Dosje javnega naročila 002584/2021
Naročnik: OSNOVNA ŠOLA MILANA ŠUŠTARŠIČA, Štembalova ulica 2A, 1000 Ljubljana
Blago: Sukcesivna dobava živil po sklopih za obdobje treh let za potrebe OŠ Milana Šuštaršiča
ZJN-3: Odprti postopek

JN002584/2021-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 22.04.2021
JN002584/2021-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 10.05.2021
JN002584/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 23.08.2021
Zahtevek za revizijo

    JN002584/2021-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2021/S 079-200652
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
OSNOVNA ŠOLA MILANA ŠUŠTARŠIČA
Štembalova ulica 2A
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Mestna občina Ljubljana, Služba za javna naročila, Viktorija Strajnar
viktorija.strajnar@ljubljana.si
+386 13064447

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/394534/OBJAVA_-_ZIVILA_OS_MILANA_SUSTARSICA.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=1488
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Izobraževanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Sukcesivna dobava živil po sklopih za obdobje treh let za potrebe OŠ Milana Šuštaršiča
Referenčna številka dokumenta: JN 7560-21-600016
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15000000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila so sukcesivne nabave konvencionalnih in ekoloških živil ter živil iz drugih shem kakovosti po sklopih za obdobje treh let za potrebe OŠ Milana Šuštaršiča.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: PASTERIZIRANO MLEKO IN FERMANTIRANI MLEČNI IZDELKI IZ SHEME KAKOVOSTI (BREZ EKO ŽIVIL; npr.:izbrana kakovost)
Številka sklopa: 1.1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15000000
15500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
PASTERIZIRANO MLEKO IN FERMANTIRANI MLEČNI IZDELKI IZ SHEME KAKOVOSTI (BREZ EKO ŽIVIL; npr.:izbrana kakovost)
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: MLEČNI IZDELKI IZ SHEM KAKOVOSTI (BREZ EKO ŽIVIL; npr.:izbrana kakovost)
Številka sklopa: 1.2.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
MLEČNI IZDELKI IZ SHEM KAKOVOSTI (BREZ EKO ŽIVIL; npr.:izbrana kakovost)
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: MLEČNI PUDINGI IN DESERTI
Številka sklopa: 1.3.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
MLEČNI PUDINGI IN DESERTI
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Več živil iz shem kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: SLADOLED
Številka sklopa: 1.4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15555000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
SLADOLED
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Več živil iz shem kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 5

II.2.1 Naslov
Naslov: BIO MLEKO IN MLEČNI IZDELKI
Številka sklopa: 1.5.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
BIO MLEKO IN MLEČNI IZDELKI
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 6

II.2.1 Naslov
Naslov: MLEKO IN MLEČNI IZDELKI DEKLARIRANI BREZ LAKTOZE
Številka sklopa: 1.6.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
MLEKO IN MLEČNI IZDELKI DEKLARIRANI BREZ LAKTOZE
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Več živil iz shem kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 7

II.2.1 Naslov
Naslov: SVEŽE MLADO GOVEJE, TELEČJE IN KOSTI IZ SHEME KAKOVOSTI (BREZ EKO ŽIVIL; npr.:izbrana kakovost)
Številka sklopa: 2.1.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15100000
15110000
15111000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
SVEŽE MLADO GOVEJE, TELEČJE IN KOSTI IZ SHEME KAKOVOSTI (BREZ EKO ŽIVIL; npr.:izbrana kakovost)
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 8

II.2.1 Naslov
Naslov: PERUTNINSKO MESO IN IZDELKI IZ PERUTNINSKEGA MESA IZ SHEME KAKOVOSTI (BREZ EKO ŽIVIL; npr.:izbrana kakovost, višja kakovost)
Številka sklopa: 2.2.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15100000
15110000
15112000
15131500
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
PERUTNINSKO MESO IN IZDELKI IZ PERUTNINSKEGA MESA IZ SHEME KAKOVOSTI (BREZ EKO ŽIVIL; npr.:izbrana kakovost, višja kakovost)
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji

Sklop 9

II.2.1 Naslov
Naslov: OSTALI MESNI IZDELKI
Številka sklopa: 2.3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15100000
15130000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
OSTALI MESNI IZDELKI
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Več živil iz shem kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dkumentaciji

Sklop 10

II.2.1 Naslov
Naslov: BIO MESO IN IZDELKI
Številka sklopa: 2.4.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15100000
15110000
15111000
15130000
15131600
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
BIO MESO IN IZDELKI
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpsni dokumentaciji

Sklop 11

II.2.1 Naslov
Naslov: BIO PIŠČANČJE MESO
Številka sklopa: 2.5.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15100000
15110000
15112000
15130000
15131500
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
BIO PIŠČANČJE MESO
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji

Sklop 12

II.2.1 Naslov
Naslov: SVEŽE SVINJSKO MESO
Številka sklopa: 2.6.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15100000
15110000
15113000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
SVEŽE SVINJSKO MESO
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Več živil iz shem kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji

Sklop 13

II.2.1 Naslov
Naslov: PURANJE MESO IN IZDELKI
Številka sklopa: 2.7
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15100000
15110000
15112120
15130000
15131500
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
PURANJE MESO IN IZDELKI
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Več živil iz shem kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 14

II.2.1 Naslov
Naslov: ZAMRZNJENE RIBE
Številka sklopa: 3.1.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15221000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
ZAMRZNJENE RIBE
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Več živil iz shem kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji

Sklop 15

II.2.1 Naslov
Naslov: SVEŽE RIBE
Številka sklopa: 3.2.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
03311000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
SVEŽE RIBE
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Več živil iz shem kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji

Sklop 16

II.2.1 Naslov
Naslov: KONZERVIRANE RIBE
Številka sklopa: 3.3.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15200000
15235000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
KONZERVIRANE RIBE
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Več živil iz shem kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 17

II.2.1 Naslov
Naslov: KOKOŠJA JAJCA IZ TALNE REJE
Številka sklopa: 4.1.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
03142500
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
KOKOŠJA JAJCA IZ TALNE REJE
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Več živil iz shem kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji

Sklop 18

II.2.1 Naslov
Naslov: BIO KOKOŠJA JAJCA
Številka sklopa: 4.2.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
03142500
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
BIO KOKOŠJA JAJCA
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji

Sklop 19

II.2.1 Naslov
Naslov: SVEŽA ZELENJAVA IN ZELIŠČA
Številka sklopa: 5.1.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
SVEŽA ZELENJAVA IN ZELIŠČA
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Več živil iz shem kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji

Sklop 20

II.2.1 Naslov
Naslov: EKO ZELENJAVA
Številka sklopa: 5.2.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
EKO ZELENJAVA
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji

Sklop 21

II.2.1 Naslov
Naslov: KROMPIR IZ SHEM KAKOVOSTI (BREZ EKO ŽIVIL; npr.:izbrana kakovost)
Številka sklopa: 5.3.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15300000
15310000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
KROMPIR IZ SHEM KAKOVOSTI (BREZ EKO ŽIVIL; npr.:izbrana kakovost)
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji

Sklop 22

II.2.1 Naslov
Naslov: JABOLKA IZ SHEM KAKOVOSTI (BREZ EKO ŽIVIL; npr.: integrirana pridelava, izbrana kakovost)
Številka sklopa: 5.4.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
JABOLKA IZ SHEM KAKOVOSTI (BREZ EKO ŽIVIL; npr.: integrirana pridelava, izbrana kakovost)
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 23

II.2.1 Naslov
Naslov: OSTALO SADJE
Številka sklopa: 5.5.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
OSTALO SADJE
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Več živil iz shem kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji

Sklop 24

II.2.1 Naslov
Naslov: EKO SADJE
Številka sklopa: 5.6.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
EKO SADJE
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 25

II.2.1 Naslov
Naslov: ZAMRZNJENA ZELENJAVA IN SADJE
Številka sklopa: 6.1.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15300000
15896000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
ZAMRZNJENA ZELENJAVA IN SADJE
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Već živil iz shem kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji

Sklop 26

II.2.1 Naslov
Naslov: PASTERIZIRANA IN STERILIZIRANA ZELENJAVA
Številka sklopa: 6.2.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15330000
15331000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
PASTERIZIRANA IN STERILIZIRANA ZELENJAVA
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Več živil iz shem kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 27

II.2.1 Naslov
Naslov: MARINIRANA RDEČA PESA BREZ KONZERVANSOV
Številka sklopa: 6.3.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15300000
15330000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
MARINIRANA RDEČA PESA BREZ KONZERVANSOV
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Več živil iz shem kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji

Sklop 28

II.2.1 Naslov
Naslov: KISLO ZELJE IN REPA BREZ KONZERVANSOV
Številka sklopa: 6.4.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15300000
15330000
15331000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
KISLO ZELJE IN REPA BREZ KONZERVANSOV
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Več živil iz shem kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji

Sklop 29

II.2.1 Naslov
Naslov: BIO KISLA REPA IN ZELJE
Številka sklopa: 6.5.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15300000
15330000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
BIO KISLA REPA IN ZELJE
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji

Sklop 30

II.2.1 Naslov
Naslov: KONZERVIRANO SADJE
Številka sklopa: 6.6.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15300000
15330000
15332000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
KONZERVIRANO SADJE
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Več živil iz shem kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 31

II.2.1 Naslov
Naslov: SADNI NAMAZI
Številka sklopa: 6.7.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15300000
15330000
15332000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
SADNI NAMAZI
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Več živil iz shem kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji

Sklop 32

II.2.1 Naslov
Naslov: BIO DOMAČE MARMELADE
Številka sklopa: 6.8.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15300000
15330000
15332000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
BIO DOMAČE MARMELADE
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 33

II.2.1 Naslov
Naslov: SADNI IN ZELENJAVNI SOKOVI
Številka sklopa: 7.1.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15320000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
SADNI IN ZELENJAVNI SOKOVI
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Več živil iz shem kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 34

II.2.1 Naslov
Naslov: BIO SADNI SOK
Številka sklopa: 7.2.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15320000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
BIO SADNI SOK
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 35

II.2.1 Naslov
Naslov: SIRUPI S 100 % SADNIM DELEŽEM
Številka sklopa: 7.3.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15320000
15980000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
SIRUPI S 100 % SADNIM DELEŽEM
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Več živil iz shem kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji

Sklop 36

II.2.1 Naslov
Naslov: SIRUPI
Številka sklopa: 7.4.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15320000
15980000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
SIRUPI
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Več živil iz shem kakvosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 37

II.2.1 Naslov
Naslov: ZAMRZNJENI IZDELKI IZ KROMPIRJEVEGA TESTA
Številka sklopa: 8.1.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15310000
15896000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
ZAMRZNJENI IZDELKI IZ KROMPIRJEVEGA TESTA
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Več živil iz shem kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 38

II.2.1 Naslov
Naslov: ZAMRZNJENI IZDELKI IZ OSTALEGA TESTA
Številka sklopa: 8.2.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15896000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
ZAMRZNJENI IZDELKI IZ OSTALEGA TESTA
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Več živil iz shem kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 39

II.2.1 Naslov
Naslov: ZAMRZNJENI ZREZKI, POLPETI
Številka sklopa: 8.3.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15896000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
ZAMRZNJENI ZREZKI, POLPETI
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Več živil iz shem kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 40

II.2.1 Naslov
Naslov: ZAMRZNJENO TESTO
Številka sklopa: 8.4.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15896000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
ZAMRZNJENO TESTO
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Več živil iz shem kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 41

II.2.1 Naslov
Naslov: ŽITA, MLEVSKI IZDELKI IN KOSMIČI
Številka sklopa: 9.1.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
ŽITA, MLEVSKI IZDELKI IN KOSMIČI
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Več živil iz shem kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 42

II.2.1 Naslov
Naslov: BIO ŽITA IN MLEVSKI IZDELKI
Številka sklopa: 9.2.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
BIO ŽITA IN MLEVSKI IZDELKI
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 43

II.2.1 Naslov
Naslov: TESTENINE
Številka sklopa: 9.3.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15850000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
TESTENINE
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Več živil iz shem kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 44

II.2.1 Naslov
Naslov: BIO TESTENINE
Številka sklopa: 9.4.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15850000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
BIO TESTENINE
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 45

II.2.1 Naslov
Naslov: SVEŽE TESTO, SVEŽE TESTENINE IN NJOKI
Številka sklopa: 9.5.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15312000
15850000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
SVEŽE TESTO, SVEŽE TESTENINE IN NJOKI
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Več živil iz shem kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 46

II.2.1 Naslov
Naslov: KRUH IN PEKOVSKO PECIVO( 60, 80 in 100g)
Številka sklopa: 10.1.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15810000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
KRUH IN PEKOVSKO PECIVO( 60, 80 in 100g)
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Več živil iz shem kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 47

