Dosje javnega naročila 002233/2021
Naročnik: RGP d.o.o., rekonstrukcije, gradnje, proizvodnja, Rudarska cesta 6, 3320 Velenje
Gradnje: Izvedba zahtevnih rušitvenih del na višini
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN002233/2021-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 13.04.2021
JN002233/2021-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 14.04.2021
JN002233/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 23.04.2021
Zahtevek za revizijo

    JN002233/2021-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: infrastrukturnem področju
I.1 Ime in naslovi
RGP d.o.o., rekonstrukcije, gradnje, proizvodnja
Rudarska cesta 6
3320
SI
Velenje
Slovenija
Iztok Esih
iztok.esih@rlv.si
+386 38982183

Internetni naslovi
http://www.rgp.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/394224/Objava.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=1466
I.6 Glavna področja dejavnosti
Električna energija


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izvedba zahtevnih rušitvenih del na višini
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Izvedba zahtevnih rušitvenih del na višini
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45210000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Izvedba zahtevnih rušitvenih del na višini
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 60
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
22.04.2021   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 22.06.2021
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 22.04.2021   10:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 16.04.2021   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
13.04.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 14.04.2021   09:10
VPRAŠANJE
Spoštovani,
v navodilih razpisne dokumentacije reference za vodjo del niso zahtevane. Kaj torej navedemo v obrazcu "Kadrovske reference"?
Lep pozdrav!

ODGOVOR


V obrazcu kadrovske reference ponudnik navede podatke, skladno s točko »12.9. Kadrovska usposobljenost« navodil ponudnikom, kjer je navedeno:
Naročnik bo priznal usposobljenost ponudniku, ki bo izkazal, da je njegov vodja del v zadnjih petih letih pred objavo obvestila o naročilu male vrednosti kvalitetno, strokovno in skladno s pogodbenimi določili že izvedel vodenje del za rušenje opečnega dimnika višine vsaj 60 m.
Torej, iz obrazca »Kadrovske reference«, morajo izhajati podatki o kadru (vodji del), referenčni rušitvi, datumu izvedbe del, naročniku referenčnega dela in podatke kontaktne osebe naročnika referenčne rušitve, pri kateri bo mogoče preveriti in potrditi resničnost navedb.
Referenca kadra se zahteva.


Datum objave: 14.04.2021   09:10
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
zakaj je tako kratek rok za oddajo ponudb?

ODGOVOR


Naročnik je upoštevajoč kompleksnost in predmet naročila določil primeren rok za oddajo ponudbe, pri tem pa je upošteval tudi pogodbene roke, ki jih ima naročnik dogovorjene z investitorjem.Datum objave: 14.04.2021   13:48
VPRAŠANJE
Pozdravljeni

Zanimamo se za termin ogleda objekta


ODGOVOR

Prijavo na ogled naj interesenti pošljejo na naslov: komerciala@rgp.si
Prijava mora vsebovati Ime in Priimek osebe, ki se bo udeležila ogleda in kontakt za morebitna dodatna navodila okoli ogleda. Ob ogledu se bo oseba morala identificirati z osebnim dokumentom.

Rok za prijavo na ogled: 16.4.2021, do 10:00
Ogled bo v ponedeljek, 19.4.2021, ob 10:00. Naslov zbornega mesta: Termoelektrarna Šoštanj d.o.o., glavni vhod, Cesta Lole Ribarja 18, 3325 Šoštanj, Slovenija.VPRAŠANJE
Poštovani,

Ali je mogoče pregledati kraj za predmet naročila :Izvedba zahtevnih rušitvenih del na višini«

Vnaprej hvala za odgovor


ODGOVOR

Prijavo na ogled naj interesenti pošljejo na naslov: komerciala@rgp.si
Prijava mora vsebovati Ime in Priimek osebe, ki se bo udeležila ogleda in kontakt za morebitna dodatna navodila okoli ogleda. Ob ogledu se bo oseba morala identificirati z osebnim dokumentom.

Rok za prijavo na ogled: 16.4.2021, do 10:00
Ogled bo v ponedeljek, 19.4.2021, ob 10:00. Naslov zbornega mesta: Termoelektrarna Šoštanj d.o.o., glavni vhod, Cesta Lole Ribarja 18, 3325 Šoštanj, Slovenija.VPRAŠANJE
Pozdravljeni

Zanima nas termin in možnost ogleda objekta

Tomo Drolec
Višinski d.o.o.

ODGOVOR

Prijavo na ogled naj interesenti pošljejo na naslov: komerciala@rgp.si
Prijava mora vsebovati Ime in Priimek osebe, ki se bo udeležila ogleda in kontakt za morebitna dodatna navodila okoli ogleda. Ob ogledu se bo oseba morala identificirati z osebnim dokumentom.

Rok za prijavo na ogled: 16.4.2021, do 10:00
Ogled bo v ponedeljek, 19.4.2021, ob 10:00. Naslov zbornega mesta: Termoelektrarna Šoštanj d.o.o., glavni vhod, Cesta Lole Ribarja 18, 3325 Šoštanj, Slovenija.

Datum objave: 15.04.2021   10:31
VPRAŠANJE
Spoštovani.
Ker gre za specifične objekte in se v zadnjih 5 letih v Sloveniji ni izvedlo veliko rušitev opečnih dimnikov višine 60 m, pozivamo naročnika, da kot ustrezne reference prizna tudi rušitve ali sanacije armiranobetonskih dimnikov ter referenčno obdobje 10 let pred objavo naročila.
Prosimo tudi, da se za ustrezne kadrovske reference prizna vodenje rušitvenih del dimnikov višine nad 30m, izvedenih v zadnjih 10 letih.
Lep pozdrav.


ODGOVOR


Naročnik spreminja referenčno zahtevo za izvajalca in kadrovsko referenco tako, da se po novem glasi: "Naročnik bo priznal usposobljenost ponudniku, ki bo izkazal, da je v zadnjih petih letih pred objavo obvestila o naročilu male vrednosti kvalitetno, strokovno in skladno s pogodbenimi določili že izvedel, najmanj en referenčni projekt in sicer rušenje opečnega ali armiranonobetonskega dimnika višine vsaj 60 m."

Datum objave: 16.04.2021   08:57
VPRAŠANJE
Prosimo za pojasnila:
1. V razpisni dokumentaciji ni obrazca za navedbo podatkov ponudnika (naslov, zastopnik, davčna št...), torej ni potreben?
2. Ali je potrebno pogodbo izpolniti ali je dovolj, da jo ponudnik samo parafira?
3. Ali lahko ponudnik izpolni pogoje glede kadrovske usposobljenosti (delavci, vodja del) s podizvajalcem?
Hvala!

ODGOVOR


1. Podatki o ponudniku so javno dostopni na bazi AJPES. Ponudnik mora v obrazec Izjava vnesti podatke - naziv družbe in naslov.
2. Z oddajo podpisanega obrazca Izjava ponudnik izjavlja, da - "razumemo in se strinjamo s pogoji razpisne dokumentacije ter vsebino pogodbe, ki jo v celoti sprejemamo", zato parafiranje ali podpisovanje vzorca ni potrebno. Ponudnik z oddajo ponudbe in predložitvijo izjave izjavlja, da sprejema vse pogoje, vključno pogodbene pogoje in zahteve.
3. Da, ponudnik ima skladno z določilom 81. člena ZJN-3 pravico do sklicevanja na kapacitete drugih subjektov.