Dosje javnega naročila 002579/2021
Naročnik: MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana
Blago: Dobava pisarniškega materiala in galanterije
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 1.857.613,23 EUR

JN002579/2021-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 22.04.2021
JN002579/2021-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 12.05.2021
JN002579/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 01.07.2021
JN002579/2021-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 02.09.2021
JN002579/2021-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 16.09.2021
Zahtevek za revizijo

    JN002579/2021-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2021/S 079-200381
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
Tržaška cesta 21
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Tajništvo Direktorata za javno naročanje
gp.mju@gov.si
+386 14781880
+386 14788331

Internetni naslovi
http://www.mju.gov.si

DELOVNO IN SOCIALNO SODIŠČE V LJUBLJANI
Resljeva cesta 14
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
urad.dslj@sodisce.si
+386 13003520

Internetni naslovi
https://www.sodisce.si/dsslj/

I.2 Skupno javno naročanje
Naročilo vključuje skupno javno naročanje
Naročilo odda centralni organ za nabavo
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.djn.mju.gov.si/javna-naročila

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=1666
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Dobava pisarniškega materiala in galanterije
Referenčna številka dokumenta: ODGIP-2/2021; 4301-2/2021
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
30190000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Dobava pisarniškega materiala in galanterije, v petih sklopih.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Sklop 1: Dobava pisarniškega materiala in galanterije, Ljubljansko območje
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
30190000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljansko območje
II.2.4 Opis javnega naročila
Sklop 1: Dobava pisarniškega materiala in galanterije, Ljubljansko območje
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Določena posamezna naročila posameznih naročnikov se financirajo iz sredstev Evropske Unije.
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Sklop 2: Dobava pisarniškega materiala in galanterije, Koprsko območje
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
30190000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Koprsko območje
II.2.4 Opis javnega naročila
Sklop 2: Dobava pisarniškega materiala in galanterije, Koprsko območje
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Določena posamezna naročila posameznih naročnikov se financirajo iz sredstev Evropske Unije.
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Sklop 3: Dobava pisarniškega materiala in galanterije, Celjsko območje
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
30190000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Celjsko območje
II.2.4 Opis javnega naročila
Sklop 3: Dobava pisarniškega materiala in galanterije, Celjsko območje
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Določena posamezna naročila posameznih naročnikov se financirajo iz sredstev Evropske Unije.
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: Sklop 4: Dobava pisarniškega materiala in galanterije, Mariborsko območje
Številka sklopa: 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
30190000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Mariborsko območje
II.2.4 Opis javnega naročila
Sklop 4: Dobava pisarniškega materiala in galanterije, Mariborsko območje
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Določena posamezna naročila posameznih naročnikov se financirajo iz sredstev Evropske Unije.
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 5

II.2.1 Naslov
Naslov: Sklop 5: Dobava pisarniškega materiala in galanterije, Novomeško območje
Številka sklopa: 5
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
30190000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Novomeško območje
II.2.4 Opis javnega naročila
Sklop 5: Dobava pisarniškega materiala in galanterije, Novomeško območje
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Določena posamezna naročila posameznih naročnikov se financirajo iz sredstev Evropske Unije.
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
21.05.2021   13:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 01.12.2021
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 21.05.2021   14:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Uporabljeno bo elektronsko naročanje.
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 11.05.2021   11:00

Dodatne informacije:
To skupno naročilo izvaja Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana v svojem imenu in za svoj račun in po pooblastilih naročnikov, ki so navedeni v prilogi 1 vzorca krovne pogodbe

VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
Tržaška cesta 21
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
19.04.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 30.04.2021   12:56
VPRAŠANJE
Spoštovani,
zanima nas kakšna bo višina zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti?
Za odgovor se zahvaljujemo in vas lepo pozdravljamo.

ODGOVOR
Spoštovani,

v skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, je v 35. členu vzorca krovne pogodbe določeno, da je višina zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti dva odstotka od skupne okvirne vrednosti za posamezen sklop v EUR z DDV ali več sklopov krovne pogodbe (odvisno za koliko sklopov ponudnik odda ekonomsko najugodnejšo ponudbo in s krovnim naročnikom sklene krovno pogodbo).
Datum objave: 06.05.2021   15:14
VPRAŠANJE
Spoštovani.

Ali količine v predračunu predstavljajo za celotno obdobje?

Lep pozdrav.

ODGOVOR
Spoštovani,

v skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, so količine v predračunu določene za celotno obdobje uporabe krovne pogodbe, tj. za obdobje 36 mesecev.

Nadalje je v 4. členu vzorca krovne pogodbe določeno, da je obseg nabav oziroma, da so količine okvirne za ves čas trajanja te pogodbe in se v času izvajanja pogodbe lahko spremenijo.
Datum objave: 10.05.2021   12:35
VPRAŠANJE
Spoštovani,
glede na obsežnost razpisa vas prosimo za podaljšanje roka za postavljanje vprašanj in roka za oddajo ponudbe.
Poleg obsežnosti razpisa je problem tudi ta, da še vedno kar nekaj dobaviteljev dela od doma in je zato oteženo pridobivanje ponudb.
Prosimo vas za razumevanje.
Lep pozdrav.

ODGOVOR
Spoštovani,

naročnik pojasnjuje, da se roki, določeni za to javno naročilo v obvestilu o naročilu, ne spremenijo. Roke je naročnik določil glede na minimalne zahteve naročnika pri sestavljanju ponudbene dokumentacije s strani ponudnikov (točka 11.1 Ponudbena dokumentacija Navodil gospodarskim subjektom za pripravo ponudbe za javno naročilo po odprtem postopku z oznako ODGIP-2/2021).
Datum objave: 11.05.2021   09:22
VPRAŠANJE
Spoštovani.

Resnično vas prosimo za podaljšanje roka za oddajo ponudbe. Zastopimo, da so določeni roki postavljeni, vendar vas prosimo da zastopite tudi ponudnike, ki se soočamo z ogromnim seznamom artiklov (628). Ker so na trgu razmere trentuno kaotične, je resnično potrebno preverjati skoraj vsak artikel in je za tako količino artiklov zelo malo časa.
Lepo vas prosimo, da še enkrat razmislite in greste nam ponudnikom nasproti in nam podaljšajte rok za oddajo ponudbo.

Hvala in lep pozdrav.ODGOVOR
Spoštovani,

naročnik bo podaljšal rok za postavljanje vprašanj, rok za oddajo ponudbe in rok za odpiranje ponudb. Predmetno bo objavljeno na Portalu javnih naročil.
Datum objave: 14.05.2021   09:06
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Iz predračuna in razpisne dokumentacije izhaja, da mora ponudnik v predračun vpisati zgolj ceno ponujenega artikla in vrednost za celotno količino tega razpisanega artikla, iz same ponudbe pa sploh ne bo izhajalo, kaj ponudnik sploh ponuja. Slednje je v nasprotju s postopkom javnega naročanja, ki stremi k transparentnosti.
Glede na to, da je naročnik v ponudbenem predračunu pri nazivu nekaterih artiklov navedel spodnjo mejo (npr. najmanj x mililitrov) oz. navedel splošno ime artikla (npr. brisalec črnila) oz. dopustil, da ponudniki ponudijo enakovreden artikel, ob odsotnosti natančnega opisa ponujenega artikla, naročnik ne bo mogel vedeti kaj ponudnik sploh ponuja. Natančen opis ponujenega artikla predstavlja predmet, predmet in cena pa sta ključni in bistveni sestavini za sprejem ponudbe in sklenitev pogodbe.
Naročnik je navedel, da se posamezna naročila izvajajo in oddajajo v aplikaciji e-Katalog. V ta namen bo moral izbrani ponudnik v posameznem sklopu, po pravnomočnosti odločitve v 5 (petih) delovnih dneh naročniku za posamezne sklope, za katere bo dobavitelj po sklenjeni krovni pogodbi, predati slikovni barvni katalog naprav na elektronskem mediju (1. odstavek točke 16 na strani 12). Iz navedenega je razvidno, da bo naročnik šele po pravnomočnosti odločitve od izbranega ponudnika izvedel kaj le-ta sploh ponuja, čeprav tudi ni popolnoma jasno o kakšnih napravah je govora, zato prosimo naročnika za pojasnilo.
Naročnik je v razpisni dokumentaciji sicer navedel, da si pridružuje pravico, da pred odločitvijo o oddaji javnega naročila, preveri posamezne ponujene artikle po sklopih, ponudnik pa mu jih mora dostaviti na vpogled, vendar naročnik brez natančnega opisa ponujenega blaga ob oddaji ponudbe ne bo mogel preverjati ustreznosti ponujenega blaga, poleg tega pa bo v vsakem primeru omogočil spreminjanje ponudbe, kar je v nasprotju z ZJN-3, ki ne dovoli niti popravkov ali dopolnitev v zvezi s tistim delom ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila (6. odstavek 89. člena ZJN-3), kaj šele, da predmet ob oddaji ponudbe sploh ni podan. Tako tudi iz tega določila ZJN-3 izhaja, da mora ponudnik ob oddaji ponudbe natančno opisati kaj ponuja.
Naročnik je v razpisni dokumentaciji (stran 9) tudi navedel: »Seznam artiklov je razviden iz obrazca »Predračun«. V primeru da je v seznamu opis artikla nadomeščen s sklicem na blagovno znamko in/ali na komercialni naziv artikla, velja enako, kot da sta za opisom besedici »ali enakovredno«, tako da lahko ponudnik ponudi natanko navedeno vrsto artikla ali po opisu enakovreden artikel.« Obenem iz točke 11.4.2. na strani 11 razpisne dokumentacije izhaja, da variantne ponudbe niso dopuščene. Če ponudnik v takem primeru ob oddaji ponudbe ne navede ali ponuja artikel blagovne znamke, ki jo je navedel naročnik, ali enakovreden artikel in kateri to je, naročnik sploh ne ve, kaj je ponudnik ponudil. Glede na to, da variantne ponudbe niso dovoljene in 6. odstavek 89. člena ZJN-3 ponudnik ne sme dopolnjevati tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila, torej mora naročnik vse ponudbe izločiti iz postopka javnega naročanja, kar pomeni, da mora ponoviti postopek.
Na podlagi vsega navedenega in v izogib, da bi naročnik kupoval »mačka v žaklju«, negospodarno ravnal z javnimi sredstvi in kršil javno naročniško zakonodajo, predlagamo da v obrazec predračun naročnik doda stolpec, v katerega bodo morali ponudniki natančno in nedvoumno opisati ponujeni artikel za vsako posamezno postavko. Nenazadnje tudi iz vzorca krovne pogodbe (2. člen) izhaja, da je predmet pogodbe podrobneje specificiran v tehničnih specifikacijah (priloga 4) in predračunu dobavitelja posameznega sklopa (priloga 5), kar pomeni, da je natančen in nedvoumen opis ponujenega artikla nujen in ga morajo ponudniki naročniku predložiti že ob sami oddaji ponudbe.

