Dosje javnega naročila 002502/2021
Naročnik: SOŠKE ELEKTRARNE NOVA GORICA d.o.o., Erjavčeva ulica 20, 5000 Nova Gorica
Storitve: Remonta v HE Doblar II in mHE Plužna
ZJN-3: Postopek s pogajanji s predhodnim javnim razpisom
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 526.666,17 EUR

JN002502/2021-E01 - Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL), objavljeno dne 20.04.2021
JN002502/2021-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 14.05.2021
JN002502/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 03.06.2021
JN002502/2021-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 02.07.2021
JN002502/2021-F01 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL), objavljeno dne 26.08.2021
JN002502/2021-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 31.08.2021
JN002502/2021-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 31.08.2021
JN002502/2021-Q01 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 20.12.2021
JN002502/2021-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 21.12.2021
Zahtevek za revizijo

    JN002502/2021-E01 Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL) 2021/S 077-198668
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Naročnik

Direktiva 2014/25/EU
I.1 Ime in naslovi
SOŠKE ELEKTRARNE NOVA GORICA d.o.o.
Erjavčeva ulica 20
5000
SI043
Nova Gorica
Slovenija
Mateja Bonutti Cijan
matejabc@seng.si
+386 53396362

Internetni naslovi
https://www.seng.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.seng.si/b2b/narocila/

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=1621
I.6 Glavna področja dejavnosti
Električna energija


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Remonta v HE Doblar II in mHE Plužna
Referenčna številka dokumenta: 40 01-19/2021
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50000000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Remonta v HE Doblar II in mHE Plužna
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za največje število sklopov: 4
Največje število sklopov, ki so lahko oddani enemu ponudniku: 4
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Vzdrževalna dela na agregatu v HE Doblar II
Številka sklopa: A
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50800000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI043 - Goriška
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Vzdrževalna dela na agregatu v HE Doblar II
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 3
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Vzdrževalna dela na izmenjevalcih toplote IPROS v HE Doblar II
Številka sklopa: B
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50800000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI043 - Goriška
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Vzdrževalna dela na izmenjevalcih toplote IPROS v HE Doblar II
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 3
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Vzdrževalna dela na sistemu za odvod oljnih par v HE Doblar II
Številka sklopa: C
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50800000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI043 - Goriška
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Vzdrževalna dela na sistemu za odvod oljnih par v HE Doblar II
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 3
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: Remont generatorja v mHE Plužna
Številka sklopa: D
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50800000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI043 - Goriška
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Remont generatorja v mHE Plužna
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 3
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Vpis v poslovni register.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.4 Objektivna pravila in merila za sodelovanje


III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.1.6 Finančna zavarovanja


III.1.7 Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki jih urejajo


III.1.8 Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano


III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Postopek s pogajanji s predhodnim javnim razpisom
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
21.05.2021   12:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura:


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 10.05.2021   12:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
SOŠKE ELEKTRARNE NOVA GORICA d.o.o.
Erjavčeva ulica 20
5000
Nova Gorica
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
16.04.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 12.05.2021   15:50
VPRAŠANJE
Dober dan,

Med obrazci najdemo:
Obrazec št. 3: Garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (za Sklop A)
Obrazec št. 4: Garancija za odpravo napak v garancijskem roku (za Sklop A)
Na podlagi tega lahko sklepamo, da za ostale sklope (B,C in D) garancije niso potrebne?

Nato beremo v vzorcu pogodbe, 14. člen, ne glede na to, kateri sklop se bo izvajal:
že ob prevzemu pogodbenih del predajamo neko vrsto garancije (lahko izbiramo med dvema opcijama) za odpravo napak v garancijski dobi za obdobje dveh let od končnega prevzema. V pogodbi (19.člen) je garancijska doba definirana na 12 mesecev od dneva primopredaje del.
Katera garancijska doba je pravilna?

Običajna praksa je, da se ob podpisu pogodbe preda garancijo za dobro izvedbo del/pogodbenih obveznosti, ob primopredaji/končnem prevzemu del pa se preda garancijo za odpravo napak v gar.dobi.
V vašem primeru torej predamo obe garanciji istočasno, že ob prevzemu posla?

hvala.lp

ODGOVOR

Med obrazci najdemo:
Obrazec št. 3: Garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (za Sklop A)
Obrazec št. 4: Garancija za odpravo napak v garancijskem roku (za Sklop A)
Na podlagi tega lahko sklepamo, da za ostale sklope (B,C in D) garancije niso potrebne?

odg.: Garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ter Garancija za odpravo napak v garancijskem roku za sklope B, C, D nista potrebni.


Nato beremo v vzorcu pogodbe, 14. člen, ne glede na to, kateri sklop se bo izvajal:
že ob prevzemu pogodbenih del predajamo neko vrsto garancije (lahko izbiramo med dvema opcijama) za odpravo napak v garancijski dobi za obdobje dveh let od končnega prevzema. V pogodbi (19.člen) je garancijska doba definirana na 12 mesecev od dneva primopredaje del.
Katera garancijska doba je pravilna?

odg.: Veljavna garancijska doba je 12 mesecev.

Običajna praksa je, da se ob podpisu pogodbe preda garancijo za dobro izvedbo del/pogodbenih obveznosti, ob primopredaji/končnem prevzemu del pa se preda garancijo za odpravo napak v gar.dobi.
V vašem primeru torej predamo obe garanciji istočasno, že ob prevzemu posla?

odg.: Naročnik bo besedilo pogodbe dopolnil še s poglavjem: IX.FINANČNO ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH DEL (velja le za sklop A).
Datum objave: 12.05.2021   15:51
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v skladu s točko 4.2.1 - Tehnične zahteve sklopa A, bo ponudniku priznana tehnična sposobnost, če bo zagotovil meritve električnih parametrov opravljene s strani akreditiranega VN laboratorija po standardu EN/ISO/EC 17025:2017, kot dokazilo pa se zahteva kopija certifikata.

