Dosje javnega naročila 001946/2021
Naročnik: JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., Verovškova ulica 62, 1000 Ljubljana
Storitve: JPE-SPV-70/21 - Zamenjava 0,4KV frekvenčnega pretvornika (500KW) elektro motorja črpalke hladilne vode (ČHV1) po sklopih
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 45.316,90 EUR

JN001946/2021-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 31.03.2021
JN001946/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 12.04.2021
JN001946/2021-ODL01P1 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 13.04.2021
JN001946/2021-ODL01P2 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 18.05.2021
JN001946/2021-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 15.06.2021
JN001946/2021-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 15.06.2021
Zahtevek za revizijo

    JN001946/2021-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: infrastrukturnem področju
I.1 Ime in naslovi
JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.
Verovškova ulica 62
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Služba za javna naročila, Loti Windschnurer
loti.windschnurer@jhl.si
+386 14740855
+386 14740880

Internetni naslovi
http://www.jhl.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.jhl.si/javna-narocila-iz-podjetij
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=1114
I.6 Glavna področja dejavnosti
Proizvodnja, prenos ali distribucija plina in toplote


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: JPE-SPV-70/21 - Zamenjava 0,4KV frekvenčnega pretvornika (500KW) elektro motorja črpalke hladilne vode (ČHV1) po sklopih
Referenčna številka dokumenta: JPE-SPV-70/21
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
51100000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Zamenjava 0,4KV frekvenčnega pretvornika (500KW) elektro motorja črpalke hladilne vode (ČHV1) po naslednjih sklopih:
1. sklop: Dobava in montaža frekvenčnega pretvornika ČHV1
2. sklop: Dobava materiala, montaža in vzpostavitev komunikacije s frekvenčnim pretvornikom
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Dobava in montaža frekvenčnega pretvornika ČHV1
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
51100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Toplarniška ulica 19, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava in montaža frekvenčnega pretvornika ČHV1
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 3
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V primeru, da se bo zaradi spremenjenih obratovalnih potreb naročnika, čas pogodbenih del spremenil, se bo posledično spremenil tudi čas oziroma rok za izvedbo pogodbenih del, naročnik pa bo o nastali spremembi pravočasno obvestil izvajalca. Izvajalec se strinja, da bo v spremenjenem časovnem obdobju na razpolago naročniku.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Dobava materiala, montaža in vzpostavitev komunikacije s frekvenčnim pretvornikom
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
51100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava materiala, montaža in vzpostavitev komunikacije s frekvenčnim pretvornikom
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 3
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V primeru, da se bo zaradi spremenjenih obratovalnih potreb naročnika ali pri zamudi dobave blaga, čas pogodbenih del spremenil, se bo posledično spremenil tudi čas oziroma rok za izvedbo pogodbenih del, naročnik pa bo o nastali spremembi pravočasno obvestil izvajalca. Izvajalec se strinja, da bo v spremenjenem časovnem obdobju na razpolago naročniku.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Navedeno v razpisni dokumentaciji, ki je na voljo na spletni strani:
http://www.jhl.si/javna-narocila-iz-podjetij


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
22.04.2021   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 10.08.2021
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 22.04.2021   10:15


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 19.04.2021   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
31.03.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 12.04.2021   08:33
POJASNILO 1 K RAZPISNI DOKUMENTACIJI ŠT. JPE-SPV-70/21 Zamenjava 0,4KV frekvenčnega pretvornika (500KW) elektro motorja črpalke hladilne vode (ČHV1) po sklopih


1. Dne 6. 4. 2021 smo prejeli vprašanje potencialnega ponudnika z naslednjo vsebino:
»Spoštovani,
Naročnika prosimo za obrazložitev spodnjega zapisa

II.1.6. Informacija o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: DA
Ponudbo je treba predložiti samo za en sklop.«

Odgovor naročnika na zgornje vprašanje potencialnega ponudnika:
V objavljeni razpisni dokumentaciji ima ponudnik v točki 2.1.1. »Celovitost ponudbe« zapisano sledeče:
Ponudnik lahko odda svojo ponudbo za celotno naročilo ali samo za posamezen sklop, v skladu s tehničnimi ter ostalimi zahtevami naročnika, navedenimi v razpisni dokumentaciji in njenih prilogah. V primeru, da ponudnik ne bo ponudil najmanj celotnega sklopa (vseh zahtevanih postavk v sklopu) bo izločen iz nadaljnje obravnave. (Naročnik torej ne bo upošteval ponudnika, ki bo znotraj posameznega sklopa ponudil zgolj posamezno postavko.) Naročnik bo oddal naročilo in sklenil pogodbo s ponudnikom, ki bo ponudil najnižjo skupno ponudbeno vrednost za posamezni sklop.