Lep pozdrav.

ODGOVOR
Spoštovani,

ponujeno blago/potrošni material mora ustrezati vsem zahtevam naročnika iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. Ponudnik s predložitvijo ponudbene dokumentacije izjavlja, da izpolnjuje vse zahteve naročnika iz predračuna. Obveznost ponudnika, s katerim bo sklenjena pogodba o oddaji predmetnega javnega naročila, je, da dobavi blago, ki izpolnjuje zahtevane (minimalne) tehnične lastnosti, ki jih je naročnik opredelil v dokumentaciji.

Naročnik ne dovoljuje variantnih ponudb.
Datum objave: 14.05.2021   09:49
VPRAŠANJE
Spoštovani,
prosimo vas, da spremenite zahtevo glede garantiranja cen, katere morajo ostati nespremenjene za ves čas trajanja pogodbe, torej za obdobje treh let, kar pa je v trenutnih razmerah popolnoma nemogoče.
Zaradi razmer na svetovnem trgu, kar se tiče dražitve goriva in logističnih problemov vezanih na kontejnerske prevoze iz Daljnega Vzhoda, posledično temu zvišanje cen papirnih, plastičnih izdelkov in vseh ostalih, ki so proizvedeni na Kitajskem (teh artiklov je cca 90%), se cene spreminjajo iz tedna v teden, zato je nemogoče cene, katere bomo ponudili v razpisu, garantirati za obdobje treh let.
Prosimo vas, da zahtevo spremenite tako, da ponudniki cene garantiramo npr. eno leto, po tem obdobju pa izvedete odpiranje konkurence. Tako boste tudi vi dobili ugodnejše ponudbe, saj bi v nasprotnem primeru bile cene bistveno višje.
Iz izkušenj vemo, da se tega poslužujejo tudi v tujini, kjer se cene garantirajo za maksimalno 6 mesecev, po tem obdobju pa je izveden nov razpis.

Se zahvaljujemo za razumevanje in vas lepo pozdravljamo.

ODGOVOR
Spoštovani,

dokumentacija v zvezi z oddajo predmetnega javnega naročila v tem delu ostane nespremenjena.
Datum objave: 20.05.2021   08:25
VPRAŠANJE
Spoštovani,
prosimo za nekaj pojasnil:
- Pri flomastrih ste pri nekaterih zaporednih številkah zapisali »debelina pisave v razponu«. Ali to pomeni, da je lahko biti debelina pisave znotraj tega razpona?
Npr. zap.168 - debelina pisave v razponu 0,8 - 1 mm : Ali lahko ponudimo debelino pisave 1mm?
Ali pa npr. zap.171 - debelina pisave v razponu 1 - 5 mm: Ali je lahko debelina pisave 2 5mm?
Ali pa zap.173 - debelina pisave v razponu 1 - 3 mm: ali je lahko debelina 2 3mm?

124 Etiketa, samolepilna za registrator, format A5/80 (npr. Alea obrazec 14,29 ali enakovredno)
Ali lahko ponudimo etiketo 60 x 120 mm?

128 Etikete Avery Zweckform 63,5 x 38,1 prozorner laser 1/25 zavitek
Avery ima dve varianti prozornih etiket: L7560 in L7782. Katere želite?

172 Flomaster - za pisanje na CD oziroma DVD, različne barve (npr. Pilot marker fine ali Pilot marker extra fine ali enakovredno) kos
Ali lahko ponudimo flomaster debelina pisave 0,6mm?

180 Folija PVC v kolutu - brez mehurčkov kolut
Prosimo za več podatkov:
- Kakšen je namen uporabe?
- širina, navitje, debelina, ali je ravna ali pol rokav (prepognjena (za vakumiranje)) folija
- ali dejansko rabite PVC folijo, ki se rabi izključno za termo krčenje ali pa morda dejansko iščete strech folijo?

198 Karton - pregradni za registrator, format A5, z luknjicami, gramatura kartona minimalno 180 g, barvni kos
Ali lahko ponudimo format 160 x 230 mm?

200 Karton - pregradni, dimenzije 22 x 31 cm kos
Ali lahko ponudimo standardno dimenzijo pregradnih kartonov 225 x 297 mm?

199 Karton - pregradni, dimenzije 22,5 x 10 cm kos
Ali lahko ponudimo dimenzije 230 x 100mm?

203 Kartonski tulec s pokrovčkom, fi max 6 cm, velikost max 50 cm kos
Ali lahko ponudimo kartonski tulec s pokrovčkom notranji fi 64mm?

220 Kocka - papirna z najmanj 100 samolepilnimi lističi, dimenzije 38 x 51 mm blok
Ali lahko ponudimo dimenzijo 40 x 50 mm?

237 Kuverta - 1000 AD, dimenzije 23 x 34 cm, za format A4, rumenorjave barve kos
Ali lahko ponudimo 23x36cm?

239 Kuverta - amerikanka, samolepilna ali s silikonskim trakom (glava naročnika, poštnina plačana). Minimalna količina naročila, ki se bo tiskala je 2000 kos po posamezni mutaciji - SAMO ZA FURS kos
Ali gre tu za enobarvni dotisk?

243 Kuverta - amerikanka, samolepilna ali s silikonskim trakom, z dvema okencema, predtiskana (tisk poštnina plačana desno zgoraj) naklada najmanj 2000 kos, 17 FU) - SAMO ZA FURS kos
Gre tu za enobravni dotisk?

248 Kuverta - amerikanka, samolepilna ali s silikonskim trakom, znotraj zasenčena (glava naročnika, poštnina plačana, DAVČNA TAJNOST). Minimalna količina naročila, ki se bo tiskala je 2000 kos po posamezni mutaciji - SAMO ZA FURS kos
Ali gre tu za enobarvni dotisk?

251 Kuverta - format B4, samolepilna ali s silikonskim trakom, bele barve, znotraj zasenčena, (glava FU, poštnina plačana, DAVČNA TAJNOST). Minimalna količina naročila, ki se bo tiskala je 2000 kos po posamezni mutaciji. - SAMO ZA FURS kos
Ali gre tu za enobarvni dotisk?

253 Kuverta - format B4, samolepilna ali s silikonskim trakom, znotraj zasenčena, bele barve (glava naročnika, poštnina plačana). Minimalna količina naročila, ki se bo tiskala je 2000 kos po posamezni mutaciji kos
Ali gre tu za enobarvni dotisk?

256 Kuverta - format B5, samolepilna ali s silikonskim trakom, bele barve (glava naročnika, poštnina plačana). Minimalna količina naročila, ki se bo tiskala je 2000 kos po posamezni mutaciji - SAMO ZA FURS kos
Ali gre tu za enobarvni dotisk?

260 Kuverta - format B5, samolepilna ali s silikonskim trakom, znotraj zasenčena, bele barve (glava naročnika, poštnina plačana, DAVČNA TAJNOST). Minimalna količina naročila, ki se bo tiskala je 2000 kos po posamezni mutaciji - SAMO ZA FURS kos
Ali gre tu za enobarvni dotisk?

264 Kuverta - format B6, samolepilna ali s silikonskim trakom, znotraj zasenčena (glava naročnika, poštnina plačana, DAVČNA TAJNOST). Minimalna količina naročila, ki se bo tiskala je 2000 kos po posamezni mutaciji - SAMO ZA FURS kos
Ali gre tu za enobarvni dotisk?

275 Kuverta - s poštno povratnico, vrečka format A5, za matrične tiskalnike (npr. Alea obrazec 0,7 CN/2 ali enakovredno) kos
Matrične niso več dobavljive. Ali lahko ponudimo laserske?

278 Kuverta - vrečka natron s križnim dnom, format A3, debelina 4 cm kos
Ali lahko ponudimo 30x48x5cm?

279 Kuverta - vrečka natron s križnim dnom, format A4, debelina 4 cm kos
Ali lahko ponudimo 22,9x32x4cm ali 23 x 32 x 4 cm?

284 291 - Kuverta - vrečka, oblazinjena
Na trgu je več različnih ponudnikov oblazinjenih kuvert, vendar nekateri navajajo notranjo nekateri pa zunanjo dimenzijo kuvert. Poleg tega vsak malo drugače opredeljuje mere v tehničnih specifikacijah. Vse pa imajo na koncu enako funkcionalnost glede na iskane mere. Npr. mera 24 x33cm niti ne obstaja. Ali lahko ponudimo oblazinjene kuverte, kjer velikost nekoliko odstopa in sicer do +/-1cm?

296 Kuverta - za vročanje po ZPP, vrečka format A4, za matrične tiskalnike (npr. Alea obrazec 0,42-1 ali enakovredno) kos
Matrične niso več dobavljive. Ali lahko ponudimo lasersko?

305 Kuverta - za vročanje po ZUP, vrečka format A5, za matrične tiskalnike, modre barve (npr. Alea obrazec 0,44/3 ali enakovredno) kos
Matrične niso več dobavljive. Ali lahko ponudimo lasersko?

320 Lepilo - 35 g (npr. UHU twist & glue ali enakovredno) kos
Lepilo UHU twist & glue ima na embalaži zapisano 35ml. Prosimo za potrditev, da je 35ml ustrezno.

341 Mapa - format A4, 3 do 6 mm, clip, različne barve (npr. Esselte ali enakovredno) kos
Ali se tu ponudijo mape clip : ali 3mm ali 4mm ali 5mm ali 6mm?

