Dosje javnega naročila 002505/2021
Naročnik: JAVNO KOMUNALNO PODJETJE KOMUNALA KOČEVJE d.o.o., Tesarska ulica 10, 1330 Kočevje
Blago: JN NABAVA MATERIALA
ZJN-3: Odprti postopek

JN002505/2021-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 20.04.2021
JN002505/2021-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 23.04.2021
JN002505/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 31.05.2021
JN002505/2021-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 08.07.2021
JN002505/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 27.07.2021
JN002505/2021-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 27.07.2021
JN002505/2021-ODL03 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 27.07.2021
JN002505/2021-ODL04 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 29.07.2021
JN002505/2021-ODL05 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 29.07.2021
JN002505/2021-ODL06 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 30.07.2021
JN002505/2021-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 06.09.2021
JN002505/2021-ODL03 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 28.09.2021
JN002505/2021-ODL07 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 15.05.2022
JN002505/2021-ODL08 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 15.05.2022
JN002505/2021-ODL09 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 29.06.2022
JN002505/2021-ODL10 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 02.08.2022
JN002505/2021-ODL11 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 11.08.2022
JN002505/2021-ODL12 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 11.08.2022
JN002505/2021-ODL13 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 11.08.2022
JN002505/2021-ODL14 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 02.10.2022
JN002505/2021-ODL15 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 10.10.2022
JN002505/2021-ODL16 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 15.12.2022
JN002505/2021-ODL17 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 15.12.2022
Zahtevek za revizijo

    JN002505/2021-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2021/S 077-196719
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
JAVNO KOMUNALNO PODJETJE KOMUNALA KOČEVJE d.o.o.
Tesarska ulica 10
1330
SI
Kočevje
Slovenija
Saša Adlešič
sasa.adlesic@komunala-kocevje.si
+386 18950340

Internetni naslovi
http://www.komunala-kocevje.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.komunala-kocevje.si/

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=1637
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Okolje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: JN NABAVA MATERIALA
Referenčna številka dokumenta: JN-1637
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
44160000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je nabava materialov z zahtevami in v kvaliteti, ki ju bo naročnik opredelil v povabilu k oddaji ponudbe za posamezno naročilo.
1. sklop: Jeklene predizolirane cevi za daljinsko ogrevanje;
2. sklop: Nerjavne predizolirane cevi za daljinsko ogrevanje;
3. sklop: Predizolirane cevi za daljinsko ogrevanje;
4. sklop: Strojni elementi;
5. sklop: Strojni elementi;
6. sklop: Črpalke;
7. sklop: Merilna oprema;
8. sklop: Toplotni izmenjevalci;
9. sklop: Toplotne postaje
II.1.5 Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 606.380,00 EUR
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Jeklene predizolirane cevi za daljinsko ogrevanje
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
44160000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: občina Kočevje
II.2.4 Opis javnega naročila
Jeklene predizolirane cevi za daljinsko ogrevanje
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 164.730,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Nerjavne predizolirane cevi za daljinsko ogrevanje
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
44160000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: občina Kočevje
II.2.4 Opis javnega naročila
Nerjavne predizolirane cevi za daljinsko ogrevanje
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 31.300,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Predizolirane cevi za daljinsko ogrevanje
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
44160000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: občina Kočevje
II.2.4 Opis javnega naročila
Predizolirane cevi za daljinsko ogrevanje
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 131.250,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 23
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: Jeklene cevi in cevni elementi
Številka sklopa: 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
44160000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: občina Kočevje
II.2.4 Opis javnega naročila
Jeklene cevi in cevni elementi
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 41.500,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 5

II.2.1 Naslov
Naslov: Strojni elementi
Številka sklopa: 5
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
44160000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: občina Kočevje
II.2.4 Opis javnega naročila
Strojni elementi
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 60.800,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 6

II.2.1 Naslov
Naslov: Črpalke
Številka sklopa: 6
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
44400000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: občina Kočevje
II.2.4 Opis javnega naročila
Črpalke
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 85.000,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 7

II.2.1 Naslov
Naslov: Merilna oprema
Številka sklopa: 7
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
44100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: občina Kočevje
II.2.4 Opis javnega naročila
Merilna oprema
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 28.800,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 22
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 8

II.2.1 Naslov
Naslov: Toplotni izmenjevalci
Številka sklopa: 8
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
44163000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: občina Kočevje
II.2.4 Opis javnega naročila
Toplotni izmenjevalci
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 23.000,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 9

II.2.1 Naslov
Naslov: Toplotne postaje
Številka sklopa: 9
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
31600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: občina Kočevje
II.2.4 Opis javnega naročila
Toplotne postaje
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 40.000,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
20.05.2021   12:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 90 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 20.05.2021   12:05


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 16.05.2021   12:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
JAVNO KOMUNALNO PODJETJE KOMUNALA KOČEVJE d.o.o.
Tesarska ulica 10
1330
Kočevje
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
16.04.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 14.05.2021   10:07
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Imamo vprašanje glede 7. sklopa.

* induktivni/optični senzorji........za katere naprave jih potrebujete (vodomere, plinomere, kalorimetre, drugo,...)?
* elektronska nivojska stikala......način vgradnje stikal, ali jih boste montirali na steno, na cev, v cev,......)?

Prosim, da objavite točne tehnične zahteve, kajti objavljen razpis v taki obliki, ne omogoča da bi ponudbo oddalo več podjetij, ampak samo tisto s katerim ste se že v naprej dogovorili.

Lep pozdrav

ODGOVOR


Naročnik bo v prvi fazi javno naročilo oddal vsem ponudnikom, ki bodo izpolnjevali pogoje, kot jih opredeljuje dokumentacija v zvezi z javnim naročilom.
V drugi fazi pa bo ob vsakokratnem povpraševanju, ki ga bo posredoval vsem ponudnikom v posameznem sklopu, izbral najugodnejšega.
Ob vsakokratnem povpraševanju bodo tudi naročnikove potrebe po materialu bolj specificirane. Material po tem javnem naročilu se bo namreč nabavljal za več dejavnosti, ki jih naročnik opravlja.
Naročnikov namen pa je predvsem zagotoviti konkurenčnost med ponudniki.