Dosje javnega naročila 002662/2021
Naročnik: Slovenski državni gozdovi, d. o. o., Rožna ulica 39, 1330 Kočevje
Storitve: Servisiranje gozdarske mehanizacije
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 340.380,00 EUR

JN002662/2021-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 26.04.2021
JN002662/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 17.06.2021
JN002662/2021-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 15.07.2021
JN002662/2021-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 19.07.2021
JN002662/2021-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 19.07.2021
Zahtevek za revizijo

    JN002662/2021-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2021/S 081-208957
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
Slovenski državni gozdovi, d. o. o.
Rožna ulica 39
1330
SI037
Kočevje
Slovenija
Darija Prudič
tajnistvo@sidg.si
+386 82007100

Internetni naslovi
http://www.sidg.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.sidg.si/index.php/javna-narocila-in-razpisi/za-izvajalce/aktualna-javna-narocila

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=1409
I.4 Vrsta javnega naročnika
Druga oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Gozdarstvo


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Servisiranje gozdarske mehanizacije
Referenčna številka dokumenta: SGM 2021
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50100000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet: Servisiranje gozdarske mehanizacije.
Naročilo je razdeljeno na 4 (štiri) sklope.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za največje število sklopov: 4
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Vzdrževanje in popravilo gozdarskih kamionov z nakladalno napravo in gozdarsko nadgradnjo na območju PE Maribor
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI032 - Podravska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Vzdrževanje in popravilo gozdarskih kamionov z nakladalno napravo in gozdarsko nadgradnjo na območju PE Maribor
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Vzdrževanje in popravilo gozdarskih kamionov z nakladalno napravo in gozdarsko nadgradnjo na območju PE Kočevje
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI037 - Jugovzhodna Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Vzdrževanje in popravilo gozdarskih kamionov z nakladalno napravo in gozdarsko nadgradnjo na območju PE Kočevje
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Vzdrževanje in popravilo strojev za sečnjo in spravilo
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI0 - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Vzdrževanje in popravilo strojev za sečnjo in spravilo
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: Vzdrževanje in popravilo žičnih žerjavov
Številka sklopa: 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI0 - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Vzdrževanje in popravilo žičnih žerjavov
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
21.05.2021   11:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 21.09.2021
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 21.05.2021   11:05
Kraj: E-JN.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 11.05.2021   08:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Slovenski državni gozdovi, d. o. o.
Rožna ulica 39
1330
Kočevje
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
22.04.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 11.05.2021   08:01
VPRAŠANJE
Prosimo za dodatno razlago glede potovalne ure, ker je v dokumentaciji zapisano, da se potovalna ura nanaša na prevoz stroja od naročnika do izvajalca takrat kadar mora le-ta v delavnico na popravilo. Običajno se uporablja kot postavka za prevoze strojev cena na prevoženi kilometer.
Naše razumevanje je, da se potovalna ura nanaša na čas na poti serviserja, ki ga porabi za prihod od izvajalca do naročnikovega delovišča.
Prosimo za pojasnilo.

V tehnični specifikaciji - sklop 3 so zahtevane vulkanizerske storitve in tudi brezplačna hramba zimskih in letnih gum za vse stroje. Pri strojih za strojno sečnjo menjava gum ni predvidena, zato tudi nimamo planiranega prostora za brezplačno hrambo gumb.
Prosimo za pojasnilo kaj točno obsegajo vulkanizerske storitve za sklop 3.
Ali se navedene storitve, opredeljene v tehnični specifikaciji zaračunajo posebej, ali je to vključeno v ceno servisne ure?

ODGOVOR

Prosimo za dodatno razlago glede potovalne ure, ker je v dokumentaciji zapisano, da se potovalna ura nanaša na prevoz stroja od naročnika do izvajalca takrat kadar mora le-ta v delavnico na popravilo. Običajno se uporablja kot postavka za prevoze strojev cena na prevoženi kilometer.
Naše razumevanje je, da se potovalna ura nanaša na čas na poti serviserja, ki ga porabi za prihod od izvajalca do naročnikovega delovišča.
Prosimo za pojasnilo.
Odgovor: Potovalna ura je predvidena zgolj za sklop 3 in 4. Podrobno je razložena v osnutku pogodbe, stran 3, točka 2.
Kot tudi sami navajate je namenjena zgolj za primer, da popravilo ni mogoče opraviti na terenu in je zato potreben premik v delavnico. Tovrstna aktivnost se posebej načrtuje in uskladi z naročnikom.

V tehnični specifikaciji - sklop 3 so zahtevane vulkanizerske storitve in tudi brezplačna hramba zimskih in letnih gum za vse stroje. Pri strojih za strojno sečnjo menjava gum ni predvidena, zato tudi nimamo planiranega prostora za brezplačno hrambo gumb.
Prosimo za pojasnilo kaj točno obsegajo vulkanizerske storitve za sklop 3.
Ali se navedene storitve, opredeljene v tehnični specifikaciji zaračunajo posebej, ali je to vključeno v ceno servisne ure?
Odgovor: Dejstvo je, da stroji uporabljajo specialne gozdarske pnevmatike, ki so večino časa zaščitene s kolesnimi verigami oziroma gosenicami, vendar ne moremo izključiti možnosti, da kljub vsemu pride tudi do poškodbe pnevmatike. V tem primeru je potrebna demontaža in popravilo oziroma zamenjava v delavnici. Glede na obrabo pnevmatik, ki so vsak dan izpostavljene velikim obremenitvam se po določenem času planira tudi redna menjava zato je to storitev, ki bo aktualna tudi pri temu sklopu.
Naročnik ne planira, da bi hranil večjo količino pnevmatik, kvečjemu 1 kos kot nujno rezervo.
Servisna ura zajema vse storitve in se ne zaračunavajo posebej.