346 Mapa - format A4, kartonska z enojnim kovinskim obešalom (tablica-podloga s sponko zgoraj) kos
- Ta artikel obstaja v izvedbi, da je samo tablica-podloga s sponko zgoraj ali pa v izvedbi tablica v mapi pomeni, da je tablica s sponko zgoraj in s poklopom kot mapa. Tablica v mapi obstaja le v kot plastificiran karton. Kaj vam ponudimo?
- v primeru, da gre samo za tablico s sponko zgoraj: Ali lahko ponudimo karton prevlečen s folijo??

347 Mapa - format A4, kartonska za shranjevanje z elastiko, debelina 4 cm, različne barve kos
Prosimo za dodatno obrazložitev kakšno mapo bi imeli. Na trgu so mape, ki so v osnovi široke 30mm, se jo pa lahko zaradi bigov prilagodi do 4cm odvisno od gradiva. Imate pa tudi mape, ki jim uradno rečemo odložne škatle z elastiko, ki imajo fiksno širok hrbet 4cm.
- Katere ponudimo?
- ali je lahko plastificiran karton?

387 Nalepke dimenzije 38 x 21,2 mm (65 nalepk na A4 poli) kos
- Enota mere je kos. Ali kos pomeni 1 pola ali 1 etiketa na poli?

370 Mapa - tablica, podložna, različne barve - ena od barv je rdeča) kos
Ste tu mislili mapa- tablica s sponko zgoraj in s poklopom kot pri mapi ?

372 Mapa - U za registrator, format A4 povečana, najmanj 120 micronska, prozorne barve kos
Kaj pomeni »povečana«?

380 Mapa - za termo vezavo, format A4, debelina 5 mm, kovinsko hrbtišče bele barve kos
Ali je lahko 6mm?

381 Mapa - za termo vezavo, format A4, debelina 9 mm, kovinsko hrbtišče bele barve kos
Ali je lahko 10mm?

382 Mince - grafitne, debeline 0,9 HB (npr. Staedtler ali enakovredno) kos
Ali kos pomeni tulec?

390 Nalivno pero (npr. Parker IM Metal ali enakovredno) kos
Ali je lahko v kvaliteti Parker Jotter Stainlesv Steel?

407 OKVIR STENSKI A3 OPTI 25 MM PROFIL kos
Ali lahko ponudimo 23mm profil?

408 OKVIR STENSKI A4 OPTI 25 MM PROFIL kos
Ali lahko ponudimo 23mm profil?

428 Ovoj za spise, gramatura 80 - 89 g, bele barve (npr. Alea obrazec 0,14 ali enakovredno) kos
Ali je lahko gramatura 90g/m2?

439 Označevalec strani, različne barve, pakiranje 4/1 (npr. POST IT 683-4 ali enakovredno) zavitek
Ali je lahko dimenzija 12,5 x 43 mm?

440 Označevalni opozorilni trak, 50 mm x 33 m, PVC, 150µ (različne barve: rdeča, modra, zelena, rumena) kos
Ali lahko ponudimo trak debeline 0,16mm in s paleto 2 barv rumena in rdeča?

487 Rokavice - latex, velikost M oziroma 7 - 8, pakiranje 20/1 zavitek
Nimamo pakiranja 20/1. Ali lahko ponudimo 10/1 in preračunamo na 2 zavitka po 10/1-skupaj 20/1?

489 Rokovnik - format A5 (+/- 5 %) kos
Ali lahko ponudimo standardni format rokovnikov B5?

505 Spirala za vezavo, debelina 22 mm, različne barve, pakiranje 100/1 zavitek
Standardno pakiranje je 50/1. Ali lahko preračunamo na 2 x 50/1?

516 Sponke - palične za spenjač 5550/5551 , dimenzije 10 mm, pakiranje 1000/1 škatlica
Pakiranje teh sponk je 1050/1. Prosim za potrditev, da je lahko pakiranje 1050 sponk.

518 Sponke - palične za spenjač 5550/5551 , dimenzije 6 mm, pakiranje 1000/1 škatlica
Pakiranje teh sponk je 1050/1. Prosim za potrditev, da je lahko pakiranje 1050 sponk.

519 Sponke - palične za spenjač 5550/5551 , dimenzije 8 mm, pakiranje 1000/1 (npr. Leitz 5592 ali enakovredno) škatlica
Pakiranje teh sponk je 1050/1. Prosim za potrditev, da je lahko pakiranje 1050 sponk.

536 Stojalo - za lepilni trak dimenzije 15 x 33 mm, črne barve (npr. 3M Scotch ali enakovredno) kos
Navedeno stojalo je primerno tako za 15x33mm kot tudi za 19x33mm. Prosimo za potrditev, da je lahko stojalo primerno za obe dimenziji.

588 Voščilnice novoletne amerikanka, art.201232-1 2020 1/10 zavitek
Kaj pomeni oznaka 201232-1?

589 Voščilnice novoletne kvadratna, art.201233-1 2020 1/10 zavitek
Kaj pomeni oznaka 201233-1?

594 Vrečka - darilna, dimenzije 32 x 41 x 12 cm, bele barve kos
Ali lahko ponudimo 35x41x14cm?

606 Vrečka za uničevalec dokumentov Dahle, dimenzije 590 x 380 x 860 mm, pakiranje 10/1 zavitek
Ali je lahko 590x380x900mm?

616 Vrvica - motvoz 1,25/2, dolžina najmanj 125 m kos
Ali lahko ponudimo 1,25/3, najmanj 125m?


Lep pozdrav.

ODGOVOR
Spoštovani,

naročnik v nadaljevanju podaja odgovore:

- Pri flomastrih ste pri nekaterih zaporednih številkah zapisali »debelina pisave v razponu«. Ali to pomeni, da je lahko biti debelina pisave znotraj tega razpona? Da
Npr. zap.168 - debelina pisave v razponu 0,8 - 1 mm : Ali lahko ponudimo debelino pisave 1mm?
Da.
Ali pa npr. zap.171 - debelina pisave v razponu 1 - 5 mm: Ali je lahko debelina pisave 2 5mm?
Debelina pisave je lahko 2,5 mm.
Ali pa zap.173 - debelina pisave v razponu 1 - 3 mm: ali je lahko debelina 2 3mm?
Debelina pisave je lahko 2,3 mm.

124 Etiketa, samolepilna za registrator, format A5/80 (npr. Alea obrazec 14,29 ali enakovredno)
Ali lahko ponudimo etiketo 60 x 120 mm?
Da.

128 Etikete Avery Zweckform 63,5 x 38,1 prozorner laser 1/25 zavitek
Avery ima dve varianti prozornih etiket: L7560 in L7782. Katere želite?
Ponudnik ponudi L7782.

172 Flomaster - za pisanje na CD oziroma DVD, različne barve (npr. Pilot marker fine ali Pilot marker extra fine ali enakovredno) kos
Ali lahko ponudimo flomaster debelina pisave 0,6mm?
Da.

180 Folija PVC v kolutu - brez mehurčkov kolut
Prosimo za več podatkov:
- Kakšen je namen uporabe? Namen je ovijanje različnih izdelkov.
- širina, navitje, debelina, ali je ravna ali pol rokav (prepognjena (za vakumiranje)) folija
- ali dejansko rabite PVC folijo, ki se rabi izključno za termo krčenje ali pa morda dejansko iščete strech folijo?
Ponudnik ponudi Folijo stretch ročna 500 mm 23 mic/5kg.

198 Karton - pregradni za registrator, format A5, z luknjicami, gramatura kartona minimalno 180 g, barvni kos
Ali lahko ponudimo format 160 x 230 mm?
Da.

200 Karton - pregradni, dimenzije 22 x 31 cm kos
Ali lahko ponudimo standardno dimenzijo pregradnih kartonov 225 x 297 mm?
Da.

199 Karton - pregradni, dimenzije 22,5 x 10 cm kos
Ali lahko ponudimo dimenzije 230 x 100mm?
Da.

203 Kartonski tulec s pokrovčkom, fi max 6 cm, velikost max 50 cm kos
Ali lahko ponudimo kartonski tulec s pokrovčkom notranji fi 64mm?
Da.

220 Kocka - papirna z najmanj 100 samolepilnimi lističi, dimenzije 38 x 51 mm blok
Ali lahko ponudimo dimenzijo 40 x 50 mm?
Da.

237 Kuverta - 1000 AD, dimenzije 23 x 34 cm, za format A4, rumenorjave barve kos
Ali lahko ponudimo 23x36cm?
Da.

239 Kuverta - amerikanka, samolepilna ali s silikonskim trakom (glava naročnika, poštnina plačana). Minimalna količina naročila, ki se bo tiskala je 2000 kos po posamezni mutaciji - SAMO ZA FURS kos
Ali gre tu za enobarvni dotisk?
Da.

243 Kuverta - amerikanka, samolepilna ali s silikonskim trakom, z dvema okencema, predtiskana (tisk poštnina plačana desno zgoraj) naklada najmanj 2000 kos, 17 FU) - SAMO ZA FURS kos
Gre tu za enobravni dotisk?
Da.

248 Kuverta - amerikanka, samolepilna ali s silikonskim trakom, znotraj zasenčena (glava naročnika, poštnina plačana, DAVČNA TAJNOST). Minimalna količina naročila, ki se bo tiskala je 2000 kos po posamezni mutaciji - SAMO ZA FURS kos
Ali gre tu za enobarvni dotisk?
Da.

251 Kuverta - format B4, samolepilna ali s silikonskim trakom, bele barve, znotraj zasenčena, (glava FU, poštnina plačana, DAVČNA TAJNOST). Minimalna količina naročila, ki se bo tiskala je 2000 kos po posamezni mutaciji. - SAMO ZA FURS kos
Ali gre tu za enobarvni dotisk?
Da.

253 Kuverta - format B4, samolepilna ali s silikonskim trakom, znotraj zasenčena, bele barve (glava naročnika, poštnina plačana). Minimalna količina naročila, ki se bo tiskala je 2000 kos po posamezni mutaciji kos
Ali gre tu za enobarvni dotisk?
Da.

