Dosje javnega naročila 002027/2021
Naročnik: OBČINA BREŽICE, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice
Storitve: Strokovni nadzor nad izvedbo hidravličnih izboljšav vodovodnega sistema v občinah Brežice in Bistrica ob Sotli
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN002027/2021-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 02.04.2021
JN002027/2021-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 08.04.2021
JN002027/2021-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 14.04.2021
JN002027/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 06.05.2021
Zahtevek za revizijo

    JN002027/2021-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA BREŽICE
Cesta prvih borcev 18
8250
SI
Brežice
Slovenija
Vilma Zupančič
vilma.zupancic@brezice.si
+386 76205561
+386 74990052

Internetni naslovi
http://www.brezice.si

OBČINA BISTRICA OB SOTLI
Bistrica ob Sotli 17
3256
SI
Bistrica ob Sotli
Slovenija
obcina@bistricaobsotli.si
+386 38001500

Internetni naslovi
http://www.bistricaobsotli.si/

I.2 Skupno javno naročanje
Naročilo vključuje skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.brezice.si/sl/novice/?idrubrika=2010051711023647&year=2021
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=1173
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Strokovni nadzor nad izvedbo hidravličnih izboljšav vodovodnega sistema v občinah Brežice in Bistrica ob Sotli
Referenčna številka dokumenta: JN 4-2021
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71520000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila so inženirske storitve pri projektu »Hidravlične izboljšave vodovodnega sistema v občinah Brežice in Bistrica ob Sotli«.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71520000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila so inženirske storitve pri projektu »Hidravlične izboljšave vodovodnega sistema v občinah Brežice in Bistrica ob Sotli« in sicer:
I. Sodelovanje v postopku oddaje javnega naročila za gradnjo
II. Izvajanje strokovnega nadzora nad gradnjo
III. Izvajanje nalog koordinatorja za varnost in zdravje pri delu v fazi gradnje
IV. Aktivno sodelovanje pri odpravi napak v garancijski dobi
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 03.05.2021
Konec: 30.10.2023
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
OP za izvajanje kohezijske politike v programskem obdobju 20142020 (OP EKP 20142020):
2.6 Prednostna os: Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti.
Tematski cilj 6: Ohranjanje in varstvo okolja ter spodbujanje učinkovite rabe virov.
Prednostna naložba 6.2: Vlaganje v vodni sektor za izpolnitev zahtev okoljske zakonodaje EU
Specifični cilj 2: Večja zanesljivost oskrbe s pitno vodo


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
20.04.2021   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 6 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 20.04.2021   10:05


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 12.04.2021   10:10
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
02.04.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 07.04.2021   15:27
VPRAŠANJE
Glede na ukrepe vlade o ustavitvi javnega življenja do 12.4.2021 in priporočilih o koriščenju letnega dopusta vas pozivamo k podaljšanju roka za oddajo ponudbe.

ODGOVOR
Naročnik bo rok za oddajo ponudbe podaljšal do 23. 4. 2021.Datum objave: 14.04.2021   12:15
VPRAŠANJE
Spoštovani,

glede na zahteve, da se nadzor vrši strogo v skladu z določbami GZ in določili FIDIC bi bilo od naročnika gospodarno in edino pravilno, da ima kandidat vsaj potrdilo, da je pred prijavo opravil izobraževanje na temo uporabe FIDIC pogodb in da ima vsaj nekaj referenc z uporabo FIDIC pogodb !
Izobraževanj na to temo je bilo v preteklosti že veliko, FIDIC pa se v zadnjih petnajstih letih uporablja za infrastrukturne projekte, ki se sofinancirajo s sredstvi EU predvsem iz kohezijskih skladov, zato bi referenčna dela morali zahtavati .
Ne predstavljamo si opraviti vse zahtevane naloge s strani nekoga, ki bi se prvič srečal z določili FIDIC !ODGOVOR
Za naročnika je ključen kader predvsem vodja nadzora, zato zanj zahteva ustrezne reference tako reference z uporabo FIDIC pogodb, kot tudi reference za projekte sofinancirane s Kohezijskimi sredstvi (B.III.2.5).
Izobraževanja s področja FIDIC pogodb po oceni naročnika ne morejo izkazati dejansko usposobljenost posameznika, saj so programi vsebinsko in po obsegu precej različni in neprimerljivi med sabo.
Datum objave: 14.04.2021   13:28
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo, če objavite tudi vzorec garancije za resnost ponudbe.

Lep pozdrav

ODGOVOR
Vzorec je objavljen na spletni strani naročnika.
https://www.brezice.si/sl/novice/2021040210150691/strokovni-nadzor-nad-izvedbo-hidravlicnih-izboljsav-vodovodnega-sistemaDatum objave: 14.04.2021   13:28
VPRAŠANJE
Spoštovani,

garancije, ki jih zdaj večinoma izdajajo banke so izdelane po Enotnih pravilih za garancije na poziv (EPGP), revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758 in se lahko oddajajo v pdf obliki tudi če niso podpisane elektronsko ampak navadno zato vas prosimo, da spremenite pogoj oddaje garancije preko sisteema EJN, brez dostave originala na vaš naslov.

Hvala.

Lep pozdrav.

ODGOVOR
Naročnik določila zaradi različnih izkušenj z različnimi bankami ne bo spreminjal.