II.2.1 Naslov
Naslov: KRUH IN PEKOVSKO PECIVO BREZ ADITIVOV
Številka sklopa: 10.2.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15810000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
KRUH IN PEKOVSKO PECIVO BREZ ADITIVOV
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Več živil iz shem kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji

Sklop 48

II.2.1 Naslov
Naslov: BIO KRUH IN PEKOVSKO PECIVO - V KOSU ALI REZANO PO DOGOVORU
Številka sklopa: 10.3.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15810000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
BIO KRUH IN PEKOVSKO PECIVO - V KOSU ALI REZANO PO DOGOVORU
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji

Sklop 49

II.2.1 Naslov
Naslov: IZDELKI IZ LISTNATEGA, KVAŠENEGA IN VLEČENEGA TESTA (VSEBNOST TRANSMAŠČOBNIH KISLIN DO 2%)
Številka sklopa: 10.4.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15810000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
IZDELKI IZ LISTNATEGA, KVAŠENEGA IN VLEČENEGA TESTA (VSEBNOST TRANSMAŠČOBNIH KISLIN DO 2%)
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Več živil iz shem kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji

Sklop 50

II.2.1 Naslov
Naslov: OSTALO (MLINCI, PREPEČENEC, GRISINI, DROBTINE)
Številka sklopa: 10.5.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15800000
15820000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
OSTALO (MLINCI, PREPEČENEC, GRISINI, DROBTINE)
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Več živil iz shem kakovosti0,15

Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji

Sklop 51

II.2.1 Naslov
Naslov: KEKSI (VSEBNOST TRANSMAŠČOBNIH KISLIN DO 2%)
Številka sklopa: 10.6.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15800000
15820000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
KEKSI (VSEBNOST TRANSMAŠČOBNIH KISLIN DO 2%)
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Več živil iz shem kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 52

II.2.1 Naslov
Naslov: SLAŠČIČARSKI IZDELKI
Številka sklopa: 10.7.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15800000
15810000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
SLAŠČIČARSKI IZDELKI
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Več živil iz shem kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji

Sklop 53

II.2.1 Naslov
Naslov: OLJA, MAJONEZE IN MARGARINE
Številka sklopa: 11.1.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15411000
15431000
15871273
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
OLJA, MAJONEZE IN MARGARINE
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Več živil iz shem kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji

Sklop 54

II.2.1 Naslov
Naslov: STROČNICE
Številka sklopa: 11.2.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15331100
15331130
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
STROČNICE
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Več živil iz shem kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji

Sklop 55

II.2.1 Naslov
Naslov: SUHO SADJE IN SEMENA
Številka sklopa: 11.3.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15332410
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
SUHO SADJE IN SEMENA
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Več živil iz shem kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 56

II.2.1 Naslov
Naslov: ČAJ
Številka sklopa: 11.4.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15863000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
ČAJ
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Več živil iz shem kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 57

II.2.1 Naslov
Naslov: ZAČIMBE - NEPRODUŠNO ZAPRTO PAKIRANJE V DOZI S POKROVOM
Številka sklopa: 11.5.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15870000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
ZAČIMBE - NEPRODUŠNO ZAPRTO PAKIRANJE V DOZI S POKROVOM
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Več živil iz shem kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 58

II.2.1 Naslov
Naslov: SADNO IN SADNO - ZELENJAVNE ŽITNE REZINE
Številka sklopa: 11.6.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15800000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
SADNO IN SADNO - ZELENJAVNE ŽITNE REZINE
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Več živil iz shem kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji

Sklop 59

II.2.1 Naslov
Naslov: OSTALA ŽIVILA IN DODATKI
Številka sklopa: 11.7.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15800000
15840000
15861000
15862000
15871000
15872400
15980000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
OSTALA ŽIVILA IN DODATKI
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Več živil iz shem kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji

Sklop 60

II.2.1 Naslov
Naslov: DIETNA ŽIVILA
Številka sklopa: 12.1.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15880000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
DIETNA ŽIVILA
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Več živil iz shem kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom.
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
20.05.2021   12:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 20.05.2021   12:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 05.05.2021   12:00

Dodatne informacije:
Mestna občina Ljubljana postopek izvaja na podlagi pooblastila naročnika, OŠ Milana Šuštaršiča, izdanega na podlagi tretjega odstavka 66. člena ZJN-3
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
OSNOVNA ŠOLA MILANA ŠUŠTARŠIČA
Štembalova ulica 2A
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
19.04.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 03.05.2021   09:53
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
Prosimo ,da iz sklopa 1,5. Bio mleko in mlečni izdelki izločite artikel pod zaporedno številko 7. Bio jogurtov desert . Artikel namreč ponuja le ena slovenska mlekarna ,kar pomeni da je sklop napisan tako, da se nanj lahko prijavi samo točno določen dobavitelj.

Prosim ,da upoštevate 5.člen ZJN-3.


Hvala


ODGOVOR
Naročnik bo izločil artikel pod zaporedno številko 7. Bio jogurtov desert.


Datum objave: 03.05.2021   09:54
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Vljudno prosimo za podaljšanje roka za oddajo vprašanj na portalu.

Hvla in lep pozdrav

ODGOVOR
Naročnik roka za oddajo vprašanj ne bo podaljšal.Datum objave: 03.05.2021   09:54
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo za podalšanje roka za zastavitev vprašanj in tudi roka za oddajo ponudbe. Poslujemo v okrnjeni sestavi.V nasprotnem primeri žal ne bomo morali oddati ponudbe.
Hvala za razumevanje

lep pozdrav

ODGOVOR
Naročnik rokov ne bo podaljševal.Datum objave: 03.05.2021   09:54
VPRAŠANJE
VPRAŠANJE
V razpisni dokumentaciji imate na strani 19 navedeno, da ponudnik zagotavlja odvoz embalaže, (POVRATNE KOT NEPOBRATNE)
Naše podjetje (kakor večina ponudnikov) ni registrirano za odvoz nepovratne embalaže, ki je komunalni odpadek, za to imamo z ustreznimi podjetji, ki se s tem ukvarjajo, podpisane pogodbe.


Vsa odpadna embalaža šol, vrtcev, domov in drugih ustanov je komunalni odpadek.
Naša vozila so skladna s HACCP-om, zato ne moremo v vozilih, s katerimi vršimo dostavo živil, opravljati tudi dejavnosti odvoza komunalnih odpadkov.
Upamo, da naročnik to razume, saj bi morali torej imeti posebna vozila za odvoz odpadkov - embalaže.

Zato pozivamo naročnika, da popravi in izbriše zahtevo za odvoz nepovratne embalaže, to namreč lahko zahteva le za POVRATNO EMBALAŽO.


Lep pozdrav

ODGOVOR
V razpisni dokumentaciji je navedeno, da bo moral dobavitelj odvažati nepovratno embalažo le kadar je to zahtevano v posebnih pogojih naročnika. V posebnih pogojih pa tega naročnik ne zahteva, zato odvoz le-te ni zahtevan. Povratno embalažo pa se odvaža.Datum objave: 03.05.2021   09:55
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

ali smo prav razumeli, da za celotno obdobje pogodbo sklenete z enim ponudnikom?

Lep pozdrav

ODGOVOR
Da. Razen za sklope svežega sadja in zelenjave, kakor je to določeno v 4.2. točki I. poglavja predmetne razpisne dokumentacije.Datum objave: 03.05.2021   09:55
VPRAŠANJE


Spoštovani,

v razpisni dokumentaciji smo zasledili, da želite dostavo vsak dan od 6 -9 ure ali po dogovoru z naročnikom

Predvidevamo, da je pogoj dnevne dostave predvsem za sklope svežega programa kot so kruh, meso , sadje in zelenjava.


Prosimo naročnika, naj sporoči ali bi mu za naštete sklope živil z daljšim rokom trajanja zadostovala dostava dvakrat tedensko.


3.3. sklop: KONZERVIRANE RIBE
4. SKUPINA: JAJCA
6. SKUPINA: ZAMRZNJENA IN KONZERVIRANA ZELENJAVA IN SADJE
7. SKUPINA: SADNI SOKOVI IN SIRUPI
9. SKUPINA: ŽITA, MLEVSKI IZDELKI, TESTNINE
11.SKUPINA: SPLOŠNO PREHRAMBENO BLAGO
12.SKUPINA: DIETNA ŽIVILA
Hvala za odgovor

ODGOVOR
Dostava bi za omenjene sklope zadostovala dvakrat tedensko, samo v primeru, če se v naprej določi dneve, katere lahko ponudnik dostavlja. Npr. torek in četrtek.Datum objave: 04.05.2021   15:38
VPRAŠANJE
Sklop 3.1. zamrznjene ribe
artikel 1: ali lahko ponudimo losos keta file?
artikel 2: ali lahko ponudimo pakiranje 2kg?


ODGOVOR
Artikel 1: Ne.
Artikel 2: Lahko ponudite pakiranje 2 kg.

Pooblaščenec naročnika bo objavil popravek popisa blaga.
Datum objave: 04.05.2021   15:40
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Vljudno prosimo za odgovore na naslednja vprašanja. Hvala že v naprej.

3.3. sklop: KONZERVIRANE RIBE
1 Fileti tunine, v kosih, v oljčnem olju vsebuje minimalno 70 % tune, pakiranje 1500 do 2000 g naročnika prosimo, da zahteva izdelek v pločevinki saj bo v nasprotnem primeru dobil ponudbo izdelka v vrečki, ki pa ni primerljive kvalitete.
4 Ribja pašteta iz tune, (minimalno 32 % tuninega mesa), 25 do 35 g naročnika prosimo, da zahteva izdelek brez aditivov, saj bo v nasprotnem primeru dobil izdelek, ki vsebuje konzervanse ali pa ojačevalce.

6.6. sklop: KONZERVIRANO SADJE
6 Sadna solata, min 50 % plodu, pasterizirana ali sterilizirana, brez kemičnih konzervansov, pakiranje 2 do 3,5 kg ali lahko ponudimo izdelek v 4200g?
7 Hruškov kompot, manj sladek, min 50 % plodu, pasteriziran ali steriliziran, brez kemičnih konzervansov, pakiranje 2 do 3,5 kg v asortimanu imamo izdelek v 4200g. Ali ga lahko ponudimo? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala
11 Višnjev kompot (brez koščic), manj sladek, min 50 % plodu, pasteriziran ali steriliziran, brez kemičnih konzervansov, pakiranje 3 do 4,1 kg izdelek je sedaj dobavljiv v 4250g pakiranju. Ali ga lahko ponudimo? Resnično gre za majhno odstopanje.

6.7. sklop: SADNI NAMAZI
1 Ekstra domača marmelada - marelica, min. 50 g sadnega deleža / 100 g izdelka, brez kemičnih konzervansov in sladil, pakiranje do 700 g v asortimanu imamo izdelek v 850g pakiranju. Ali ga lahko ponudimo? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala

7.1. sklop: SADNI IN ZELENJAVNI SOKOVI
4 Jabolčni sok, motni, z dodatkom Ca, 100 % sadni delež, pakiranje 0,2 L izdelka nimamo v asortimanu. Ali lahko ponudimo izdelek, ki je bio jabolčni sok namesto zahtevanega?
7 Pomarančni sok, 100 % sadni delež, pakiranje 0,2 L - ali lahko ponudimo izdelek v 250ml?
11 Ribezov nektar, min. 25 % sadni delež, pakiranje 0,2 L - ali lahko ponudimo borovničev nektar namesto ribezovega?
12 Jagodni nektar, min. 45 % sadni delež, pakiranje 1 L - ali lahko ponudimo izdelek s 43% sadnega deleža, kakor je to predpisano v Pravilniku o nektarjih in sokovih?
14 Mešanica sadnega soka iz minimalno 4 vrst sadja, 100 % sadni delež, pakiranje od 200 do 250 ml ali lahko ponudimo smoothie?

7.2. sklop: BIO SADNI SOK
2 Bio sok črno jagodičevje in jabolko, 100 % sadni delež, pakiranje 0,2 L izdelek ne najdemo. Ali lahko ponudimo bio sok jabolko-granatno jabolko, ribez? Izdelek z okusom jabolko-grozdje-robida je bil namreč ukinjen. Prosimo popravite.
4 Bio sok jabolko, breskev, korenje, 100 % sadni delež, pakiranje 1 L ali lahko ponudimo 100% bio sok slovenskega proizvajalca sokov Dana iz Mirne v sestavi jabolko-mango-korenček-limona v 750ml pakiranju? Hvala za razumevanje.