256 Kuverta - format B5, samolepilna ali s silikonskim trakom, bele barve (glava naročnika, poštnina plačana). Minimalna količina naročila, ki se bo tiskala je 2000 kos po posamezni mutaciji - SAMO ZA FURS kos
Ali gre tu za enobarvni dotisk?
Da.

260 Kuverta - format B5, samolepilna ali s silikonskim trakom, znotraj zasenčena, bele barve (glava naročnika, poštnina plačana, DAVČNA TAJNOST). Minimalna količina naročila, ki se bo tiskala je 2000 kos po posamezni mutaciji - SAMO ZA FURS kos
Ali gre tu za enobarvni dotisk?
Da.

264 Kuverta - format B6, samolepilna ali s silikonskim trakom, znotraj zasenčena (glava naročnika, poštnina plačana, DAVČNA TAJNOST). Minimalna količina naročila, ki se bo tiskala je 2000 kos po posamezni mutaciji - SAMO ZA FURS kos
Ali gre tu za enobarvni dotisk?
Da.

275 Kuverta - s poštno povratnico, vrečka format A5, za matrične tiskalnike (npr. Alea obrazec 0,7 CN/2 ali enakovredno) kos
Matrične niso več dobavljive. Ali lahko ponudimo laserske?
Predmetna postavka se črta v vseh sklopih predračuna, kjer se zahteva in ni predmet javnega naročila. V primeru, da bo ponudnik vpisal ponudbeno ceno za to postavko na obrazcu »Predračun«, bo naročnik skladno z navedenim štel, da te postavke ne ponuja in ravnal kot, da gre za očitno napako in se le-ta ne bo upoštevala pri skupni ponudbeni vrednosti v EUR z DDV za posamezen sklop.

278 Kuverta - vrečka natron s križnim dnom, format A3, debelina 4 cm kos
Ali lahko ponudimo 30x48x5cm?
Da.

279 Kuverta - vrečka natron s križnim dnom, format A4, debelina 4 cm kos
Ali lahko ponudimo 22,9x32x4cm ali 23 x 32 x 4 cm?
Da, ponudnik lahko ponudi 22,9 x 32 x 4cm ali 23 x 32 x 4 cm.

284 291 - Kuverta - vrečka, oblazinjena
Na trgu je več različnih ponudnikov oblazinjenih kuvert, vendar nekateri navajajo notranjo nekateri pa zunanjo dimenzijo kuvert. Poleg tega vsak malo drugače opredeljuje mere v tehničnih specifikacijah. Vse pa imajo na koncu enako funkcionalnost glede na iskane mere. Npr. mera 24 x33cm niti ne obstaja. Ali lahko ponudimo oblazinjene kuverte, kjer velikost nekoliko odstopa in sicer do +/-1cm?
Da.

296 Kuverta - za vročanje po ZPP, vrečka format A4, za matrične tiskalnike (npr. Alea obrazec 0,42-1 ali enakovredno) kos
Matrične niso več dobavljive. Ali lahko ponudimo lasersko?
Predmetna postavka se črta v vseh sklopih predračuna, kjer se zahteva in ni predmet javnega naročila. V primeru, da bo ponudnik vpisal ponudbeno ceno za to postavko na obrazcu »Predračun«, bo naročnik skladno z navedenim štel, da te postavke ne ponuja in ravnal kot, da gre za očitno napako in se le-ta ne bo upoštevala pri skupni ponudbeni vrednosti v EUR z DDV za posamezen sklop.

305 Kuverta - za vročanje po ZUP, vrečka format A5, za matrične tiskalnike, modre barve (npr. Alea obrazec 0,44/3 ali enakovredno) kos
Matrične niso več dobavljive. Ali lahko ponudimo lasersko?
Predmetna postavka se črta v vseh sklopih predračuna, kjer se zahteva in ni predmet javnega naročila. V primeru, da bo ponudnik vpisal ponudbeno ceno za to postavko na obrazcu »Predračun«, bo naročnik skladno z navedenim štel, da te postavke ne ponuja in ravnal kot, da gre za očitno napako in se le-ta ne bo upoštevala pri skupni ponudbeni vrednosti v EUR z DDV za posamezen sklop.

320 Lepilo - 35 g (npr. UHU twist & glue ali enakovredno) kos
Lepilo UHU twist & glue ima na embalaži zapisano 35ml. Prosimo za potrditev, da je 35ml ustrezno.
Da.

341 Mapa - format A4, 3 do 6 mm, clip, različne barve (npr. Esselte ali enakovredno) kos
Ali se tu ponudijo mape clip : ali 3mm ali 4mm ali 5mm ali 6mm?
Ponudnik ponudi mapo širine od 3 mm do 6 mm, kar pomeni tudi ali 3mm ali 4mm ali 5mm ali 6mm.

346 Mapa - format A4, kartonska z enojnim kovinskim obešalom (tablica-podloga s sponko zgoraj) kos
- Ta artikel obstaja v izvedbi, da je samo tablica-podloga s sponko zgoraj ali pa v izvedbi tablica v mapi pomeni, da je tablica s sponko zgoraj in s poklopom kot mapa. Tablica v mapi obstaja le v kot plastificiran karton. Kaj vam ponudimo? Ponudnik ponudi tablico-podlogo s sponko zgoraj.
- v primeru, da gre samo za tablico s sponko zgoraj: Ali lahko ponudimo karton prevlečen s folijo?? Da.

347 Mapa - format A4, kartonska za shranjevanje z elastiko, debelina 4 cm, različne barve kos
Prosimo za dodatno obrazložitev kakšno mapo bi imeli. Na trgu so mape, ki so v osnovi široke 30mm, se jo pa lahko zaradi bigov prilagodi do 4cm odvisno od gradiva. Imate pa tudi mape, ki jim uradno rečemo odložne škatle z elastiko, ki imajo fiksno širok hrbet 4cm.
- Katere ponudimo? Ponudnik ponudi mapo, ki se prilagodi do 4 cm.
- ali je lahko plastificiran karton? Da.

387 Nalepke dimenzije 38 x 21,2 mm (65 nalepk na A4 poli) kos
- Enota mere je kos. Ali kos pomeni 1 pola ali 1 etiketa na poli?
Kos pomeni 1 pola s 65 nalepkami na poli.

370 Mapa - tablica, podložna, različne barve - ena od barv je rdeča) kos
Ste tu mislili mapa- tablica s sponko zgoraj in s poklopom kot pri mapi ?
Ponudnik ponudi mapo-tablico.

372 Mapa - U za registrator, format A4 povečana, najmanj 120 micronska, prozorne barve kos
Kaj pomeni »povečana«?
Pomeni širša. Ponudnik ponudi mapo z notranjo mero najmanj 22 x 30 cm.

380 Mapa - za termo vezavo, format A4, debelina 5 mm, kovinsko hrbtišče bele barve kos
Ali je lahko 6mm?
Da.

381 Mapa - za termo vezavo, format A4, debelina 9 mm, kovinsko hrbtišče bele barve kos
Ali je lahko 10mm?
Da.

382 Mince - grafitne, debeline 0,9 HB (npr. Staedtler ali enakovredno) kos
Ali kos pomeni tulec?
Da.

390 Nalivno pero (npr. Parker IM Metal ali enakovredno) kos
Ali je lahko v kvaliteti Parker Jotter Stainlesv Steel?
Da - Parker Jotter Stainless Steel.

407 OKVIR STENSKI A3 OPTI 25 MM PROFIL kos
Ali lahko ponudimo 23mm profil?
Da.

408 OKVIR STENSKI A4 OPTI 25 MM PROFIL kos
Ali lahko ponudimo 23mm profil?
Da.

428 Ovoj za spise, gramatura 80 - 89 g, bele barve (npr. Alea obrazec 0,14 ali enakovredno) kos
Ali je lahko gramatura 90g/m2?
Ne.

439 Označevalec strani, različne barve, pakiranje 4/1 (npr. POST IT 683-4 ali enakovredno) zavitek
Ali je lahko dimenzija 12,5 x 43 mm?
Da.

440 Označevalni opozorilni trak, 50 mm x 33 m, PVC, 150µ (različne barve: rdeča, modra, zelena, rumena) kos
Ali lahko ponudimo trak debeline 0,16mm in s paleto 2 barv rumena in rdeča?
Ne.

487 Rokavice - latex, velikost M oziroma 7 - 8, pakiranje 20/1 zavitek
Nimamo pakiranja 20/1. Ali lahko ponudimo 10/1 in preračunamo na 2 zavitka po 10/1-skupaj 20/1?
Ponudnik poda ceno na enoto mere iz obrazca »Predračun« (zavitek), ki je specificiran v stolpcu »Naziv artikla« na način, da gre za pakiranje 20/1.

489 Rokovnik - format A5 (+/- 5 %) kos
Ali lahko ponudimo standardni format rokovnikov B5?
Da.

505 Spirala za vezavo, debelina 22 mm, različne barve, pakiranje 100/1 zavitek
Standardno pakiranje je 50/1. Ali lahko preračunamo na 2 x 50/1?
Ponudnik poda ceno na enoto mere iz obrazca »Predračun« (zavitek), ki je specificiran v stolpcu »Naziv artikla« na način, da gre za pakiranje 100/1.

516 Sponke - palične za spenjač 5550/5551 , dimenzije 10 mm, pakiranje 1000/1 škatlica
Pakiranje teh sponk je 1050/1. Prosim za potrditev, da je lahko pakiranje 1050 sponk.
Ponudnik lahko ponudi pakiranje 1050 sponk v škatlici.

518 Sponke - palične za spenjač 5550/5551 , dimenzije 6 mm, pakiranje 1000/1 škatlica
Pakiranje teh sponk je 1050/1. Prosim za potrditev, da je lahko pakiranje 1050 sponk.
Ponudnik lahko ponudi pakiranje 1050 sponk v škatlici.

519 Sponke - palične za spenjač 5550/5551 , dimenzije 8 mm, pakiranje 1000/1 (npr. Leitz 5592 ali enakovredno) škatlica
Pakiranje teh sponk je 1050/1. Prosim za potrditev, da je lahko pakiranje 1050 sponk.
Ponudnik lahko ponudi pakiranje 1050 sponk v škatlici.