Naročnik bo oddal naročilo in sklenil pogodbo s ponudnikom, ki bo ponudil najnižjo skupno ponudbeno vrednost za posamezni sklop.

Naročnik dodaja še dodatno pojasnilo:
Naročnika pri pripravi obrazca NMV1 oz. EU2/EU5 na Portalu javnih naročil nima natančnih navodil. Pri izpolnjevanju obrazcev ga vodi aplikacija, v primeru, da podatki niso pravilno izpolnjeni ali pa podatki manjkajo, uporabnik takega obrazca ne more poslati v objavo. Kadar naročnik oddaja javno naročilo po sklopih, je v navedenih obrazcih dolžan označiti z besedo »DA« in pri tem izpolniti še naslednje podatke:
Ponudbe je treba predložiti za (?)
vse sklope
največje število sklopov:
samo en sklop
Največje število sklopov, ki so lahko oddani enemu ponudniku:
Javni naročnik si pridržuje pravico, da odda naročila, sestavljena iz naslednjih sklopov ali skupin sklopov:

Pri tem izpolnjevanju ima naročnik možnost klikniti na »?«, kjer se izpiše sledeče: (prilagamo print screen).2. Dne 6. 4. 2021 smo prejeli vprašanje potencialnega ponudnika z naslednjo vsebino:
»a. Iz vprašanj je razvidno, da želi naročnik brez ustrezne osnove in strokovnih kriterijev omejiti prosto konkurenco, oziroma pogoje postavlja tako, da so namenjeni favoriziranju določenih ponudnikov, zato postavljamo spodnja vprašanja. Dodatno poudarjamo, da naše trditve potrjuje tudi različni datum veljavnosti referenc za 1. In 2. Sklop.

Vezano na zahtevane reference za 1. Sklop:

b. Zakaj zahtevate dve referenci za vgradnjo FP and 450kW? Vgradnja (ter parametrizacija) PF and 450KW se po ničemer ne razlikuje od vgradnje FP manjših moči (ali večjih), posebej če gre za krmiljenje podobnega bremena (v tem primeru črpalke). Predlagamo, da se zahteva spremeni: dobava in vgradnja ter parametrizacija FP za črpalko.

c. Zahteva po vzdrževanju frekvenčnega pretvornika je neprimerna in nepojasnjena. Prvič: frekvenčni pretvorniki ne potrebujejo posebej zahtevnega vzdrževanja. Drugič: vzdrževanje ni pojasnjeno: gre za vzdrževanje na nivoju sistema ali za vzdrževanje na nivoju samega FP (primer: zamenjava kondenzatorjev, ko je to optimalno). Predlagamo, da se to zahtevo umakne.

Vezano na zahtevane reference za 2. Sklop:

d. Pričakujemo vaš pojasnilo zakaj je omenjeno krmiljenje možno izvesti samo s krmiljem točno določenega proizvajalca. Dodatno pričakujemo pojasnilo kaj pomeni to, da je inženir pooblaščen od koga, skladno s katerim zakonom, za kakšne namene?

e. Glede na to, da zahtevate, da je v eni osebi pooblaščeni inženir, ki je hkrati projektiral in kod vodja del izvedel in rekonstruiral sistem vodenje, poleg tega pa zahtevate Simatic PCS7 točno določene verzije, vse to pa za črpališča vode z instalirano močjo črpalke 1MW ali več, predlagamo, da raje napišete kar ime in priimek ustrezne osebe, hkrati pa pojasnite zakaj zahtevate reference vezane na krmiljenje 1MW črpalke, ko pa naročate frekvenčnik za 450KW črpalko.

f. Vezano na zahtevano potrdilo/pooblastilo proizvajalca:
Prosimo, da pojasnite katera in kakšen nivo znanja pričakujete, da bo zahtevano potrdilo izkazovalo. To je potrebno tudi v povezavi s točko 1.)

g. Dodatno prosimo, da pojasnite koga in za kaj naj bi proizvajalec pooblastil (glede na to, da zahtevate potrdilo/pooblastilo).«