9.1. sklop: ŽITA, MLEVSKI IZDELKI IN KOSMIČI
3 Pšenična moka tipa 400 - gladka, pakiranje 5 kg - Ali lahko ponudimo izdelek v 1000g in tako dovolite ponuditi moko do 5kg, saj je embalaža 5kg izdelka močnejša in dražja in tako dobite s 5kg pakiranju dražji izdelek. Hvala za razumevanje.
16 Polnozrnati kus kus instant, pakiranje 250 do 1000 g ali lahko ponudimo izdelek v 5kg?
17 Koruzni zdrob - instant, pakiranje 5 kg - ali lahko ponudimo izdelek v 4x1kg ali pa ?

9.2. sklop: BIO ŽITA IN MLEVSKI IZDELKI
6 Bio sadni kosmiči (müsli), porcijski, pakiranje 40 do 50 g izdelek je bil ukinjen. Naročnika prosimo za umik izdelka iz popisa. Hvala

9.3. sklop: TESTENINE
2 Jušna zakuha, drobna (kot rinčice, zvezdice) pšenična z jajci, pakiranje do 2 kg ali lahko ponudimo izdelek v 5kg?
4 Jušna zakuha, drobna (kot rižek ali podobno), pšenična z jajci, pakiranje do 2 kg ali lahko ponudimo izdelek v 5kg?
10 Kodrasti široki rezanci - pšenični z jajci, pakiranje do - ali lahko ponudimo izdelek brez dodanih jajc? Izdelek z dodanimi jajci namreč ne obstaja v gastro pakiranju in bo tako postavka artikla zelo visoka.
10 Kodrasti široki rezanci - pšenični z jajci, pakiranje do - ali je naročnik imel namen omejiti gramaturo temu izdelku?
11 Špageti št. 5 - pšenični z jajci, pakiranje od 2 do 5 kg izdelek debeline št. 5 ne najdemo. Naročnika prosimo, da umakne zahtevo po debelini št. 5, saj vsi proizvajalci testenin označujejo svoje testenine na svoj način. Jajčnih testenin št. 5 tudi ne najdemo na trgu.
13 Svedrčki - pšenični z jajci, pakiranje do 5 kg izdelek z dodanimi jajci je mogoče dobiti v 10kg. Ali lahko ponudimo izdelek v 10kg. Prosimo popravite.
14 Pšenične testenine z jajci, veliki polži, pakiranje do 2 kg razpisano imate veliko količino izdelka. Ali lahko ponudimo izdelek v 5kg?
15 Pšenične testenine z jajci, metuljčki, za prilogo, pakiranje od 0,5 do 5 kg- v gastro pakiranju se dobi le izdelek brez jajc. Ali lahko ponudimo metuljčke brez jajc?

9.4. sklop: BIO TESTENINE
9 Bio pirine testenine, polžki, pakiranje do 1 kg ali lahko ponudimo pirine peresnike, pirine rezance, pirine svedre namesto polžkov?

10.5. sklop: OSTALO (MLINCI, PREPEČENEC, GRISINI, DROBTINE)
1 Mlinci, brez konzervansov, pakiranje 1 do 5 kg proizvajalec mlincev podjetje Žito je ukinilo svoj artikel v 5kg in ga je nadomestilo z izdelkom v 6kg? Ali lahko ponudimo izdelek v 6kg?
4 Prepečenec porcijski v rezinah, pakiranje 20 - 35 g v asortimanu imamo izdelek v 35,83g pakiranju. Ali ga lahko ponudimo? Gre za resnično manjše odstopanje. Hvala za razumevanje.
9 Presta, manj slana, 30 - 40 g podjetje Žito je izdelek umaknil iz proizvodnje zaradi velikih reklamacij glede loma izdelka med prevozom. Naročnika prosimo, da izdelek umakne iz popisa. Hvala
11 Koruzni hrustljavi kruhki, pakiranje 160 do 180 g izdelek je sedaj mogoče dobiti v 125g pakiranju. Prosimo popravite.
12 Rženi hrustljavi kruhki, pakiranje 160 do 180 g izdelek je sedaj mogoče dobiti v 125g pakiranju. Prosimo popravite.
13 Polnozrnati hrustljavi kruhki, pakiranje 160 do 180 g izdelek je sedaj mogoče dobiti v 125g pakiranju. Prosimo popravite.

10.6. sklop: KEKSI (VSEBNOST TRANSMAŠČOBNIH KISLIN DO 2%)
9 Keksi, s koščki čokolade, pakiranje 1 do 3 kg ali lahko ponudimo izdelek v 250g?
10 Keksi iz polnozrnate moke, ovsenih kosmičev in suhega sadja, pakirani od 1 do 3 kg ali lahko ponudimo izdelek v 250g?

11.3. sklop: SUHO SADJE IN SEMENA
16 Suhi hruškovi krhlji, brez konzervansov, razred I, pakiranje 500 do 1000 g ali lahko ponudimo izdelek v 200g, saj ga v danem razponu in brez konzervansov ne najdemo?
17 Suhi olupljeni jabolčni krhlji brez konzervansov, razred I, pakiranje 500 do 1000 g brez konzervansov je mogoče dobiti samo izdelek, ki ni olupljen in v 200g pakiranju. Prosimo popravite opis, da bomo lahko oddali ponudbo.
18 Suhi olupljeni jabolčni krhlji brez konzervansov, razred I, pakiranje 2 do 5 kg g brez konzervansov je mogoče dobiti samo izdelek, ki ni olupljen in v 200g pakiranju. Prosimo popravite opis, da bomo lahko oddali ponudbo.
19 Suhi jabolčni krhlji brez konzervansov, razred I, pakiranje 500 do 1000 g ali lahko ponudimo izdelek v 200g?
20 Suhi jabolčni krhlji brez konzervansov, razred I, 2 do 5 kg ali lahko ponudimo izdelek v 200g?
21 Suhe marelice brez konzervansov (nežveplane), razred I, pakiranje 2 do 5 kg izdelek brez konzervansov se dobi v 150g pakiranju. Ali ta izdelek lahko ponudimo?
22 Suhe slive brez koščic in konzervansov, razred I, pakiranje 500 do 1000 g izdelek brez konzervansov se dobi v 200g pakiranju. Ali ta izdelek lahko ponudimo?
23 Bučna semena - sušena (Golica), pakiranje do 500 g ali lahko ponudimo izdelek v 1000g?

11.4. sklop: ČAJ
14 Čaj jabolko - cimet, filter vrečke, gastro pakiranje 1000 do 1500 g verjetno ste imeli v mislih božični čaj. Ali ga lahko ponudimo?
16 Sadni čaj (malina) filter vrečke, pakiranje 50 do 100 g v asortimanu imamo izdelek v 44g. Ali ga lahko ponudimo?

11.5. sklop: ZAČIMBE - NEPRODUŠNO ZAPRTO PAKIRANJE V DOZI S POKROVOM
1 Bazilika, zdrobljena, sušena, pakiranje od 100 do 200 g ali lahko ponudimo izdelek v 340g?
6 Česen zrnasti, pakiranje od 800 do 1000 g ali lahko ponudimo izdelek v 570g?
8 Kardamom, pakiranje do 100 g, lahko v vrečki ali lahko ponudimo izdelek v dozi s pokrovom in v 159g pakiranju?
13 Origano, sušen, zdrobljen, pakiranje od 100 do 200 g ali lahko ponudimo izdelek v 340g?
15 Rožmarin, narezan, sušen, pakiranje do 400 g ali lahko ponudimo izdelek v 600g?

11.7. sklop: OSTALA ŽIVILA IN DODATKI
15 Koruzni škrob, brez glutena, pakiranje do 500g ali lahko ponudimo izdelek v 1000g?
18 Kremin, krema v prahu za kremne rezine, pakiranje 0,5 do 1 kg, enakovredno Kremin Dr. Oetker ali lahko ponudimo izdelek v 1200g?
25 Sladkor mleti, pakiranje 200 g do 500g ali lahko ponudimo izdelek v 1000g?
32 Mandeljni, narezani na lističe do 500g - v asortimanu imamo izdelek v 1000g. Ali ga lahko ponudimo?
35 Burbonska vanilija do 100g ali naročnik želi izdelek sladkor burbonska vanilja ali strok burbonska vanilja? Izdelka se cenovno močno razlikujeta. Prosimo skrbno določite. Saj strok bourbonske vanilije npr. stane krepko čez 1000EUR/kg.
44 Prava kava, mleta, črna, pakiranje 100 do 250 g, Barcaffe ali enakovredno v kolikor želite izdelek kot Barcaffe zahtevajte izdelek s sestavo z minimalno 75% kave sorte Arabica in 25% robusta. Hvala za razumevanje.
45 prava kava, mleta, črna, pakiranje 500 do1000 g, Barcaffe ali enakovredno v kolikor želite izdelek kot Barcaffe zahtevajte izdelek s sestavo z minimalno 75% kave sorte Arabica in 25% robusta. Hvala za razumevanje.
47 Masleni piškoti, pakiranje 200 do 500 g v asortimanu imamo izdelek v 4x240g. Ali ga lahko ponudimo?

12.1. sklop: DIETNA ŽIVILA
9 Rižev puding, vanilija, čokolada, pakiranje 100 do 140 g ali lahko ponudimo izdelek okus vanilija in namesto okusa čokolada, kakav. Gre za sopomenko puding čokolada=kakav. Ali ga lahko ponudimo?
14 Rižev sladoled, pakiranje 500 do 1000 ml- dobavitelj je precej spremenil asortima sladoledov. Sedaj vam lahko ponudimo le kokosov sladoled ali sojin sladoled z okusi. Ali lahko ponudimo kokosov sladoled z okusom mango in ananas? Riževi niso več dobavljivi. V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno)?
19 Čičerikina moka, do 1 kg verjetno ste želeli izdelek brez glutena. Prosimo dopolnite.
25 Kokosovo olje, pakiranje do 0,5 L zahtevajte hladno stiskano deviško kokosovo olje, saj boste v nasprotnem primeru dobili ponudbo rafiniranega olja, ki pa ni ravno zdrav.
27 Moka brez glutena večnamenska (kakovost Organ ali enakovredno), pakiranje do 1 kg - v kolikor želite izdelek kot Orgran, zahtevajte izdelek brez vseh alergenov.
29 Piškoti različnih oblik, brez glutena (kakovost Schar ali enakovredno), pakiranje do 1 kg ali naročnik želi izdelek brez vseh alergenov (kot Orgran)?
30 Piškoti različnih oblik, brez glutena, mleka, jajc, soje in čokolade (kakovost Schar ali Orgran ali podobno), pakiranje do 1 kg ali naročnik želi izdelek brez vseh alergenov (kot Orgran)?
33 Biskvit, brez glutena, sadna (kakovost Orgran ali enakovredno), pakiranje do 300 g - v kolikor želite izdelek kot Orgran, zahtevajte izdelek brez vseh alergenov.
44 KRUH brez glutena, (enakovredni pan care Schar ), pakiranje do 400g izdelek pan care je bil ukinjen. Sedaj je mogoče dobiti le v Pan blanco?
51 KRUH, brez glutena, (enakovredno beli pan blanco Schar), pakiranje do 400 g izdelek se vam podvaja (artikel 44). Prosimo za izbris ali pa lahko ponudimo kakšen drugi kruh npr. Vital ali pa s semeni?
55 Riževi kosmiči brez glutena, mleka in jajc (kakovost Schar ali enakovredno), pakiranje do 300 g ali lahko ponudimo izdelek riževi+proseni kosmiči z gozdni mi sadeži brez vseh alergenov kot Orgran?
56 Koruzni kosmiči brez glutena, mleka in jajc (kakovost Schar ali enakovredno), pakiranje do 250 g ali lahko ponudimo izdelek v 375g pakiranju BIO in brez dodanega sladkorja?
57 Musli, hrustljavi,(enakovredno Schar) brez glutena, jajc, mleka, pakiranje do 350 g ali lahko ponudimo večzrnate kosmiče brez vseh alergenov v 300g pakiranju kot Orgran?
59 Koruzni zdrob brez glutena, mleka in jajc (kakovost Schar ali enakovredno), pakiranje do 500 g koruzni zdrob brez glutena je bil ukinjen. Sedaj je mogoče dobiti le polento brez glutena. Ali jo lahko ponudimo? Ali pa prosimo za izbris, saj imate izdelek že razpisan pod zaporedno št. 66.

Le pozdrav.


ODGOVOR

3.3. sklop: KONZERVIRANE RIBE
1 Fileti tunine, v kosih, v oljčnem olju vsebuje minimalno 70 % tune, pakiranje 1500 do 2000 g naročnika prosimo, da zahteva izdelek v pločevinki saj bo v nasprotnem primeru dobil ponudbo izdelka v vrečki, ki pa ni primerljive kvalitete.
Odgovor: Izdelek mora biti v konzervi .

