Dosje javnega naročila 002499/2021
Naročnik: ZAVOD ZA GRADBENIŠTVO SLOVENIJE, Dimičeva ulica 12, 1000 Ljubljana
Blago: Nakup raziskovalne opreme za potrebe Zavoda za gradbeništvo Slovenije (6 sklopov)
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 199.956,42 EUR

JN002499/2021-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 20.04.2021
JN002499/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 19.05.2021
JN002499/2021-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 01.06.2021
JN002499/2021-ODL03 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 02.06.2021
JN002499/2021-ODL04 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 09.06.2021
JN002499/2021-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 05.07.2021
JN002499/2021-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 09.07.2021
JN002499/2021-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 09.07.2021
JN002499/2021-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 09.07.2021
Zahtevek za revizijo

    JN002499/2021-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2021/S 077-196712
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
ZAVOD ZA GRADBENIŠTVO SLOVENIJE
Dimičeva ulica 12
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
ga. Klavdija Beton
klavdija.beton@zag.si
+386 30706095

Internetni naslovi
http://www.zag.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/393617/0_Razpisna_dokumentacija_Tender_documentation.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=1616
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Raziskovalna dejavnost


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Nakup raziskovalne opreme za potrebe Zavoda za gradbeništvo Slovenije (6 sklopov)
Referenčna številka dokumenta: ZAG-3/2021
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
38000000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je nakup raziskovalne opreme za potrebe naročnika Zavod za gradbeništvo Slovenije v 6 sklopih.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Portalni 3D-tiskalnik za beton
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
42900000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
V skladu z opisom v tehničnih specifikacijah.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 4
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Kombinirani naprševalni sistem s kovinami ter ogljikom
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
38400000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
V skladu z opisom v tehničnih specifikacijah.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 3
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: 40X objektiv za rentgenski računalniški mikrotomograf
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
38400000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
V skladu z opisom v tehničnih specifikacijah.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v dnevih: 70
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: Merilni sistem za digitalizacijo grajenega okolja, modeliranje in analizo njegove geometrije
Številka sklopa: 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
38300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
V skladu z opisom v tehničnih specifikacijah.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v dnevih: 30
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 5

II.2.1 Naslov
Naslov: Rotacijska cevna peč
Številka sklopa: 5
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
38300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
V skladu z opisom v tehničnih specifikacijah.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v dnevih: 98
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 6

II.2.1 Naslov
Naslov: Robotska postaja za digitalno proizvodnjo
Številka sklopa: 6
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
38300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
V skladu z opisom v tehničnih specifikacijah.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 3
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
17.05.2021   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL), Angleščina (EN)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 15.08.2021
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 17.05.2021   10:01
Kraj: Odpiranje poteka prek aplikacije e-JN.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 05.05.2021   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
ZAVOD ZA GRADBENIŠTVO SLOVENIJE
Dimičeva ulica 12
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
16.04.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 29.04.2021   10:13
VPRAŠANJE
Spoštovani.
V razpisni dokumentaciji za nakup raziskovalne opreme za potrebe Zavoda za gradbeništvo Slovenije (6 sklopov), zahtevate referenco tudi za sklop 3: 40x objektiv za rentgenski računalniški mikrotomograf, Glede na to, da je edini tovrstni rentgenski računalniški mikrotomograf, ki ga želite nadgraditi s 40x objektivom, inštaliran na Zavodu za Gradbeništvo, vas prosimo, da dopustite navedbo reference tudi iz države EU, saj je lokalni ponudnik v 100% tuji lasti, in tuji lastnik takšno referenco lahko potrdi. V Republiki Sloveniji pa takšne reference (lokalni) ponudnik ne more zagotoviti.

Za dopustitev tuje reference se vam vnaprej zahvaljujemo.
Lep pozdrav


ODGOVOR

Spoštovani,

v zvezi z zastavljenim vprašanjem, ki se nanaša na sklop 3 in postavljen pogoj 2 Reference ponudnika, vezan na 3 sklop, naročnik pojasnjuje, da ne omejuje izkazovanje referenčnega posla na takšnega, ki je bil opravljen zgolj v Sloveniji oz. za slovenskega naročnika. Ponudniki lahko pogoj izkažejo tudi z referenčnimi posli (v skladu z zahtevo v navedenem pogoju za sklop 3), ki so bili opravljeni za tuje naročnike.

Lep pozdrav.


