, mora ponudnik predložiti ESPD tudi za vsak tak subjekt.

Zaželeno je, da vsi gospodarski subjekti tako za pravno, kot tudi za osebo, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, v ponudbi predložijo izpis iz ustreznega registra, kakršen je sodni register, če tega registra ni, pa enakovreden dokument, ki ga izda pristojni sodni ali upravni organ v Republiki Sloveniji, drugi državi članici ali matični državi ali državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt, in iz katerega je razvidno, da ne obstajajo razlogi za izključitev.

Naročnik bo v tem primeru neobstoj razloga za izključitev lahko preveril na način, da bo ponudnike v fazi ocenjevanja ponudb pozval še k predložitvi novejših tovrstnih dokazil, izdanih po skrajnem roku za prejem ponudb.

Vsak gospodarski subjekt mora neobstoj razlogov za izključitev izkazovati na dan, ko poteče rok za oddajo ponudbe, kar je mogoče izkazati s potrdilom, ki je bilo izdano pred potekom roka za prijavo ponudbe (vendar ne starejšim od 6 mesecev pred potekom roka za oddajo ponudb) in potrdilom, ki je bilo izdano po poteku roka za prijavo ponudbe, če v vmesnem obdobju pravnomočna obsodba v skladu s pravili za izbris ni mogla biti izbrisana. Ponudnik mora za potrdila gospodarskih subjektov s sedežem izven RS in fizičnih oseb, ki niso državljani RS, predložiti pravila oz. pojasnila glede izbrisa v državah, v katerih so bila potrdila izdana.

V kolikor ponudnik ne predloži potrdila o nekaznovanosti, ki je bilo izdano pred potekom roka za prijavo ponudbe, ga bo naročnik pozval k predložitvi overjene lastne izjave, da izpolnjuje pogoj iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3 na dan oddaje ponudbe.

Vse to je navedeno v razpisni dokumentaciji.
Navodilo za izpolnjevanje tega obrazca se nahaja na povezavi:
https://www.enarocanje.si/Dokumenti/Navodila_za_uporabo_ESPD.pdf


Vprašanje št. 6:
1. Ali je potrebno pri oddaji popolne ponudbe priložiti, parafirano, podpisano in ožigosano pogodbo (poglavje III) in tehnično specifikacijo ( poglavje IV)?
2. Na razpis se prijavljamo samostojno zanima nas ali kljub temu za pravilno oddano ponudbo priložimo IZJAVO ŠT.-3 ( str. 50,51) ter jo ustrezno prečrtamo, datiramo, podpišemo in žigosamo?
3. Smo dobavitelj soli za posipanje cest, ki za prevoze koristi različne avtoprevoznike s katerim že vrsto let uspešno sodelujemo. Vso odgovornost prevzemamo sami, za to nas zanima ali se lahko v takem primeru prijavimo na vaš razpis kot samostojni ponudnik in avtoprevoznika ne priglasimo kot podizvajalca?

Odgovor št. 6:
Ad1 - Ni potrebno. Naročnik je v točki II.5 sestavni deli ponudbe, nedvoumno navedel, kaj mora ponudba vsebovati.
Ad2 - V kolikor ponudnik nima podizvajalcev, v tabelo nedvoumno vpiše, da nima podizvajalcev, kar potrdi s podpisom izjave.
Ad3 - Pri presoji, ali gre v vašem primeru za podizvajalca, je potrebno upoštevati definicijo podizvajalca po ZJN-3 (1. odst. 94. člena ZJN-3).
Za namen tega zakona je podizvajalec gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika, s katerim je naročnik po tem zakonu sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila ali okvirni sporazum, dobavlja blago ali izvaja storitev oziroma gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila.
Podizvajalci so torej v luči tega zakona le tisti sodelavci, ki izvajajo dela, ki so neposredno povezana s konkretnim javnim naročilom. Neposredna vez s predmetom javnega naročila in s tem pogodbo o izvedbi tega je izkazana takrat, kadar oseba (podizvajalec) dobavlja blago ali izvaja storitev, ki so namenjene izključno izvedbi konkretnega javnega naročila.