4 Ribja pašteta iz tune, (minimalno 32 % tuninega mesa), 25 do 35 g naročnika prosimo, da zahteva izdelek brez aditivov, saj bo v nasprotnem primeru dobil izdelek, ki vsebuje konzervanse ali pa ojačevalce.
Odgovor: Pašteta naj bo brez umetnih konzervansov in ojačevalcev okusa
6.6. sklop: KONZERVIRANO SADJE
6 Sadna solata, min 50 % plodu, pasterizirana ali sterilizirana, brez kemičnih konzervansov, pakiranje 2 do 3,5 kg ali lahko ponudimo izdelek v 4200g?
Odgovor: Lahko ponudite.

7 Hruškov kompot, manj sladek, min 50 % plodu, pasteriziran ali steriliziran, brez kemičnih konzervansov, pakiranje 2 do 3,5 kg v asortimanu imamo izdelek v 4200g. Ali ga lahko ponudimo? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala
Odgovor: Lahko ponudite.

11 Višnjev kompot (brez koščic), manj sladek, min 50 % plodu, pasteriziran ali steriliziran, brez kemičnih konzervansov, pakiranje 3 do 4,1 kg izdelek je sedaj dobavljiv v 4250g pakiranju. Ali ga lahko ponudimo? Resnično gre za majhno odstopanje.
Odgovor: Lahko ponudite.

6.7. sklop: SADNI NAMAZI
1 Ekstra domača marmelada - marelica, min. 50 g sadnega deleža / 100 g izdelka, brez kemičnih konzervansov in sladil, pakiranje do 700 g v asortimanu imamo izdelek v 850g pakiranju. Ali ga lahko ponudimo? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala
Odgovor: Lahko ponudite.

7.1. sklop: SADNI IN ZELENJAVNI SOKOVI
4 Jabolčni sok, motni, z dodatkom Ca, 100 % sadni delež, pakiranje 0,2 L izdelka nimamo v asortimanu. Ali lahko ponudimo izdelek, ki je bio jabolčni sok namesto zahtevanega?
Odgovor: Ne.

7 Pomarančni sok, 100 % sadni delež, pakiranje 0,2 L - ali lahko ponudimo izdelek v 250ml?
Odgovor: Lahko.

11 Ribezov nektar, min. 25 % sadni delež, pakiranje 0,2 L - ali lahko ponudimo borovničev nektar namesto ribezovega?
Odgovor: Ne.

12 Jagodni nektar, min. 45 % sadni delež, pakiranje 1 L - ali lahko ponudimo izdelek s 43% sadnega deleža, kakor je to predpisano v Pravilniku o nektarjih in sokovih?
Odgovor: Lahko.

14 Mešanica sadnega soka iz minimalno 4 vrst sadja, 100 % sadni delež, pakiranje od 200 do 250 ml ali lahko ponudimo smoothie?
Odgovor: Ne.

7.2. sklop: BIO SADNI SOK
2 Bio sok črno jagodičevje in jabolko, 100 % sadni delež, pakiranje 0,2 L izdelek ne najdemo. Ali lahko ponudimo bio sok jabolko-granatno jabolko, ribez? Izdelek z okusom jabolko-grozdje-robida je bil namreč ukinjen. Prosimo popravite.
Odgovor: Ponudite Bio sok jabolko v kombinaciji z granatnim jabolkom in/ali ribezom, 100% sadni delež, pakiranje 0,2l.

4 Bio sok jabolko, breskev, korenje, 100 % sadni delež, pakiranje 1 L ali lahko ponudimo 100% bio sok slovenskega proizvajalca sokov Dana iz Mirne v sestavi jabolko-mango-korenček-limona v 750ml pakiranju? Hvala za razumevanje.
Odgovor: Ne

9.1. sklop: ŽITA, MLEVSKI IZDELKI IN KOSMIČI
3 Pšenična moka tipa 400 - gladka, pakiranje 5 kg - Ali lahko ponudimo izdelek v 1000g in tako dovolite ponuditi moko do 5kg, saj je embalaža 5kg izdelka močnejša in dražja in tako dobite s 5kg pakiranju dražji izdelek. Hvala za razumevanje.
Odgovor: Lahko.

16 Polnozrnati kus kus instant, pakiranje 250 do 1000 g ali lahko ponudimo izdelek v 5kg?
Odgovor: Lahko.

17 Koruzni zdrob - instant, pakiranje 5 kg - ali lahko ponudimo izdelek v 4x1kg ali pa ?
Odgovor: Lahko ponudite 4x1 kg .

9.2. sklop: BIO ŽITA IN MLEVSKI IZDELKI
6 Bio sadni kosmiči (müsli), porcijski, pakiranje 40 do 50 g izdelek je bil ukinjen. Naročnika prosimo za umik izdelka iz popisa. Hvala
Odgovor: Umik iz popisa

9.3. sklop: TESTENINE
2 Jušna zakuha, drobna (kot rinčice, zvezdice) pšenična z jajci, pakiranje do 2 kg ali lahko ponudimo izdelek v 5kg?
Odgovor: Lahko.

4 Jušna zakuha, drobna (kot rižek ali podobno), pšenična z jajci, pakiranje do 2 kg ali lahko ponudimo izdelek v 5kg?
Odgovor: Lahko.

10 Kodrasti široki rezanci - pšenični z jajci, pakiranje do - ali lahko ponudimo izdelek brez dodanih jajc? Izdelek z dodanimi jajci namreč ne obstaja v gastro pakiranju in bo tako postavka artikla zelo visoka.
Odgovor: Lahko.

10 Kodrasti široki rezanci - pšenični z jajci, pakiranje do - ali je naročnik imel namen omejiti gramaturo temu izdelku?
Odgovor: dopolnitev: 10 Kodrasti široki rezanci - pšenični z jajci, Pakiranje do 5 kg

11 Špageti št. 5 - pšenični z jajci, pakiranje od 2 do 5 kg izdelek debeline št. 5 ne najdemo. Naročnika prosimo, da umakne zahtevo po debelini št. 5, saj vsi proizvajalci testenin označujejo svoje testenine na svoj način. Jajčnih testenin št. 5 tudi ne najdemo na trgu.
Odgovor: Ponudite špagete (debeline podobno kot Barilla št.5).

13 Svedrčki - pšenični z jajci, pakiranje do 5 kg izdelek z dodanimi jajci je mogoče dobiti v 10kg. Ali lahko ponudimo izdelek v 10kg. Prosimo popravite.
Odgovor: Lahko.

14 Pšenične testenine z jajci, veliki polži, pakiranje do 2 kg razpisano imate veliko količino izdelka. Ali lahko ponudimo izdelek v 5kg?
Odgovor: Lahko.

15 Pšenične testenine z jajci, metuljčki, za prilogo, pakiranje od 0,5 do 5 kg- v gastro pakiranju se dobi le izdelek brez jajc. Ali lahko ponudimo metuljčke brez jajc?
Odgovor: Lahko. Poprava : 15 Pšenične testenine, metuljčki, za prilogo, pakiranje od 0,5 do 5 kg

9.4. sklop: BIO TESTENINE
9 Bio pirine testenine, polžki, pakiranje do 1 kg ali lahko ponudimo pirine peresnike, pirine rezance, pirine svedre namesto polžkov?
Odgovor: Lahko ponudite bio pirine peresnike.

10.5. sklop: OSTALO (MLINCI, PREPEČENEC, GRISINI, DROBTINE)
1 Mlinci, brez konzervansov, pakiranje 1 do 5 kg proizvajalec mlincev podjetje Žito je ukinilo svoj artikel v 5kg in ga je nadomestilo z izdelkom v 6kg? Ali lahko ponudimo izdelek v 6kg?
Odgovor: Lahko.

4 Prepečenec porcijski v rezinah, pakiranje 20 - 35 g v asortimanu imamo izdelek v 35,83g pakiranju. Ali ga lahko ponudimo? Gre za resnično manjše odstopanje. Hvala za razumevanje.
Odgovor: Lahko.

9 Presta, manj slana, 30 - 40 g podjetje Žito je izdelek umaknil iz proizvodnje zaradi velikih reklamacij glede loma izdelka med prevozom. Naročnika prosimo, da izdelek umakne iz popisa. Hvala
Odgovor: UMIK: Presta, manj slana, 30 - 40 g

11 Koruzni hrustljavi kruhki, pakiranje 160 do 180 g izdelek je sedaj mogoče dobiti v 125g pakiranju. Prosimo popravite.
Odgovor:
Poprava: 11 Koruzni hrustljavi kruhki, pakiranje 120 do 180 g

12 Rženi hrustljavi kruhki, pakiranje 160 do 180 g izdelek je sedaj mogoče dobiti v 125g pakiranju. Prosimo popravite.
Odgovor: popraviti gramaturo : pakiranje. 120g 180 g

13 Polnozrnati hrustljavi kruhki, pakiranje 160 do 180 g izdelek je sedaj mogoče dobiti v 125g pakiranju. Prosimo popravite.
Odgovor: 12 Polnozrnati hrustljavi kruhki, pakiranje 120 do 180 g izdelek

10.6. sklop: KEKSI (VSEBNOST TRANSMAŠČOBNIH KISLIN DO 2%)
9 Keksi, s koščki čokolade, pakiranje 1 do 3 kg ali lahko ponudimo izdelek v 250g?
Odgovor: Lahko. V tem primeru se spremeni gramatura in opis: Keksi, s koščki čokolade, pakiranje od 250g do 3 kg

10 Keksi iz polnozrnate moke, ovsenih kosmičev in suhega sadja, pakirani od 1 do 3 kg ali lahko ponudimo izdelek v 250g?
Odgovor: Lahko. V tem primeru se spremeni gramatura in opis : Keksi iz polnozrnate moke, ovsenih kosmičev in suhega sadja, pakirani od 250g do 3 kg

11.3. sklop: SUHO SADJE IN SEMENA
16 Suhi hruškovi krhlji, brez konzervansov, razred I, pakiranje 500 do 1000 g ali lahko ponudimo izdelek v 200g, saj ga v danem razponu in brez konzervansov ne najdemo?
Odgovor: Da, lahko, prosim ponudite: Suhi hruškovi krhlji, brez konzervansov, razred I, pakiranje 200 do 1000 g.

17 Suhi olupljeni jabolčni krhlji brez konzervansov, razred I, pakiranje 500 do 1000 g brez konzervansov je mogoče dobiti samo izdelek, ki ni olupljen in v 200g pakiranju. Prosimo popravite opis, da bomo lahko oddali ponudbo.
Odgovor: Prosim ponudite: Suhi olupljeni jabolčni krhlji, razred I, pakiranje 500 do 1000 g, saj jih potrebujemo.

18 Suhi olupljeni jabolčni krhlji brez konzervansov, razred I, pakiranje 2 do 5 kg g brez konzervansov je mogoče dobiti samo izdelek, ki ni olupljen in v 200g pakiranju. Prosimo popravite opis, da bomo lahko oddali ponudbo.
Odgovor: Izbris

19 Suhi jabolčni krhlji brez konzervansov, razred I, pakiranje 500 do 1000 g ali lahko ponudimo izdelek v 200g?
Odgovor: Lahko, sprememba: Suhi jabolčni krhlji brez konzervansov, razred I, pakiranje 200 do 1000 g

20 Suhi jabolčni krhlji brez konzervansov, razred I, 2 do 5 kg ali lahko ponudimo izdelek v 200g?
Odgovor: Izbris

21 Suhe marelice brez konzervansov (nežveplane), razred I, pakiranje 2 do 5 kg izdelek brez konzervansov se dobi v 150g pakiranju. Ali ta izdelek lahko ponudimo?
Odgovor:
Lahko, sprememba gramature 150g- 2 kg.

22 Suhe slive brez koščic in konzervansov, razred I, pakiranje 500 do 1000 g izdelek brez konzervansov se dobi v 200g pakiranju. Ali ta izdelek lahko ponudimo?
Odgovor: Da, lahko, prosim ponudite: Suhe slive brez koščic, brez konzervansov, razred I, pakiranje 200 do 1000 g

23 Bučna semena - sušena (Golica), pakiranje do 500 g ali lahko ponudimo izdelek v 1000g?
Odgovor:Lahko ponudite.

11.4. sklop: ČAJ
14 Čaj jabolko - cimet, filter vrečke, gastro pakiranje 1000 do 1500 g verjetno ste imeli v mislih božični čaj. Ali ga lahko ponudimo?
Odgovor: Lahko. Ponudite čaj jabolko-cimet (kot božični čaj)

16 Sadni čaj (malina) filter vrečke, pakiranje 50 do 100 g v asortimanu imamo izdelek v 44g. Ali ga lahko ponudimo?
Odgovor: Lahko

11.5. sklop: ZAČIMBE - NEPRODUŠNO ZAPRTO PAKIRANJE V DOZI S POKROVOM
1 Bazilika, zdrobljena, sušena, pakiranje od 100 do 200 g ali lahko ponudimo izdelek v 340g?
Odgovor: Lahko.

