Dosje javnega naročila 001917/2021
Naročnik: DOM STAREJŠIH LOGATEC, Gubčeva ulica 8A, 1370 Logatec
Gradnje: Gradnja dnevnega centra Logatec
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 1.137.217,46 EUR

JN001917/2021-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 30.03.2021
JN001917/2021-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 23.04.2021
JN001917/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 21.05.2021
JN001917/2021-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 18.06.2021
JN001917/2021-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 28.06.2021
Zahtevek za revizijo

    JN001917/2021-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
DOM STAREJŠIH LOGATEC
Gubčeva ulica 8A
1370
SI
Logatec
Slovenija
Helena PRIMC KALAN
info@ds-logatec.si
+386 17508081
+386 17508090

Internetni naslovi
http://www.ds-logatec.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.ds-logatec.si/sl/objavaJN/

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevald=564
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Socialno varstvo


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Gradnja dnevnega centra Logatec
Referenčna številka dokumenta: 701/2020-4
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45210000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Novogradnja dnevnega centra za starejše
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45210000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Logatec
II.2.4 Opis javnega naročila
Novogradnja
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 8
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Kot definirano v razpisni dokumentaciji
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020,
prednostne osi 9 "Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine".
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Definirano v RD

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
05.05.2021   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 05.05.2021   10:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 26.04.2021   12:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
DOM STAREJŠIH LOGATEC
Gubčeva ulica 8A
1370
Logatec
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
30.03.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 01.04.2021   10:26
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

povezava na razpisno dokumentacijo ne dela, prav tako na vaši spletni strani še ne moremo dostopati do RD.

Prosimo, da čimprej uredite dostop.

LP

ODGOVOR
Zadeva urejena
Datum objave: 01.04.2021   10:28
VPRAŠANJE
2.3. Ponudnik mora imeti bonitetno oceno (po pravilih Basel II) za zadnje poslovno leto (2020) najmanj SB6 ali boljšo.

2.4. Ponudnik ni imel blokiranega nobenega poslovnega računa v zadnjih 6 mesecih.

2.5. Ponudnik mora izkazati, da je imel v zadnjih treh poslovnih letih (2018, 2019, 2020) povprečni letni prihodek od prodaje najmanj 2.000.000,00 EUR..

Glede vaših zahtev po bonitetni oceni in prihodkih za leto 2020 vas obveščamo, da teh podatkov ne moremo pridobiti (oddaja bilanc je do zadnjega aprila 2021) zato vaš pogoj uskladite z zahtevami, katere bomo lahko predložili kot verodostojen dokaz.

Prav tako je vaša zahteva po neblokadi TRR nedefinirana .... od kdaj, do kadaj ????

Hvala in lp

ODGOVOR:
Državni zbor RS je 26. 3. 2021 sprejel Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 (ZIPRS), v katerem je tudi določba o podaljšanju roka za oddajo obračunov DDPO in DohDej do 30. aprila 2021. Zaradi zadevne spremembe bo naročnik kot zadnja tri leta, za katera je potrebno izkazovati ustrezen letni prihodek od prodaje upošteval leta 2017,2018 in 2019, enako bo za izkazovanje ustrezne bonitetne ocene kot zadnje poslovno leto upošteval leto 2019.

Za izkazovanje pogoja o neblokadi poslovnih računov v zadnjih 6 mesecih se upošteva obdobje od novembra 2020 (od 1.11.2020) do aprila 2021 (do 30.4.2021).


Datum objave: 07.04.2021   14:10
Prišlo je do napake, zato se opravičujemo. Ves čas je bilo možno dostopati preko naše internetne strani. Dodajamo še direktno povezavo.

Datum objave: 07.04.2021   14:12
VPRAŠANJE
Spoštovani,

objavljena povezava do razpisne dokumentacije še vedno ne deluje.

Prosim, objavite novo povezavo.

Hvala in lep pozdrav,

ODGOVOR: Prišlo je do napake na direktni povezavi, zato se opravičujemo. Ves čas je bilo možno dostopati preko naše internetne strani. Dodajamo direktno povezavo.
Datum objave: 07.04.2021   14:13
VPRAŠANJE
Spoštovani,

povezava do dokumentacije za javni razpis tudi danes ne dela.

ODGOVOR Prišlo je do napake na direktni povezavi, zato se opravičujemo. Ves čas je bilo možno dostopati preko naše internetne povezave. Dodajamo še direktno povezavo.
Datum objave: 13.04.2021   09:51
VPRAŠANJE
Glede na vse težave prosimo za podaljšanje roka, za oddajo ponudb,

lep pozdrav.

ODGOVOR: Naročnik ne bo podaljšal roka za oddajo ponudb, ker je izvedba projekta vezana na nepovratna sredstva EU kohezijske politike in zastavljenim terminskim planom izvedbe. Smatra se, da je bila težava s povezavo do razpisne dokumentacije v času od 30.3.2021 do 7.4.2021 pravočasno odpravljena - gre za pet delovnih dni, ko povezava ni delovala, obenem pa je bilo možno v tem času do razpisne dokumentacije vseeno dostopati direktno preko spletne strani Doma starejših Logatec.
Datum objave: 15.04.2021   09:46
VPRAŠANJE
Spoštovani,
v razpisni dokumentaciji pod točko 19. ZAVAROVANJE ZA RESNOST PONUDBE ni navedeno, koliko časa mora veljati zavarovanje za resnost ponudbe, na menični izjavi pa je to potrebno vpisati. Prosimo za pojasnilo do kdaj mora veljati zavarovanje za resnost ponudbe.
Hvala za vaš odgovor in lep pozdrav.

ODGOVOR

Zavarovanje za resnost ponudbe mora imeti isto veljavnost kot je rok veljavnosti ponudbe, to je, skladno s točko 17 Navodil ponudnikom za pripravo ponudbe, 90 dni od roka za oddajo ponudb. Vsaka ponudba z zavarovanjem za resnost ponudbe s krajšim rokom veljavnosti bo zavrnjena.

V kolikor bo zaradi objektivnih okoliščin v roku veljavnosti ponudbe ne pride do podpisa pogodbe, mora ponudnik za določeno število dni, vendar ne več kot za šestdeset (60) dni, skladno s podaljšanjem roka veljavnosti ponudb podaljšati tudi veljavnost zavarovanja za resnost ponudbe.


Datum objave: 20.04.2021   08:38
VPRAŠANJE
spoštovani,

Naročnika prosimo da objavi geomehansko poročilo.

Hvala!

ODGOVOR Geomehansko poročilo je dostopno na spletni strani naročnika.
Datum objave: 23.04.2021   10:52
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
glede na to, da smo lahko dokaj pozno dostopali do razpisne dokumentacije ter glede na to, da so pred oddajo še prazniki vas prosimo če podaljšate rok za oddajo za 10 dni.
Hvala za razumevanje!

ODGOVOR: Naročnik je podaljšal rok za oddajo ponudb za 7 dni, kolikor časa ni delovala povezava do razpisne dokumentacije.
Datum objave: 28.04.2021   09:19
VPRAŠANJE
Pozdravljeni, v popisu piše :
Sistem SOS instalacije mora biti kompatibilen z obstoječimi sistemi, kateri so vgrajeni v sosednjih objetih.
Kakšen sos sistem je vgrajen v sosednjih objektih?

Domofonski sistem mora bit tudi kompatibilen z obstoječimi sistemi? kakšen sistem mora bit ?ODGOVOR Sistem SOS, ki je vgrajen v sosednjem objektu je KLINOKOM-PROMON.
Domofonski sistem je BPT.