536 Stojalo - za lepilni trak dimenzije 15 x 33 mm, črne barve (npr. 3M Scotch ali enakovredno) kos
Navedeno stojalo je primerno tako za 15x33mm kot tudi za 19x33mm. Prosimo za potrditev, da je lahko stojalo primerno za obe dimenziji.
Da.

588 Voščilnice novoletne amerikanka, art.201232-1 2020 1/10 zavitek
Kaj pomeni oznaka 201232-1?
Ponudnik pri zahtevanem opisu ne upošteva oznake artikla in se šteje za brezpredmetno.

589 Voščilnice novoletne kvadratna, art.201233-1 2020 1/10 zavitek
Kaj pomeni oznaka 201233-1?
Ponudnik pri zahtevanem opisu ne upošteva oznake artikla in se šteje za brezpredmetno.

594 Vrečka - darilna, dimenzije 32 x 41 x 12 cm, bele barve kos
Ali lahko ponudimo 35x41x14cm?
Da.

606 Vrečka za uničevalec dokumentov Dahle, dimenzije 590 x 380 x 860 mm, pakiranje 10/1 zavitek
Ali je lahko 590x380x900mm?
Da.

616 Vrvica - motvoz 1,25/2, dolžina najmanj 125 m kos
Ali lahko ponudimo 1,25/3, najmanj 125m?
Da.Datum objave: 20.05.2021   13:34
VPRAŠANJE
Spoštovani,
prosimo za naslednje odgovore:
Zap. št. 336 - Mapa - arhivska s trakovi (herbarij), format A4, s klapo bele barve po krajši stranici ali ponudimo mape iz sive ali barvne lepenke?
Zap. št. 337 - Mapa - arhivska s trakovi (npr. Alea obrazec 13,15 ali enakovredno) - ali ponudimo mape iz sive ali barvne lepenke?
Zap. št. 338 - Mapa - arhivska s trakovi, višina klape 5 cm, klapa bele barve ali ponudimo mape iz sive ali barvne lepenke?
Zap. št. 339 - Mapa - arhivska, 6-vezna, pri čemer se trakovi vežejo zgoraj - ali ponudimo mape iz sive ali barvne lepenke?
Zap. št. 180 - Folija PVC v kolutu - brez mehurčkov prosimo za več podatkov kakšno folijo želite, namen uporabe, primerljiv artikel.
Zap. št. 440 - Označevalni opozorilni trak, 50 mm x 33 m, PVC, 150µ (različne barve: rdeča, modra, zelena, rumena) prosimo za več podatkov ali želite samolepilni trak ali navaden označevalni opozorilni trak, ki ni samolepilni?
Hvala za odgovore in lep pozdrav,

ODGOVOR
Spoštovani,

naročnik v nadaljevanju podaja odgovore:
Zap. št. 336 - Mapa - arhivska s trakovi (herbarij), format A4, s klapo bele barve po krajši stranici ali ponudimo mape iz sive ali barvne lepenke?
Ponudnik ponudi mapo ali iz sive ali iz barvne lepenke.

Zap. št. 337 - Mapa - arhivska s trakovi (npr. Alea obrazec 13,15 ali enakovredno) - ali ponudimo mape iz sive ali barvne lepenke?
Ponudnik ponudi mapo ali iz sive ali iz barvne lepenke.

Zap. št. 338 - Mapa - arhivska s trakovi, višina klape 5 cm, klapa bele barve ali ponudimo mape iz sive ali barvne lepenke?
Ponudnik ponudi mapo ali iz sive ali iz barvne lepenke.

Zap. št. 339 - Mapa - arhivska, 6-vezna, pri čemer se trakovi vežejo zgoraj - ali ponudimo mape iz sive ali barvne lepenke?
Ponudnik ponudi mapo ali iz sive ali iz barvne lepenke.

Zap. št. 180 - Folija PVC v kolutu - brez mehurčkov prosimo za več podatkov kakšno folijo želite, namen uporabe, primerljiv artikel.
Odgovor je zajet v odgovoru na vprašanje, objavljenem dne 20.05.2021 ob 08.25 uri.

Zap. št. 440 - Označevalni opozorilni trak, 50 mm x 33 m, PVC, 150µ (različne barve: rdeča, modra, zelena, rumena) prosimo za več podatkov ali želite samolepilni trak ali navaden označevalni opozorilni trak, ki ni samolepilni?
Ponudnik ponudi samolepilni trak.
Datum objave: 21.05.2021   08:51
VPRAŠANJE
Spoštovani.

Ali je dovolj, da pri artiklih, kjer piše pri različne barve, ponudimo 3 osnovne barve (npr črna, rdeča, modra).
Imamo pa tudi vprašanja za spodnje artikle, če lahko ponudimo druge, kjer so odstopanja minimalna :
27 Blazinica PVC za žige, nenamočena, dimenzije blazinice 11 x 7,2 cm (mere blazinice, notranje mere) - ali lahko ponudimo blazinico dimenzije 117x80?
200 - Karton - pregradni, dimenzije 22 x 31 cm ali lahko ponudimo pregradni karton standardnih dimenzij 230x297 (za ločevanje A4 listov)?
438 Označevalec strani, dimenzije 25 x 43 mm, 50 lističev, različne barve (npr. POST IT ali enakovredno) - ali lahko ponudimo dimenzije 25,4x43,7mm 50 Lističev?

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR
Spoštovani,

naročnik v nadaljevanju podaja odgovore:

Ali je dovolj, da pri artiklih, kjer piše pri različne barve, ponudimo 3 osnovne barve (npr črna, rdeča, modra).
Da. V skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, je v tehničnih specifikacijah določeno, da naročnikova zahteva po različnih barvah, opredeljena pri postavkah iz obrazca »Predračun« pomeni, da mora biti dobavljiv oz. na voljo artikel v najmanj v 3 (treh) različnih barvah.

Imamo pa tudi vprašanja za spodnje artikle, če lahko ponudimo druge, kjer so odstopanja minimalna:
27 Blazinica PVC za žige, nenamočena, dimenzije blazinice 11 x 7,2 cm (mere blazinice, notranje mere) - ali lahko ponudimo blazinico dimenzije 117x80?
Da.

200 - Karton - pregradni, dimenzije 22 x 31 cm ali lahko ponudimo pregradni karton standardnih dimenzij 230x297 (za ločevanje A4 listov)?
Da.

438 Označevalec strani, dimenzije 25 x 43 mm, 50 lističev, različne barve (npr. POST IT ali enakovredno) - ali lahko ponudimo dimenzije 25,4x43,7mm 50 Lističev?
Da.
Datum objave: 21.05.2021   12:24
VPRAŠANJE
Spoštovani,
- Odgovor z dne 20.5.2021:
»Ali pa npr. zap.171 - debelina pisave v razponu 1 - 5 mm: Ali je lahko debelina pisave 2 5mm?
Debelina pisave je lahko 2,5 mm.
Ali pa zap.173 - debelina pisave v razponu 1 - 3 mm: ali je lahko debelina 2 3mm?
Debelina pisave je lahko 2,3 mm.«

Sprašujemo dodatno:
zap.173 - debelina pisave v razponu 1 - 3 mm: ali je lahko debelina 2 - 3 mm?
zap.171 - debelina pisave v razponu 1 - 5 mm: Ali je lahko debelina pisave 2 - 5 mm?


411 Olje za uničevalec dokumentacije, 250 ml (npr. proizvajalec HSM) kos
Ali lahko ponudimo 350ml, ki bi bil za vas bolj ugoden?

lep pozdrav

ODGOVOR
Spoštovani,

naročnik v nadaljevanju podaja odgovore:

- Odgovor z dne 20.5.2021:
»Ali pa npr. zap.171 - debelina pisave v razponu 1 - 5 mm: Ali je lahko debelina pisave 2 5mm?
Debelina pisave je lahko 2,5 mm.
Ali pa zap.173 - debelina pisave v razponu 1 - 3 mm: ali je lahko debelina 2 3mm?
Debelina pisave je lahko 2,3 mm.«

Sprašujemo dodatno:
zap.173 - debelina pisave v razponu 1 - 3 mm: ali je lahko debelina 2 - 3 mm?
Da.

zap.171 - debelina pisave v razponu 1 - 5 mm: Ali je lahko debelina pisave 2 - 5 mm?
Da.

411 Olje za uničevalec dokumentacije, 250 ml (npr. proizvajalec HSM) kos
Ali lahko ponudimo 350ml, ki bi bil za vas bolj ugoden?
Da.
Datum objave: 21.05.2021   14:00
VPRAŠANJE
Spoštovani,
prosimo za naslednje odgovore:

Zap. št. 27 - Blazinica PVC za žige, nenamočena, dimenzije blazinice 11 x 7,2 cm (mere blazinice, notranje mere) ali lahko ponudimo blazinice dimenzije 11 x 7 cm? V primeru da bo vaš odgovor negativen, vas prosimo, da navedete primerljivo blagovno znamko.

Zap. št. 180 - Folija PVC v kolutu - brez mehurčkov prosimo za več podatkov kakšno folijo želite, (namen uporabe, primerljiv artikel, dimenzije)

Hvala za odgovore in lep pozdrav,

ODGOVOR
Spoštovani,

naročnik v nadaljevanju podaja odgovore:

Zap. št. 27 - Blazinica PVC za žige, nenamočena, dimenzije blazinice 11 x 7,2 cm (mere blazinice, notranje mere) ali lahko ponudimo blazinice dimenzije 11 x 7 cm? V primeru da bo vaš odgovor negativen, vas prosimo, da navedete primerljivo blagovno znamko.
Da, ponudnik lahko ponudi blazinice dimenzije 11 x 7 cm.

Zap. št. 180 - Folija PVC v kolutu - brez mehurčkov prosimo za več podatkov kakšno folijo želite, (namen uporabe, primerljiv artikel, dimenzije)
Odgovor je zajet v odgovoru na vprašanje, objavljenem dne 20.05.2021 ob 08.25 uri.

