Dosje javnega naročila 001936/2021
Naročnik: TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ d.o.o., Cesta Lole Ribarja 18, 3325 Šoštanj
Storitve: Rekonstrukcija dvigala za dvig katalizatorjev na bloku 6
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 171.336,80 EUR

JN001936/2021-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 31.03.2021
JN001936/2021-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 19.04.2021
JN001936/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 12.07.2021
JN001936/2021-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 19.08.2021
JN001936/2021-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 20.08.2021
Zahtevek za revizijo

    JN001936/2021-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: infrastrukturnem področju
I.1 Ime in naslovi
TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ d.o.o.
Cesta Lole Ribarja 18
3325
SI
Šoštanj
Slovenija
javna.narocila@te-sostanj.si
+386 38993200

Internetni naslovi
https://www.te-sostanj.si
https://www.te-sostanj.si
I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/392825/Rekonstrukcija_dvigala_za_dvig_katalizatorjev_na_bloku_6.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=1076
I.6 Glavna področja dejavnosti
Električna energija


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Rekonstrukcija dvigala za dvig katalizatorjev na bloku 6
Referenčna številka dokumenta: 40 01-321/2021
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50531400
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Rekonstrukcija dvigala za dvig katalizatorjev na bloku 6
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50531400
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI034 - Savinjska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Rekonstrukcija dvigala za dvig katalizatorjev na bloku 6
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 8
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
V skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
23.04.2021   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 6 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 23.04.2021   09:30


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 17.04.2021   09:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
31.03.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 12.04.2021   14:21
VPRAŠANJE
Spoštovani,
zaradi dogodkov, ki jih ne moremo prestaviti vas prosimo, da omogočite dodatni termin za ogled jutri ob 13.00 uri, saj si brez ogleda ne predstavljamo posredovati ponudbe brez upoštevanih podrobnosti, ki iz razpisne dokumentacije niso razvidni.
Hvala za razumevanje in lep pozdrav!

ODGOVOR

Spoštovani,
naročnik prestavlja ogled in sicer iz 13.04.2021 ob 11.uri, na 15.04.2021 ob 11. uri.
Lep pozdravDatum objave: 13.04.2021   08:14
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v tehničnih specifikacijah javnega naročila od ponudnikov zahtevate predložitev celotne tehnične dokumentacije z izračuni nosilca (statika), dvigala, konstrukcijo in za pripadajočo opremo že ob oddaji ponudbe. Opozarjamo vas, da je izdelava zahtevane tehnične dokumentacije in izračunov zapleteno opravilo, ki je povezano s precejšnjimi stroški. Teh stroškov ponudniki nismo pripravljeni nositi pred sklenitvijo pogodbe, na podlagi katere bo za izdelano rešitev tudi zagotovljeno plačilo.

Poleg navedenega je izdelava in predaja celotne tehnične dokumentacije z izračuni nosilca (statika), dvigala, konstrukcije in za pripadajočo opremo predmet pogodbe, kot izhaja iz četrtega odstavka člena 5.2 vzorca pogodbe, ki je del dokumentacije v zvezi z javnim naročilom. Z zahtevo po predložitvi navedene dokumentacije že skupaj s ponudbo, od ponudnikov dejansko zahtevate, da že vnaprej, pred sklenitvijo pogodbe, izpolnijo nekaj, kar je pogodbena obveznost. Pogodbena obveznost nastane s sklenitvijo pogodbe, ko je med pogodbenima strankama dosežen konsenz volj. Z izpostavljeno zahtevo pa pogodbeno obveznost prestavljate na zgodnejši čas, ko za to nimate nobene podlage.