Datum objave: 30.04.2021   13:44
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Prosimo za pojasnilo glede referenc. Sodelujemo s tujim proizvajalcem, katerega proizvod bomo ponudili na razpisu. Naše podjetje na slovenskem tržišču še ni prodalo takega proizvoda, ima pa proizvajalec lastne reference iz direktne prodaje na tujih tržiščih. Ali kot samostojni ponudnik lahko uporabimo proizvajalčeve reference za ponujen proizvod?

Lep pozdrav

ODGOVOR

Spoštovani.

Gospodarski subjekt, ki sodeluje v ponudbi, se pri izkazovanju svoje tehnične usposobljenosti ne more sklicevati na reference drugega gospodarskega subjekta. V kolikor referenco izkazuje subjekt, ki je že uspešno dobavil določeno blago (v skladu z zahtevami za posamezen sklop v razpisu) potem mora takšen subjekt sodelovati v ponudbi (ali kot samostojen ponudnik ali kot partner ali podizvajalec).

Lep pozdrav.


Datum objave: 03.05.2021   11:14
VPRAŠANJE
Spoštovani.
V predračunu zahtevate veljavnost ponudbe oziroma predračuna 90 dni, v razpisni dokumentaciji pa 60 dni od roka za oddajo ponudb. Prosimo pojasnite, koliko časa mora biti veljavna ponudba.

Hvala lepa in lep pozdrav.

ODGOVOR

Spoštovani,

naročnik pojasnjuje, da je tako v razpisni dokumentaciji kot v Ponudbenem predračunu in obrazcu Ponudba rok veljavnosti ponudbe najmanj 90 dni od roka za oddajo ponudb. Ponudba mora biti tako veljavna najmanj 90 dni od roka za oddajo ponudb.

Lep pozdrav.


Datum objave: 04.05.2021   12:14
VPRAŠANJE
Na razpisu nameravamo nastopiti s partnerjem, ki ima sedež izven Evropske unije. Prosimo za informacijo, kje lahko dobimo ESPD obrazec v angleškem jeziku, ki ga mora partner izpolniti in podpisati.

Lep pozdrav.

ODGOVOR

Spoštovani.

ESPD je na voljo le v slovenskem jeziku v XML formatu, ki je kreiran na povezavi www.enarocanje.si/ESPD, ki je prilagojen za postopke javnega naročanja po Zakonu o javnem naročanju (ZJN-3). Ker se ESPD, pripravljen na strani Evropske komisije nekoliko razlikuje od ESPD, pripravljenega na slovenskem portalu javnih naročil (ni vključenih vseh nacionalnih izključitvenih razlogov po 75. členu ZJN-3), morajo tudi tuji gospodarski subjekti izpolniti ESPD v slovenskem jeziku, pripravljen s strani naročnika.


Lep pozdrav.


Datum objave: 05.05.2021   12:07
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.

Ali so reference, ki jih zahteva naročnik lahko tudi starejše od treh let?

Lp.

ODGOVOR

Spoštovani.

Naročnik na zastavljeno vprašanje pojasnjuje, da naročnik pri posameznih sklopih ni določil omejitve glede starosti referenc, zato so lahko starejše od treh let.

Lep pozdrav.


Datum objave: 10.05.2021   13:59
Spoštovani ponudniki za sklop 5,

naročnik obvešča vse ponudnike, da v sklopu 5 v dokumentu Tehnične specifikacije naročnik spreminja zahteve glede dobavnega roka, tako da naročnik prvotno zahtevo "Dobavni rok: najkasneje v 14 tednih od sklenitve pogodbe" spreminja v zahtevo "Dobavni rok: najkasneje v 27 tednih od sklenitve pogodbe". Dobavni rok za sklop 5 naročnik tako podaljšuje na 27 tednov od sklenitve pogodbe.

Naročnik spremembe v obliki obvestila o spremembi ne bo posebej objavljal na Portalu javnih naročil, vendar se s predmetnim pojasnilom le-to šteje za sestavni del razpisne dokumentacije, ki jo morajo ponudniki upoštevati pri oddaji ponudbe.


Dear Tenderers for Lot no. 5,

The Contracting Authority informs all tenderers that in lot 5 in the Technical Specifications document the Contracting Authority changes the requirements regarding the delivery time. The Contracting Authority changes the original request "Delivery Time: no later than 14 weeks from the conclusion of the contract" to the request "Delivery Time: no later than 27 weeks from the conclusion of the contract". The delivery period for lot No. 5 is thus extended by the Contracting Authority to 27 weeks from the conclusion of the contract.

The Contracting Authority will not publish the change in the form of additional information on the Public Procurement Portal, however, this explanation, it is considered as an integral part of the tender documentation, which tenderers must take into account when submitting a tender.