Nadalje naročnik odgovarja, da mora primerljiv artikel imeti tehnične lastnosti, kot je navedeno v odgovoru na vprašanje, objavljenem dne 20.05.2021 ob 08.25 uri.

V delu odgovora na vprašanje primerljivega artikla, naročnik dopolnjuje odgovor na vprašanje pri zap. št. 180 - Folija PVC v kolutu objavljenega dne 20.05.2021 ob 13.34 uri.
Datum objave: 24.05.2021   15:56
VPRAŠANJE
Spoštovani,
V tehničnih specifikacijah imate navedeno, da tam kjer ni dovoljena toleranca velja dovoljeno odstopanje +/-2%, to odstopanje je zelo majhno, zato naročnika prosimo, da dovoli odstopanje vsaj +/-5%.
Hvala in lep pozdrav,


ODGOVOR
Spoštovani,

v tehničnih specifikacijah je navedeno, da »Pri artiklih, kjer ni navedena dovoljena toleranca velja dovoljeno odstopanje +/- 2%. Pri artiklih, kjer je zapisana dovoljena toleranca, velja takšna, kot je zapisana. Pri artiklih, kjer je zapisana beseda »najmanj« lahko ponudnik ponudi dimenzijo, gramaturo, dolžino, kapaciteto, itd. kot je navedena ali pa večjo od navedene. V takšnem primeru splošna toleranca +/- 2 % ne velja«. Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila v tem delu ostaja nespremenjena.
Datum objave: 25.05.2021   10:11
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo za nekaj pojasnil vezano na artikle:

124 Etiketa, samolepilna za registrator, format A5/80 (npr. Alea obrazec 14,29 ali enakovredno)
Ali lahko ponudimo etiketo 75 x 150 mm?

244 Kuverta - amerikanka, samolepilna ali s silikonskim trakom, z dvema okencema, znotraj zasenčena (tisk poštnina plačana desno zgoraj, naklada najmanj 2000 kos, 17 FU) - SAMO ZA FURS kos
Ali gre za enobarvni dotisk?

249 Kuverta - amerikanka, samolepilna ali s silikonskim trakom, znotraj zasenčena, dvobarvni tisk glave naročnika in napisa o plačani poštnini. Minimalna količina naročila, ki se bo tiskala je 1000 kosov po posamezni mutaciji
Ali gre res za dvobarvni tisk?

280 Kuverta - vrečka natron za registrsko tablico, dimenzije 120 x 520 mm kos
Ali dimenzija 120 x 520 mm pomeni dimenzijo registrske tablice?
Ali je kuverta vrečka lahko dimenzije 170 x 570 mm + zavihek 35 mm?

300 Kuverta - za vročanje po ZUP, vrečka format A5, dvojezična SLO/HU (npr. Alea obrazec 0,44/M ali enakovredno) kos
Po informaciji proizvajalca so te kuverte nove, z novim besedilom in so dobavljive v formatu A4. Prosimo za potrditev, da se lahko ponudijo te nove ZUP vrečke in v formatu A4.

301 Kuverta - za vročanje po ZUP, vrečka format A5, dvojezična SLO/ITA (npr. Alea obrazec 0,44/IT ali enakovredno) kos
Po informaciji proizvajalca so te kuverte nove, z novim besedilom in so dobavljive v formatu A4., laserske. Prosimo za potrditev, da se lahko ponudijo te nove ZUP vrečke in v formatu A4, laserske.

304 Kuverta - za vročanje po ZUP, vrečka format A5, za laserske tiskalnike, dvojezična SLO/ITA (npr. Alea obrazec 0,44/IT ali enakovredno) kos
Po informaciji proizvajalca so te kuverte nove, z novim besedilom in so dobavljive v formatu A4. Prosimo za potrditev, da se lahko ponudijo te nove ZUP vrečke in v formatu A4.

305 Kuverta - za vročanje po ZUP, vrečka format A5, za matrične tiskalnike, modre barve (npr. Alea obrazec 0,44/3 ali enakovredno) kos
Matrične niso dobavljive. Prosimo za potrditev, da lahko ponudimo za laserske tiskalnike.

403 Obrazec UPN QR, 3 obrazci na listu format A4 kos
Ali enota mere »kos« pomeni 1 list ?

422 Ovitek spisa, bele barve kos
Ali je lahko kateri koli bel ovitek?

298, 299 in 558 kuverte za vročanje po ZUP A4 za laserske tiskalnike
Te tri pozicije so enake. Ali je razpisana količina po sklopih seštevek količin na teh postavkah?

302, 303, 305 in 559 kuverte za vročanje po ZUP A5 za laserske tiskalnike
Te pozicije so enake. Ali je razpisana količina po sklopih seštevek količin na teh postavkah?

601 Vrečka - papirolin, ojačana (tj. ima ojačano oziroma močnejše dno), dimenzije 30 x 40 x 10 cm kos
Kaj pomeni »ojačano, močnejše dno«? Papirolin je že v osnovi v celoti ojačana ovojnica. V čem se ta vrečka razlikuje od vrečke pod zap. 600 (v materialu)?


ODGOVOR
Spoštovani,

naročnik v nadaljevanju podaja odgovore:

124 Etiketa, samolepilna za registrator, format A5/80 (npr. Alea obrazec 14,29 ali enakovredno)
Ali lahko ponudimo etiketo 75 x 150 mm?
Ne.

244 Kuverta - amerikanka, samolepilna ali s silikonskim trakom, z dvema okencema, znotraj zasenčena (tisk poštnina plačana desno zgoraj, naklada najmanj 2000 kos, 17 FU) - SAMO ZA FURS kos
Ali gre za enobarvni dotisk?
Da.

249 Kuverta - amerikanka, samolepilna ali s silikonskim trakom, znotraj zasenčena, dvobarvni tisk glave naročnika in napisa o plačani poštnini. Minimalna količina naročila, ki se bo tiskala je 1000 kosov po posamezni mutaciji
Ali gre res za dvobarvni tisk?
Da.

280 Kuverta - vrečka natron za registrsko tablico, dimenzije 120 x 520 mm kos
Ali dimenzija 120 x 520 mm pomeni dimenzijo registrske tablice? Da.
Ali je kuverta vrečka lahko dimenzije 170 x 570 mm + zavihek 35 mm? Da.

300 Kuverta - za vročanje po ZUP, vrečka format A5, dvojezična SLO/HU (npr. Alea obrazec 0,44/M ali enakovredno) kos
Po informaciji proizvajalca so te kuverte nove, z novim besedilom in so dobavljive v formatu A4. Prosimo za potrditev, da se lahko ponudijo te nove ZUP vrečke in v formatu A4.
Da. Ponudnik lahko ponudi kuverto - za vročanje po ZUP (nove), dvojezična SLO/HU, ali z vrečko format A5 ali z vrečko format A4.

301 Kuverta - za vročanje po ZUP, vrečka format A5, dvojezična SLO/ITA (npr. Alea obrazec 0,44/IT ali enakovredno) kos
Po informaciji proizvajalca so te kuverte nove, z novim besedilom in so dobavljive v formatu A4., laserske. Prosimo za potrditev, da se lahko ponudijo te nove ZUP vrečke in v formatu A4, laserske.
Da. Ponudnik lahko ponudi kuverto - za vročanje po ZUP (nove), dvojezična SLO/ITA, ali z vrečko format A5 ali z vrečko format A4, laserske.

304 Kuverta - za vročanje po ZUP, vrečka format A5, za laserske tiskalnike, dvojezična SLO/ITA (npr. Alea obrazec 0,44/IT ali enakovredno) kos
Po informaciji proizvajalca so te kuverte nove, z novim besedilom in so dobavljive v formatu A4. Prosimo za potrditev, da se lahko ponudijo te nove ZUP vrečke in v formatu A4.
Da. Ponudnik lahko ponudi kuverto - za vročanje po ZUP (nove), dvojezična SLO/ITA, ali z vrečko format A5 ali z vrečko format A4.

305 Kuverta - za vročanje po ZUP, vrečka format A5, za matrične tiskalnike, modre barve (npr. Alea obrazec 0,44/3 ali enakovredno) kos
Matrične niso dobavljive. Prosimo za potrditev, da lahko ponudimo za laserske tiskalnike.
Odgovor je zajet v odgovoru na vprašanje, objavljenem dne 20.05.2021 ob 08.25 uri.

403 Obrazec UPN QR, 3 obrazci na listu format A4 kos
Ali enota mere »kos« pomeni 1 list ?
Da.

422 Ovitek spisa, bele barve kos
Ali je lahko kateri koli bel ovitek?
Da.

298, 299 in 558 kuverte za vročanje po ZUP A4 za laserske tiskalnike
Te tri pozicije so enake. Ali je razpisana količina po sklopih seštevek količin na teh postavkah?
V skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, je v tehničnih specifikacijah določeno, da če sta v dveh različnih postavkah (vrsticah) predračuna za posamezen sklop zapisana dva enaka artikla, mora ponudnik ponuditi za oba artikla enako ceno. Če bo ponudnik ponudil za enake artikle različno ceno, se bo kot ponujena štela cena, ki je nižja. Glede na navedeno ponudnik ponudi pri vsaki enaki postavki ceno za to postavko. Pri skupni okvirni količini so upoštevane vse enake postavke v posameznem sklopu.

302, 303, 305 in 559 kuverte za vročanje po ZUP A5 za laserske tiskalnike
Te pozicije so enake. Ali je razpisana količina po sklopih seštevek količin na teh postavkah?
V skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, je v tehničnih specifikacijah določeno, da če sta v dveh različnih postavkah (vrsticah) predračuna za posamezen sklop zapisana dva enaka artikla, mora ponudnik ponuditi za oba artikla enako ceno. Če bo ponudnik ponudil za enake artikle različno ceno, se bo kot ponujena štela cena, ki je nižja. Glede na navedeno ponudnik ponudi pri vsaki enaki postavki ceno za to postavko. Pri skupni okvirni količini so upoštevane vse enake postavke v posameznem sklopu.

