Dosje javnega naročila 001935/2021
Naročnik: OBČINA AJDOVŠČINA, Cesta 5. maja 6A, 5270 Ajdovščina
Blago: Nakup avtomobila
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 19.980,00 EUR

JN001935/2021-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 31.03.2021
JN001935/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.04.2021
JN001935/2021-ODL01P1 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 22.04.2021
JN001935/2021-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 21.05.2021
JN001935/2021-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 21.05.2021
Zahtevek za revizijo

    JN001935/2021-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA AJDOVŠČINA
Cesta 5. maja 6A
5270
SI
Ajdovščina
Slovenija
Irena Štokelj
javna.narocila@ajdovscina.si
+386 53659118
+386 53659133

Internetni naslovi
http://www.ajdovscina.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.ajdovscina.si/javna_narocila_in_razpisi/javna_narocila/
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=1071
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Nakup avtomobila
Referenčna številka dokumenta: 4301-9/2021
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34110000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet naročila je nakup okoljsko manj obremenjujočega osebnega vozila za potrebe izvajanja programa brezplačnih prevozov za starejše občane. Avtomobil bo Občina Ajdovščina uporabljala za prevoze starejših občanov, zato se z namenom lažjega vstopa in izstopa starejših v osebno vozilo in iz avtomobila išče osebno vozilo s stranskimi zastekljenimi drsnimi vrati.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34110000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet naročila je nakup okoljsko manj obremenjujočega osebnega vozila za potrebe izvajanja programa brezplačnih prevozov za starejše občane. Avtomobil bo Občina Ajdovščina uporabljala za prevoze starejših občanov, zato se z namenom lažjega vstopa in izstopa starejših v osebno vozilo in iz avtomobila išče osebno vozilo s stranskimi zastekljenimi drsnimi vrati.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 1
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V skladu z veljavno zakonodajo in sklenjeno pogodbo.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
12.04.2021   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 12.04.2021   09:05


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Uporabljeno bo elektronsko naročanje.
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 08.04.2021   13:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
31.03.2021