6 Česen zrnasti, pakiranje od 800 do 1000 g ali lahko ponudimo izdelek v 570g?
Odgovor: Lahko. Sprememba gramature (500-1000g)

8 Kardamom, pakiranje do 100 g, lahko v vrečki ali lahko ponudimo izdelek v dozi s pokrovom in v 159g pakiranju?
Odgovor: Lahko ponudite izdelek v dozi s pokrovom. Sprememba pakiranja do 200g.

13 Origano, sušen, zdrobljen, pakiranje od 100 do 200 g ali lahko ponudimo izdelek v 340g?
Odgovor: Lahko. Sprememba gramature 300-500g

15 Rožmarin, narezan, sušen, pakiranje do 400 g ali lahko ponudimo izdelek v 600g?
Odgovor: Ne. Večjega pakiranja ne potrebujemo, saj ga ne porabimo toliko.

11.7. sklop: OSTALA ŽIVILA IN DODATKI
15 Koruzni škrob, brez glutena, pakiranje do 500g ali lahko ponudimo izdelek v 1000g?
Odgovor: Lahko. Sprememba gramature do 1000g

18 Kremin, krema v prahu za kremne rezine, pakiranje 0,5 do 1 kg, enakovredno Kremin Dr. Oetker ali lahko ponudimo izdelek v 1200g?
Odgovor: Lahko. Sprememba gramature do 1200g

25 Sladkor mleti, pakiranje 200 g do 500g ali lahko ponudimo izdelek v 1000g?
Odgovor: Lahko. Sprememba gramature do 1000g

32 Mandeljni, narezani na lističe do 500g - v asortimanu imamo izdelek v 1000g. Ali ga lahko ponudimo?
Odgovor: Lahko. Sprememba gramature do 1000g

35 Burbonska vanilija do 100g ali naročnik želi izdelek sladkor burbonska vanilja ali strok burbonska vanilja? Izdelka se cenovno močno razlikujeta. Prosimo skrbno določite. Saj strok bourbonske vanilije npr. stane krepko čez 1000EUR/kg.
Odgovor: Želimo sladkor burbonska vanilija

44 Prava kava, mleta, črna, pakiranje 100 do 250 g, Barcaffe ali enakovredno v kolikor želite izdelek kot Barcaffe zahtevajte izdelek s sestavo z minimalno 75% kave sorte Arabica in 25% robusta. Hvala za razumevanje.
Odgovor: Sprememba opisa: 44 Prava kava, mleta, črna, pakiranje 100 do 250 g, Barcaffe ali enakovredno ( sestava 75% kave sorte Arabica in 25% robuste)

45 prava kava, mleta, črna, pakiranje 500 do1000 g, Barcaffe ali enakovredno v kolikor želite izdelek kot Barcaffe zahtevajte izdelek s sestavo z minimalno 75% kave sorte Arabica in 25% robusta. Hvala za razumevanje.
Odgovor: Sprememba opisa: 45 prava kava, mleta, črna, pakiranje 500 do1000 g, Barcaffe ali enakovredno( sestava 75% kave sorte Arabica in 25% robuste)

47 Masleni piškoti, pakiranje 200 do 500 g v asortimanu imamo izdelek v 4x240g. Ali ga lahko ponudimo?
Odgovor: Lahko.

12.1. sklop: DIETNA ŽIVILA
9 Rižev puding, vanilija, čokolada, pakiranje 100 do 140 g ali lahko ponudimo izdelek okus vanilija in namesto okusa čokolada, kakav. Gre za sopomenko puding čokolada=kakav. Ali ga lahko ponudimo?
Odgovor: Lahko. Sprememba: 9 Rižev puding, vanilija, čokolada/kakav, pakiranje 100 do 140 g

14 Rižev sladoled, pakiranje 500 do 1000 ml- dobavitelj je precej spremenil asortima sladoledov. Sedaj vam lahko ponudimo le kokosov sladoled ali sojin sladoled z okusi. Ali lahko ponudimo kokosov sladoled z okusom mango in ananas? Riževi niso več dobavljivi. V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno)?
Odgovor: Sprememba : Sojin sladoled z okusi, pakiranje 500- 1000ml .

19 Čičerikina moka, do 1 kg verjetno ste želeli izdelek brez glutena. Prosimo dopolnite.
Odgovor: Dopolnitev: Čičerikina moka, brez glutena, do 1 kg

25 Kokosovo olje, pakiranje do 0,5 L zahtevajte hladno stiskano deviško kokosovo olje, saj boste v nasprotnem primeru dobili ponudbo rafiniranega olja, ki pa ni ravno zdrav.
Odgovor: Dopolnitev: Hladno stiskano deviško kokosovo olje, pakiranje do 0,5 L

27 Moka brez glutena večnamenska (kakovost Organ ali enakovredno), pakiranje do 1 kg - v kolikor želite izdelek kot Orgran, zahtevajte izdelek brez vseh alergenov.
Odgovor: Dopolnitev: Moka brez alergenov večnamenska (kakovost Organ ali enakovredno), pakiranje do 1 kg

29 Piškoti različnih oblik, brez glutena (kakovost Schar ali enakovredno), pakiranje do 1 kg ali naročnik želi izdelek brez vseh alergenov (kot Orgran)?
Odgovor: Ni potrebno, pomembno je samo, da je brez glutena.

30 Piškoti različnih oblik, brez glutena, mleka, jajc, soje in čokolade (kakovost Schar ali Orgran ali podobno), pakiranje do 1 kg ali naročnik želi izdelek brez vseh alergenov (kot Orgran)?
Odgovor: Želimo piškote brez glutena, mleka, jajc, soje in čokolade.

33 Biskvit, brez glutena, sadna (kakovost Orgran ali enakovredno), pakiranje do 300 g - v kolikor želite izdelek kot Orgran, zahtevajte izdelek brez vseh alergenov.
Odgovor: Želimo biskvit brez glutena.

44 KRUH brez glutena, (enakovredni pan care Schar ), pakiranje do 400g izdelek pan care je bil ukinjen. Sedaj je mogoče dobiti le v Pan blanco?
Odgovor: Sprememba: KRUH brez glutena, (enakovredni pan Blanco Schar ), pakiranje do 400g

51 KRUH, brez glutena, (enakovredno beli pan blanco Schar), pakiranje do 400 g izdelek se vam podvaja (artikel 44). Prosimo za izbris ali pa lahko ponudimo kakšen drugi kruh npr. Vital ali pa s semeni?
Odgovor: Izbris.

55 Riževi kosmiči brez glutena, mleka in jajc (kakovost Schar ali enakovredno), pakiranje do 300 g ali lahko ponudimo izdelek riževi+proseni kosmiči z gozdni mi sadeži brez vseh alergenov kot Orgran?
Odgovor: Lahko.

56 Koruzni kosmiči brez glutena, mleka in jajc (kakovost Schar ali enakovredno), pakiranje do 250 g ali lahko ponudimo izdelek v 375g pakiranju BIO in brez dodanega sladkorja?
Odgovor: V kolikor je brez glutena, mleka in jajc, se ga lahko ponudi . Sprememba gramature : pakiranje do 375g

57 Musli, hrustljavi,(enakovredno Schar) brez glutena, jajc, mleka, pakiranje do 350 g ali lahko ponudimo večzrnate kosmiče brez vseh alergenov v 300g pakiranju kot Orgran?
Odgovor: Lahko.

59 Koruzni zdrob brez glutena, mleka in jajc (kakovost Schar ali enakovredno), pakiranje do 500 g koruzni zdrob brez glutena je bil ukinjen. Sedaj je mogoče dobiti le polento brez glutena. Ali jo lahko ponudimo? Ali pa prosimo za izbris, saj imate izdelek že razpisan pod zaporedno št. 66.
Odgovor: Izbris.

Pooblaščenec naročnika bo objavil popravek popisa blaga.

Datum objave: 04.05.2021   15:42
VPRAŠANJE
Spoštovani,
prosimo za odgovore na zastavljena vprašanja


11.4. sklop: ČAJ
13 Čaj pomaranča, filter vrečke, gastro pakiranje 1000 do 1500 g artikel ima v ponudbi samo določen ponudnik prosimo za izklučitev artikla iz povpraševanja. Pri artiklu gre za omejevanje koinkurence
14 Čaj jabolko - cimet, filter vrečke, gastro pakiranje 1000 do 1500 g artikel ima v ponudbi samo določen ponudnik prosimo za izklučitev artikla iz povpraševanja. Pri artiklu gre za omejevanje koinkurence
15 Otroški čaj (janež, komarček, kamilica, kumina), gastro pakiranje 1000 do 1500 g artikel ima v ponudbi samo določen ponudnik prosimo za izklučitev artikla iz povpraševanja. Pri artiklu gre za omejevanje koinkurence

11.5. sklop: ZAČIMBE - NEPRODUŠNO ZAPRTO PAKIRANJE V DOZI S POKROVOM
9 Klinčki mleti, pakiranje do 400 g artikla v dozi nismo našli ali lahko ponudimo arikel pakiran v vrečki?
11 Kurkuma, pakiranje 100 do 400 g artikla v dozi nismo našli ali lahko ponudimo arikel pakiran v vrečki?
25 Zelena, zdrobljena, sušena, pakiranje do 200 g artikla v dozi nismo našli ali lahko ponudimo arikel pakiran v vrečki?

11.7. sklop: OSTALA ŽIVILA IN DODATKI
13 Čokolada v prahu, min 36 % kakavovih delcev, pakiranje od 200 do 1000 g artikel do 1kg je že na poziciji 12.Prosimo zqa izbris ene izmed postavk
26 Vanilin sladkor, pakiranje do 15 g ali lahko ponudimo pakiranje 5*10g
35 Burbonska vanilija do 100g ali zahtevate vanilijo in količino 1kg. Cena pride preko 1000 eur. Ali ste mogoče imeli v mislih sladkor vanilijev borbonski
vanilija je namreč pakirana v stroku po 3g
38 Kvas suhi, pakiranje do 30 g ali lahko ponudimo pakiranje 5*7g?
42 Naravna izvirska pitna voda, negazirana, pakiranje 0,25 do 0,33 L ali lahko ponudimo naravno mineralno vodo pvc z športnim zamaškom. V nasprotnem primeru je lahko samo v steklenici Kaj zahtevate

9.1. sklop: ŽITA, MLEVSKI IZDELKI IN KOSMIČI
6 Bio sadni kosmiči (müsli), porcijski, pakiranje 40 do 50 g bio artikel je ukinjen.Ali lahko ponudimo sadne muslije ki niso bio?
13 Bio pšenica, pakiranje do 1 kg artikla nismo našli. Prosimo za izbris postavke
11 Bio ajdova moka, pakiranje do 1 kg artikla nismo našli ali lahko ponudimo moko ki ni bio.V nasprotnem prosimo za izbris postavke.

9.3. sklop: TESTENINE
2 Jušna zakuha, drobna (kot rinčice, zvezdice) pšenična z jajci, pakiranje do 2 kg artikel imamo v pakiranju 5kg. Ali ga lahko ponudimo. V nasprotnem primeru dovolite da ponudimo zakuho kašo jajčno
4 Jušna zakuha, drobna (kot rižek ali podobno), pšenična z jajci, pakiranje do 2 kg ARTIKEL IMAMO V PAKIRANJU 5KG .Ali lahko ponudimo navedeno?
10 Kodrasti široki rezanci - pšenični z jajci, pakiranje do artikel imamo v pakiranju 8 kg .Ali ga lahko ponudimo?
14 Pšenične testenine z jajci, veliki polži, pakiranje do 2 kg artikel imamo v pakiranju 5kg .Ali ga lahko ponudimo?
16 Polnozrnate testenine, za prilogo, pakiranje 0,5 do 5 kg ali lahko ponudimo špagete?

7.1. sklop: SADNI IN ZELENJAVNI SOKOVI
13 Sadno zelenjavni sok iz korenčka, jabolka in pomaranče, sadno zelenjavni delež 100 %, pakirano po 0,5 do 1 L ali lahko ponudimo artikel v steklenici?

7.2. sklop: BIO SADNI SOK
1 Bio jabolčni sok, 100 % sadni delež, pakiranje 1 L Artikel imamo v steklenici ali ga lahko ponudimo?

6.1. sklop: ZAMRZNJENA ZELENJAVA IN SADJE
16 Zamrznjene borovnice, celi plodovi, pakiranje do 2 do 3 kg glede na količino ali lahko ponudimo pakiranje 500g?
17 Zamrznjene jagode, celi plodovi, pakiranje do 2 do 3 kg glede na količino ali lahko ponudimo pakiranje 750h
19 Zamrznjene maline, celi plodovi, pakiranje do 2 do 3 kg glede na količino ali lahko ponudimo pakiranje 500g?

