Dosje javnega naročila 002016/2021
Naročnik: MINISTRSTVO ZA OBRAMBO REPUBLIKE SLOVENIJE, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana
Blago: NAKUP VILIČARJEV, DELOVNIH STROJEV IN DVIGAL
ZJN-3: Odprti postopek

JN002016/2021-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 01.04.2021
Zahtevek za revizijo

    JN002016/2021-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2021/S 065-163887
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO REPUBLIKE SLOVENIJE
Vojkova cesta 55
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
javna_narocila@mors.si
bogdan.zupan@mors.si
+386 14712184
+396 14712978

Internetni naslovi
http://www.mors.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Dostop do razpisne dokumentacije je omejen. Nadaljnje informacije so na voljo na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/392868/RD_MORS_66-2021-ODP.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=1097
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Obramba


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: NAKUP VILIČARJEV, DELOVNIH STROJEV IN DVIGAL
Referenčna številka dokumenta: MORS 66/2021-ODP
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
42415000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Naroča se delovne stroje, viličarje
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za največje število sklopov: 4
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: NAKUP VILIČARJEV
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
42415000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
NAKUP VILIČARJEV
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 3
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: NAKUP DELOVNEGA STROJA
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34144700
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
NAKUP DELOVNEGA STROJA
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 3
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: NAKUP TRAKTORJEV
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
16700000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
NAKUP TRAKTORJEV
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 3
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: NAKUP DVIGAL
Številka sklopa: 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
42140000
42414000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
NAKUP DVIGAL
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 3
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
V skladu z razpisno dikumentacijo
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
V skladu z razpisno dokumentacijo

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
10.05.2021   12:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 10.05.2021   13:00
Kraj: Ljubljana


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 23.04.2021   12:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO REPUBLIKE SLOVENIJE
Vojkova cesta 55
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
31.03.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 21.04.2021   12:00
Zadeva: ODGOVORI NA VPRAŠANJA
Zveza: JN002016/2021-B01 JN MORS 66/2021-ODP, NAKUP VILIČARJEV, DELOVNIH STROJEV IN DVIGAL, datum objave: 01.04.20211. Datum prejema: 19.04.2021 12:04

Ali se lahko na razpis prijavimo s ponudbo enega samega viličarja iz SKLOPA 1 (razpisani so 4 viličarji)?

ODGOVOR: Pri SKLOPU 1 in 4. je v skladu z razpisno dokumentacijo možna oddaja naročila po posameznih pozicijah naročila.

2. Datum prejema: 16.04.2021 09:16
Spoštovani.

Zanima nas ali vam lahko ponudimo stroj z okoljsko normo TIER 3 (ob nespremenjeni moči), saj le-ta nima sistema AdBlue v kombinaciji s SCR katalitičnim pretvornikom ter DP Filtra.

Posledično so stroški vzdrževanja nižji in kar je morda še bolj pomembno glede na namen, kateremu bo služil stroj, stroj bo zaneslivejši.

Za odgovor se že vnaprej zahvaljujemo.

ODGOVOR:
Ne. Odstopanje tehničnih zahtev dizelskega motorja kombiniranega delovnega stroja rovokopača glede izpolnjevanja zahtevanega evropskega emisijskega standarda (minimalno EURO IV), na nižjo stopnjo (EURO III), ni dopustno. Zahteva naročnika je dizelski motor z zagotovljenim evropskim emisijskim standardom - minimalno EURO IV in je tako dovoljeno odstopanje le na višjo stopnjo evropskega emisijskega standarda (EURO V oz. EURO VI) oziroma zagotavljanje višje okoljske norme.

Naročnik z nabavo kombiniranega delovnega stroja z dizelskim motorjem, ki zagotavlja višjo okoljsko normo (minimalno EURO IV) in je tako manj obremenjujoč za okolje, želi delovati okoljsko zavedno in z znižanjem emisij pripomoči k čistejšemu in bolj zdravemu okolju.

3. Datum prejema: 13.04.2021 12:27

Pozdravljeni,

Ali se lahko odda ponudbo le za posamezne artikle v SKLOP 1: NAKUP VILIČARJEV? Npr. da se odda ponudbo le za VILIČAR - 2,5 T in VILIČAR 3 T?

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR: Pri SKLOPU 1 in 4. je v skladu z razpisno dokumentacijo možna oddaja naročila po posameznih pozicijah naročila.

