Dosje javnega naročila 007527/2020
Naročnik: SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. FRANCA DERGANCA Nova Gorica, Ulica padlih borcev 13A, 5290 Šempeter pri Gorici
Blago: Katetri in pripadajoči medicinski pripomočki
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 159.138,88 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN007527/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 03.12.2020
JN007527/2020-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 06.01.2021
JN007527/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 11.03.2021
JN007527/2020-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 01.04.2021
JN007527/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 01.04.2021
JN007527/2020-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 01.04.2021
JN007527/2020-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 01.04.2021
JN007527/2020-Pog04 - Pogodba, objavljeno dne 01.04.2021
JN007527/2020-Pog05 - Pogodba, objavljeno dne 01.04.2021
JN007527/2020-Pog06 - Pogodba, objavljeno dne 01.04.2021
JN007527/2020-Pog07 - Pogodba, objavljeno dne 01.04.2021
JN007527/2020-Pog08 - Pogodba, objavljeno dne 01.04.2021
JN007527/2020-Pog09 - Pogodba, objavljeno dne 01.04.2021
JN007527/2020-Pog10 - Pogodba, objavljeno dne 01.04.2021
JN007527/2020-Pog11 - Pogodba, objavljeno dne 01.04.2021
JN007527/2020-Pog12 - Pogodba, objavljeno dne 01.04.2021
JN007527/2020-X02 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 06.07.2021
JN007527/2020-X03 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 06.10.2021
Zahtevek za revizijo

    JN007527/2020-X01 Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. FRANCA DERGANCA Nova Gorica
Ulica padlih borcev 13A
5290
SI
Šempeter pri Gorici
Slovenija
Skupina za javna naročila
sjn@bolnisnica-go.si
+386 53301580

Internetni naslovi
http://www.bolnisnica-go.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Katetri in pripadajoči medicinski pripomočki
Referenčna številka dokumenta: 200-47/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33141200
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je dobava Katetrov in pripadajočih medicinskih pripomočkov po specifikacijah predmeta JN kot se nahajajo v programu Go-Soft pod šiframi razpisa:
JR 1468-1 Katetri in pripadajoči MP-Ostalo,
JR 1468-2 Katetri in pripadajoči MP-Izpiralni,
JR 1468-3 Katetri in pripadajoči MP Ureterni,
JR 1468-4 Katetri in pripadajoči MP-Double J stent.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
II.1.7 Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost: 145.200,55 EUR
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Katetri in pripadajoči MP-Ostalo
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33141240
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: sedež naročnika
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Katetri in pripadajoči MP-Izpiralni
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33141200
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: sedež naročnika
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Katetri in pripadajoči MP Ureterni
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33141200
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: sedež naročnika
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: Katetri in pripadajoči MP-Double J stent
Številka sklopa: 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33141200
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: sedež naročnika
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka objave: JN007527/2020-W01
Datum odpošiljanja izvirnega obvestila: 03.12.2020


Oddelek V: Oddaja naročila

Sklop 1

Številka sklopa: 1
Naslov: Katetri in pripadajoči MP-Ostalo

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
25.03.2021
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 19
Število prejetih ponudb MSP-jev: 19
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 19

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Da
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
MEDISTAR Medicinsko podjetje d.o.o.
Ulica Gradnikove brigade 11
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
THOMY F.E., medicinska zastopstva, trgovina, marketing in posredovanje, d.o.o.
Brodišče 24
1236
SI
Trzin
Slovenija

Da
ROGA MEDICINSKE INTERVENCIJE, trgovina in storitve, d.o.o.
Celjska cesta 47
3252
SI
Rogatec
Slovenija

Da
INTERPART trgovina na debelo in drobno, posredništvo, d.o.o.
Cesta na Brdo 85
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
MEDITRADE, Podjetje za zunanjo in notranjo trgovino d.o.o.
Brnčičeva ulica 17B
1231
SI
Ljubljana - Črnuče
Slovenija

Da
SANOLABOR, podjetje za prodajo medicinskih, laboratorijskih in farmacevtskih proizvodov, d.d.
Leskoškova cesta 4
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
MEDITRINA, družba za trženje medicinskih pripomočkov in opreme d.o.o.
Dunajska cesta 199
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
MARK MEDICAL trgovina in storitve d.o.o.
Partizanska cesta 109
6210
SI
Sežana
Slovenija

Da
GOPHARM trgovina in laboratorijske storitve, d.o.o.
Cesta 25. junija 1D
5000
SI
Nova Gorica
Slovenija

Da
CARDIO MEDICAL družba za trgovino in storitve, d.o.o.
Špruha 1
1236
SI
Trzin
Slovenija

Da
MEDIS, farmacevtska družba, d.o.o.
Brnčičeva ulica 1
1231
SI
Ljubljana - Črnuče
Slovenija

Da
IRIS, Mednarodna trgovina, d.o.o.
Cesta v Gorice 8
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 143.114,04 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 102.246,96 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Sklop 2

Številka sklopa: 2
Naslov: Katetri in pripadajoči MP-Izpiralni

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
24.03.2021
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 1
Število prejetih ponudb MSP-jev: 1
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 1

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
CARDIO MEDICAL družba za trgovino in storitve, d.o.o.
Špruha 1
1236
SI
Trzin
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 6.912,00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 6.922,85 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Sklop 3

Številka sklopa: 3
Naslov: Katetri in pripadajoči MP Ureterni

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
24.03.2021
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 1
Število prejetih ponudb MSP-jev: 1
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 1

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
CARDIO MEDICAL družba za trgovino in storitve, d.o.o.
Špruha 1
1236
SI
Trzin
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 7.537,12 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 8.090,29 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Sklop 4

Številka sklopa: 4
Naslov: Katetri in pripadajoči MP-Double J stent

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
24.03.2021
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 1
Število prejetih ponudb MSP-jev: 1
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 1

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
CARDIO MEDICAL družba za trgovino in storitve, d.o.o.
Špruha 1
1236
SI
Trzin
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 29.112,50 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 27.940,45 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
01.04.2021