Prosimo naročnika za potrditev, da lahko navedene meritve opravi ponudnik oz. njegov podizvajalec, ki je akreditiran s strani akreditacijske organizacije za opravljanje meritev po standardu EN/ISO/EC 17025:2017, kot dokazilo pa se v ponudbi dostavi certifikat akreditacijske organizacije izdan ponudniku oz. podizvajalcu o usposobljenosti za izvedbo meritev po zahtevah standarda EN/ISO/EC 17025:2017.

Glede na to, da so certifikati o akreditaciji dostopni tudi v registrih objavljenih na spletnih straneh akreditacijskih organizacij, prosimo naročnika da potrdi, da v ponudbi zadošča dostava prve strani certifikata, brez prilog in brez prevoda v slovenski jezik.


Hvala in lep pozdrav


ODGOVOR

Prosimo naročnika za potrditev, da lahko navedene meritve opravi ponudnik oz. njegov podizvajalec, ki je akreditiran s strani akreditacijske organizacije za opravljanje meritev po standardu EN/ISO/EC 17025:2017, kot dokazilo pa se v ponudbi dostavi certifikat akreditacijske organizacije izdan ponudniku oz. podizvajalcu o usposobljenosti za izvedbo meritev po zahtevah standarda EN/ISO/EC 17025:2017.

odg.: Navedene meritve električnih parametrov lahko zagotovi tudi ponudnikov podizvajalec.

Glede na to, da so certifikati o akreditaciji dostopni tudi v registrih objavljenih na spletnih straneh akreditacijskih organizacij, prosimo naročnika da potrdi, da v ponudbi zadošča dostava prve strani certifikata, brez prilog in brez prevoda v slovenski jezik.

odg.: Naročnik se strinja s predlogom da v ponudbi zadošča dostava prve strani certifikata, brez prilog in brez prevoda v slovenski jezik.

Datum objave: 12.05.2021   15:52
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

zaprošamo za podaljšanje roka za oddajo vprašanj za teden dni do 17.5.2021.
Razlog je v trenutni epidemiološki situaciji in obsežni razpisni dokumnetaciji.

hvala in lep pozdrav,

ODGOVOR

Naročnik roka za oddajo vprašanj ne bo podaljšal.Datum objave: 12.05.2021   15:52
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Vljudno vas naprošamo za objavo tehnične dokumentacije (risb in ostalih dokumentov) za mHE Plužna in HE Doblar.

Lep pozdrav!


ODGOVOR
Naročnik bo na svoji spletni strani - Javna naročila (https://www.seng.si/b2b/narocila/) objavil risbe generatorja mHE Plužna in HE Doblar II.Datum objave: 12.05.2021   15:54
VPRAŠANJE
Spoštovani,

14. člen obrazca št. 6 Vzorec pogodbe, določa veljavnost finančnega zavarovanja za odpravo pomanjkljivosti 2 leti od končnega prevzema pogodbenih del, medtem ko obrazec 4 določa veljavnost garancije 60 dni po poteku garancijskega roka. 19. člen vzorca pogodbe določa 12 mesečno garancijsko dobo. Prosimo naročnika, da ustrezno popravi določila o veljavnost garancije v vzorcu pogodbe.

Prav tako prosimo naročnika, da vzorec pogodbe dopolni tudi z natančnimi določili o garanciji za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, ki je predvidena za sklop A (Obrazec št. 3 Garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti).

Hvala in lep pozdrav


ODGOVOR

Glejte odgovor k prvemu vprašanju. Veljavnost finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih del je določena v 15. členu novega Vzorca pogodbe.


Datum objave: 12.05.2021   15:55
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Glede na nezahtevnost in ne obsežnost del na toplotnih izmenjevalcih (sklop B) v primerjavi z deli na sklopu A vas naprošamo za spremembo razpisnih zahtev po referencah na tem sklopu.
Predlagamo da se uporabi enak tekst kot pri sklopu C.

Predlog teksta:
Ponudniku bo priznan tehnična sposobost za sodelovanje, če bo izkazal da je v zadnjih petih (5) letih opravil primerljivo delo na ploščnih toplotnih izmenjevalcih.

Lep pozdrav


ODGOVOR

Naročnik razpisne dokumentacije v tem delu ne bo spreminjal.


Datum objave: 12.05.2021   15:56
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo za objavo dodatne dokumentacije o agregatih Doblar(Presek enote, shema za olne pare, ležaji, stator, rotor, zgornja zvezda, spodnja zvezda,...) in Plužna (presek enote, stator, rotor, risbo ležaja, el. sheme, ) v pdf obliki ali tif.

Hvala.

Lep pozdrav,

ODGOVOR

Naročnik bo na svoji spletni strani objavil risbe generatorja mHE Plužna in HE Doblar II v tif. oziroma pdf. formatu.
Tehnične specifikacije se dopolnijo s Prilogami, ki vsebuje naslednje risbe mHE Plužna:
- mHE Plužna Generator - Dimenzijska risba
- mHE Plužna Generator - Električne sheme
- mHE Plužna Generator - Risba ležajev
- mHE Plužna Generator - SestavaDatum objave: 12.05.2021   15:56
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

prosimo za podaljšanje roka za oddajo prijav do konca meseca maja.
hvala in lp

ODGOVOR
Naročnik roka za oddajo prijav ne bo podaljšal.