Odgovor naročnika na zgornje vprašanje potencialnega ponudnika:
a. Naročnikov namen ni omejevanje in favoriziranje proste konkurence ampak pridobiti usposobljenega izvajalca s potrebnimi izkušnjami na področju vgrajevanja frekvenčnih pretvornikov večjih moči. Naročnik za oba sklopa zahteva reference iz enakega obdobja veljavnosti t.j. od 1.1.2017 do datuma oddane ponudbe.
Vezano na zahtevane reference za 1. Sklop:
b. Naročnik je mnenja, da je vgradnja frekvenčnega pretvornika večjih moči zahtevnejša za vgradnjo (vmeščanje) v prostor z vsemi priporočili proizvajalca ter energetsko povezovanje v sistem. Naročnik želi, da ima izvajalec, kateri bo vgradil napravo, izkušnje z vgrajevanjem frekvenčnih pretvornikov enakih oz. večjih moči nad 450kW.
c. Glede na dolgoletne izkušnje frekvenčni pretvorniki kateri obratujejo 365 dni v letu in so vitalnega pomena za nemoteno obratovanje naših naprav potrebujejo redne vzdrževalne cikle tako preventivne kot servisne po navodilih proizvajalca.

Zahtevana referenca za vzdrževanje je zahtevana v smislu puščanja naprave v pogon (prvo obratovanje), uspešno morebitno odpravo napak med poskusnim obratovanjem in nato skozi celotni garancijski rok.

Vezano na zahtevane reference za 2. Sklop:
d. Kot v razpisu podrobno piše, bo krmiljenje izvedeno z obstoječim sistemom vodenja, saj gre samo za zamenjavo obstoječega frekvenčnega pretvornika v obstoječem sistemu vodenja; sistem vodenja se ne spreminja. Naziv pooblaščeni inženir je zahtevan za projektanta, skladno s pogoji po ZAID/GZ.

e. Naročnik pri 2. sklopu spreminja točko 2.2.6. »Strokovna sposobnost«, ki se na novo glasi:
Ponudnik ali skupina ponudnikov v okviru skupne ponudbe mora za sklop na katerega se prijavlja razpolagati z ustreznimi kadrom, ki so izkušeni, strokovno usposobljeni in sposobni izvesti predmet javnega naročila.

Ponudnik mora za izvedbo del zagotoviti najmanj:
- 1 (enega) delavca ELEKTRO STROKE, ki izpolnjuje pogoje za pooblaščenega inženirja po GZ/ZAID in ima znanje s področja projektiranja za črpališče vode z inštalirano močjo črpalk 1 MW ali več. Delavec mora imeti najmanj 1 (eno) osebno referenco, s katero dokazuje, da je v letih od 1. 1. 2017 do datuma oddane ponudbe kot projektant izdelal tehnično dokumentacijo za izgradnjo novega ali rekonstrukcijo starega črpališča vode s skupno inštalirano močjo črpalk 1 MW ali več na objektih navedenih v Prilogi 6b. (Priloga 7b-1).
- 1 (enega) delavca ELEKTRO STROKE, ki izpolnjuje pogoje za vodjo del na delovišču in ima znanje s področja vodenja del ali rekonstruiranja sistema vodenja (Siemens Simatic PCS7 ver. 8.0 ali višja) za črpališče vode s skupno inštalirano močjo črpalk 1 MW ali več.

Ponudnik mora k ponudbi predložiti:
- izpolnjen obrazec »Strokovna sposobnost«, ki se nahaja v Prilogi 7b,
- potrdilo investitorja referenčnega objekta (Priloga 7b-1).

Ponudnik izkaže izpolnjevanje te zahteve s predložitvijo priloge A ter s predložitvijo vseh zahtevanih dokazil. Naročnik je upravičen pred sprejemom odločitve o izbiri ponudnika opraviti poizvedbe o navedenih referencah (Priloga 7b-1), kar vsebuje tudi vpogled v originalno dokumentacijo za navedena referenčna dela ter eventualne oglede izvedenih del na mestu oz. lokaciji izvedbe. Če navedene reference ne izkazujejo resničnega stanja jih naročnik ne bo upošteval.

Pogoj za pooblaščenega inženirja mora izpolniti ponudnik sam ali skupina ponudnikov v okviru skupne ponudbe. Ponudnik se z oddajo ponudbe zavezuje, da bosta pooblaščeni inženir in vodja del na delovišču, tudi neposredno zadolžena za izdelavo projektne dokumentacije in vodenje izvedbe na predmetnem razpisu. Vodja del mora biti v času izvajanja del dnevno prisoten na delovišču.