Vprašanje št. 7:
Spoštovani
Zanima me za sklop 1 in 2.
Ali moremo imeti skladišča ali kar strešamo po travnikih in vam dostavljamo?
Iz iskuškenj zadnjih 3 let se je to dogajalo predvsem na sklopu 1.
Menim da lahko nekdo posluje z vami predvsem na sklopu 1 in 2 ,ki ima najetq skladiša ali je lastnik.
Lp

Odgovor št. 7:
V razpisni dokumentaciji je za sklop 1 in 2 v poglavju III. Vzorec pogodbe, 13.s člen, ter v poglavju IV.1.14. Obvezne zaloge in skladiščenje, navedeno, da mora izvajalec skladiščiti materiale v primernem pokritem skladišču na območju Republike Slovenije in sicer na največ dveh različnih lokacijah za posamezen sklop. Izvajalec mora pri pregledu zalog predložiti listine, ki izkazujejo razpolaganje s pokritim skladiščem (lastništvo, najem,).
Vsa pojasnila, spremembe in dopolnitve so sestavni del razpisne dokumentacije in jih mora ponudnik upoštevati pri pripravi ponudbe.


Datum objave: 15.04.2021   13:38
P o j a s n i l o š t. 3 :


Vprašanje št. 1:
Pozdravljeni,
na razpis nastopamo brez podizvajalcev. Ali je treba priložiti obrazec Zahteva podizvajalca za neposredno plačilo (stran št. 51)? Če da, se nanj le podpišemo, datiramo in ga žigosamo?
Lp

Odgovor št. 1:
V kolikor ponudnik nima podizvajalcev, v tabelo izjave številka 3 nedvoumno vpiše, da nima podizvajalcev, kar potrdi s podpisom izjave in priloži ponudbi.
Ker ponudnik nima nominiranih podizvajalcev, mu izpolnjenega obrazca, Zahteva podizvajalca za neposredno plačilo, ni potrebno priložiti, ker je ta brezpredmetna.


Vprašanje št. 2:
Izjava št. 2 str. 48
Prilagamo reference partnerjev katerim smo dobavljali sol v letu 2018. Pogodba pa je bila že sklenjena npr. 15.11.2017 za obdobje 12 mesecev torej do 15.11.2018
Predvidena okvirna vrendost pogodbe je bila npr: 50.000 EUR brez ddv za 12 mesecev. Zanima nas ali je pravilno da pod kolono vrednost pogodbe vpišemo 50.000 EUR?

Odgovor št. 2:
V Izjavi št.2 se navede celotno obdobje veljavnosti pogodbe in celoten znesek. V primeru, da je bila pogodba sklenjena pred 1.1.2018, pa se v Potrdilu o referenčnem delu navedejo le količine dobavljenih posipnih materialov od 1.1.2018 dalje.


Vsa pojasnila, spremembe in dopolnitve so sestavni del razpisne dokumentacije in jih mora ponudnik upoštevati pri pripravi ponudbe.

Datum objave: 19.04.2021   09:40
P o j a s n i l o š t. 4 :


Vprašanje št. 1:
Zanimamo se za dobavo soli za sklop 1 in 2. V točki IV.1.6 razpisne dokumentacije je navedeno, da mora sol vsebovati najmanj 98% NaCl, kar je najverjetneje napaka. V preteklosti je bila v vaših razpisih za ta dva sklopa zahtevana minimalna vsebnost 96%, kar bi ustrezalo dodatnim zahtevam v isti točki razpisne dokumentacije, in sicer da je vsebnost netopnih snovi največ 4% in vsebnost sulfata največ 2%. Mimogrede, slovenski Pravilnik o kakovosti jedilne soli zahteva minimalno 97% NaCl. Prosimo za popravek

Odgovor št. 1:
Spremeni se razpisna dokumentacija IV. Tehnične specifikacije, IV.1.7. Kemijska sestava posipnih materialov, ki se pravilno glasi:

IV.1.7. KEMIJSKA SESTAVA POSIPNIH MATERIALOV

Zahteve za kemijsko sestavo soli za posip natrijevega klorida NaCl (velja za sklop 1, sklop 2) so naslednje:
vsebnost NaCl (podana iz vsebnosti halogenih Cl¯): najmanj 96 %
vsebnost netopnih snovi: največ 4 %
vsebnost sulfata (izraženega kot SO4 2- največ 2 %
PH vrednost: od 5 do 10

Zahteve za kemijsko sestavo soli za posip natrijevega klorida NaCl (velja za sklop 3) so naslednje:
vsebnost NaCl (podana iz vsebnosti halogenih Cl¯): najmanj 98 %
vsebnost netopnih snovi: največ 4 %
vsebnost sulfata (izraženega kot SO4 2- največ 1,5 %
PH vrednost: od 5 do 10

Vsebnost netopnih snovi največ 4% predstavlja kriterij za vsebnost nečistoč, ki se v soli pojavijo tekom proizvodnje ali transporta (npr drobni kamniti material, ki je bil posipnemu materialu primešan med transportom ali zaradi vmesnega deponiranja).


