Dosje javnega naročila 002079/2021
Naročnik: MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana
Storitve: C-3/21; Posodobitev, v CUVP povezanih, 15 semaforskih naprav in zagotovitev video nadzora z lokacij
ZJN-3: Postopek s pogajanji brez predhodne objave
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 141.385,00 EUR

JN002079/2021-L01 - Prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost (EU 15 - SL), objavljeno dne 06.04.2021
JN002079/2021-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 26.04.2021
JN002079/2021-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 28.04.2021
Zahtevek za revizijo

    JN002079/2021-C01 Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) 2021/S 081-209356

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Anita Bavdek
jn.drsi@gov.si
+386 014788034
+386 014788036

Internetni naslovi
http://www.dc.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: C-3/21; Posodobitev, v CUVP povezanih, 15 semaforskih naprav in zagotovitev video nadzora z lokacij
Referenčna številka dokumenta: 43001-60/2021
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
98300000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Posodobitev, v CUVP povezanih, 15 semaforskih naprav in zagotovitev video nadzora z lokacij
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.1.7 Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost: 141.385,00 EUR
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
98300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Republika Slovenija
II.2.4 Opis javnega naročila
Posodobitev, v CUVP povezanih, 15 semaforskih naprav in zagotovitev video nadzora z lokacij
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Oddaja javnega naročila brez predhodne objave javnega razpisa v Uradnem listu Evropske unije v primerih, navedenih v nadaljevanju

Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez predhodne objave javnega razpisa v skladu s členom 32 Direktive 2014/24/EU
  • Gradnje, blago ali storitve lahko zagotovi samo določen gospodarski subjekt iz naslednjega razloga: odsotnost konkurence iz tehničnih razlogov

Razlaga:
Vse do sedaj navezane semaforske naprave proizvajalca Traf signal in obstoječo aplikacijo TRAFapp, ki omogoča daljinski nadzor in upravljanje naprav iz CUVP je izvedel isti ponudnik zato zaradi tehničnih razlogov in zaradi garancije na delovanje sistema, naročila ne more izvesti drug ponudnik.
Zagotovitev potrebne strojne in programske opreme je možno samo pri proizvajalcu semaforske naprave. Dela so vezana na obstoječe stanje in predstavljajo posege v obstoječo unikatno programsko opremo, ki deluje na opremi na terenu in v CUVP, katere izvajalec je Trat signal, Zagreb, ki razpolaga z vso izvedbeno dokumentacijo in izvorno kodo programske opreme. Iz tega vidika je navedeni izvajalec edini možni ponudnik tega naročila, saj iz tehničnih razlogov konkurence za predmet naročanja ni in naročilo lahko zagotovi le pozvani ponudnik (druga alinea 1 c točke 46. člena ZJN3).


IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka objave: JN002079/2021-L01
Številka obvestila v UL: 2021/S 067-173784
Datum odpošiljanja izvirnega obvestila: 02.04.2021
IV.2.8 Informacije o prenehanju dinamičnega nabavnega sistema
IV.2.9 Informacije o zaključku javnega razpisa v obliki predhodnega informativnega obvestila


Oddelek V: Oddaja naročila

Sklop 1

Naslov:

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
22.04.2021
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 1
Število prejetih ponudb MSP-jev: 1
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 1
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 1

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
TRAF SIGNAL d.o.o.
Pohorska 20
10000
HR
Zagreb
Hrvaška

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 140.500,00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 141.385,00 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
22.04.2021