6.2. sklop: PASTERIZIRANA IN STERILIZIRANA ZELENJAVA
1 Koruza sladka, zrnje, sterilizirana, pakiranje 2 do 3 kg artikel imamo v pakiranju 4,2 kg.Ali ga lahko ponudimo?

6.2. sklop: PASTERIZIRANA IN STERILIZIRANA ZELENJAVA
10 Paradižnik - pelati, celi, olupljeni, steriliziran, brez kemičnih konzervansov, pakiranje 0,5 do 1 kg artikel imamo v pakiranju 400g.Ali ga lahko ponudimo?
11 Paradižnik - pelati olupljeni v kockah, steriliziran, brez kemičnih konzervansov, pakiranje 0,5 do 1 kg pelati koščki so pakirani v 400g embalaži.Ali lahko ponudimo navedeno.?


3.3. sklop: KONZERVIRANE RIBE
4 Ribja pašteta iz tune, (minimalno 32 % tuninega mesa), 25 do 35 g Artikla z navedeno sestavo nismo našli ali lahko ponudimo pašteto iz tune z 30% tuninega mesa.V kolikor ste imeli v mislih pašteto argeto vsebuje 32% tuninega mesa in ojačevalce arome (E621, E627, E631), kar pa ni sprejemljivo.Kaj ponudimo?

Hvala za odgovore in lep pozdrav
ODGOVOR

11.4. sklop: ČAJ
13 Čaj pomaranča, filter vrečke, gastro pakiranje 1000 do 1500 g artikel ima v ponudbi samo določen ponudnik prosimo za izklučitev artikla iz povpraševanja. Pri artiklu gre za omejevanje koinkurence
Odgovor: Na trgu sta 2 ponudnika, ki omogočata gastro pakiranje (Mogota ter Herba Medica) .

14 Čaj jabolko - cimet, filter vrečke, gastro pakiranje 1000 do 1500 g artikel ima v ponudbi samo določen ponudnik prosimo za izklučitev artikla iz povpraševanja. Pri artiklu gre za omejevanje koinkurence
Odgovor: Na trgu sta 2 ponudnika, ki omogočata gastro pakiranje (Mogota ter Herba Medica)

15 Otroški čaj (janež, komarček, kamilica, kumina), gastro pakiranje 1000 do 1500 g artikel ima v ponudbi samo določen ponudnik prosimo za izklučitev artikla iz povpraševanja. Pri artiklu gre za omejevanje koinkurence
Odgovor: Umik.

11.5. sklop: ZAČIMBE - NEPRODUŠNO ZAPRTO PAKIRANJE V DOZI S POKROVOM
9 Klinčki mleti, pakiranje do 400 g artikla v dozi nismo našli ali lahko ponudimo artikel pakiran v vrečki?
Odgovor: DA, če se lahko neprodušno nazaj zapre.
Sprememba naslova sklopa v : ZAČIMBE - ZAPRTO PAKIRANJE V NEPRODUŠNI EMBALAŽI

11 Kurkuma, pakiranje 100 do 400 g artikla v dozi nismo našli ali lahko ponudimo arikel pakiran v vrečki?
Odgovor:
DA, če se lahko neprodušno nazaj zapre.

25 Zelena, zdrobljena, sušena, pakiranje do 200 g artikla v dozi nismo našli ali lahko ponudimo arikel pakiran v vrečki?
Odgovor:
DA, če se lahko neprodušno nazaj zapre.

11.7. sklop: OSTALA ŽIVILA IN DODATKI
13 Čokolada v prahu, min 36 % kakavovih delcev, pakiranje od 200 do 1000 g artikel do 1kg je že na poziciji 12.Prosimo zqa izbris ene izmed postavk
Odgovor: Izbris številke 13.

26 Vanilin sladkor, pakiranje do 15 g ali lahko ponudimo pakiranje 5*10g
Odgovor: Lahko.

35 Burbonska vanilija do 100g ali zahtevate vanilijo in količino 1kg. Cena pride preko 1000 eur. Ali ste mogoče imeli v mislih sladkor vanilijev borbonski
vanilija je namreč pakirana v stroku po 3g
Odgovor: Želimo sladkor burbonska vanilija

38 Kvas suhi, pakiranje do 30 g ali lahko ponudimo pakiranje 5*7g?
Odgovor: Lahko.

42 Naravna izvirska pitna voda, negazirana, pakiranje 0,25 do 0,33 L ali lahko ponudimo naravno mineralno vodo pvc z športnim zamaškom. V nasprotnem primeru je lahko samo v steklenici Kaj zahtevate
Odgovor: Poprava: Ponudite naravno pitno vodo, negazirana, pakiranje 0,25 do 0,33 L

9.1. sklop: ŽITA, MLEVSKI IZDELKI IN KOSMIČI
6 Bio sadni kosmiči (müsli), porcijski, pakiranje 40 do 50 g bio artikel je ukinjen. Ali lahko ponudimo sadne muslije ki niso bio?
Odgovor:
UMIK IZ POPISA

13 Bio pšenica, pakiranje do 1 kg artikla nismo našli. Prosimo za izbris postavke
Odgovor: Ne.

11 Bio ajdova moka, pakiranje do 1 kg artikla nismo našli ali lahko ponudimo moko ki ni bio. V nasprotnem prosimo za izbris postavke.
Odgovor: Ne.

9.3. sklop: TESTENINE
2 Jušna zakuha, drobna (kot rinčice, zvezdice) pšenična z jajci, pakiranje do 2 kg artikel imamo v pakiranju 5kg. Ali ga lahko ponudimo. V nasprotnem primeru dovolite da ponudimo zakuho kašo jajčno
Odgovor: Lahko ponudite pakiranje 5 kg.

4 Jušna zakuha, drobna (kot rižek ali podobno), pšenična z jajci, pakiranje do 2 kg ARTIKEL IMAMO V PAKIRANJU 5KG .Ali lahko ponudimo navedeno?
Odgovor: Lahko ponudite pakiranje 5 kg.

10 Kodrasti široki rezanci - pšenični z jajci, pakiranje do artikel imamo v pakiranju 8 kg .Ali ga lahko ponudimo?
Odgovor: Lahko ponudite 8 kg zaradi večje razpisane količine.

14 Pšenične testenine z jajci, veliki polži, pakiranje do 2 kg artikel imamo v pakiranju 5kg .Ali ga lahko ponudimo?
Odgovor: Lahko zaradi večje razpisane količine.

16 Polnozrnate testenine, za prilogo, pakiranje 0,5 do 5 kg ali lahko ponudimo špagete?
Odgovor:
Lahko se ponudijo polnozrnati špageti.

7.1. sklop: SADNI IN ZELENJAVNI SOKOVI
13 Sadno zelenjavni sok iz korenčka, jabolka in pomaranče, sadno zelenjavni delež 100 %, pakirano po 0,5 do 1 L ali lahko ponudimo artikel v steklenici?
Odgovor: Lahko.

7.2. sklop: BIO SADNI SOK
1 Bio jabolčni sok, 100 % sadni delež, pakiranje 1 L Artikel imamo v steklenici ali ga lahko ponudimo?
Odgovor: Lahko.

6.1. sklop: ZAMRZNJENA ZELENJAVA IN SADJE
16 Zamrznjene borovnice, celi plodovi, pakiranje do 2 do 3 kg glede na količino ali lahko ponudimo pakiranje 500g?
Odgovor: Lahko. Sprememba postavke: pakiranje od 500g do 3 kg

17 Zamrznjene jagode, celi plodovi, pakiranje do 2 do 3 kg glede na količino ali lahko ponudimo pakiranje 750h
Odgovor: Lahko. Sprememba postavke: pakiranje od 500g do 3 kg

19 Zamrznjene maline, celi plodovi, pakiranje do 2 do 3 kg glede na količino ali lahko ponudimo pakiranje 500g?
Odgovor: Lahko. Sprememba postavke: pakiranje od 500g do 3 kg

6.2. sklop: PASTERIZIRANA IN STERILIZIRANA ZELENJAVA
1 Koruza sladka, zrnje, sterilizirana, pakiranje 2 do 3 kg artikel imamo v pakiranju 4,2 kg.Ali ga lahko ponudimo?
Odgovor:
Lahko. Sprememba postavke: pakiranje od 2 do 5 kg.

6.2. sklop: PASTERIZIRANA IN STERILIZIRANA ZELENJAVA
10 Paradižnik - pelati, celi, olupljeni, steriliziran, brez kemičnih konzervansov, pakiranje 0,5 do 1 kg artikel imamo v pakiranju 400g.Ali ga lahko ponudimo?
Odgovor: Lahko. Sprememba postavke od 400g do 1 kg

11 Paradižnik - pelati olupljeni v kockah, steriliziran, brez kemičnih konzervansov, pakiranje 0,5 do 1 kg pelati koščki so pakirani v 400g embalaži.Ali lahko ponudimo navedeno.?
Odgovor: Lahko. Sprememba postavke od 400g do 1 kg

3.3. sklop: KONZERVIRANE RIBE
4 Ribja pašteta iz tune, (minimalno 32 % tuninega mesa), 25 do 35 g Artikla z navedeno sestavo nismo našli ali lahko ponudimo pašteto iz tune z 30% tuninega mesa.V kolikor ste imeli v mislih pašteto argeto vsebuje 32% tuninega mesa in ojačevalce arome (E621, E627, E631), kar pa ni sprejemljivo. Kaj ponudimo?
Odgovor:V primeru, da je tunina pašteta z 30% tuninega mesa brez konzervansov, jo lahko ponudite.
Sprememba (minimalno 30% tuninega mesa).

Pooblaščenec naročnika bo objavil popravek popisa blaga.
Datum objave: 04.05.2021   15:43
VPRAŠANJE
Spoštovani

5. SKUPINA: SVEŽE SADJE IN ZELENJAVA
prosimo vas, da spremenite popis artiklov - solate, predlagamo vam sledeče:
- solata krhkolistna (gentile, ledenka-kristalka)
- solata mehkolistna (mehka, majniška)
- solata endivija

S tem se izognemo manipulaciji s cenami za napačno interpretirane in poimenovane solate, ter omogočimo vam, kot naročniku, da prejmete kar naročite.

Dodajamo pa še pojasnilo o vrstah solate. Sami smo opravili raziskavo s pomočjo različnih institucij (ministrstvo za kmetijstvo, razne kmetijske zbornice, kmetijsko gozdarski zavodi, kmetijski inštitut Slovenije..) in prišli do naslednje razlage:

- Solata kristalka ali solata ledenka (gre za isti tip solate) pomeni, da gre za tip krhkolistne solate, ki oblikuje glavo v tehnološki zrelosti.
- Solata gentile pa je krhkolistnim tip solate, ki pa ne oblikuje glave ampak le pokončno rozeto v tehnološki zrelosti.
Solata kristalka ni enako solata gentila.

Predlagamo, da artikel KLEMENTINA, MANDARINA, MINEOLA združite na eno postavko Klementina/mandarina/mineola saj v nasprotnem prihaja zaradi okvirnih količin do manipulacije cene


Prosimo za spremembo predračunaODGOVOR
Popis je bil sestavljen tako, da se artiklov ne sme združevati, hkrati pa je upoštevana sezonskost in dobavljivost. Cene klementin, mandarin, mineol se razlikujejo in se jih ne uvršča v isto kategorijo tako da ostanejo vsaka pod svojo številko.Datum objave: 04.05.2021   15:43
VPRAŠANJE
Spoštovani!
9. SKUPINA: ŽITA, MLEVSKI IZDELKI, TESTNINE
20 Pšenične testenine, široki rezanci, z dodatkom zelenjave (špinača), pakiranje do 5 kg. Ali lahko ponudimo 6kg pakiranje?

10.SKUPINA: KRUH, PEKOVSKO PECIVO, KEKSI, SLAŠČIČARSKI IZDELKI
9 Pirin kruh, 0,7 do 1,0 kg, rezan in pakiran. Ali lahko ponudimo 500g pakiranje?
10 Jabolčni zavitek, vlečeno testo, 100 g. Ali lahko ponudimo 140g?
11 Rogljič s šunko in sirom, 80 do 90 g. Ali lahko ponudimo štručko šunka sir 100g?

Hvala
ODGOVOR

9. SKUPINA: ŽITA, MLEVSKI IZDELKI, TESTNINE
20 Pšenične testenine, široki rezanci, z dodatkom zelenjave (špinača), pakiranje do 5 kg. Ali lahko ponudimo 6kg pakiranje?
Odgovor: Lahko.