Ponudnik se z oddajo ponudbe zavezuje, da bodo v prilogi 7b navedeni delavci tudi dejansko prisotni pri izvedbi storitev na predmetnem razpisu. Naročnik dopušča možnost menjave delavca v času izvedbe storitev na predmetnem razpisu samo v primeru višje sile (npr. bolezen ali smrt delavca). V tem primeru mora ponudnik za novega delavca priložiti ustrezno dokazila, ki so po vsebini enaka kot jih naročnik zahteva za delavca.

Ta pogoj lahko izpolni ponudnik sam ali skupina ponudnikov v okviru skupne ponudbe ali s prijavljenimi podizvajalci ali s prijavljenimi subjekti, katerih zmogljivosti uporablja ponudnik.

Naročnik objavlja popravljena obrazca Priloga 7b in Priloga 7b-1

Naročnik objavlja tudi popravljeno točko 2.2.1. »Izbira ponudnika in merila«, ki se na novo glasi:

Naročnik bo za 2. sklop izbral ponudbo najugodnejšega ponudnika glede na ugodnosti po spodaj navedenih merilih, v kolikor bo ponudba vsebovala vse s to razpisno dokumentacijo določene zahteve in pogoje naročnika in bo po izvedenih pogajanjih cenovno sprejemljiva.

Ocenjevanje ponudb ponudnikov bo izhajalo iz merila ekonomsko najugodnejše ponudbe ter se bo izvedlo na podlagi naslednjih elementov/meril:
Merilo Največje možno skupno število točk
Skupna ponudbena vrednost (po izvedenih pogajanjih) brez DDV (T1.1.) 90
Dodatna osebna referenca pooblaščenega inženirja (T1.2.) 10
Skupaj 100

Najvišje možno skupno število točk znaša 100 točk in predstavlja seštevek merila »Skupna ponudbena vrednost (po izvedenih pogajanjih) brez DDV« in merila »Dodatna osebna referenca pooblaščenega inženirja«. Izbran bo ponudnik, ki bo prejel večje skupno število točk. V primeru, da dva ali več ponudnika/ov dosežeta/jo enako najvišje skupno število točk, bo izbrana ponudba ponudnika, ki je ponudil najnižjo ponudbeno vrednost. V primeru, da je pri ponudnikih z enakim najvišjim številom točk enaka tudi ponudbena vrednost, bo izbrana ponudba, ki je bila prej oddana v informacijski sistem e-JN.

Obe merili sta navedeni v ponudbi ponudnika (Priloga 2).

A. Skupna ponudbena vrednost (po izvedenih pogajanjih) brez DDV (T1.1.)

Točke določimo po naslednji formuli:
število točk = T1.1. = 90 x (Cmin/Cponudnika),

Cmin najnižja ponujena cena izmed vseh ponudb po izvedenih pogajanjih
Cponudnika ponujena cena po izvedenih pogajanjih
90 = najvišje možno število točk.

B. Dodatna osebna referenca pooblaščenega inženirja (T1.2.)

Pri merilu se vrednotijo osebne reference pooblaščenega inženirja, kot sledi:

V Prilogi 7b navedeni pooblaščeni inženir mora izkazati, da je v letih od 1. 1. 2017 do datuma oddane ponudbe kot projektant izdelal tehnično dokumentacijo za izgradnjo novega ali rekonstrukcijo starega črpališča vode z inštalirano močjo črpalk 1 MW ali več. Upoštevale se bodo samo reference, katerih pogodba oz. objekt je zaključen in je v funkcionalnem obratovanju.

Za dokazovanje izpolnjevanja referenčnih del po merilu mora ponudnik za pooblaščenega inženirja priložiti potrdilo investitorja referenčnega objekta na obrazcu Priloga 7b-1. Naročnik je upravičen pred sprejemom odločitve o izbiri ponudnika opraviti poizvedbe o navedenih dodatnih referencah, kar vsebuje tudi vpogled v originalno dokumentacijo za navedena referenčna dela ter eventualne oglede izdelanih projektov in izvedenih del na mestu oz. lokaciji izvedbe. Če navedene reference ne izkazujejo resničnega stanja jih naročnik ne bo upošteval.

V skladu z merilom se vrednoti največ dva dodatna referenčna dela pooblaščenega inženirja, pri čemer se za vsako dodatno referenčno delo, ki izpolnjuje pogoj, dodeli 5 točk. Maksimalno število točk za dodatne osebne reference pooblaščenega inženirja je 10 točk.

