Dosje javnega naročila 001914/2021
Naročnik: OBČINA ŠENTJERNEJ, Prvomajska cesta 3A, 8310 Šentjernej
Gradnje: Cestna in komunalna infrastruktura v industrijsko storitveni coni Sejmišče Šentjernej
ZJN-3: Odprti postopek

JN001914/2021-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 30.03.2021
JN001914/2021-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 19.04.2021
JN001914/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 12.05.2021
Zahtevek za revizijo

    JN001914/2021-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
OBČINA ŠENTJERNEJ
Prvomajska cesta 3A
8310
SI
Šentjernej
Slovenija
Hrovat Janez, Hrovat Janez
janez.hrovat@sentjernej.si
+386 73933560

Internetni naslovi
http://www.sentjernej.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.sentjernej.si/objave/58

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=1050
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Cestna in komunalna infrastruktura v industrijsko storitveni coni Sejmišče Šentjernej
Referenčna številka dokumenta: 430-0002/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45230000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Gradnja ceste, vodovoda, kanalizacije, javne razsvetljave, TK in EKK kanalizacije.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45230000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Šentjernej
II.2.4 Opis javnega naročila
Gradnja ceste, vodovoda, kanalizacije, javne razsvetljave, TK in EKK kanalizacije.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 25.05.2021
Konec: 20.09.2021
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
3030-38/2018/46
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Skladno z določili razpisne dokumentacije.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Skladno z določili razpisne dokumentacije.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
30.04.2021   09:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 30.09.2021
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 30.04.2021   09:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 20.04.2021   12:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
OBČINA ŠENTJERNEJ
Prvomajska cesta 3A
8310
Šentjernej
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
30.03.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 31.03.2021   10:04
Spoštovani.

Pri nalaganju datotek na našo spletno stran je prišlo do pomote. Prava dokumentacija bo takoj zamenjana.

Za napako se opravičujemo.

Datum objave: 13.04.2021   07:37
Spoštovani.
Rubrika je bila pomotoma izpuščena. V razpisni dokumentaciji je objavljen nov obrazec, obstoječi pa je odstranjen.


Datum objave: 13.04.2021   14:39
Spoštovani.
Zamenjan je bil ESPD obrazec, ker je bila izpuščena ena rubrika.
Hvala za razumevanje.


Datum objave: 14.04.2021   16:39
Spoštovani.
Glede zahteve za podaljšanje roka za oddajo ponudbe zaradi praznikov smatramo, da je kljub dvema praznikoma dovolj časa za pripravo in oddajo ponudbe.
LP

Datum objave: 14.04.2021   16:40
VPRAŠANJE
Prosimo za podaljšanje roka oddaje vsaj za en teden, ki je ravno med prazniki...

ODGOVOR
Spoštovani.
Glede zahteve za podaljšanje roka za oddajo ponudbe zaradi praznikov smatramo, da je kljub dvema praznikoma dovolj časa za pripravo in oddajo ponudbe.
LPDatum objave: 15.04.2021   11:39
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

ali lahko gabione širine 0,6m lahko spremenimo v gabionsko steno širine 0,2m, ki je dosti bolj elegantnega videza, zavzame manj prostora, poraba kamenja je manjša; se pravi postavko že v štartu pocenimo.
Ali naročnik dovoli spremembo?

Hvala za odgovor!

ODGOVOR
Spoštovani.
Projektant naročnika vztraja pri projektni rešitvi, zato se sprememba ne dovoli.

Lep pozdrav.Datum objave: 19.04.2021   09:06
VPRAŠANJE
Spoštovani, zaradi nejasnosti v Navodilih za pripravo ponudbe, vas prosimo za pojasnilo, ali mora skupina ponudnikov predložiti pravni akt o skupni izvedbi že v sami ponudbi ali šele kasneje, če bodo izbrani kot najugodnejši? Prosim za jasen odgovor. Hvala.

ODGOVOR
Spoštovani.
Skupina ponudnikov mora akt o skupni izvedbi predložiti že v sami ponudbi.
Lep pozdrav.Datum objave: 19.04.2021   09:12
VPRAŠANJE
Spoštovani. Finančno zavarovanje za odpravo napak zahtevate v obliki bančne garancije. Pozivamo vas, da v skladu s prakso DKOM kot ustrezno zavarovanje dopustite tudi kavcijsko zavarovanje. Funkcija obeh zavarovanj (bančne garancije in kavcijskega zavarovanja) je pokrivanje določenih tveganj v primeru, če se posel ne odvije na dogovorjen način ter da je njuna skupna značilnost tudi hitra in nezapletena operativnost, s čimer je zagotovljena večja varnost upnika v poslu. Ugotovila je tudi, da iz določb Pravilnika izhaja, da sta bančna garancija in kavcijsko zavarovanje enakovredna instrumenta zaščite, oziroma da navedeni zavarovanji naročnikom v postopkih oddaje javnih naročil nudita enakovredno zavarovanje ponudnikovih obveznosti, zato ju naročnik ne sme obravnavati različno. Lep pozdrav.