Zato predlagamo, da se zgoraj navedena zahteva preda po podpisu pogodbe oz, da se črta iz tehnične specifikacije javnega naročila.ODGOVOR
Pozdravljeni,

sporočamo vam, da naročnik spreminja tehnični del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila na način, da v točki Ponudnik izdela in preda na strani 2 črta/opušča zahtevo navedeno pod drugo alinejo, ki glasi: celotno tehnično dokumentacijo z izračuni nosilca (statika), dvigala, konstrukcijo in za pripadajočo opremo. Predmetno dokumentacijo izbrani dobavitelj izdela in preda po sklenitvi pogodbe.

Lep pozdrav

Datum objave: 19.04.2021   09:21
VPRAŠANJE
Spoštovani,

vljudno prosimo za podaljšanje roka za vsaj 7 dni.

Zahvaljujemo se za odobreno.

Lep pozdrav!

ODGOVOR

Spoštovani,
naročnik je podaljšal rok in sicer je novi rok za oddajo ponudb 03.05.2021 do 9.00 ure.

Lep pozdrav!Datum objave: 19.04.2021   09:21
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Prosimo naročnika za podaljšanje raspisa do 30.04.2021, zaradi pridobitve ustreznega proizvajalca pogona hitrosti >2,7/16 m/min.

ODGOVOR

Spoštovani,
naročnik je podaljšal rok in sicer je novi rok za oddajo ponudb 03.05.2021 do 9.00 ure.

Lep pozdrav!


Datum objave: 20.04.2021   09:13
VPRAŠANJE
Spoštovani,

vljudno vas prosimo, da na obrazcih za reference koregirate dobava in montaža dvigala v dobava in montaža vitla, saj nekje navajate dvigalo nekje pa vitla/vitel itd!

Prosimo vas tudi da navedete, naslednje:
- ali moramo upoštevati počasni zagon in ustavljanje
- ali je pred postajo mišljeno počasno ustavljanje
- kakšen je predviden priklop dobavljene opreme (moč, napetost, itd)
- ali je ostale že vgrajena oprema dimenzionirana in testirana (certifikati, meritve, itd)
- Navajate možnost uporabe dveh daljincev. Prosimo za protokol delovanja glede na varstvo pri delu s stroji?
- nikjer ni razvidna kvaliteta materiala ponujene opreme
- RAL barve ponujene opreme? Debelina barve?
- hitrost 2,7/16m/min. Če prav zastopimo je to razpon hitrosti od min do maks. hitrosti, če ne prosim točno navedite, kaj mislite s tem podatkom?
- Naročnika naprošamo, da tehnično dokumentacijo prevede v SLOVENSKI jezik (slike), zaradi težav pri ponudbi opreme?
- ali je vrv oz. veriga predmet dvigala/vitla
- če je prosimo za tip (standard) in dolžino vrvi/verige
- ali ima dvigalo/vitel/vitla samodejni podajalec vrvi ali ni predmet ponudbe
- navedite kvaliteto materiala za vsako zahtevano opremo?
- v predračunu navajate test dvigala/vitla. Ali je to interni test ali gre za test s strani pooblaščene organizacije? Navedite tudi protokol testa, da vemo upoštevati dinamične in statične obremenitve vitla/dvigala?
- prosimo za bolj natančne podatke o radio kontrolnih postajah?
- kakšni so pogoji za izdelavo nove konstrukcije (a testi, kvaliteta materiala, cinkano, barvano, itd)?
- kaj je zajeto v točki navajamo "predelava pripadajočega elektro dela"? To je zelo široka zahteva? Prosimo za detajlno obrazložitev.

Na podlagi tega prosimo za čimprejšnje odgovore, saj je odprtih preveč postavk in bi radi razčistili predno se nam kot ponudnikom onemogoči dodatna vprašanja.

S spoštovanjem in srečno

ODGOVOR

Spoštovani!

V tehnični specifikaciji je razvidno, kaj zahteva referenca. Ponudnik lahko poda referenco za električno dvigalo (el.vitla) ali električno verižno dvigalo.
Referenca se ne spremeni.

