Dosje javnega naročila 001951/2021
Naročnik: JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., Verovškova ulica 62, 1000 Ljubljana
Blago: JPE-SPV-92/21 - Zamenjava senzorjev APZ Adicos ter izvedba sistema za nadzor po sklopih
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN001951/2021-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 01.04.2021
JN001951/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 06.05.2021
Zahtevek za revizijo

    JN001951/2021-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: infrastrukturnem področju
I.1 Ime in naslovi
JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.
Verovškova ulica 62
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Služba za javna naročila, Loti Windschnurer
loti.windschnurer@jhl.si
+386 14740855
+386 14740880

Internetni naslovi
http://www.jhl.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.jhl.si/javna-narocila-iz-podjetij
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=1122
I.6 Glavna področja dejavnosti
Proizvodnja, prenos ali distribucija plina in toplote


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: JPE-SPV-92/21 - Zamenjava senzorjev APZ Adicos ter izvedba sistema za nadzor po sklopih
Referenčna številka dokumenta: JPE-SPV-92/21
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
38543000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Zamenjava senzorjev APZ Adicos ter izvedba sistema za nadzor po naslednjih sklopih:
1. sklop: Dobava opreme sistema APZ Adicos
2. sklop: Zamenjava senzorjev APZ Adicos ter izvedba sistema za nadzor
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Dobava opreme sistema APZ Adicos
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
38543000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Toplarniška ulica 19, Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava opreme sistema APZ Adicos
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 35
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Rok dobave blaga se lahko podaljša le v primeru izrednih dogodkov, ki vplivajo na dobavo blaga in ki jih ni bilo mogoče predvideti ob sklenitvi pogodbe oziroma določitvi obsega dobav oziroma jih ni povzročil izvajalec. Podaljšanje roka je možno le s predhodnim pisnim soglasjem naročnika. Za nov rok dobave blaga, pogodbeni stranki skleneta aneks k pogodbi.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Zamenjava senzorjev APZ Adicos ter izvedba sistema za nadzor
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
51100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Toplarniška ulica 19, Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Zamenjava senzorjev APZ Adicos ter izvedba sistema za nadzor
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 4
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Rok za izvedbo pogodbenih del se lahko podaljša le v primeru izrednih dogodkov, ki vplivajo na izvedbo pogodbenih obveznosti in ki jih ni bilo mogoče predvideti ob sklenitvi pogodbe oziroma jih ni povzročil izvajalec. Podaljšanje roka je možno le s predhodnim pisnim soglasjem naročnika. Za nov rok izvedbe pogodbenih del, pogodbeni stranki skleneta aneks k pogodbi.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Navedeno v razpisni dokumentaciji, ki je na voljo na spletni strani:
http://www.jhl.si/javna-narocila-iz-podjetij


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
19.04.2021   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 06.08.2021
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 19.04.2021   10:15


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 14.04.2021   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
31.03.2021