Vprašanje št. 2:
Ali je potrebno v fazi oddaje ponudbe priložiti tudi zemljiškoknjižni izpisek ali najemo pogodbo lokacije skladišča v R SlovenijiI?

Odgovor št. 2:
Ponudnikom v fazi oddaje ponudbe ni potrebno priložiti listin o razpolaganju s pokritim skladiščem.


Vprašanje št. 3:
V poglavju IV.1.7. Kemijska sestava posipnih materialov zahtevate za sklope 1,2 in 3 vsebnost NaCl najmanj 98%, vsebnost netopnih snovi pa največ 4%. Že preprosta matematika pove, da nekaj ne štima. Kar se tiče NaCl zahtevate jedilno, kuhinjsko sol za posipanje po avtocestah (razlika v delovanju 96 ali 98% NaCl na cesti v zimskih pogojih je zanemarljiva ), obenem pa dopuščate netopni ostanek do 4%, ki onesnažuje okolje in kasneje posledično tudi zrak.
Pozivamo vas, da spremenite zahteve za vsebnost NaCl za sklop 1 in 2 nazaj na 96%, obenem pa omejite netopni ostanek na največ 2%. Hvala.

Odgovor št. 3:
Glej odgovor številka 1.


Vprašanje št. 4:
Spoštovani,
v koledarskem letu 2020 so podjetja, ki jim je dobava posipnih materialov za zimsko vzdrževanje cest glavna dejavnost, poslovala slabše kot v prejšnjih letih. Predlagamo ugotavljanje čistega prihodka za posamezen sklop (zneski enaki) ne samo za leto 2020, ampak povprečje letnega čistega prihodka za pretekla 3 leta ,2018-2020, kot pri referencah od 01.01.2018.
Lep pozdrav

Odgovor št. 4:
Naročnik ne bo spreminjal razpisne dokumentacije.


Vsa pojasnila, spremembe in dopolnitve so sestavni del razpisne dokumentacije in jih mora ponudnik upoštevati pri pripravi ponudbe.


Datum objave: 19.04.2021   15:29
P o j a s n i l o š t. 5 :


Vprašanje št. 1:
Spoštovani
za oddajo naše ponudbe bomo uporabili zmogljivosti drugih gospodarskih subjektov s sedežem izven RS. Nastopali bomo kot vodilni partner.
Zanima nas ali je potrebno za pravilno oddano predložiti tudi dokazilo o vpisu v register, kjer ima naš partner s katerim bomo nastopali skupaj registriano dejavnost?

Odgovor št. 1:
V kolikor je partner ali podizvajalec tujec, je potrebno pridobiti izpis iz ustreznega registra tuje države. V izogib dolgotrajnim postopkom, lahko ponudnik ustrezen izpis priloži že v ponudbo.


Vprašanje št. 2:
Spoštovani
Prijavljamo se na vaš razpis,v vlogi vodilnega partnerja. Zaradi referenc uporabljamo zmogljivosti gospodarskega subjekta,s sedežem izven RS. Zanima nas ali je pravilno, da za njih oddamo sledeče obrazce:
obrazec VI.1 podatki o ponudniku, VII- IZJAVO ŠT. 2; pooblastilo vodilnem partnerju za sklenitev pogodbe, kopijo akta sklenjega med partnerji in razpoložljivost kadra, ESPD obrazec?
Ali je skupnega partnerja, ki ima sedež izven RS že potrebno v fazi oddaje ponudbe predložiti tudi dokazila o nekaznovanosti pravne in fizične osebe, , potrdilo da ni v stečajnem postopku, da niso uvrščeni v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami, da ni dolg davkov in plačil prispevkov znašal nad 50 EUR, v zadnjih 6 mesecih, pred skrajnim rokom za oddajo ponudbe niso imeli blokiranega posameznega računa več kot 15 dni? Ali jih lahko predložimo ob pozivu?

