Dosje javnega naročila 002207/2021
Naročnik: OBČINA HORJUL, Občinski trg 1, 1354 Horjul
Gradnje: Prizidava vrtca Marjetica Horjul
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN002207/2021-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 12.04.2021
Zahtevek za revizijo

    JN002207/2021-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA HORJUL
Občinski trg 1
1354
SI
Horjul
Slovenija
Urška Marolt
obcina@horjul.si
+386 17591120
+386 17591130

Internetni naslovi
http://www.horjul.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.horjul.si/
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=1435
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Prizidava vrtca Marjetica Horjul
Referenčna številka dokumenta: 430-0004/2021-3
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je prizidava vrtca Marjetica Horjul.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45210000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Horjul
II.2.4 Opis javnega naročila
Prizidava vrtca Marjetica Horjul.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 365
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Kot navedeni v dokumentaciji v zvezi z oddajo naročila.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
06.05.2021   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 30.09.2021
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 06.05.2021   10:05
Kraj: Portal eJN.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 23.04.2021   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
12.04.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 13.04.2021   09:10
VPRAŠANJE
Zdravo, glede na to, da gre za ponovitev javnega naročila za predmetni objekt nas zanima, ali je naročnik spreminjal - korigiral količine del popisa , popravljal projekte ali ima še vedno zagotovljena sredstva v višini 701.426,00 z DDV ali je že kaj več sredstev na proračunski postavki??

Hvala za hiter odgovor in lepo pozdravljeni.

ODGOVOR

Naročnik ni spreminjal projekta in razpisne dokumentacije, samo zmanjšal je odstotek za nepredvidena dela. Naročnik je podaljšal rok izvedbe na 365 dni ter zagotovil dodatna sredstva v letu 2022.


Datum objave: 14.04.2021   12:07
VPRAŠANJE
Zdravo,
Predmetno javno naročilo vodite/oddajate kot naročilo male vrednosti 47.člen ZJN-3??
Prosimo, da rok oddaje ponudbe uskladite z veljavno zakonodajo!
Glede na to, da gre za ponovitev JN je v interesu naročnika, da pridobi za izvedbo del čimveč konkurenčnih ponudb in na ta način poskrbi za večjo gospodarnost sredstev.

lp

ODGOVOR
Rok je primeren. Naročnik razpisne dokumentacije posledično ne bo spreminjal.Datum objave: 19.04.2021   11:00
VPRAŠANJE
Spoštovani,
za pojasnilo referenčnih zahtev. Na PRILOGI št. 8 imate navedeno: "ponudnik mora predložiti najmanj dve (2) referenci, da je v obdobju od 1.1.2013 do 31.01.2021 uspešno izvedel storitev gradnje (v okviru novogradnje ali rekonstrukcije) objekta visoke gradnje v investicijski vrednosti najmanj 350,000,00 EUR brez DDV po posameznem objektu. Pogoj za priznanje reference je pridobljeno uporabno dovoljenje za stavbo, ki je bila predmet gradnje." Spodaj v tabeli pa "Vrsta gradnje (novogradnja ali rekonstrukcija objekta z oznako 1263)". Ali je klasifikacija objekta zahtevana?

Hvala za vaš odgovor in lep pozdrav.
ODGOVOR
Naročnik pojasnjuje, da je v obrazcu Referenčno potrdilo napaka. Referenčni pogoj ni vezan na oznako objekta 1263, ampak naročnik v okviru referenčnega posla priznava kateri koli objekt visoke gradnje, s katerim izpolnjuje ponudnik referenčni pogoj, kot se glasi v poglavju Tehnična in kadrovska sposobnost.Datum objave: 30.04.2021   12:33
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!
Vprašanje glede stavbnega pohištva.
Glede na to da so razhajanja med popisom oken in shemami od pozicije O11 dalje, nas zanima, ali boste objavili popravek, oziroma kateri del se upošteva za pripravo ponudbe. Sheme ali popis del?
Hvala in lep pozdrav

ODGOVOR

Naročnik pojasnjuje, da je projektant uskladil popis oken s shemami - popravljene postavke v novih popisih O11, O12, O13 in O14 so označene z rumeno barvo in sicer na postavkah 1a11, 1a12, 1a13. 1a14 (vrstice od 293 do 310).

Obveščamo, da je prišlo še do projektantske spremembe pri postavkah odpiranje oken pozicije O4, O5, O6, O7 in O8, kjer se upošteva enokrilno okno fiksna zasteklitev (brez odpiranja) v popisu označeno z zeleno bravo (vrstice od 260 do 284).