Naročnik spodaj podaja odgovore na vaša vprašanja:
- ali moramo upoštevati počasni zagon in ustavljanje, DA
- ali je pred postajo mišljeno počasno ustavljanje DA
- kakšen je predviden priklop dobavljene opreme (moč, napetost, itd) Predviden mora biti trofazni motor.
- ali je ostale že vgrajena oprema dimenzionirana in testirana (certifikati, meritve, itd) DA
- Navajate možnost uporabe dveh daljincev. Prosimo za protokol delovanja glede na varstvo pri delu s stroji? Skladno z navodili proizvajalca.
- nikjer ni razvidna kvaliteta materiala ponujene opreme. Skladno z navodili proizvajalca, projektanta.
- RAL barve ponujene opreme? Debelina barve? Barvo dvigala lahko izbere proizvajalec.
- hitrost 2,7/16m/min. Če prav zastopimo je to razpon hitrosti od min do maks. hitrosti, če ne prosim točno navedite, kaj mislite s tem podatkom? Hitrost vožnje bremena pri preklopu v drugo hitrost.
- Naročnika naprošamo, da tehnično dokumentacijo prevede v SLOVENSKI jezik (slike), zaradi težav pri ponudbi opreme? Slike prikazujejo dimenzije obstoječega stanja.
- ali je vrv oz. veriga predmet dvigala/vitla DA
- če je prosimo za tip (standard) in dolžino vrvi/verige Skladno z navodili proizvajalca.
- ali ima dvigalo/vitel/vitla samodejni podajalec vrvi ali ni predmet ponudbe Objasnite vprašanje. Enako kot je izvedeno sedaj.
- navedite kvaliteto materiala za vsako zahtevano opremo? Skladno z navodili proizvajalca, projektanta.
- v predračunu navajate test dvigala/vitla. Ali je to interni test ali gre za test s strani pooblaščene organizacije? Navedite tudi protokol testa, da vemo upoštevati dinamične in statične obremenitve vitla/dvigala? Test s strani pooblaščene organizacije. Skladno s pravilnikom.
- prosimo za bolj natančne podatke o radio kontrolnih postajah? Skladno z navodili proizvajalca.
- kakšni so pogoji za izdelavo nove konstrukcije (a testi, kvaliteta materiala, cinkano, barvano, itd)? Skladno z navodili proizvajalca.
- kaj je zajeto v točki navajamo "predelava pripadajočega elektro dela"? To je zelo široka zahteva? Prosimo za detajlno obrazložitev. Da se iz obstoječega stanja izvede elektro priklop nove vitle.

Lep pozdrav.Datum objave: 21.04.2021   12:05
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Naročnika prosim, da posreduje izračun obremenitve vitla za 3200kg kot navaja?

Hval in lep pozdrav

ODGOVOR

Spoštovani!

Gre za podatek s katerim naročnik ne razpolaga in ga po mnenju naročnika pozna vsak usposobljeni dobavitelj tovrstne opreme.

Lep pozdrav.
Datum objave: 21.04.2021   12:07
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Prosimo vas za spremembo referenc:
Višina dviga 70 m ali več, nosilnost 2,5T ali več in hitrost 2,7/16 m/min., ali več

ODGOVOR

Spoštovani,

naročnik vas obvešča, da dopušča v okviru referenčne zahteve 70 ali več metrov dvižne višine (višine dviga). V ostalem delu referenčna zahteva ostane nespremenjena. Naročnik s tem odgovorom hkrati spreminja razpisno dokumentacijo v tem delu.

Lep pozdrav.

Datum objave: 21.04.2021   12:07
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

ali zadostuje referenca za enako dvigalo kot ga potrebujete, le da je pri referenčnem dvigalu višina dviga 81 m in nosilnost 2,5 toni?

S spoštovanjem!

ODGOVOR

Spoštovani,

naročnik vas obvešča, da dopušča v okviru referenčne zahteve 70 ali več metrov dvižne višine (višine dviga). V ostalem delu referenčna zahteva ostane nespremenjena. Naročnik s tem odgovorom hkrati spreminja razpisno dokumentacijo v tem delu.