Odgovor št. 2:
Vse kar je v razpisni dokumentaciji zahtevano za partnerje v skupni ponudbi, velja tudi za partnerje iz tujih držav. Lahko se predložijo tudi potrdila o nekaznovanosti, vendar bo naročnik ob pregledu in ocenjevanju ponudbe pozval še k predložitvi novejših dokazil, saj mora gospodarski subjekt izpolnjevati omenjeni pogoj na dan oddaje ponudbe (kar izkaže s predložitvijo potrdil izdanih pred in po oddaji ponudbe). V kolikor država članica takih potrdil ne izdaja, jih lahko ponudnik nadomesti z lastno izjavo, overjeno pred pristojnim organom.


Vsa pojasnila, spremembe in dopolnitve so sestavni del razpisne dokumentacije in jih mora ponudnik upoštevati pri pripravi ponudbe.


Datum objave: 21.04.2021   12:45
P o j a s n i l o š t. 6 :

Vprašanje št. 1:
S pojasnilom št. 4 z dne 19.04.2012 ste spremenili zahteve iz razpisne dokumentacije glede
Točke IV.1.7. KEMIJSKA SESTAVA POSIPNIH MATERIALOV.
Skrbno in pravočasno smo se pripravili za oddajo ponudbe na vaš razpis ( pripravo vzorca za sklop 1 in 2 ter pridobitvijo poročila oziroma analize akreditiranega laboratorija) in smo sedaj ponovno na začetku.
Da seveda ne govorimo o nastalih stroških za izdelavo vzorca in stroškov analize akreditiranega laboratorija.
Žal, zaradi vaših spremenjenih tehničnih pogojih za sklop 1 in 2 moramo vajo ponoviti.
Prosimo, podaljšate rok za oddajo ponudbe iz 11.05.2021 za najmanj 14 dni, saj tudi akreditirani laboratorij potrebuje za izdelavo poročila približno takšno obdobje. Z spremenjenimi pogoji nam onemogočate pripravo ponudbe pravočasno in v skladu s vašimi zahtevami.

Odgovor št. 1:
Ponudnikom ni potrebno izdelati nove analize soli, saj se je s pojasnilom znižal kriterij vsebnosti NaCl (podan iz vsebnosti halogenih Cl¯) na najmanj 96 % (prej 98%) čistosti. Ponudniki lahko ponudbi priložijo analizo soli z boljšimi karakteristikami brez dodatnih preiskav, v fazi izvedbe pa mora dobavljena sol izpolnjevati zahtevane kriterije.
Naročnik ne bo spreminjal roka za oddajo ponudbe.Vprašanje št. 2:
Spoštovani
pri pripravi naše ponudbe bomo uporabili zmogljivosti drugih gospodarskih subjektov torej skupna ponudba. Nastopali bomo kot vodilni partner. Pri pripravi skupne ponudbe iz tč II.6 je zahtevana predložitev istih obrazcev za vsak subjekt.
Zanima nas sledeče;
mi kot vodilni partner že izpolnjujemo pogoj izjava št. 2- ugotavljanje tehnične in strokovne sposobnosti in potrdilo o referenčnem delu na sklop na katerega se prijavljamo. Ali mora to izjavo št.2- ugotavljanje tehnične in strokovne sposobnosti in potrdilo o referenčnem delu predložiti tudi naš skupni partner?

Odgovor št. 2:
Pogoj lahko izpolni ponudnik sam ali s partnerjem. V kolikor eden od partnerjev skupne ponudbe sam izpolnjuje zahtevane pogoje, dodatnih referenc ni potrebno navajati.Vprašanje št. 3:
Glede na vaš Odgovor št. 2 z datumom objave 19.4.2021 ob 15:29 nas zanima sledeče; ker se prijavljamo kot samostojni ponudnik nas zanima ali moramo priložiti tudi potrdila o nekaznovanosti za pravne in fizične oseb, potrdilo, da nismo v stečajnem postopku, potrdilo, da nismo uvrščeni v evidenco negativnih referenc, potrdilo, da nismo dolžni davčni upravi več kot 50 EUR in da nismo bili blokirani bančnih računov kot 15 dni zadnjih 6 mesecev?
Ali nam ta potrdila ni potrebno predložiti, ker to potrjujemo že z izpolnitvijo in podpisom ESPD obrazca? Hvala za odgovor in lep pozdrav.

Odgovor št. 3:
Navedenih potrdil ni potrebno prilagati v ponudbo, zadostuje ESPD obrazec. Zaželeno pa je, da ponudnik kljub temu potrdila o nekaznovanosti za pravne in fizične osebe predloži že v ponudbo, saj se s tem skrajša proces poizvedbe s strani naročnika.