Nadalje naročnik odgovarja, da je za postavko pod zap. št. 305 artikel »Kuverta - za vročanje po ZUP, vrečka format A5, za matrične tiskalnike, modre barve (npr. Alea obrazec 0,44/3 ali enakovredno)« odgovor zajet v odgovoru na vprašanje, objavljenem dne 20.05.2021 ob 08.25 uri.

601 Vrečka - papirolin, ojačana (tj. ima ojačano oziroma močnejše dno), dimenzije 30 x 40 x 10 cm kos
Kaj pomeni »ojačano, močnejše dno«? Papirolin je že v osnovi v celoti ojačana ovojnica.
Ponudnik ponudi vrečko iz običajnega papirolina. Ojačana pomeni »kot nestrgljiva« vrečka, kar papirolin je.

V čem se ta vrečka razlikuje od vrečke pod zap. 600 (v materialu)?
Material je pri obeh postavkah lahko enak.
Datum objave: 25.05.2021   11:18
VPRAŠANJE
Spoštovani.

Kuverte/vrečke pod spodnjimi zaporednimi številkami se ne tiskajo več.
Zap. 275,296,300,301,304,305
Prosimo vas, če jih umaknete iz ponudbenih predračunov.

Hvala in Lep pozdrav.

ODGOVOR
Spoštovani,

naročnik v nadaljevanju podaja odgovore:

Kuverte/vrečke pod spodnjimi zaporednimi številkami se ne tiskajo več. Prosimo vas, če jih umaknete iz ponudbenih predračunov.
Zap. 275
Odgovor je zajet v odgovoru na vprašanje, objavljenem dne 20.05.2021 ob 08.25 uri.

Zap. 296
Odgovor je zajet v odgovoru na vprašanje, objavljenem dne 20.05.2021 ob 08.25 uri.

Zap. 300
Naročnik ne umika artikla iz obrazca »Predračun«. Glej odgovor na vprašanje, objavljen dne 25.05.2021 ob 10.11 uri.

Zap. 301
Naročnik ne umika artikla iz obrazca »Predračun«. Glej odgovor na vprašanje, objavljen dne 25.05.2021 ob 10.11 uri.

Zap. 304
Naročnik ne umika artikla iz obrazca »Predračun«. Glej odgovor na vprašanje, objavljen dne 25.05.2021 ob 10.11 uri.

Zap. 305
Odgovor je zajet v odgovoru na vprašanje, objavljenem dne 20.05.2021 ob 08.25 uri.
Datum objave: 25.05.2021   14:25
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Vezano na vaš odgovor : »Datum objave: 14.05.2021 09:06«
Kako boste vedeli (brez opisov artiklov), da ni variantnih ponudb?

Lep pozdrav.

ODGOVOR
Spoštovani,
naročnik je v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila določil, da ni variantnih ponudb, niti ne gre v danem primeru za variantne ponudbe kot so opredeljene v 72. členu ZJN-3.

Ponudnik, s katerim bo naročnik sklenil pogodbo o oddaji predmetnega javnega naročila, mora dobavljati artikle/blago, ki izpolnjuje zahtevane (minimalne) tehnične lastnosti, ki jih je naročnik opredelil v dokumentaciji predmetnega javnega naročila. Naročnik bo dobavljeno blago količinsko in kakovostno preveril in ustrezno postopal v primeru, da dobavitelj ne bo izpolnjeval svojih pogodbenih obveznosti.
Datum objave: 25.05.2021   15:37
VPRAŠANJE
Prosimo vas za spodnje odgovore:
Zap. 12,13 ali je to mišljena ista baterija samo drugačno pakiranje?
Zap. 58, 82 ali je to mišljena ista blazinica?
Zap. 83,84 ali je to mišljen isti artikel?
Zap. 86, 87 kateri blok želite, ker črtasti, karo in brezčrtni se razlikujejo v cenah?
Zap. 115 kakšna je debelina elastik?
Zap. 121 ali je mišljena škatla ali mapa (ovitek)?
Zap. 157 ali lahko ponudimo etikete 89x 36,1 1/1200?
Zap. 158 ali lahko ponudimo okrogle etikete FI38 ?
Zap. 172 ali lahko ponudimo flumaster z eno debelino konice?
Zap. 180 ali je to mišljena folija za živila?
Zap. 183 ali lahko ponudimo standardne jahače širine 50mm?
Zap. 192 ali lahko ponudimo škatlo dimenzije 425x270x340?
Zap. 193 ali lahko ponudimo škatlo dimenzije 595x430x330?
Zap. 220 ali lahko ponudimo samolepilni blok dimenzije 50x38mm 100 listov?
Zap. 228 ali lahko ponudimo korekturni trak z dolžino 8m?
Zap. 298, 299 ali nam lahko sporočite, kaj je razlika med tema dvema artikloma?
Zap. 302, 303 ali nam lahko sporočite, kaj je razlika med tema dvema artikloma?
Zap. 317 ali lahko ponudimo obojestranski trak dimenzije 15mm x 33m?
Zap. 322 ali lahko ponudimo lepilo v tubi 50ml?
Zap. 339 prosimo za več informacij o mapi oziroma za objavo slike?
Zap. 348, 349 prosimo vas za razlago, v čem se razlikujeta mapi?
Zap. 355 prosimo vas za več informacij o mapi oziroma za objavo slike?
Zap. 376 ali mora biti mapa kartonska ali je lahko iz PP materiala? Ali je mapa zlepljena po dologi strani?
Zap. 387 ali je to mišljena pola za v tiskalnik (laser, ink)?
Zap. 403 ali je kos mišljeno list ali 1x upn qr
Zap. 411 ali lahko ponudimo olje 2x125ml in tudi ceno oblikujemo na 250ml?
Zap. 415,416 če sta ob mapi brez tiska, ali to pomeni da sta mapi enaki? Če ne, prosimo za obrazložitev.
Zap. 441 ali je to mišljen papir Xerox 003R99105?
Zap. 442 ali lahko ponudimo 250g papir?
Zap. 445 ali lahko ponudimo 90g paus papir?
Zap. 451-454 ali lahko ponudimo pakiranje 260 listov?
Zap. 459 ali lahko ponudimo podaljše s 7 vtičnicami 1,5m dolžine?
Zap. 460 Ali je to mišljen podaljšek »navaden« usb A-A?
Zap. 469 ali moramo ponuditi radirko prav določene dimenzije ali lahko ponudimo radirko za brisanje svinčnika?
Zap. 476 podjetje Skrebba, ki je proizvajalo ta artikel je probadlo in take zamenjave ni. Prosimo vas da črtate ta artikel iz seznama.
Zap. 487 zaradi situacije v državi, so latex rokavice težko dobavljive. Ali lahko ponudimo nitrilne rokavice pakiranje 1/10 preračunano na 1/20?
Zap. 505 standardno pakiranje teh spiral je 1/50. Ali lahko ponudimo pakiranje 1/50 in preračunamo na 1/100?
Zap. 516, 517, 518, 519 te sponke obstajajo po 210 sponk v tulcu in 5 tulcev v škatli (to pomeni 1/1050). Ali ponudimo pakiranje škatle 1/1050? v primeru da ne, vas prosimo za več informacij, kakšne sponke ponudimo?
Zap. 528 edini prozivajalec sponk dimenzije 60mmje bil NIKO d.d., ki jih je nehal proizvajati in zamenjave za ta artikel ni. Prosimo vas, da črtate ta artikel iz ponudbenega predračuna.
Zap. 529 sponke dimenzije 65mm plastificirane 1/30 je edini proizvajalec nehal proizvajati. Ali vam lahko ponudimo največje plastificirane sponke 50mm, katere so dobvaljive in je pakiranje 1/100?
Zap. 530 sponk dimenzije 75mm ni več mogoče dobiti na tržišču. Prosimo, če lahko ta artikel črtate iz predračunu, oziroma na sporočite znamko, kdo to še vedno proizvaja.
Zap. 553 ali je to mišljena tabla iz plute?
Zap. 556 ali lahko ponudimo termo trak dimenzije 80x60x12?
Zap. 595 taka ovojnica za pošljanje pošte ne obstaja. Ali je to mišljena vrečka nosilna?


ODGOVOR
Spoštovani,

naročnik v nadaljevanju podaja odgovore:

Zap. 12,13 ali je to mišljena ista baterija samo drugačno pakiranje?
Da.

Zap. 58, 82 ali je to mišljena ista blazinica?
Ne. Artikel pod zap. št. 58 Blazinica za Trodat Printy 4911, črne barve, je nadomestna blazinica za TRODAT 4911, 4822, 4800, 47820. Zahteve naročnika pri zap. št. 82, pa so širše.

Zap. 83,84 ali je to mišljen isti artikel?
Ne.

Zap. 86, 87 kateri blok želite, ker črtasti, karo in brezčrtni se razlikujejo v cenah?
Ponudnik ponudi ali črtni ali brezčrtni ali karirast.

Zap. 115 kakšna je debelina elastik?
Naročnik ni določil zahteve glede debeline elastik. Ponudnik lahko ponudi elastike - vezice, velikosti fi 180mm, 0,5 kg, s katerokoli debelino elastike.

Zap. 121 ali je mišljena škatla ali mapa (ovitek)?
Ponudnik ponudi škatlo za CD oziroma DVD iz trde plastike.

Zap. 157 ali lahko ponudimo etikete 89x 36,1 1/1200?
Da.

Zap. 158 ali lahko ponudimo okrogle etikete FI38 ?
Ponudnik lahko ponudi etikete, samolepilne, okrogle, velikost FI 38 mm, na A4 poli.

Zap. 172 ali lahko ponudimo flumaster z eno debelino konice?
Da.

Zap. 180 ali je to mišljena folija za živila?
Odgovor je zajet v odgovoru na vprašanje, objavljenem dne 20.05.2021 ob 08.25 uri.

Zap. 183 ali lahko ponudimo standardne jahače širine 50mm?
Ponudnik lahko ponudi jahače PVC, širine 50 mm, pakiranje 25/1.

Zap. 192 ali lahko ponudimo škatlo dimenzije 425x270x340?
Ponudnik lahko ponudi karton - embalažni, dimenzije 425x270x340 mm.

