Dosje javnega naročila 001955/2021
Naročnik: Regionalna razvojna agencija za Podravje - Maribor, Pobreška cesta 20, 2000 Maribor
Storitve: Izdelava celovitega podrobnejšega načrta interpretacije in podrobnejšega načrta interpretacije v informacijskih centrih v sklopu projekta - AKRONIM zaDravo
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 75.554,60 EUR

JN001955/2021-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 01.04.2021
JN001955/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 22.04.2021
JN001955/2021-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 19.08.2021
JN001955/2021-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 19.08.2021
Zahtevek za revizijo

    JN001955/2021-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
Regionalna razvojna agencija za Podravje - Maribor
Pobreška cesta 20
2000
SI
Maribor
Slovenija
Dijana Bestijanić
dijana.bestijanic@rra-podravje.si
+386 23331319
+386 23331310

Internetni naslovi
http://www.rra-podravje.si

OBČINA SREDIŠČE OB DRAVI
Trg talcev 4
2277
SI
Središče ob Dravi
Slovenija
obcina.sredisce.ob.dravi@siol.net
+386 27416610

Internetni naslovi
https://www.sredisce-ob-dravi.si/

Znanstveno-raziskovalno središče Bistra Ptuj
Slovenski trg 6
2250
SI
Ptuj
Slovenija
bistra@bistra.si
+386 27480250

Internetni naslovi
https://bistra.si/

OBČINA STARŠE
Starše 93
2205
SI
Starše
Slovenija
obcina@starse.si
+386 26864800

Internetni naslovi
http://starse.si/

I.2 Skupno javno naročanje
Naročilo vključuje skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/392957/3_RD.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=1135
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalna ali lokalna agencija/urad
I.5 Glavna področja dejavnosti
Okolje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izdelava celovitega podrobnejšega načrta interpretacije in podrobnejšega načrta interpretacije v informacijskih centrih v sklopu projekta - AKRONIM zaDravo
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71242000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je:
- izdelava Celovitega podrobnejšega načrta interpretacije v sklopu projekta zaDravo vključno s projektom za izvedbo (PZI), ki vključuje sedem interpretacijskih točk, štiri interpretacijske poligone in dve učni poti in
- izdelava podrobnejšega načrta interpretacije v informacijskih centrih v sklopu projekta zaDravo vključno s projektom za izvedbo (PZI), ki vključuje tri informacijske centre
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71242000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI032 - Podravska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Območje Natura 2000, Podravje
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je:
- izdelava Celovitega podrobnejšega načrta interpretacije v sklopu projekta zaDravo vključno s projektom za izvedbo (PZI), ki vključuje sedem interpretacijskih točk, štiri interpretacijske poligone in dve učni poti in
- izdelava podrobnejšega načrta interpretacije v informacijskih centrih v sklopu projekta zaDravo vključno s projektom za izvedbo (PZI), ki vključuje tri informacijske centre
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 15.04.2021
Konec: 31.05.2022
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
skladno s pogodbenimi določili in veljavno zakonodajo
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
13.04.2021   11:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 12.07.2021
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 13.04.2021   11:01
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 08.04.2021   11:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
01.04.2021