Točkovala se bodo le dodatna referenčna dela za katera morajo ponudniki priložiti potrdilo investitorja referenčnega objekta na obrazcu Priloga 7b-1. Naročnik ne bo točkoval osebne reference pooblaščenega inženirja, ki je bila upoštevana kot pogoj za sodelovanje točke 2.2.6 Strokovna sposobnost za 2. sklop.

f. Reference so napisane za sistem vodenja črpališča skupne instalirane moči in ne moči ene črpalke. Ker gre za poseg v obstoječem sistemu vodenja, ki ga sestavlja več črpalk, čistilnih strojev in drugih naprav, pričakujemo določene izkušnje kar lahko potrdijo le reference.

g. Naročnik meni, da se vprašanje navezuje na 1. sklop in ne na 2. sklop, kjer naročnik ne zahteva nobenega pooblastila.
Proizvajalec frekvenčnih pretvornikov izda potrdilo firmi (posamezniku) s katerim se dokazuje, da je firma usposobljena (osebje dodatno izšolano in poučeno) za vzdrževanje (servisiranje) frekvenčnih pretvornikov.

3. Dne 6. 4. 2021 smo prejeli vprašanje potencialnega ponudnika z naslednjo vsebino:
»Pozdravljeni!

Vprašanje: ali je možno podaljšati rok izvedbe (točka 2.2.3, rok izvedbe)?

Pojasnilo:
Glede na razpisne pogoje je treba nov frekvenčni pretvornik dostaviti na lokacijo naročnika do 15.06.2021, potem izvesti vsa montažna dela do 30.06.2021 in predvidoma s 01.07.2021 začeti s poskusnim obratovanjem...... . Ocenjujemo, da teh rokov ni mogoče doseči. Ob "idealnem" poteku razpisa realno ni za pričakovati, da bo pogodba z izbranim dobaviteljem podpisana še v aprilu, najhitreje bo v začetku maja. To pomeni, da lahko izbrani ponudnik začne z naročili opreme v prvem tednu maja. Trenutni dobavni roki za tako opremo (frekvenčni pretvorniki moči >=450 kW) se gibljejo nekje med 11 do 12 tednov, zato v razpisu predvidenih rokov ne bo možno doseči.

Najlepša hvala in LP!«

Odgovor naročnika na zgornje vprašanje potencialnega ponudnika:
Naročnik pritrjuje potencialnemu ponudniku, da je dobavni rok daljši kot je zapisan v razpisni dokumentaciji, zato spreminja roke izvedbe kot se na novo glasijo:
Za 1. sklop: Dobava in montaža frekvenčnega pretvornika ČHV1 naročnik spreminja razpisno dokumentacijo v točki 2.2.3. »Rok izvedbe«, ki se na novo glasi:
Ponudnik bo izvedel vsa dela v času od sklenitve pogodbe do 30. 9. 2021. To je tudi skrajni rok za zaključek vseh pogodbenih obveznosti, ko pogodbeni stranki oziroma njuna predstavnika podpišeta zapisnik o izvedenih vseh pogodbenih delih. Rok izvedbe pogodbenih del je bistvena sestavina pogodbe.

Ponudnik bo do 15. 8. 2021 izvedel demontažo starega frekvenčnega pretvornika, poskrbel za odvoz v skladu z določili Uredbe o odpadkih in dobavil nov frekvenčni pretvornik na lokacijo naročnika, kar se ugotovi s podpisom zapisnika o demontaži starega in dobavi novega frekvenčnega pretvornika.

Izvajalec mora izvesti vsa montažna dela do 31. 8. 2021, kar se ugotovi s podpisom zapisnika o montaži nove opreme.

Predvidoma 1. 9. 2021 bo naročnik pričel s poskusnim obratovanjem s kontrolami in meritvami ob prvem zagonu kotla 3, ki bo trajalo štirinajst (14) koledarskih dni. Po uspešno izvedenem poskusnem obratovanju obe pogodbeni stranki oziroma njuna predstavnika podpišeta zapisnik o uspešno izvedenem poskusnem obratovanju.

Najkasneje v roku petih (5) koledarskih dni po uspešno izvedenem poskusnem obratovanju je izvajalec dolžan naročniku dostaviti kompletno tehnično dokumentacijo. Izvajalec mora predati naročniku poročilo v dveh pisnih izvodih in enem izvodu v digitalni obliki CD. Po predaji potrjenega poročila obe pogodbeni stranki oziroma njuna predstavnika podpišeta zapisnik o predaji poročila.