Vsa pojasnila, spremembe in dopolnitve so sestavni del razpisne dokumentacije in jih mora ponudnik upoštevati pri pripravi ponudbe.


Datum objave: 22.04.2021   15:40

P o j a s n i l o š t. 7 :

Vprašanje št. 1:
Prosimo vas za potrditev ali si pravilno razlagamo vmesno besedilo:"( kar izkaže s predložitvjo potrdil izdanih pred in po oddaji ponudbe)."
Odgovor št. 2:
Vse kar je v razpisni dokumentaciji zahtevano za partnerje v skupni ponudbi, velja tudi za partnerje iz tujih držav. Lahko se predložijo tudi potrdila o nekaznovanosti, vendar bo naročnik ob pregledu in ocenjevanju ponudbe pozval še k predložitvi novejših dokazil, saj mora gospodarski subjekt izpolnjevati omenjeni pogoj na dan oddaje ponudbe (kar izkaže s predložitvijo potrdil izdanih pred in po oddaji ponudbe). V kolikor država članica takih potrdil ne izdaja, jih lahko ponudnik nadomesti z lastno izjavo, overjeno pred pristojnim organom.

Ali bo, kjub temu pravilno oddana ponudba, če bomo v fazi oddaje ponudbe za tujega partnerja predložili ustrezno datiran, podpisan in žigosan ESPD obrazec?
Potrdila pa le ob pozivu oziroma lastno izjavo, overjeno pred pristojnim organom?

Odgovor št. 1:
DA


Vprašanje št. 2:
Spoštovani na razpis se prijavljamo kot skupni partner. Pri oddaji ESPD obrazca in zgleda izpolnjevanja ESPD obrazca nas zanima sledeče;
Ali v rubriko II. INFORAMCIJE GLEDE GOSPODARSKEGA SUBJEKTA pod spodaj navedeno točko
a) Navedite vlogo gospodarskega subjekta v skupini (vodja, odgovoren za posamezne naloge ...) vpišemo tistega gos. subjekta za katerega izpolnjujemo ESPD obrazec ali je tukaj naveden vodilni partner?
Hvala za pojasnilo.

Odgovor št. 2:
Navodila za izpolnjevanje tega obrazca se nahaja na povezavi:
https://www.enarocanje.si/Dokumenti/Navodila_za_uporabo_ESPD.pdf


Vsa pojasnila, spremembe in dopolnitve so sestavni del razpisne dokumentacije in jih mora ponudnik upoštevati pri pripravi ponudbe.

Datum objave: 23.04.2021   11:43
P o j a s n i l o š t. 8 :


Vprašanje št. 1:
Prosimo za pojasnilo glede pogodbenih kazni:
v četrtem odstavku 18. člena pogodbe je zapisano da "skupni znesek pogodbene kazni zaradi dobave blaga nižje kvalitete ni omejen."
v 21. členu pa piše, da znesek vseh pogodbenih kazni (tukaj so vključene kazni zaradi morebitne zamude pri dobavi in zaradi nižje kvalitete blaga) lahko znaša največ 10% pogodbene vrednosti.
Ti dve določili sta si lahko v nasprotju, katero določilo je torej veljavno?


Odgovor št. 1:
Določili si nista v nasprotju temveč se dopolnjujeta. Vsaka posamezna pogodbena kazen, kot je na primer kazen zaradi dobave blaga nižje kvalitete, ki jo omenjate, ni omejena. Seštevek vseh pogodbenih kazni pa je omejen do 10% pogodbene vrednosti, torej je to najvišji skupni znesek vseh kazni. Ko torej seštevek posamezno obračunanih kazni doseže 10% pogodbene vrednosti, se pogodbena kazen več ne obračuna. V kolikor je že prva kazen dosegla 10% pogodene vrednosti, se obračunavanje zaključi že po prvi kazni. V kolikor bi tudi sama pogodbena kazen zaradi dobave blaga nižje kvalitete Dosegla 10 % pogodbene vrednosti, je to najvišji znesek, ki se lahko obračuna. Omejitev na 10% pogodbene vrednosti je torej zgornja meja, do katere se pogodbene kazni lahko obračunajo (vse skupaj).


Vsa pojasnila, spremembe in dopolnitve so sestavni del razpisne dokumentacije in jih mora ponudnik upoštevati pri pripravi ponudbe.