Lep pozdrav.


Datum objave: 21.04.2021   17:39
VPRAŠANJE
Spoštovani,

po pregledu odgovorom ugotavljamo da kot naročnik dajete zelo splošne odgovore. Prosimo vas, da za predmetno dobavo opreme specificirate točne standarde in trenutno zakonodajo ki je trenutno v veljavi v državi Slovenije, na katero se moramo kot ponudnik "nasloniti" v nasprotnem bomo uporabili vsa pravna sredstva v izogib vsem nepravilnostim pri izbiri ponudnikov.

Prosimo tudi za vso dokumentacijo (testi, meritve, izračuni) da jo posredujete na portalu, katera je izhodišče za pripravo ustrezne ponudbo

S spoštovanjem

ODGOVOR

Spoštovani,

Naročnik tekoče odgovarjan na vsa prejeta vprašanja. Naročnik ne razpolaga s testi, izračuni ter ne pozna vse trenutno veljavne zakonodaje in standardov na področju predmeta naročila, zato vam jih ne more sporočiti.
Naročnik pričakuje, da ponudnik, kot proizvajalec ali dobavitelj te opreme pozna področno zakonodajo za opremo, ki jo proizvaja in dobavlja. Naročnik je v tehnični dokumentaciji določil minimalne tehnične zahteve, ki jih ponujeno blago mora izpolnjevati ter zahtevo, da blago mora biti v skladu s slovensko zakonodajo in veljavnimi standardi.
Naročnik prav tako ne omejuje konkurence saj dopušča vse oblike nastopa ponudnika (skupna ponudba, ponudba s podizvajalci ipd.).

Lep pozdrav

Datum objave: 23.04.2021   08:43
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo naročnika, da potrdi, da za tuje podizvajalce ni potrebno prilagai Izjave lastniške strukturre že v sami fazi oddaje ponudbe ampak, da jo mora ponudnik priložiti v primeru uizbora.

Hvala za razumevanje.ODGOVOR

Spoštovani,

kot je razvidno iz splošnega dela razpisne dokumentacije, točka 8.1.2., podpisan obrazec Izjavo o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika predložijo, v fazi oddaje ponudbene dokumentacije, ponudnik in/ali soponudnik, podizvajalci, pri čemer bo naročnik zahteval pojasnilo oz. dopolnitev le te pred podpisom pogodbe v skladu z ZINTPK.

Lep pozdrav.


Datum objave: 26.04.2021   06:25
VPRAŠANJE
Spoštovani,

opozarjamo Naročnika, da predmetno naročilo ni v skladu z ZJN ter da ima določen ponudnik identično dvigalo na lastnih straneh z enakimi karakteristikami.

Zaradi tega prosimo, da Naročnik ponovno pretehta o pravilnosti predmetnega Naročila, predvsem pa omogoči tudi drugim ponudnikom možnost konkuriranja.

S spoštovanjem

ODGOVOR

Spoštovani,

predmetno javno naročilo je v skladu z ZJN-3 in je pripravljeno skladno z načelom zagotavljanja konkurence med ponudniki.

Lep pozdrav

Datum objave: 26.04.2021   06:28
VPRAŠANJE
Spoštovani,

ponovno vas naprošamo, da za predmetno naročilo točno navedete pravilnike, zakone, normative, katere moramo kot ponudnik upoštevati in se ne sklicujte da moramo kot ponudnik poznati in jih upoštevati.

Kot Naročnik posredujte jasna navodila in ne zavajajte z dvoumnimi odgovori in sklicevanjem na druge osebe.

S spoštovanjem

ODGOVOR

Spoštovani,

naročnik ne pozna veljavnih standardov in relevantne zakonodaje za predmetno javno naročilo in pričakuje, da ima to znanje ponudnik kot strokovnjak na tem področju.

Lep pozdrav