Dosje javnega naročila 001952/2021
Naročnik: PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO MOKRONOG, Florijanska cesta 33, 8230 Mokronog
Blago: Dobava podvozja in izdelava nadgradnje za gasilsko vozilo GVC 24/50
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 242.588,46 EUR

JN001952/2021-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 01.04.2021
JN001952/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 19.05.2021
JN001952/2021-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 30.06.2021
JN001952/2021-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 30.06.2021
Zahtevek za revizijo

    JN001952/2021-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO MOKRONOG
Florijanska cesta 33
8230
SI
Mokronog
Slovenija
Janez Bregant
janez.bregant@gmail.com
+386 41609264
+386 41609264

Internetni naslovi
https://www.facebook.com/pgd.mokronog/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/392920/RD_PGD_Mokronog.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=1123
I.4 Vrsta javnega naročnika
društvo, ki mu občina sofinancira nakup
I.5 Glavna področja dejavnosti
zaščita in reševanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Dobava podvozja in izdelava nadgradnje za gasilsko vozilo GVC 24/50
Referenčna številka dokumenta: JN-1123
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34144210
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je dobava podvozja in izdelava nadgradnje za gasilsko vozilo GVC 24/50, ki ustreza
vsem tehničnim zahtevam iz te razpisne dokumentacije ter tipizacije GZS, ki je veljavna na dan objave razpisa.
Izbrani izvajalec (dobavitelj) bo dobavil podvozje za gasilsko vozilo GVC 24/50, ter izdelal nadgradnjo za
gasilsko vozilo GVC 24/50, skladno s tipizacijo GZS, ter v vozilo vgradil opremo, ki mu jo bo dostavil naročnik
(za to opremo pa bo v nadgradnji izdelal pritrdišča).
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34144210
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
JN-1123
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 11
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Le v primeru višje sile
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
19.04.2021   13:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 19.04.2021   13:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 12.04.2021   13:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
31.03.2021