Dosje javnega naročila 001954/2021
Naročnik: MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana
Gradnje: A-72/21; Ureditev regionalne ceste R2-432/1285 Majšperk - Apaški križ od km 1,060 do km 2,110
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 2.062.270,68 EUR

JN001954/2021-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 01.04.2021
JN001954/2021-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 23.04.2021
JN001954/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 16.06.2021
JN001954/2021-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 15.07.2021
JN001954/2021-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 15.07.2021
JN001954/2021-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 15.03.2022
JN001954/2021-Q01 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 15.03.2022
JN001954/2021-Dod02 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 03.10.2022
JN001954/2021-Q02 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 03.10.2022
JN001954/2021-Dod03 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 01.12.2022
JN001954/2021-Q03 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 02.12.2022
JN001954/2021-Dod04 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 08.03.2023
JN001954/2021-Q04 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 08.03.2023
Zahtevek za revizijo

    JN001954/2021-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Anita Bavdek
jn.drsi@gov.si
+386 014788034

Internetni naslovi
http://www.dc.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://portal.drsc.si/dcjn/narocila/2431-21-000419/narocilo.html

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=1838
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: A-72/21; Ureditev regionalne ceste R2-432/1285 Majšperk - Apaški križ od km 1,060 do km 2,110
Referenčna številka dokumenta: 43001-98/2021
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Ureditev regionalne ceste R2-432/1285 Majšperk - Apaški križ od km 1,060 do km 2,110
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Ureditev regionalne ceste R2-432/1285 Majšperk - Apaški križ od km 1,060 do km 2,110
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v dnevih: 240
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Pogodbeni rok za izvedbo naročila se lahko podaljša zaradi nepredvidenih okoliščin, ki ob oddaji naročila niso bile poznane.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
06.05.2021   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 06.05.2021   10:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 23.04.2021   12:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
31.03.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 22.04.2021   22:17
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

prosimo za pojasnilo: v predmetni objavi na Portalu javnih naročil imate navedeno, da variante NISO dopustne,

II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne


Ko se želimo prijaviti kot ponudnik preko portala EJN za oddajo ponudbe, pa je navedeno:

Dovoljene variante: DA

PROSIMO ZA USKLADITEV OBEH OBJAV, IN KONKRETNO NAVEDBO, ALI GRE ZA POSTOPEK Z ALI ZA POSTOPEK BREZ DOPUSTNIH VARIANT,, S PRIPADAJOČIMI ZAHTEVAMI GLEDE MOŽNOSTI (VARIANTE DA ALI VARIANTE NE) VLOŽENIH DOKUMENTOV - PONUDBE NA PORTALU EJN.

P.S.
Zakon ZJN-3 konkretno določa, kašen je postopek oddaje javnega naročila z VARIANTNIMI PONUDBAMI (Člen 72)

Lep pozdrav!

ODGOVOR
Z NAMENOM USKLADITVE OBJAVLJENIH INFORMACIJ O VARIANTAH NA PORTALU JAVNIH NAROČIL da variante niso dopustne IN NAVEDB V SISTEMU e-JN da variante so dopustne, NAROČNIK POJASNJUJE, DA VARIANTNE PONUDBE NISO DOPUSTNE.

PO ODPRAVI NELJUBE NAPAKE S STRANI NAROČNIKA JE POTREBNO ZARADI TEHNIČNIH RAZLOGOV POSLATI PONUDBE ELEKTRONSKO NA SPREMENJEN NASLOV:

https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=1838
Datum objave: 23.04.2021   11:53
VPRAŠANJE
Spoštovani.


Prosim, da določite tip nadstrešnice:
5.14 Dobava in postavitev nove nadstrešnice na avtobusnih postajališčih (tip nadstrešnice se uskladi z upravljavcem postajališča), vključno z izdelavo temelja in vsemi potrebnimi deli in materialom kos 2,00 0,00

ter specificirate drsna vrata:
5.08 Predelava vhodnih drsnih vrat (priključki) kos 5,00

Lep pozdrav.

ODGOVOR
Avobusna postajališča v Občini Majšperk so opremljena z nadstrešnicami proizvajalca Lešnik tip APL 04.

Gre za dvig vhodnih ograjnih vrat. Ograje so kovane in kovinske iz kvadratnih profilov s polnilom. V ceni je potrebno upoštevati tudi dvig obstoječih stebrov na katere so pritrjena vrata.