Dosje javnega naročila 002051/2021
Naročnik: TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ d.o.o., Cesta Lole Ribarja 18, 3325 Šoštanj
Blago: Dobava amoniaka
ZJN-3: Postopek s pogajanji s predhodnim javnim razpisom

JN002051/2021-E01 - Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL), objavljeno dne 02.04.2021
JN002051/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 21.06.2021
JN002051/2021-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 28.07.2021
JN002051/2021-F01 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL), objavljeno dne 23.08.2021
Zahtevek za revizijo

    JN002051/2021-E01 Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL) 2021/S 066-172369
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Naročnik

Direktiva 2014/25/EU
I.1 Ime in naslovi
TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ d.o.o.
Cesta Lole Ribarja 18
3325
SI
Šoštanj
Slovenija
javna.narocila@te-sostanj.si
+386 38993200

Internetni naslovi
https://www.te-sostanj.si
https://www.te-sostanj.si
I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/393033/Dobava_amoniaka.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=1151
I.6 Glavna področja dejavnosti
Električna energija


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Dobava amoniaka
Referenčna številka dokumenta: 40 01-120/2021
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
24311500
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Dobava amoniaka
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
24311500
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI034 - Savinjska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava amoniaka
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
V skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Seznam in kratek opis meril za izbor:
V skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.

III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Seznam in kratek opis meril za izbor:
V skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.

III.1.4 Objektivna pravila in merila za sodelovanje
V skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.

III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.1.6 Finančna zavarovanja


III.1.7 Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki jih urejajo


III.1.8 Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano


III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Postopek s pogajanji s predhodnim javnim razpisom
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
13.05.2021   09:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL), Angleščina (EN)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 6 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura:


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 07.05.2021   09:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ d.o.o.
Cesta Lole Ribarja 18
3325
Šoštanj
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
01.04.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 06.05.2021   09:03
VPRAŠANJE
V dokumentaciji se nahaja dokument "Specifikacija blaga".
V tem dokumentu se zahteva cena in Fertecon.
Se tudi ta dokument izpolni šele v 2. fazi, kot predračun?

ODGOVOR
Dokument Specifikacija blaga se predloži v 2. fazi postopka.Datum objave: 10.05.2021   06:06
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Pogoj reference je:
v nadaljevanju podajamo vsaj eno (1) referenco, da smo bili v obdobju zadnjih pet let (šteto od meseca, v katerem je rok za oddajo ponudb) sposobni vsaj 3 leta dobavljati najmanj 2.500 ton amoniaka na leto enake kvalitete, ki je zahtevana v tej dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

mogoče možna korekcija:
v nadaljevanju podajamo vsaj eno (1) referenco, da smo bili v obdobju zadnjih pet let (šteto od meseca, v katerem je rok za oddajo ponudb) sposobni vsaj 1 leta dobavljati najmanj 2.500 ton amoniaka na leto enake kvalitete, ki je zahtevana v tej dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

oziroma:
v nadaljevanju podajamo vsaj eno (1) referenco, da smo bili v obdobju zadnjih sedem let (šteto od meseca, v katerem je rok za oddajo ponudb) sposobni vsaj 3 leta dobavljati najmanj 2.500 ton amoniaka na leto enake kvalitete, ki je zahtevana v tej dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

Hvala za odgovor.

ODGOVOR
Spoštovani,

Sporočamo, da naročnik spreminja referenčno zahtevo na način, da ta po novem glasi:

Ponudnik .................................................................................................
v nadaljevanju podajamo vsaj eno (1) referenco, da smo bili v obdobju zadnjih sedem let (šteto od meseca, v katerem je rok za oddajo ponudb) sposobni vsaj 3 leta dobavljati najmanj 2.500 ton amoniaka na leto enake kvalitete, ki je zahtevana v tej dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

Z navedenim odgovorom naročnik hkrati spreminja dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila v tem delu referenčne zahteve.

Lep pozdrav.