Dosje javnega naročila 002377/2021
Naročnik: OBČINA SEVNICA, Glavni trg 19A, 8290 Sevnica
Gradnje: Komunalno opremljanje v PC Sevnica.
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 1.654.298,17 EUR

JN002377/2021-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 16.04.2021
JN002377/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 28.05.2021
JN002377/2021-ODL01P1 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 07.06.2021
JN002377/2021-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 08.06.2021
JN002377/2021-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 27.07.2021
JN002377/2021-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 27.07.2021
Zahtevek za revizijo

    JN002377/2021-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
OBČINA SEVNICA
Glavni trg 19A
8290
SI
Sevnica
Slovenija
Mateja Cvetkovič, Mateja Cvetkovič
mateja.cvetkovic@obcina-sevnica.si
+386 78161237
+386 78161210

Internetni naslovi
http://www.obcina-sevnica.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.obcina-sevnica.si/sl/uradne-objave/javna-narocila/

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=1597
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Komunalno opremljanje v PC Sevnica.
Referenčna številka dokumenta: JN VV 430-0033/2021
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Komunalno opremljanje v PC Sevnica.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
JN VV 430-0033/2021
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 15
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
- navedeno v razpisni dokumentaciji
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
12.05.2021   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 12.05.2021   10:05
Kraj: E-JN


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 05.05.2021   12:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
OBČINA SEVNICA
Glavni trg 19A
8290
Sevnica
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
16.04.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 22.04.2021   09:33
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Vljudno Vas naprošamo, da zaradi kompleksnosti zahtevanih referenc spremenite pogoj, in sicer da podaljšate veljavnost referenc iz 5 (pet) na 10 (deset) let, tako za vodjo del kot tudi za vodjo posameznih del in ponudnika.

Najlepša hvala.

Lep pozdrav

ODGOVOR
Pozdravljeni!

Naročnik spreminja :

a.) vodjo del, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
- ima strokovno izobrazbo s področje gradbeništva,
- izpolnjuje pogoje po GZ za vodjo del,
- vpisan je v imenik pooblaščenih inženirjev ali vodij del pri IZS, oziroma za vpis izpolnjuje predpisane pogoje,
- je v zadnjih 7 (sedmih) letih pred rokom za oddajo ponudbe kot vodja del, vodja posameznih del ali vodja gradbišča vsaj enkrat vodil:
delo, ki zajema izvedbo strojne regulacije tira v dolžini vsaj 200m na javni železniški infrastrukturi;
delo, ki zajema ukinitev nivojskega prehoda na javni železniški infrastrukturi v vrednosti vsaj 25.000,00 EUR brez DDV

b.) vodjo posameznih del za premostitveni objekt, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
- ima strokovno izobrazbo s področje gradbeništva,
- izpolnjuje pogoje po GZ za vodjo del,
- vpisan je v imenik pooblaščenih inženirjev ali vodij del pri IZS, oziroma za vpis izpolnjuje predpisane pogoje,
- je v zadnjih 7 (sedmih) letih pred rokom za oddajo ponudbe kot vodja del, vodja posameznih del ali vodja gradbišča vsaj enkrat vodil:
novogradnjo ali rekonstrukcijo cestnega premostitvenega objekta za javni promet svetle dolžine med sosednjima podporama vsaj 20m in v vrednosti vsaj 300.000,00 EUR brez DDV.


Ponudnik je v zadnjih sedmih (7) letih pred rokom za oddajo ponudb uspešno, kakovostno in pravočasno izvedel vsaj eno (1):
novogradnjo ali rekonstrukcijo cestnega premostitvenega objekta za javni promet svetle dolžine med sosednjima podporama vsaj 20m in v vrednosti vsaj 300.000,00 EUR brez DDV;
delo, ki zajema izvedbo strojne regulacije tira v dolžini vsaj 200m na javni železniški infrastrukturi;
delo, ki zajema ukinitev nivojskega prehoda na javni železniški infrastrukturi v vrednosti vsaj 25.000,00 EUR brez DDV

LPDatum objave: 28.04.2021   07:59
VPRAŠANJE
Glede na zahtevnost objekta in da so prvomajski prazniki prosimo za podaljšanje roka oddaje...

ODGOVOR
Pozdravljnei!
Zaradi terminskega plana izvedbe projekta (del investicije v vrednosti 757.119,81 EUR z DDV mora biti zaključen do 10.9.2021), naročnik žal ne mora podaljševati roka izvedbe.

Lep dan.Datum objave: 28.04.2021   09:18
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Vljudno vas prosimo za podaljšanje roka za oddajo ponudbo, in sicer za vsaj en teden.
Najlepša hvala.
Lep pozdrav

ODGOVOR
Pozdravljeni!
Na to vprašanje je že bilo odgovorjeno.