Zap. 193 ali lahko ponudimo škatlo dimenzije 595x430x330?
Ponudnik lahko ponudi karton - embalažni, dimenzije 595x430x330 mm.

Zap. 220 ali lahko ponudimo samolepilni blok dimenzije 50x38mm 100 listov?
Ponudnik lahko ponudi kocko - papirno z najmanj 100 samolepilnimi lističi, dimenzije 50x38mm.

Zap. 228 ali lahko ponudimo korekturni trak z dolžino 8m?
Ne.

Zap. 298, 299 ali nam lahko sporočite, kaj je razlika med tema dvema artikloma?
Artikla pod navedeno postavko sta enaka. Naročnik pripominja, da je v tehničnih specifikacijah predmetnega javnega naročila je določeno: »Če sta v dveh različnih postavkah (vrsticah) predračuna za posamezen sklop zapisana dva enaka artikla, mora ponudnik ponuditi za oba artikla enako ceno. Če bo ponudnik ponudil za enake artikle različno ceno, se bo kot ponujena štela cena, ki je nižja.«.

Zap. 302, 303 ali nam lahko sporočite, kaj je razlika med tema dvema artikloma?
Artikla pod navedeno postavko sta enaka. Naročnik pripominja, da je v tehničnih specifikacijah predmetnega javnega naročila je določeno: »Če sta v dveh različnih postavkah (vrsticah) predračuna za posamezen sklop zapisana dva enaka artikla, mora ponudnik ponuditi za oba artikla enako ceno. Če bo ponudnik ponudil za enake artikle različno ceno, se bo kot ponujena štela cena, ki je nižja.«.

Zap. 317 ali lahko ponudimo obojestranski trak dimenzije 15mm x 33m?
Ponudnik lahko ponudi Lepilni trak - obojestranski, dimenzije 15mm x 33m.

Zap. 322 ali lahko ponudimo lepilo v tubi 50ml?
Ponudnik lahko ponudi lepilo - univerzalno v tubi, 50 ml.

Zap. 339 prosimo za več informacij o mapi oziroma za objavo slike?
Mapa - arhivska, 6-vezna, pri čemer se trakovi vežejo zgoraj, je praviloma iz lepenke in se uporablja za shranjevanje listov oz. dokumentov, ki so shranjeni med dvema platnicama (za dimenzijo formata A4), ki sta skupaj zavezani s 3 vrvicami oziroma trakovi (dva vodoravno, en navpično).

Zap. 348, 349 prosimo vas za razlago, v čem se razlikujeta mapi?
Mapa pod zap. št. 348 Mapa - format A4, kartonska, različne barve, je s klapo. Mapa pod zap. št. 349 Mapa - format A4, navadna, 250 g (+/- 5 %), različne barve, je brez klape.

Zap. 355 prosimo vas za več informacij o mapi oziroma za objavo slike?
Mapa - kovček, lepenka s široko elastiko, debelina 2,5 cm, 2 x 9 pregibov, je praviloma iz kovček lepenke (ali kartonske mape v debelini kovček lepenke) in 25 mm široke elastike. Ima dve klapi, kateri se pokrivata in preko katerih se napne elastika. Klapi imata vsaka po 9 pregibov (gibov). Zaradi svoje trpežnosti je primerna za vstavljanje več cm dokumentov.

Zap. 376 ali mora biti mapa kartonska ali je lahko iz PP materiala? Ali je mapa zlepljena po dologi strani?
Ponudnik lahko ponudi ali kartonsko ali PP/PVC mapo. Mapa je zlepljena po dolgi strani.

Zap. 387 ali je to mišljena pola za v tiskalnik (laser, ink)?
Da.

Zap. 403 ali je kos mišljeno list ali 1x upn qr
Enota mere »kos« pomeni 1 list.

Zap. 411 ali lahko ponudimo olje 2x125ml in tudi ceno oblikujemo na 250ml?
Da.

Zap. 415,416 če sta ob mapi brez tiska, ali to pomeni da sta mapi enaki? Če ne, prosimo za obrazložitev.
Ponudnik mora pri zap. št. 416 Ovitek spisa - Mediacija brez pred tiska na zunanji in notranji strani, ponuditi ovitek spisa rumene barve. Pri zap. št. 415 Ovitek spisa - Kazenske zadeve brez pred tiska na zunanji in notranji strani, zahteve po točno določeni barvi ni.

Zap. 441 ali je to mišljen papir Xerox 003R99105?
Ponudnik lahko ponudi papir Xerox 003R99105.

Zap. 442 ali lahko ponudimo 250g papir?
Da.

Zap. 445 ali lahko ponudimo 90g paus papir?
Da.

Zap. 451-454 ali lahko ponudimo pakiranje 260 listov?
Da.

Zap. 459 ali lahko ponudimo podaljše s 7 vtičnicami 1,5m dolžine?
Ne.

Zap. 460 Ali je to mišljen podaljšek »navaden« usb A-A?
Da.

Zap. 469 ali moramo ponuditi radirko prav določene dimenzije ali lahko ponudimo radirko za brisanje svinčnika?
Ponudnik ponudi radirko za brisanje svinčnika, bele barve.

Zap. 476 podjetje Skrebba, ki je proizvajalo ta artikel je probadlo in take zamenjave ni. Prosimo vas da črtate ta artikel iz seznama.
Ne. Ponudnik ponudi artikel, ki mora ustrezati karakteristikam, ki so navedene v stolpcu »Naziv artikla« v obrazcu »Predračun«, tj. razpenjač sponk klešče.

Zap. 487 zaradi situacije v državi, so latex rokavice težko dobavljive. Ali lahko ponudimo nitrilne rokavice pakiranje 1/10 preračunano na 1/20?
Ne.

Zap. 505 standardno pakiranje teh spiral je 1/50. Ali lahko ponudimo pakiranje 1/50 in preračunamo na 1/100?
Odgovor je zajet v odgovoru na vprašanje, objavljenem dne 20.05.2021 ob 08.25 uri.

Zap. 516, 517, 518, 519 te sponke obstajajo po 210 sponk v tulcu in 5 tulcev v škatli (to pomeni 1/1050). Ali ponudimo pakiranje škatle 1/1050? v primeru da ne, vas prosimo za več informacij, kakšne sponke ponudimo?
Odgovor je zajet v odgovoru na vprašanje, objavljenem dne 20.05.2021 ob 08.25 uri.

Nadalje naročnik odgovarja, da je pri zap. št. 517 »Sponke - palične za spenjač 5550/5551 , dimenzije 12 mm, pakiranje 1050/1 (npr. Leitz 5594 ali enakovredno)« pakiranje 1050/1.

Zap. 528 edini prozivajalec sponk dimenzije 60mmje bil NIKO d.d., ki jih je nehal proizvajati in zamenjave za ta artikel ni. Prosimo vas, da črtate ta artikel iz ponudbenega predračuna.
Ne. Naročnik ne umika artikla iz obrazca »Predračun«. Ponudnik ponudi artikel, ki mora ustrezati karakteristikam, ki so navedene v stolpcu »Naziv artikla« v obrazcu »Predračun«. Naročnik pri navedenem artiklu dopušča 5 % odstopanje, kar pomeni, da lahko ponudnik ponudi drugo dimenzijo sponk (npr. Molho št. 6 ali enakovredno).

Zap. 529 sponke dimenzije 65mm plastificirane 1/30 je edini proizvajalec nehal proizvajati. Ali vam lahko ponudimo največje plastificirane sponke 50mm, katere so dobvaljive in je pakiranje 1/100?
Ne. Na trgu obstajajo sponke - pisarniške, dimenzije 65 mm (+/- 5 %).

Zap. 530 sponk dimenzije 75mm ni več mogoče dobiti na tržišču. Prosimo, če lahko ta artikel črtate iz predračunu, oziroma na sporočite znamko, kdo to še vedno proizvaja.
Ne. Naročnik ne umika artikla iz obrazca »Predračun«. Ponudnik ponudi artikel, ki mora ustrezati karakteristikam, ki so navedene v stolpcu »Naziv artikla« v obrazcu »Predračun«. Naročnik pri navedenem artiklu dopušča 5 % odstopanje, kar pomeni, da lahko ponudnik ponudi drugo dimenzijo sponk (npr. Q Connect sponke dimenzije 77 mm ali enakovredno).

Zap. 553 ali je to mišljena tabla iz plute?
Ponudnik lahko ponudi tablo iz plute.

Zap. 556 ali lahko ponudimo termo trak dimenzije 80x60x12?
Da.

Zap. 595 taka ovojnica za pošljanje pošte ne obstaja. Ali je to mišljena vrečka nosilna?
Ponudnik ponudi ali ovojnico iz natrona z zavihkom ali nosilno vrečko.Datum objave: 25.05.2021   15:47
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
naročnika lepo prosimo, če lahko podaljša rok za postavljanje vprašanj in rok za oddajo ponudb. Namreč razpis je res zelo obsežen in zahteva veliko časa. Malo pred iztekom roka za postavljanje vprašanj ste odgovorili na večino vprašanj. Tako, da jih ne bomo imeli čas pravočasno pregledati in ne bomo imeli možnosti postaviti morebitna dodatna vprašanja, če bi bil mogoče vaš odgovor nejasen. Iz izkušenj pri drugih razpisih vemo, da se to pogosto dogaja.
Ker smo prepričani, da je v obojestranskem interesu, da je ponudba pripravljena optimalno dobro, vas lepo prosimo še za malo časa.
Zahvaljujemo se vam za razumevanje in vas lepo pozdravljamo.

ODGOVOR
Spoštovani,

naročnik je odgovoril na vsa zastavljena vprašanja. Pri določanju rokov so že bile upoštevane navedene okoliščine, saj so bili rok za postavljanje vprašanj, rok za oddajo ponudbe in rok za odpiranje ponudb, že podaljšani.
Datum objave: 25.05.2021   15:58
DODATNO POJASNILO K ODGOVORU NA VPRAŠANJE OBJAVLJEN DNE 25.05.2021 OB 15.47 URI
Spoštovani,

naročnik ne bo podaljšal roka za postavljanje vprašanj, roka za oddajo ponudbe in roka za odpiranje ponudb. Vsi roki ostajajo nespremenjeni.