10.SKUPINA: KRUH, PEKOVSKO PECIVO, KEKSI, SLAŠČIČARSKI IZDELKI
9 Pirin kruh, 0,7 do 1,0 kg, rezan in pakiran. Ali lahko ponudimo 500g pakiranje?
Odgovor: Lahko.

10 Jabolčni zavitek, vlečeno testo, 100 g. Ali lahko ponudimo 140g?
Odgovor: Ne.

11 Rogljič s šunko in sirom, 80 do 90 g. Ali lahko ponudimo štručko šunka sir 100g?
Odgovor: Lahko.

Pooblaščenec naročnika bo objavil popravek popisa blaga


Datum objave: 05.05.2021   12:21
VPRAŠANJE
6. SKUPINA: ZAMRZNJENA IN KONZERVIRANA ZELENJAVA IN SADJE

Ponudnik lahko ponudi artikle z minimalnim odstopanjem v gramaturi pakiranja.
Prosimo za potrditev ponujenega pakiranja:
6.6. sklop: KONZERVIRANO SADJE
5 Slivov kompot, brez koščic, manj sladek, min 50 % plodu, pasteriziran ali steriliziran, brez kemičnih konzervansov, pakiranje 2 do 4,1 kg
Ponujeno pakiranje: 4.250 g
11 Višnjev kompot (brez koščic), manj sladek, min 50 % plodu, pasteriziran ali steriliziran, brez kemičnih konzervansov, pakiranje 3 do 4,1 kg
Ponujeno pakiranje: 4.250 g

Ponudnik lahko ponudi artikle z odstopanjem v gramaturi pakiranja in deleža sadja v sadnem namazu:
Prosimo za potrditev ponujenega:
6.7. sklop: SADNI NAMAZI
2 Marmelada, marelična, min 50 g sadnega deleža / 100 g izdelka, brez kemičnih konzervansov in sladil, pakiranje do 3 kg
Ponujeno: min 43g sadnega deleža; pakiranje: 5.000 g

ODGOVOR
6.6. sklop: KONZERVIRANO SADJE
5 Slivov kompot, brez koščic, manj sladek, min 50 % plodu, pasteriziran ali steriliziran, brez kemičnih konzervansov, pakiranje 2 do 4,1 kg
Ponujeno pakiranje: 4.250 g
Odgovor:
Lahko se ponudi 4250g. Poprava v popisu na 5 Slivov kompot, brez koščic, manj sladek, min 50 % plodu, pasteriziran ali steriliziran, brez kemičnih konzervansov, pakiranje 2 do 4,3 kg

11 Višnjev kompot (brez koščic), manj sladek, min 50 % plodu, pasteriziran ali steriliziran, brez kemičnih konzervansov, pakiranje 3 do 4,1 kg
Ponujeno pakiranje: 4.250 g
Odgovor:
Lahko se ponudi 4250g. Poprava v popisu na 11 Višnjev kompot (brez koščic), manj sladek, min 50 % plodu, pasteriziran ali steriliziran, brez kemičnih konzervansov, pakiranje 3 do 4,3 kg

6.7. sklop: SADNI NAMAZI
2 Marmelada, marelična, min 50 g sadnega deleža / 100 g izdelka, brez kemičnih konzervansov in sladil, pakiranje do 3 kg
Ponujeno: min 43g sadnega deleža; pakiranje: 5.000 g

Odgovor: Ne. Naročnik želi: Marmelada, marelična, min 50 g sadnega deleža / 100 g izdelka, brez kemičnih konzervansov in sladil, pakiranje do 3 kg

Pooblaščenec naročnika bo kjer se spreminja opis oz. gramatura blaga objavil popravek popisa blaga.


Datum objave: 06.05.2021   13:18
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

v sklopu 1.5. Bio mleko in mlečni izdelki povprašujete po Bio sadni jogurt, 3,0 do 3,5 % m.m., pakiranje 150 do 180 g.
Katere okuse želi naročnik (jabolko, češnja, malina, borovnica, jagoda, gozdni sadeži, ...)?

Lep pozdrav.ODGOVOR
Naročnik želi različne okuse (vsaj dva ).Datum objave: 06.05.2021   13:19
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

v sklopu 1.5. Bio mleko in mlečni izdelki povprašujete po Bio mleko z okusom vanilije, pasterizirano, min 3,2 m.m., pakiranje 150 do 200 ml.
Ali bi želel naročnik, zaradi pestrejšega jedilnika, tudi kateri drug okus, kot so npr. kakav, čokolada?

Hvala za odgovor. Lep pozdrav.

ODGOVOR
Želimo zgolj okus vanilija.Datum objave: 06.05.2021   13:19
VPRAŠANJE
Spoštovani,

objavili ste, da boste določene artikle umikali iz predračunov, zgolj zato ker ste dobili namig, da naj bi določene artikle proizvajal samo en slovenski proizvajalec.
Želeli bi svetovati naročniku, da se na javno naročilo lahko prijavijo ponudniki iz vseh članic evropske unije in zato naročnik ne krši 5.člena ZJN.
Prav tako naročnik v razpisni dokumentaciji omogoča prijavo ponudnikov s skupno ponudbo, ponudbo s podizvajalci, ....
Namig, da je sklop 1.5. napisan tako, da se lahko prijavi točno določen dobavitelj, torej ne drži.

Verjamemo, da je naročnik oblikoval predračunske obrazce glede na njegovo potrebo in željo po ohranjanju pestrosti jedilnikov in zagotavljanju kakovosti hrane. Zato je smiselno, da takšne predračunske obrazce tudi ohrani.


S spoštovanjem.

ODGOVOR
Popravek predračunskih obrazcev bo objavljen skladno z že podanimi odgovori.Datum objave: 06.05.2021   13:21
VPRAŠANJE
Spoštovani,
1. Prosimo, da dodate k indeksu hrane, da se upošteva kumulativni indeks cen glede na
vrsto blaga, ki ga ponudnik ponuja, npr. za meso, mleko, kruh, itd., ki ga uradno objavlja
Statistični urad RS. Cene se gibljejo zelo različno glede na vrsto hrane. Menimo, da ni
primerno, da damo v isti koš meso, mleko, kruh,... in tako računamo indeks. Radi bi se
izognili temu, da smo vam primorani ponuditi višje cene kot bi jih, če bi bil indeks drugačen.

2. Ali se za izračun indeksa vzame začetno obdobje datum začetka veljavnosti sporazuma
01.10.2021 in končno obdobje 12i mesec po podpisu pogodbe 30.09.2022 in je to % za
izračun indeksa ?
V drugačnem primeru, se cene spremenijo šele po 2 letih?! oziroma še kasneje glede na to,
da se ponudba dela že aprila cca 4,5 mesecev pred začetkom izvajanja Okvirnega
sporazum. Na trgu je zelo negotova situacija glede cen zaradi covid-a. Težko je zagotavljati
cene na tako dolgi rok.

3. Prosimo, da se navede v OS, da mora oddati naročnik naročila in spremembe naročil
ponudniku v naročniško službo najkasneje do 10.00 ure dopoldan za dostavo za naslednji
dan. Težava se pojavi, ker mnogi naročniki prepozno naročajo, želijo pa dostavo naslednji
dan zjutraj. Menimo, da ima naročnik dovolj časa, da bi zmogel oddati naročilo do 10ih
dopoldan. Tudi ponudniki imamo omejen delovni čas. Zaradi optimizacije delovnega procesa
ni sprejemljiva pozna oddaja naročil.

4. Ali zahtevate v sklopih 2.1., 2.3, 2.4., 2.5., 2.6. in 2.7, da je cena konfekcioniranega mesa in
izdelkov, salam enaka ceni mesa in izdelkov, salam v kosu?

5. Dodane informacije:
2. SKUPINA: MESO IN MESNI IZDELKI

2.1. sklop: SVEŽE MLADO GOVEJE, TELEČJE IN KOSTI IZ SHEME KAKOVOSTI (BREZ EKO ŽIVIL; npr.:izbrana kakovost)
6 Cevaste kosti, narezane za juho Ali povprašujete po govejih?
2.3. sklop: OSTALI MESNI IZDELKI
4 Suho meso prekajena svinjska šunka (brez kosti in kože), max 2,5 % soli Ali je za kuhanje?
7 Pečena hamburška slanina, max 2,5 % soli Ali je v kosu?
10 Kranjska klobasa Ali zahtevate certificirano ZGO?

2.6. sklop: SVEŽE SVINJSKO MESO
4 Svinjski kare, BK, očiščeno, I.kategorija Ali je v kosu?

Hvala za odgovore.


ODGOVOR

1. Po ponovni preučitvi naročnik izbranega indeksa ne bo spreminjal. Navedeni indeks zajema oziroma je primeren za vsa razpisana živila oziroma blago. V zvezi s tem še pojasnjujemo, da Pravilnik o načinih valorizacije denarnih obveznosti, ki jih v večletnih pogodbah dogovarjajo pravne osebe javnega sektorja (UL RS, št. 1/04) naročniku dopušča možnost valorizacije denarnih obveznosti, torej gre za lastno presojo in odločitev naročnika, ali bo valorizacijo cen v okvirnem sporazumu za obdobje trajanja omogočil ali ne. Prav tako navedeni pravilnik določa, da se v pogodbi kot podlaga za valorizacijo denarnih obveznosti lahko uporabi indeks cen življenjskih potrebščin, ki pa v primerjavi z izbranim kumulativnim indeksom cen za hrano zajema širši nabor blaga in storitev.

2. Skladno s 6. členom Pravilnika o načinih valorizacije denarnih obveznosti, ki jih v večletnih pogodbah dogovarjajo pravne osebe javnega naročila (Uradni list RS, št. 1/2004) se valorizacija denarnih obveznosti, ki temelji na povišanju indeksa cen hrane lahko prvič izvede šele po poteku enega leta od sklenitve pogodbe oz. okvirnega sporazuma in ko kumulativno povečanje tega indeksa cen preseže 4 % vrednosti, šteto od preteka enega leta od sklenitve pogodbe oziroma okvirnega sporazuma. Povišanje cen lahko znaša največ 80 % povišanja indeksa cen hrane.
Če je sporazum sklenjen 1. 10. 2021, morajo biti cene fiksne do 30. 9. 2022, od takrat naprej pa se lahko izračunava kumulativno povečanje indeksa cen hrane, ki ga objavlja Statistični urad RS.

3. Kakor opredeljeno v vzorcu okvirnega sporazuma, se naročnik zavezuje, da bo dobavitelju pravočasno naročal potrebne količine živil, vendar pa v predlaganem delu okvirnega sporazuma ne bo spreminjal.

4. Ali zahtevate v sklopih 2.1., 2.3, 2.4., 2.5., 2.6. in 2.7, da je cena konfekcioniranega mesa in
izdelkov, salam enaka ceni mesa in izdelkov, salam v kosu?
Odgovor: Da.

5. Dodane informacije:
2. SKUPINA: MESO IN MESNI IZDELKI
2.1. sklop: SVEŽE MLADO GOVEJE, TELEČJE IN KOSTI IZ SHEME KAKOVOSTI (BREZ EKO ŽIVIL; npr.:izbrana kakovost)
6 Cevaste kosti, narezane za juho Ali povprašujete po govejih?
Odgovor: Tako je, cevaste goveje kosti.

2.3. sklop: OSTALI MESNI IZDELKI
4 Suho meso prekajena svinjska šunka (brez kosti in kože), max 2,5 % soli Ali je za kuhanje?
Odgovor: Da.

7 Pečena hamburška slanina, max 2,5 % soli Ali je v kosu?
Odgovor: Da.

10 Kranjska klobasa Ali zahtevate certificirano ZGO?
Odgovor: Ne.

2.6. sklop: SVEŽE SVINJSKO MESO
4 Svinjski kare, BK, očiščeno, I.kategorija Ali je v kosu?
Odgovor: Da.Datum objave: 06.05.2021   13:22
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Ker imamo različni dobavitelji različne gramature in ker se nekateri artikli ukinjajo iz naših asortimanov ter odpirajo novi artikli vas prosimo, da ugodite naši prošnji, da lahko kot slovenski proizvajalec ter izdelkov oddamo ponudbo :

10.SKUPINA: KRUH, PEKOVSKO PECIVO, KEKSI, SLAŠČIČARSKI IZDELKI

10.5. sklop: OSTALO (MLINCI, PREPEČENEC, GRISINI, DROBTINE)
1 Mlinci, brez konzervansov, pakiranje 1 do 5 kg
Vam lahko ponudimo gramaturo 6kg?
6 Grisini s sončničnim oljem, porcijski, pakiranje do 20 do 30 g
Vam lahko ponudimo pakiranje 13g X 20 kos = 260g ?
8 Grisini polnozrnati, pakiranje 100 do 400 g
Artikel je bil ukinjen , vam lahko ponudimo grisine s semeni ?
9 Presta, manj slana, 30 - 40 g
Artikel je bil ukinjen- prosimo za brisanje iz predračuna ali prestavitev v sklop splošno prehrambeno blago.
11 Koruzni hrustljavi kruhki, pakiranje 160 do 180 g
Artikel je bil ukinjen, vam lahko ponudimo nove kruhke brez glutena gramatura 150g ?
12 Rženi hrustljavi kruhki, pakiranje 160 do 180 g
Artikel je bil ukinjen, vam lahko ponudimo nove kruhke brez glutena gramatura 150g s Kvinojo ?
13 Polnozrnati hrustljavi kruhki, pakiranje 160 do 180 g
Artikel je bil ukinjen, vam lahko ponudimo nove kruhke brez glutena gramatura 150g s 5 Žit?