4. Datum prejema: 07.04.2021 18:16
Pozdravljeni,

Prosim za dodatna pojasnila pri sklopu 1.4 Oprtni viličar in sicer:
Vprašanje:
- obračalni radius: maksimalno 2.400 mm (od stene do stene); ali je dopustno odstopanje +-10%, ali največ 2.640 mm?

ODGOVOR:
Ne, ni dopustno odstopanje +- 10%, ali največ 2.640 mm. Zahteva je, da je obračalni radius viličarja maksimalno 2.400 mm (od stene do stene).

Vprašanje:
- dimenzije (maksimalno): dolžina: 2.400 mm; višina: 2.560; širina: 2.480 mm; je dolžina stroja mišljena z vilicami ali brez njih (so lahko različne dolžine), ker pri naslednji točki zahtevate dolžino vilic od 1.500-1650 mm? Če je mišljeno z vilicami, ali lahko odstopa +- 10% torej maksimalno dolžina do 2.640 mm?

ODGOVOR:
Zahtevane maksimalne dimenzije viličarja dolžina 2.400 mm, višina 2.560 mm in širina 2.480 mm, so dimenzije viličarja brez vilic.

Vprašanje:
- vilice: jeklene; dolžine: 1.500-1.650 mm, širine: 100-120 mm, višine: 40-50 mm; standardne dimenzije vilic za euro palete so ali 1.150 ali 1.200 mm, za daljše palete/tovore pa se vedno uporabljajo podaljški vilic (z dolgimi vilicami je viličar manj okreten pri standardnih tovorih, za daljše tovore pa se natakne podaljške vilic, kar je lažje kot pa menjati vilice)

ODGOVOR:
Zahtevane so dimenzije vilic dolžine 1.500-1.650 mm, širine 100-120 mm in višine 40-50 mm.

Vprašanje:
- previs viličarja: maksimalno 1.350 mm; Kaj točno to pomeni? Ali je to dimenzija, ko se viličar naloži na kamion in je kamion zaradi tega 1.350 mm daljši?

ODGOVOR:
Da. Podana zahteva maksimalnega previsa viličarja 1.350 mm je maksimalna zunanja dimenzija naloženega viličarja na tovorno vozilo oz. za to dimenzijo (maksimalno 1.350 mm) je tovorno vozilo posledično daljše.

Vprašanje:
- moč motorja: minimalno 33 kW po DIN 70020; moč motorja je glede na današnje standarde in učinkovitost motorjev kot pogonske tehnike pretirana, moči motorja za take viličarje so od 18 do 28 Kw.

ODGOVOR:
Zahtevana moč motorja viličarja je minimalno 33 kW po DIN 70020.

Vprašanje:
- vožnja: 3 hidrostatska pogonska kolesa (3 x 3); ali to pomeni, da so tri pogonska kolesa (vsako kolo ima svoj pogon-hidromotor) ali to pomeni, da so 3 zavirana kolesa ali so to tri volanska (vrtljiva) kolesa?

ODGOVOR:
Zahteva je, da so vsa tri (3) kolesa hidrostatsko pogonska (3 x 3) oziroma to pomeni, da ima vsako kolo svoj pogon-hidromotor.

Vprašanje:
- kolesa: 3 pogonska kolesa; enako vprašanje kot zgoraj ali so mišljena tri volanska kolesa ?!

ODGOVOR:
Zahteva je, da je krmiljeno oz. volansko zadnje kolo. Prav tako je dopustno, da so vsa tri kolesa krmiljena oz. volanska.

Vprašanje:
- pnevmatike: spredaj in zadaj 26 x 12.00-12/8 oz. 27 x 10 -12 (traktorski terenski profil); ali so dovoljena vsa kolesa enakih dimenzij in sicer 3x 27x10-12 ?

ODGOVOR:
Da. Dovoljene so pnevmatike dimenzij 3 x (26 x 12.00-12/8) (spredaj in zadaj) oziroma dimenzij 3 x (27 x 10 -12) (spredaj in zadaj). Profil pnevmatik je traktorski-terenski.

Vprašanje:
- 1 x modra LED bliskavica na varnostnem loku/kabini; ali pomeni modra LED bliskavica dejansko bliskavico ali modro LED točkovno luč za varnost?

ODGOVOR:
Modra LED bliskavica na varnostnem loku/kabini pomeni dejansko bliskavico oz. utripajočo signalno modro LED luč.

Hvala za odgovore in lep pozdrav.