ODGOVOR
Spoštovani.
Naročnik bo za odpravo napak v garancijski dobi dovolil tudi kavcijsko zavarovanje. Sprememba bo ustrezno objavljena.
Lep pozdrav.Datum objave: 19.04.2021   09:47
VPRAŠANJE
Pozdravljeni. Naročnika pozivamo, da kot ustrezna referenčna dela sprejeme tudi dela, ki smo jih izvedli kot podizvajalec glavnemu izvajalcu za javnega naročnika. Upoštevajte namreč, da je podizvajalec enakovredno usposobljen gospodarski subjekt kot glavni izvajalec, včasih tudi veliko bolje. Hvala.

ODGOVOR
V navodilih za pripravo ponudbe je pod 5.č točko navedeno:

1. Ponudnik je v zadnjih petih (5) letih (od dneva oddaje ponudbe) sam ali s partnerji v skupni ponudbi že izvajal za javnega naročnika najmanj en (1) infrastrukturni objekt, primerljiv z razpisanim (gradnja ceste, kanalizacije, vodovoda, javne razsvetljave). Referenca mora izkazovati dela, za katera je bilo pridobljeno uporabno dovoljenje ali izvedena uspešna primopredaja objekta (dokazilo zapisnik)
Ponudnik predloži eno (1) referenco v vrednosti najmanj 500.000,00 EUR brez DDV.

S tem je mišljena tudi referenca podizvajalca. Seveda morate od naročnika pridobiti ustrezno potrdilo.

Lep pozdrav.
Datum objave: 19.04.2021   10:02
VPRAŠANJE
Spoštovani. Ali razumemo pravilno, da boste kot datum uspešno zaključene izvedbe referenčnega dela upoštevali datum uporabnega dovoljenja oz. primopredajnega zapisnika, seveda znotraj zadnjih petih let od dneva oddaje ponudbe.

ODGOVOR
Spoštovani.
Zahtevo ste razumeli pravilno.
Lep pozdrav.

VPRAŠANJE
Spoštovani. Ali razumemo pravilno, da boste kot datum uspešno zaključene izvedbe referenčnega dela upoštevali datum uporabnega dovoljenja oz. primopredajnega zapisnika, znotraj zadnjih petih let od dneva oddaje ponudbe.

ODGOVOR
Spoštovani.
Zahtevo ste razumeli pravilno.
Lep pozdrav.
Datum objave: 19.04.2021   10:06
VPRAŠANJE
Spoštovani.
Zaradi dogajanj, povezanih z ukrepi v zvezi z virusom SARS-CoV-2 in pogosto trenutno objektivno nezmožnostjo potencialnih ponudnikov po pripravi ponudb, naročnika prosimo, da podaljša rok za oddajo ponudb, vključno z rokom za zastavljanje vprašanj potencialnih ponudnikov. Enako svetuje naročnikom Direktorat za javna naročila, ki meni, da je primerno, da naročnik rok za oddajo oziroma odpiranje podaljša za ustrezno obdobje, vsaj za obdobje treh tednov. Prosimo, upoštevajte epidemiološke razmere in podaljšajte oba roka vsaj za en teden. Vnaprej hvala.

ODGOVOR
Spoštovani.
Naročnik roka za oddajo ponudb ne more podaljšati, saj so roki za izvedbo oziroma roki upravičenosti stroškov s strani sofinancerjev izredno kratki. Z vsakim dnem podaljšanja se povečuje tveganje za zamudo pri izvedbi investicije in s tem izgubo sofinancerskih sredstev.
Lep pozdrav.Datum objave: 19.04.2021   10:41
VPRAŠANJE
Spoštovani. Naročnika prosimo, da upošteva kot ustrezna referenčna dela iz zadnjih sedem let od dneva oddaje ponudb. Pet let je zelo kratko časovno obdobje. S tem bo naročnik povečal obseg potencialnih ponudnikov in omogočil konkurenčnejše ponudbe.

ODGOVOR
Spoštovani.
Naročnik smatra, da je bilo v zadnjih 5 letih dovolj primerljivih gradenj za pridobitev konkurenčnih ponudb.

Lep pozdrav.Datum objave: 20.04.2021   12:00
VPRAŠANJE
Ali lahko vodjo del zagotovimo s podizvajalcem?

ODGOVOR
Pozdravljeni.
Vodjo del lahko zagotovite s podizvajalcem.
LPDatum objave: 20.04.2021   12:04
VPRAŠANJE
Spoštovani,
pri pripravi ponudbene dokumentacije smo opazili napako v izjavi 6, in sicer je navedeno drugi javno naročilo. Prosim za popravek obrazca. S spoštovanjem.

ODGOVOR
Pozdravljeni.
Napaka je odpravljena. Hvala za opozorilo.
LP