Dosje javnega naročila 001985/2021
Naročnik: MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana
: A-80/21; Izdelava nateč. rešitve in proj. dokum. IDP, DGD in PZI za most čez Krko od km 6+600 do km 7+100, 1. faza Z obvo. NM (od Brezij do Regrških Košenic)
ZJN-3: Odprti postopek

JN001985/2021-I01 - Obvestilo o natečaju (EU 12 - SL), objavljeno dne 01.04.2021
JN001985/2021-J01 - Rezultati natečaja (EU 13 - SL), objavljeno dne 06.04.2021
Zahtevek za revizijo

    JN001985/2021-I01 Obvestilo o natečaju (EU 12 - SL) 2021/S 065-168182
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik/naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Anita Bavdek
jn.drsi@gov.si
+386 014788034

Internetni naslovi
http://www.dc.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://portal.drsc.si/dcjn/narocila/2431-21-000523/narocilo.html

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: A-80/21; Izdelava nateč. rešitve in proj. dokum. IDP, DGD in PZI za most čez Krko od km 6+600 do km 7+100, 1. faza Z obvo. NM (od Brezij do Regrških Košenic)
Referenčna številka dokumenta: 43001-130/2021
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71200000
II.2 Opis
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71200000
II.2.4 Opis javnega naročila
Izdelava nateč. rešitve in proj. dokum. IDP, DGD in PZI za most čez Krko od km 6+600 do km 7+100, 1. faza Z obvo. NM (od Brezij do Regrških Košenic)
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.10 Merila za izbor udeležencev


III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.2 Vrsta natečaja
Odprti postopek
IV.1.7 Imena že izbranih udeležencev
IV.1.9 Merila za ocenjevanje projektov
Kot je navedeno v razpisni dokumentaciji na Naročnikovi spletni strani.
IV.2.2 Rok za prejem projektov ali prijav za sodelovanje
03.06.2021   10:00
IV.2.3 Datum pošiljanja povabil k udeležbi izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se pripravijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.3 Nagrade in žirija
IV.3.1 Informacije o nagradah
Podeljene bodo nagrade:Da

Število in vrednost podeljenih nagrad:
Kot je navedeno v razpisni dokumentaciji na Naročnikovi spletni strani.
IV.3.2 Podatki o izplačilih za vse udeležence

IV.3.3 Naročila po natečaju
Naročilo storitev na podlagi natečaja bo dodeljeno zmagovalcu ali zmagovalcem natečaja: Ne
IV.3.4 Odločitev žirije
Odločitev žirije je za naročnika zavezujoča: Ne
IV.3.5 Imena izbranih članov žirije


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 20.05.2021   12:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
31.03.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 07.04.2021   14:02
VPRAŠANJE
Opozoriti vas moramo, da natečajne podloge med sabo niso usklajene. Gre za območje, kjer se naj ne bi postavljale podpore mostu, označena na podlogi C8 (situacija s prikazom omejitve) in podlogi C9 (prečni prerez Krke na lokaciji mostu). Odstopanja so precejšnja, saj se lokacije omejitev nahajajo na povsem različnih mestih. Na levem bregu je razlika v lokacijah omejitev okoli 46 m. Natančne lokacije omejitev na levem bregu so:
Po situaciji (C8) : od km 6.7+89.70 do km 6.8+11.38 (v širini 21,68)
Po profilu (C9): od km 6.7+43.26 do km 6.7+63.26 (v širini 20 m)
Razlika je verjetno nastala, ker je v situaciji C8 za lokacijo omejitev upoštevan rob struge pri vodostaju v času geodetskega posnetka, na profilu C9 pa lokacijo določa rob visokih vod Q100. Razlika med lokacijami teh omejitev na desnem bregu, zaradi bolj strme brežine, je manjša, slabih 5 m.
Prosimo za medsebojno uskladitev podlog C8 in C9.

ODGOVOR
Postopek naročila je bil prekinjen. Številka objave JN001985/2021-J01 z dne 6.4.2021.
Naročnik bo objavil novo javno naročilo.
Datum objave: 07.04.2021   14:02
VPRAŠANJE
V natečajni nalogi je navedeno, da se premostitev Krke lahko izvede z maksimalno dvema podporama v strugi. Prav tako je navedeno, da podpore ne smejo biti v obvodnem pasu, na levem bregu v širini 20 m, na desnem bregu pa v širini ca 33 m. Omejitev po principu +/-10 m od vodnega roba, sproži vprašanje pri katerem vodostaju. Če predvidimo, da določimo obvodni pas pri nizkem vodostaju z 10 m v strugo, pri visokem pa 10 m v brežino, pridemo na desnem bregu do 68 m širokega območja brez podpor. Na tak način pridemo do absurdnih zahtev, da premoščamo obvodne pasove, medtem ko v reki sami lahko gradimo podpore. To je skregano z osnovnimi principi mostogradnje, ki so znani že tisočletja. To je poenostavljeno, po suhem z malimi koraki, po vodi pa z velikimi.
Zato sprašujemo, kakšna je strokovna utemeljitev podanih omejitev lokacije mostnih podpor?

ODGOVOR
Postopek naročila je bil prekinjen. Številka objave JN001985/2021-J01 z dne 6.4.2021.
Naročnik bo objavil novo javno naročilo.
Datum objave: 07.04.2021   14:02
VPRAŠANJE
Lokacija razširitve ceste v podanih podlogah niso usklajene. V situaciji (C8) je razširitev predvidena od km 6.9+23.35 do km 7.0+03.35, medtem ko je v tabelaričnem delu profila (C9) le-to predvideno od km 6.9+00.00 do 6.9+50.00.
Prosimo za uskladitev podlog.

ODGOVOR
Postopek naročila je bil prekinjen. Številka objave JN001985/2021-J01 z dne 6.4.2021.
Naročnik bo objavil novo javno naročilo.