Lep dan.Datum objave: 28.04.2021   09:28
VPRAŠANJE
delo, ki zajema izvedbo strojne regulacije tira v dolžini vsaj 200m na javni železniški infrastrukturi;
delo, ki zajema ukinitev nivojskega prehoda na javni železniški infrastrukturi v vrednosti vsaj 25.000,00 EUR brez DDV
Lepo prosimo, da umaknete zahtevane reference, ker regulacije lahko izvaja samo eden in so brezpredmetne,... z tem boste razširili izbor izvajalcev in konkurenčnost ponudbe...

ODGOVOR

Pozdravljeni!

Naročnik ne bo spreminjal pogojev iz razpisne dokumentacije.

Lep dan


Datum objave: 29.04.2021   13:50
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Vljudno Vas naprošamo, da podaljšate rok za oddajo ponudbe.
Najlepša hvala.
Lep pozdrav

ODGOVOR
Pozdravljeni!
Zaradi terminskega plana izvedbe projekta (del investicije v vrednosti 757.119,81 EUR z DDV mora biti zaključen do 10.9.2021), naročnik žal ne mora podaljševati roka izvedbe.

Lep dan.
Datum objave: 30.04.2021   10:36
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Ponovno Vas vljudno naprošamo, da zaradi kompleksnosti zahtevanih referenc spremenite pogoj, in sicer da podaljšate veljavnost referenc iz 7 (sedem) na 10 (deset) let, tako za vodjo del kot tudi za vodjo posameznih del in ponudnika.

Najlepša hvala.

Lep pozdrav

ODGOVOR
Pozdravljeni!

Naročnik spreminja :

a.) vodjo del, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
- ima strokovno izobrazbo s področje gradbeništva,
- izpolnjuje pogoje po GZ za vodjo del,
- vpisan je v imenik pooblaščenih inženirjev ali vodij del pri IZS, oziroma za vpis izpolnjuje predpisane pogoje,
- je v zadnjih 10 (desetih) letih pred rokom za oddajo ponudbe kot vodja del, vodja posameznih del ali vodja gradbišča vsaj enkrat vodil:
delo, ki zajema izvedbo strojne regulacije tira v dolžini vsaj 200m na javni železniški infrastrukturi;
delo, ki zajema ukinitev nivojskega prehoda na javni železniški infrastrukturi v vrednosti vsaj 25.000,00 EUR brez DDV

b.) vodjo posameznih del za premostitveni objekt, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
- ima strokovno izobrazbo s področje gradbeništva,
- izpolnjuje pogoje po GZ za vodjo del,
- vpisan je v imenik pooblaščenih inženirjev ali vodij del pri IZS, oziroma za vpis izpolnjuje predpisane pogoje,
- je v zadnjih 10 (desetih) letih pred rokom za oddajo ponudbe kot vodja del, vodja posameznih del ali vodja gradbišča vsaj enkrat vodil:
novogradnjo ali rekonstrukcijo cestnega premostitvenega objekta za javni promet svetle dolžine med sosednjima podporama vsaj 20m in v vrednosti vsaj 300.000,00 EUR brez DDV.


Ponudnik je v zadnjih desetih (10) letih pred rokom za oddajo ponudb uspešno, kakovostno in pravočasno izvedel vsaj eno (1):
novogradnjo ali rekonstrukcijo cestnega premostitvenega objekta za javni promet svetle dolžine med sosednjima podporama vsaj 20m in v vrednosti vsaj 300.000,00 EUR brez DDV;
delo, ki zajema izvedbo strojne regulacije tira v dolžini vsaj 200m na javni železniški infrastrukturi;
delo, ki zajema ukinitev nivojskega prehoda na javni železniški infrastrukturi v vrednosti vsaj 25.000,00 EUR brez DDV

LP
Datum objave: 30.04.2021   12:22
VPRAŠANJE
Prosimo, da naročnik poda cene zapore,signalizacije, ki jih ima od koncesionarja in da so za
vse ponudnike iste..... Takšna praksa je že dolgo pri državnih razpisih....

ODGOVOR
Pozdravljeni!
izvajalec zapor na občinskih cestah je Javno podjetje Komunala d. o. o. Sevnica, na državnih pa CGP d. d. Novo mesto, zato naročnik predlaga, da se kot ponudnik za cenik izvedbe zapor obrne na njih.
Lep dan.

Datum objave: 04.05.2021   10:55
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!
Glede na Covid 19 stanje in dejstvo da je oteženo pridobivanje ponudb izvajalcev in še vmes prvomajskih praznikov , prosimo za podaljšanje roka.
Zaradi dejstev ni možno pravočasno pridobiti korektnih ponudb izvajalcev.

ODGOVOR
Pozdravljeni!

Zaradi že navedenih razlogov, naročnik ne bo podaljševal roka za oddajo ponudb.

Lep dan.Datum objave: 05.05.2021   09:38
VPRAŠANJE
Spoštovani!

glede na obseg del in trenutne situacije (epidemija) naročnika lepo prosimo za podaljšanje roka za oddajo ponudbe za vsaj 10 dni.

Lep pozdrav!

ODGOVOR
Na to vprašenje je že bilo odgovorjeno.
Lep dan.