5. Datum prejema: 06.04.2021 13:45
Vprašanja za SKLOP 1 - NAKUP VILIČARJEV

1.2 VILIČAR 3t
- ali so lahko prednje gume dim. 28x9-15, zadnje pa 6.50-10?
ODGOVOR: DA, lahko so tudi te dimenzija, morajo pa biti polne in super elastične.

-ali je lahko prosti dvig 135 mm
ODGOVOR: Naročnik zahteva prosti dvig 150mm ali več.

1.3 VILIČAR 5t
-ali je lahko nosilnost 4990 kg pri 500 mm
ODGOVOR: DA

-ali je lahko poraba 4,7 l/h
ODGOVOR: DA

-ali je lahko pogon hidrodinamični
ODGOVOR: NE, hidrostatičnI mora biti zaradi varnosti, pri tem se sam zaustavi ko ni pritiska na pogonsko ročico.

-ali so lahko zadnje gume 7.00-12-14PR
ODGOVOR: DA, lahko so tudi te dimenzija, morajo pa biti polne in super elastične.

-ali je lahko višina strehe 2700 mm
ODGOVOR: NE, višina strehe do 2500 mm zaradi višine vhodov v objekt.

-ali je lahko bočni pomik s pozicionerjem obešen na nosilec (ni integriran)
ODGOVOR: DA

-ali je lahko prosti dvig 110 mm?
ODGOVOR: Prosti dvig mora biti 150mm ali več.


Datum objave: 22.04.2021   11:30
Naročnik je dne 21.4.2021 na portalu JN objavil odgovore na vprašanja. S to objavo naročnik popravlja svoj odgovor na zastavljeno vprašanje.

1. Datum prejema: 07.04.2021 18:16


Vprašanje:
- moč motorja: minimalno 33 kW po DIN 70020; moč motorja je glede na današnje standarde in učinkovitost motorjev kot pogonske tehnike pretirana, moči motorja za take viličarje so od 18 do 28 Kw.

ODGOVOR:
Ponudnik lahko ponudi tudi motor z minimalno močjo 18 kW, brez filtra trdih delcev ali s filtrom trdih delcev v skladu z veljavnimi EU emisijskimi standardi na dan predaje oprtnega viličarja ter ustreznim navorom, ki zagotavlja delovanje oprtnega viličarja v skladu s tehničnimi zahtevami, brez kakršnihkoli omejitev pri njegovi uporabi.
V kolikor ponujen motor oprtnega viličarja vsebuje filter trdih delcev, se mora regeneracija filtra trdih delcev izvršiti samodejno v delovnem procesu uporabe oprtnega viličarja, brez izgube dodatnega časa za regeneracijo filtra trdih delcev.Datum objave: 23.04.2021   09:23
Zadeva: ODGOVORI NA VPRAŠANJA
Zveza: JN002016/2021-B01 JN MORS 66/2021-ODP, NAKUP VILIČARJEV, DELOVNIH STROJEV IN DVIGAL, datum objave: 01.04.2021


1. VPRAŠANJE, ODDANO dne 21.4.2021, 13,57
Vezano na zahtevane reference, za SKLOP 3: NAKUP TRAKTORJEV S PRIKLJUČKI nas zanima ali bodo kot veljavne reference upoštevane tudi reference iz leta 2021?

Vnaprej hvala za odgovor.

ODGOVOR:
DA, lahko ponudite tudi reference izdane v letu 2021.

2. VPRAŠANJE, ODDANO dne 21.4.2021, 13,10

Vprašanje:
Glede na to, da v tehničnih zahtevah razpisne dokumentacije med drugim podana tudi zahteva glede maksimalnega previsa oprtnega viličarja (previs viličarja: maksimalno 1.350 mm), ali to pomeni, da mora biti ponujen oprtni viličar opremljen z vsemi potrebnimi elementi za namestitev na tovorno ali priklopno vozilo?

ODGOVOR:
Da. Ponudnik mora ponuditi izvedbo oprtnega viličarja, ki ustreza navedenemu načinu uporabe oprtnega viličarja, to je z vsemi pripadajočimi elementi, ki omogočajo mehansko namestitev oprtnega viličarja na tovorno ali priklopno vozilo in njegovo varovanje brez dodatne priprave ter ostalo opremo, da oprtni viličar, kadar je nameščen na tovornem ali priklopnem vozilu, ustreza vsem homologacijskim in cestnoprometnim predpisom ter ostalim tehničnim zahtevam razpisnih pogojev.