Pogodbena dela se bodo izvajala na lokaciji naročnika Toplarniška ulica 19, 1000 Ljubljana in se bodo štela za pravilno izvršena, ko bo podpisan zapisnik o izvedenih vseh pogodbenih delih s strani obeh pogodbenih strank oz. njunih predstavnikov.

V primeru, da se bo zaradi spremenjenih obratovalnih potreb naročnika, čas pogodbenih del spremenil, se bo posledično spremenil tudi čas oziroma rok za izvedbo pogodbenih del, naročnik pa bo o nastali spremembi pravočasno obvestil izvajalca. Izvajalec se strinja, da bo v spremenjenem časovnem obdobju na razpolago naročniku.

Naročnik ima pravico nadzirati uresničevanje terminskega plana izvajalca.

Za 2. sklop: Dobava in montaža frekvenčnega pretvornika ČHV1 naročnik spreminja razpisno dokumentacijo v točki 2.2.3. »Rok izvedbe«, ki se na novo glasi:
Ponudnik je dolžan izvesti vsa pogodbena dela v času od sklenitve pogodbe do 30. 9. 2021. To je tudi skrajni rok za zaključek vseh pogodbenih obveznosti, ko pogodbeni stranki oziroma njuna predstavnika podpišeta zapisnik o izvedenih vseh pogodbenih delih. Rok izvedbe pogodbenih del je bistvena sestavina pogodbe.

Ponudnik bo moral za naročnika:
- izdelati PZI dokumentacijo za izvedbo posodobitve sistema vodenja najkasneje do 1. 8. 2021, kar se ugotovi s podpisom zapisnika o predaji PZI,
- dostaviti vso opremo na objekt naročnika najkasneje do 15. 8. 2021, kar se ugotovi s podpisom zapisnika o dostavi opreme,
- izvesti montažo, kabliranje, priključitev in parametriranje strojne opreme ter programiranje, preizkušanje in zagon najkasneje do 31. 8. 2021, kar se ugotovi s podpisom zapisnika o končani montaži opreme, programiranju, preizkušanju in zagonu,
- predvidoma 1. 9. 2021 bo naročnik pričel s poskusnim obratovanjem, v času poskusnega obratovanja sistema vodenja, zagona in obratovanja sistema vodenja ČHV, ki bo trajalo štirinajst (14) koledarskih dni, mora izvajalec nastaviti vse regulacije. Po uspešno izvedenem poskusnem obratovanju obe pogodbeni stranki oziroma njuna predstavnika podpišeta zapisnik o uspešno izvedenem poskusnem obratovanju,
- po poskusnem obratovanju predati vso dokumentacijo v skladu s 13. členom pogodbe, predvideno z obsegom storitev, najkasneje do 25. 9. 2021. Po uspešno končanem poskusnem obratovanju, prevzemu posodobljenega sistema vodenja ČHV s strani naročnika in s strani naročnika potrjeni dokumentaciji iz 13. člena pogodbe, pogodbeni stranki oziroma njuna predstavnika podpišeta zapisnik o izvedenih vseh pogodbenih delih, kar je tudi podlaga za izstavitev računa.

Roki, navedeni v posamezni alineji prejšnjega odstavka, so roki zaključka pogodbenih del, navedenih v posamezni alineji.

Pogodbena dela se bodo izvajala na lokaciji naročnika Toplarniška ulica 19, 1000 Ljubljana in se bodo štela za pravilno izvršena, ko bo podpisan zapisnik o izvedenih vseh pogodbenih delih s strani obeh pogodbenih strank oz. njunih predstavnikov.

V primeru, da se bo zaradi spremenjenih obratovalnih potreb naročnika ali pri zamudi dobave blaga, čas pogodbenih del spremenil, se bo posledično spremenil tudi čas oziroma rok za izvedbo pogodbenih del, naročnik pa bo o nastali spremembi pravočasno obvestil izvajalca. Izvajalec se strinja, da bo v spremenjenem časovnem obdobju na razpolago naročniku.

Naročnik ima pravico nadzirati uresničevanje terminskega plana izvajalca.Naročnik bo pri pripravi posamezne pogodbe z izbranim ponudnikom besedilo ustrezno popravil.

Naročnik meni, da objavljeni odgovori niso razlog za podaljšanje roka za ogled objekta ali oddajo ponudbe.

To pojasnilo postane sestavni del razpisne dokumentacije.