10.7. sklop: SLAŠČIČARSKI IZDELKI
1 Ježek, 60 do 80 g
Vam lahko ponudimo gramaturo 50g ali 100g ?


11.SKUPINA: SPLOŠNO PREHRAMBENO BLAGO

11.5. sklop: ZAČIMBE - NEPRODUŠNO ZAPRTO PAKIRANJE V DOZI S POKROVOM
6 Česen zrnasti, pakiranje od 800 do 1000 g
Vam lahko ponudimo gramaturo 750g?
7 Drobnjak, sušen, pakiranje od 100 do 400 g
Vam lahko ponudimo gramaturo 60g?
8 Kardamom, pakiranje do 100 g, lahko v vrečki
Vam lahko ponudimo gramaturo 30g?
11 Kurkuma, pakiranje 100 do 400 g
Vam lahko ponudimo gramaturo 44g?
18 Lovorjev list, pakiranje do 100 g
Vam lahko ponudimo lovor v vrečki 25g ?
21 Pehtran, zdrobljen, pakiranje 100 do 300 g
Vam lahko ponudimo gramaturo 5g ali 1kg v vrečki?


9. SKUPINA: ŽITA, MLEVSKI IZDELKI, TESTNINE

9.1. sklop: ŽITA, MLEVSKI IZDELKI IN KOSMIČI

18 Koruzni zdrob - instant, pakiranje 1 kg
Vam lahko ponudimo gramaturo 450g?
20 Riž bel, glaziran, okroglozrnati, 1. vrste , pakiranje 3 do 5 kg
Obstaja le gramatura 800g, 1kg ali 10kg .Vam lahko ponudimo katero od njih ?Ali vas prosimo za BZ.
36 Musli s čokolado, porcijski, od 40 do 50 g
Vam lahko ponudimo SPORT MUSLI HRUSTLJAVI ČOK LEŠNIK 50G ?
37 Musli sadni, porcijski, od 40 do 50 g
Vam lahko ponudimo SPORT MUSLI HRUSTLJAVI BEL ČOK JAGODA?

9.3. sklop: TESTENINE
4 Jušna zakuha, drobna (kot rižek ali podobno), pšenična z jajci, pakiranje do 2 kg
Vam lahko ponudimo gramaturo 5kg ?
8 Peresniki - pšenični z jajci, pakiranje od 2 do 5 kg
Vam lahko ponudimo gramaturo 500g ali 10kg ?
10 Kodrasti široki rezanci - pšenični z jajci, pakiranje do
Vam lahko ponudimo gramaturo 500g?
17 Pirine testenine, za prilogo, pakiranje 2 do 5 kg
Vam lahko ponudimo od gramature 350g Pirini klobučki ?
18 Testenine iz vsaj treh vrst žit, pakiranje do 5 kg
Artikel ukinjen, vam lahko ponudimo Pisane testenine iz več vrst zelenjave ?
19 Pšenične testenine, široki rezanci, z dodatkom zelenjave (korenje), pakiranje do 5 kg
Artikel ukinjen, vam lahko ponudimo Ajdove rezance?

8. SKUPINA: ZAMRZNJENI IZDELKI IZ TESTA

8.1. sklop: ZAMRZNJENI IZDELKI IZ KROMPIRJEVEGA TESTA
2 Krompirjevi svaljki s skuto, pakiranje 1 do 2 kg
Vam lahko ponudimo pakiranje 400g?
4 Svaljki z dodatkom ržene moke, pakiranje 1 do 2 kg
Vam lahko ponudimo polnozrnate svaljke ?
5 Svaljki, pirini, pakiranje 1 - 2 kg
Vam lahko ponudimo pakiranje 400g?
7 Krompirjevi ocvrtki s sirom, pakiranje 1 do 2 kg
Vam lahko ponudimo Krokete brez sira ?
8 Borovničevi cmoki, pakiranje 1 do 2 kg
Vam lahko ponudimo pakiranje 400g?

Najlepša vam hvala za razumevanje in lepo pozdravljeni


ODGOVOR

10.SKUPINA: KRUH, PEKOVSKO PECIVO, KEKSI, SLAŠČIČARSKI IZDELKI
10.5. sklop: OSTALO (MLINCI, PREPEČENEC, GRISINI, DROBTINE)
1 Mlinci, brez konzervansov, pakiranje 1 do 5 kg
Vam lahko ponudimo gramaturo 6kg?
Odgovor: Lahko.

6 Grisini s sončničnim oljem, porcijski, pakiranje do 20 do 30 g
Vam lahko ponudimo pakiranje 13g X 20 kos = 260g ?
Odgovor: Lahko.

8 Grisini polnozrnati, pakiranje 100 do 400 g
Artikel je bil ukinjen , vam lahko ponudimo grisine s semeni ?
Odgovor: Lahko.

9 Presta, manj slana, 30 - 40 g
Artikel je bil ukinjen- prosimo za brisanje iz predračuna ali prestavitev v sklop splošno prehrambeno blago.
Odgovor: IZBRIS

11 Koruzni hrustljavi kruhki, pakiranje 160 do 180 g
Artikel je bil ukinjen, vam lahko ponudimo nove kruhke brez glutena gramatura 150g ?
Odgovor: Lahko ponudite hrustljave kruhke brez glutena, pakiranje od 150 do 180 g

12 Rženi hrustljavi kruhki, pakiranje 160 do 180 g
Artikel je bil ukinjen, vam lahko ponudimo nove kruhke brez glutena gramatura 150g s Kvinojo ?
Odgovor: Lahko. Ponudite hrustljave kruhke s semeni, pakiranje od 150 do 180 g.

13 Polnozrnati hrustljavi kruhki, pakiranje 160 do 180 g
Artikel je bil ukinjen, vam lahko ponudimo nove kruhke brez glutena gramatura 150g s 5 Žit?
Odgovor: Lahko. Ponudite hrustljave kruhke iz različnih žit (vsaj pet), pakiranje od 150 do 180 g.

10.7. sklop: SLAŠČIČARSKI IZDELKI
1 Ježek, 60 do 80 g
Vam lahko ponudimo gramaturo 50g ali 100g ?
Odgovor: Lahko ponudite gramaturo 50 g, 100g ne.

11.SKUPINA: SPLOŠNO PREHRAMBENO BLAGO
11.5. sklop: ZAČIMBE - NEPRODUŠNO ZAPRTO PAKIRANJE V DOZI S POKROVOM
6 Česen zrnasti, pakiranje od 800 do 1000 g
Vam lahko ponudimo gramaturo 750g?
Odgovor: Lahko.

7 Drobnjak, sušen, pakiranje od 100 do 400 g
Vam lahko ponudimo gramaturo 60g?
Odgovor: Lahko.

8 Kardamom, pakiranje do 100 g, lahko v vrečki
Vam lahko ponudimo gramaturo 30g?
Odgovor: Lahko.

11 Kurkuma, pakiranje 100 do 400 g
Vam lahko ponudimo gramaturo 44g?
Odgovor: Lahko.

18 Lovorjev list, pakiranje do 100 g
Vam lahko ponudimo lovor v vrečki 25g ?
Odgovor: Lahko.

21 Pehtran, zdrobljen, pakiranje 100 do 300 g
Vam lahko ponudimo gramaturo 5g ali 1kg v vrečki?
Odgovor: Lahko ponudite 1 kg , 5 kg ne.

9. SKUPINA: ŽITA, MLEVSKI IZDELKI, TESTNINE
9.1. sklop: ŽITA, MLEVSKI IZDELKI IN KOSMIČI

18 Koruzni zdrob - instant, pakiranje 1 kg
Vam lahko ponudimo gramaturo 450g?
Odgovor: Da.

20 Riž bel, glaziran, okroglozrnati, 1. vrste , pakiranje 3 do 5 kg
Obstaja le gramatura 800g, 1kg ali 10kg .Vam lahko ponudimo katero od njih ?Ali vas prosimo za BZ.
Odgovor: Lahko ponudite 1 kg.

36 Musli s čokolado, porcijski, od 40 do 50 g
Vam lahko ponudimo SPORT MUSLI HRUSTLJAVI ČOK LEŠNIK 50G ?
Odgovor: Lahko

37 Musli sadni, porcijski, od 40 do 50 g
Vam lahko ponudimo SPORT MUSLI HRUSTLJAVI BEL ČOK JAGODA?
Odgovor: Lahko.

9.3. sklop: TESTENINE
4 Jušna zakuha, drobna (kot rižek ali podobno), pšenična z jajci, pakiranje do 2 kg
Vam lahko ponudimo gramaturo 5kg ?
Odgovor: Lahko 5 kg.

8 Peresniki - pšenični z jajci, pakiranje od 2 do 5 kg
Vam lahko ponudimo gramaturo 500g ali 10kg ?
Odgovor: Lahko.

10 Kodrasti široki rezanci - pšenični z jajci, pakiranje do
Vam lahko ponudimo gramaturo 500g?
Odgovor: Lahko.

17 Pirine testenine, za prilogo, pakiranje 2 do 5 kg
Vam lahko ponudimo od gramature 350g Pirini klobučki ?
Odgovor: Ne.

18 Testenine iz vsaj treh vrst žit, pakiranje do 5 kg
Artikel ukinjen, vam lahko ponudimo Pisane testenine iz več vrst zelenjave ?
Odgovor: Ne.

19 Pšenične testenine, široki rezanci, z dodatkom zelenjave (korenje), pakiranje do 5 kg
Artikel ukinjen, vam lahko ponudimo Ajdove rezance?
Odgovor: Ne.

8. SKUPINA: ZAMRZNJENI IZDELKI IZ TESTA
8.1. sklop: ZAMRZNJENI IZDELKI IZ KROMPIRJEVEGA TESTA
2 Krompirjevi svaljki s skuto, pakiranje 1 do 2 kg
Vam lahko ponudimo pakiranje 400g?
Odgovor: Lahko.

4 Svaljki z dodatkom ržene moke, pakiranje 1 do 2 kg
Vam lahko ponudimo polnozrnate svaljke ?
Odgovor: Lahko

5 Svaljki, pirini, pakiranje 1 - 2 kg
Vam lahko ponudimo pakiranje 400g?
Odgovor: Lahko

7 Krompirjevi ocvrtki s sirom, pakiranje 1 do 2 kg
Vam lahko ponudimo Krokete brez sira ?
Odgovor: Lahko.

8 Borovničevi cmoki, pakiranje 1 do 2 kg
Vam lahko ponudimo pakiranje 400g?
Odgovor: Lahko.


Pooblaščenec naročnika bo objavil popravek popisa blaga.Datum objave: 13.05.2021   14:26
ZADEVA: Dodatna informacija k razpisni dokumentaciji


Naročnik za javno naročilo »Sukcesivna dobava živil po sklopih za obdobje treh let za potrebe OŠ Milana Šuštaršiča« številka objave na Portalu javnih naročil JN002584/2021-B01 z dne 22.04.2021, preko Portala javnih naročil RS ponudnikom posreduje naslednjo dodatno informacijo-pojasnilo:

Naročnik je dne 03. 05. 2021 ob 12:44 uri preko portala JN prejel vprašanje potencialnega ponudnika za artikel pod zap. št. 7 pomarančni sok, 100% sadni delež, pakiranje 0,2l v sklopu 7.1. sadni in zelenjavni sokovi, in sicer, če lahko ponudi izdelek v 250ml pakiranju. Dne 04. 05.2021 ob 15:40 je naročnik odgovoril na vprašanje ponudnika, da lahko. Iz objavljenega popravka popisa blaga pa izhaja, da lahko ponudniki ponudite le 250 ml pakiranje, zato naročnik dodajo pojasnilo, da lahko ponudite tudi 200 ml pakiranje in popravlja opis živila pod zap. št. 7 v sklopu 7.1.: pomarančni sok, 100% sadni delež, pakiranje 0,2l do 0,250l.
Spremembo upoštevajte pri pripravi ponudbene dokumentacije.