Dosje javnega naročila 002141/2021
Naročnik: OBČINA ŽELEZNIKI, Češnjica 48, 4228 Železniki
Gradnje: Kolesarska povezava Železniki - Selca
ZJN-3: Odprti postopek

JN002141/2021-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 08.04.2021
JN002141/2021-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 29.04.2021
JN002141/2021-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 04.05.2021
JN002141/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 07.06.2021
Zahtevek za revizijo

    JN002141/2021-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
OBČINA ŽELEZNIKI
Češnjica 48
4228
SI
Železniki
Slovenija
Ana Martinčič
ana.martincic@obcina.zelezniki.si
+386 45000024

Internetni naslovi
https://www.zelezniki.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.zelezniki.si/objava/411075

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=1326
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Kolesarska povezava Železniki - Selca
Referenčna številka dokumenta: JN-1326
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Izgradnja kolesarske poti od naselja Jesenovec do naselja Selca v skupni dolžini 7048 m.
II.1.5 Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 1.191.785,34 EUR
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Občina Železniki - od naselja Jesenovec do naselja Selca
II.2.4 Opis javnega naročila
JN-1326
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 1.191.785,34 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 14
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
12.05.2021   11:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 30.10.2021
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 12.05.2021   11:01
Kraj: portal e-JN


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 03.05.2021   11:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
OBČINA ŽELEZNIKI
Češnjica 48
4228
Železniki
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
08.04.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 08.04.2021   14:32
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Ne najdemo na vaši spletni strani RD ter popisa del.

lp

ODGOVOR


Spoštovani,
celotna razpisna dokumentacija je objavljena na občinski spletni strani: https://www.zelezniki.si/objava/411075.

Lep pozdrav,
Občina Železniki

Datum objave: 20.04.2021   12:47
VPRAŠANJE
Naročnika prosimo, da podaljša veljavnost referenc na 8 let oziroma omili pogoj vrednosti posamezne referenca na 1.000.000 EUR z DDV. Tudi ponudnik, ki je izvedel zahtevani posel v zadnjih 8 letih ali posel v vrednosti z DDV bo lahko kvalitetno izvedel razpisano javno naročilo. Naročnik bo s tem pridobil več ponudb usposobljenih ponudnikov,kar je eden ključnih ciljev ZJN-3. Prosimo za hitro potrditev in hvala.

ODGOVOR
Spoštovani,
Glede na zahtevnost in ocenjeno vrednost projekta veljavnost referenc ne bomo spreminjali. Prav tako ne bomo zniževali pogoja za reference izvedenih del. Za dodatne informacije smo vam na voljo.
Lepo pozdravljeni!


VPRAŠANJE
Spoštovani,

Prosimo vas za znižanje pogoja referenc.

Hvala in lep pozdrav

ODGOVOR
Spoštovani,
Glede na zahtevnost in ocenjeno vrednost projekta pogoja za reference izvedenih del ne bomo zniževali. Za dodatne informacije smo na voljo.
Lepo pozdravljeni!
Datum objave: 29.04.2021   08:37
VPRAŠANJE
Zahtevamo takojšnje odgovore na zastavljena vprašanja in oziroma zahtevane detalje, ki v razpisni dokumentaciji niso objavljeni!

ODGOVOR


Spoštovani,
danes bodo objavljeni detajli.
Lep pozdrav, Občina Železniki

Datum objave: 29.04.2021   09:55
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosim da objavite detalje mostu (jeklena konstrukcija in leseni deli)

Hvala.

ODGOVOR
Spoštovani,
obveščamo vas, da so načrti objavljeni na spletni strani.
Lep pozdrav, Občina Železniki

VPRAŠANJE
Naročnika prosimo naj objavi detalje jekleneih konstrukcij in mostnih podnic.

ODGOVOR
Spoštovani,
obveščamo vas, da so načrti objavljeni na spletni strani.
Lep pozdrav, Občina Železniki

VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo da objavite detalj jeklene konstrukcije in lesenih delov ter ograj.

Hvala.

ODGOVOR
Spoštovani,
obveščamo vas, da so načrti objavljeni na spletni strani.
Lep pozdrav, Občina ŽeleznikiDatum objave: 04.05.2021   08:59
VPRAŠANJE
Spoštovani,
prosimo naročnika, da za kvalitetno izdelavo ponudbe objavi detajlni načrt za mostova oz. BRV M1 ter BRV M2. V tehničnem poročilu je za omenjena mostova navedena številka načrta GK št- 039-019-2/2.
Lep pozdrav

ODGOVOR


Spoštovani,
obveščamo vas, da so načrti objavljeni na spletni strani.
Lep pozdrav, Občina Železniki

Datum objave: 04.05.2021   08:59
VPRAŠANJE
Spoštovani!
Prosimo vas še za objavo vseh ostalih PZI načrtov, ki so navedeni v tehničnem poročilu PZI projekta 2/1 NAČRT KOLESARSKIH POVEZAV pod zaporednimi številkami:
3. ZBIRNA KARTA KOMUNALNIH VODOV
4. ZAKOLIČBA
5. VIŠINSKE SITUACIJE
6. KPP
7. PREČNI PREREZI
8. VZDOLŽNI PROFILI
9. DETAJLNI NAČRTI
Prosimo tudi za objavo geomehanskega poročila št. BS-2020-128/7, ki ga je izdelalo podjetje BS geostat d.o.o., Jankova 2, 3212 Vojnik.

Hvala in lep pozdrav


ODGOVOR

Spoštovani,
obveščamo vas, da so načrti objavljeni na spletni strani.
Lep pozdrav, Občina Železniki